Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

projekty

Aktivity 2019-2020

Dňa 15.11.2019 sa uskutočnilo pasovanie do Cechu školákov. Prváci, v sprievode pani učiteliek a deviatakov, navštívili Mestský úrad vo Veľkom Krtíši, kde ich v obradnej sieni čakali predstavitelia mesta. Po slávnostnom príhovore pristúpili prváci ku kráľovnej a kráľovi. Týchto dôležitých funkcií sa zhostili naši deviataci. Kráľovský pár vykonal akt pasovania a po slávnostnom sľube sa všetci odobrali naspäť do školy. V školskej telocvični pokračovala slávnosť v zábavnejšej atmosfére. Deviataci pripravili pre najmladších žiakov rôzne pohybové úlohy, kde si deti mohli precvičiť svoju obratnosť. Dokonca sa naučili krátky tanec. Pri toľkom pohybe stratili nemálo energie, ale hneď si ju mohli doplniť pripraveným občerstvením – koláčikmi a čajíkom. Prváci si svoj veľký deň užili a budú mať dlho na čo spomínať. Poďakovanie za zorganizovanie podujatia patrí pani učiteľkám a deviatakom.  Video si môžete pozrieť vo videokronike

Pasovanie do Cechu školákov

Vianočné trhy

Predvianočný čas sme v našej škole využili nielen prípravou na vianočné trhy, ale aj workshopom zameraným na prípravu a výrobu ikeban, svietnikov a rôznych vianočných vencov. Tieto výrobky našich žiakov sa použili na vianočných trhoch.

Týmto ďakujeme žiakom a zamestnancom strednej školy zo Želoviec za pomoc a podporu pri týchto predvianočných aktivitách.


Mgr. J. Cuper


Keď si žiaci z našej školy dali známky za prvý polrok do poriadku, išlo sa na lyžiarsky výcvik. Čakala nás nádherná príroda, pekné počasie a super nálada v lyžiarskom stredisku Krpáčovo. V dňoch 25. - 30. januára 2020 sa naši žiaci nielen naučili alebo zdokonalili v lyžovaní, ale hlavne zažili pekný týždeň.

Mgr. J. Cuper


Lyžiarsky výcvik

Vyšli nové školovinky

Školský časopis, novinky- Školovinky, vychádza od roku 2013, teda 7 rokov. Každý rok vyjdú dve čísla, najnovší prírastok má poradové číslo 15. Prví redaktori sú už dnes dospelí ľudia. Sme radi, že Školovinky sa stali súčasťou našej školy a veríme, že nestratia na popularite. Aj v novom čísle nájdete súhrn najdôležitejších udalostí  a aktivít našej školy. Budeme radi, ak si ho prečítate a ešte radšej, ak do pripravovaného letného čísla sami prispejete zaujímavým článkom.

Prajeme príjemné čítanie.

Redakcia


Školovinky 15

Tohoročná zima zatiaľ nie je taká akoby si ju deti predstavovali. Snehu sme sa dočkali, aj keď nie na dlho. Hneď sme to využili na zimné radovánky a hry na snehu ako každý rok. Deti v ŠKD pobytom na čerstvom vzduchu s radosťou privítali sneh stavaním snehuliakov, pevností a veselou guľovačkou. Na kopci sa šmýkali na snehových lopároch. Samozrejme sa nezabudlo ani na kreslenie do snehu, či robenie anjela, ako aj na vytváranie rôznych obrazcov pomocou stôp (domček, smajlík, chodníčky...), ktoré dotvárali pomocou kamienkov, vetvičiek či šišiek. Zavesením kŕmidla s rôznymi semienkami sa nezabudlo ani na vtáčiky, ktoré deti pozorovali, keď prileteli na „hostinu“. Veselé chvíľky zažili deti aj pri šmýkaní sa a váľaní na snehu. Odmenou pre všetkých bola spokojnosť a vyštípané líčka.


Zimné radovánky v ŠKD

Želmíra Pretzová, Mgr. Mária Bobišová – vychovávateľky ŠKD


Pozrite si video

Valentín

nielen pre zaľúbených


Sviatok svätého Valentína má už niekoľko storočí. Kým spočiatku bol sviatkom prevažne dvojíc, ktorých spájala láska, dnes má širšie pôsobenie. Valentínskym pozdravom, či darčekom prejavujeme svoju náklonnosť alebo vďačnosť príbuzným, ale aj priateľom, kolegom....., jednoducho komukoľvek, ku komu máme priaznivý vzťah a chceme mu to dať najavo. V škole sme mali pre túto príležitosť pripravenú valentínsku poštu – krabicu, do ktorých mohli záujemci odovzdať svoj pozdrav. Vo vstupnom vestibule sme umiestnili „múr našich lások“, určený na napísanie odkazu pre človeka, ktorý je pre nás výnimočný. Veríme, že sa v tento deň príjemne potešilo veľa našich žiakov aj zamestnancov.


Tradične každý rok vo fašiangovom období sa naša telocvičňa mení na magické miesto plné víl, čarodejníkov a rôznych príšer. Medzi najobľúbenejšie akcie v našej škole patrí karneval, ktorý sa konal 19. a 21. februára 2020. Súčasťou karnevalu boli súťaže pre jednotlivé ročníky a dlho očakávaná tombola. Žiaci všetkých ročníkov mali tiež o zábavu postarané. Posledné vyučovacie hodiny boli trošička netradične v štýle disco. Malým spestrením aj pre nich bola malá športová súťaž. Radosť, smiech a dobrá nálada boli najväčším víťazstvom pre všetkých.

Mgr. J. Cuper


Karneval v našej škole

Február sa tradične nesie v znamení karnevalov a maškarných plesov, ku ktorým neodmysliteľne patria masky. Školský klub detí pri tejto príležitosti vyhlásil súťaž o najkrajšiu karnevalovú masku. V priebehu jedného týždňa (od 10.2 do 14.2.2020) deti usilovne strihali, lepili, vyfarbovali, ozdobovali a vyrábali jedinečné masky. Do súťaže sa zapojili deti z každého oddelenia. Z 29 masiek vybrali pani vychovávateľky  päť najkrajších.

Na 3. mieste sa umiestnila maska od Kristínky Andokovej (z III.C) a maska od Natálky Stojkovej (z I.C). 2. miesto obsadila maska, ktorú vyrobila Tamarka Štrbíková (z IV.B) a maska Juraja Multána (zo IV.C).  Vychovávateľky najviac zaujala maska Emky Kurčíkovej (z I.A), ktorá získala 1. miesto.

Všetky deti zapojené do súťaže dostali sladkú odmenu a tie, ktorých masky vyhrali aj malý darček.

„O rok znovu vo fašiangovom čase, ŠKD ocení najkrajšie masky vaše.“

Mgr. Mária Bobišová - vychovávateľka ŠKD


Najkrajšia karnevalová maska v ŠKD

Členovia krúžku Stromu života Krtkovia s pani učiteľkou Mgr. Veronikou Marcinekovou zo ZŠ, Nám. A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši vyhrali pre svoju školu koncert Eco Tour Thomasom Puskailerom, z ktorého sa budú môcť tešiť už počas marca 2020.

Minulú jeseň sa zapojili do tímovej súťaže Jesenný environmentálny trojboj 2019 (JET). Súťaž organizácie Stromu života so sídlom v Bratislave prebiehala počas troch mesiacov - od septembra do novembra a bola rozdelená do 2 úrovní náročnosti. Každá z nich obsahovala 9 úloh, ktoré pozostávali z vedomostnej, praktickej umeleckej časti.

"Každý sme jedinečný v niečom inom." To bolo motto tejto súťaže. Jednotlivci sa stávali súčasťou tímu a každý prispel k riešeniu úloh tým, v čom vyniká.

Hlavnou témou JET-ky bola voda. Deti ju mali možnosť spoznať z viacerých uhlov. Venovali sa jej z pohľadu optiky, ale aj hustoty v závislosti na jej teplote. Spoznali fungovanie čističky odpadových vôd a pokúsili sa ovplyvniť vlastnú spotrebu vody vo svojich školách.

Na internete alebo v knižkách vyhľadávali zaujímavosti o dúhe. Dozvedeli sa ako dúha vzniká, aké farby v nej môžu vidieť, alebo čo si o nej mysleli ľudia v minulosti. Informácie, ktoré  sa dozvedeli si zapísali a následne spracovali formou posteru.

Začiatkom novembra žiaci navštívili Čistiareň odpadových vôd(ČOV) v Malom Krtíši a pripravili si otázky, ktoré ich zaujímali. Hlavnou reportérkou bola Linda Vladovičová, ktorá si všetko zapisovala. Žiaci počas exkurzie pozorne počúvali pána Zaťka, ktorý ich informoval  akými spôsobmi sa voda zbavuje „všetkých“ nečistôt. Zhotovili si fotografie jednotlivých krokov čistenia a v škole vytvorili nástenku ako ČOV-ka funguje.

Ďalej hľadali odpovede na otázky ako ľudia využívajú vodu, na čo sa jej spotrebuje najviac, aký význam má voda v obrovských oceánoch, ale i malých jazierkach uprostred polí a podobne. Vyskúšali si jednoduchý pokus, aby  videli ako prebieha miešanie teplej a studenej vody v oceánoch a moriach.


Jesenný environmentálny trojboj 2019 

Dievčatá merajú pH

L. Vladovičová, L.Horváthová, Bizovová, M.Pospokyová, N. Kamenská,J.Sedlačková, S.Gorej, J.Mózer

Na aktivite pracovali všetci Krtkovia

Spotreba vody. L.Horváthová, A. Bášthyová, N.Kamenská

Reportáž ČOV,A. Bášthyová, L.Horváthová, N.Kamenská, J.Mózer

Príbeh kvapky vody - L.Vladovičová

Počas jedného týždňa zaznamenávali, koľko teplej a studenej vody spotrebuje ich škola. Hodnoty z vodomerov zaznamenávali každý deň v rovnakom čase, aby  predišli skresleniu výsledkov za jednotlivé dni. Namerané hodnoty na konci týždňa zrátali a prepočítali koľko vody minula škola za rok.

Navrhli možnosti, akými by sa mohlo  znížiť množstvo spotrebovanej vody v škole. Svoje nápady a postrehy žiaci posunuli na vedenie školy. Zistili, že veľké množstvo vody sa míňa i počas dní, kedy nie je školské vyučovanie.

Testovali i kvalitu vody vodného diela v Želovciach. Pomocou testovacej sady  zisťovali pH a tvrdosť vody, množstvo železa, medi, chlóru, pesticídov, dusičnanov a dusitanov.  

Jednou z úloh  bolo napodobniť prírodný orchester kvapiek vody pri daždi. Tieto zvuky   žiaci napodobnili použitím rúk, nôh a tela. Začali napodobňovaním jemného mrholenia, postupne prešli k hustému dažďu až skončili silnou búrkou s bleskami a vetrom. Do súťaže zaslali video.

Ďalšou úlohou bolo nakresliť sériu malých príbehov, ktoré zachytávali  kolobeh vody v prírode. Hlavnou postavou bola kvapka vody, ktorá na svojej ceste prírodou stretáva nových kamarátov, mení svoje skupenstvo a zažíva rôzne príhody.

Na záver deti vyrobili totem, ktorý symbolizuje význam vody a zároveň je jej ochrancom. Na jeho výrobu žiaci použili drevo, korkové štuple, rolky z toaletného papiera, ktoré pomaľovali. Fantázii sa však medze nekládli a totem mohli vyrobiť z čohokoľvek. Do celoslovenskej  súťaže sme zaslali najkrajší totem, ktorý vyrobil Michal Bartko. Žiaci si pripravili aj malú ceremóniu, kde každý z nich slávnostne prečítal svoje predsavzatie, čo sám urobí na ochranu vody.Autorka Dúhy Linda Vladovičová, druhá zľava, na fotke Sedlačková, Horváthová, Kamenská

Členmi krúžku Stromu života Krtkovia na našej škole sú: Linda Vladovičová, Liliana Horváthová, Terézia Rechtoríková, Martina Bizovová, Michaela Pošpokyová, Jakub Mózer, Samuel Gorej, Natália Ivanová, Natália Čemanová, Nikoleta Kamenská, Adriana Báštyová, Johana Sedlačková, Michal Bartko

Vedúca krúžku SŽ Krtkovia: Mgr. Veronika Marcineková

V roku 1955 vznikla myšlienka zasvätiť knihám jeden mesiac v roku. Marec bol vyhlásený ako mesiac knihy na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu, ktorý už od detstva prejavoval veľký záujem o knihy. Zachránil mnoho kníh pred spálením a tým prispel ku vzniku knižníc.

Kniha patrí medzi významných spoločníkov mladých či starých. Žiaľ, v dnešnej dobe čím ďalej tým viac ľudí dáva prednosť sledovaniu televízie alebo surfovaniu na internete. Hlavne u mladých ľudí záujem o čítanie kníh klesá. Preto sme sa rozhodli na našej škole podporovať čítanie detí v ŠKD. Každoročne  organizujeme aktivitu „Veľkí čítajú malým”. Výnimkou nebol ani tento školský rok. 9. marca 2020 sme sa vybrali čítať rozprávky škôlkarom do Materskej školy na ulici SNP vo Veľkom Krtíši.   „Malí” sa práve chystali na odpočinok. Keď už boli uložení v postieľkach, žiačky z našej školy (Ninka Štulrajterová, Kajka Kyjovská, Bibka Kamenská z III.C, Marianka Veselková z IV.B, Zuzka Kukučková, Dominika Ráczová z IV.C) im prečítali krásne rozprávky a odovzdali vlastnoručne vyrobené záložky. Z čítania mali radosť nielen škôlkari, ale aj naši „veľkí” tešiaci sa na takéto milé stretnutie aj na budúci rok.

Jana Kalmárová – vychovávateľka ŠKD

                                                                                

MAREC V ŠKD

Do aktivity „Veľkí čítajú malým” sa zapojilo aj VI. oddelenie ŠKD (s vych. Máriou Bobišovou). Našim „malým” prišli prečítať rozprávky ich „veľkí” súrodenci. V stredu 11.3. prijal pozvanie do ŠKD Ľuboš Murgaš (zo IV.A) brat Maťka Murgaša (z I.A). Deťom prečítal úryvok z knihy Rozprávkové včely (od Jana Lebedu). Vo štvrtok 12.3. navštívila družinu Monika Svinčáková (zo VII.B) sestra Maťka Svinčáka (z II.A). Tá „malým” prečítala príbeh z knihy Rozprávky štrbavej opičky (od Jany Šrámkovej).

Počas čítania si „malí” urobili na koberci pohodlie a pozorne počúvali. Po prečítaní rozprávky im „veľkí” pripravili aj otázky, na ktoré deti hravo odpovedali. Veríme, že túto aktivitu si zopakujeme aj na budúci rok.

Mária Bobišová – vychovávateľka ŠKD

Mesiac kníh sme v ŠKD aj inak slávili.

Okrem čítania kníh sme tiež záložky robili.

Veď najlepším priateľom človeka je knižka

a najlepšou priateľkou knihy je predsa záložka.

Archív aktivít 2018-2019

Prázdninový školský klub detí

V dňoch 1. 7.– 3. 7. 2020 a 6. 7.-10. 7. 2020 sa v našej škole organizoval Prázdninový školský klub detí.


Dobrovoľne mohli do neho prihlásiť rodičia svoje deti z nižších ročníkov. Prihlásilo sa 38 detí. Aktivity v klube boli naozaj pestré. Žiaci zažili dobrodružstvá v prírode, veľa sa športovalo -  v telocvični aj na ihrisku. V triedach prevládali tvorivé hry, spoločenské hry a kvízy. Oddych a zábavu si deti užili v 3D kine a v speváckej karaoke súťaži. O občerstvenie a pitný režim bolo postarané. Organizáciu aktivít a dozor zabezpečili pedagogickí asistenti a asistentky: Mgr. Beáta Trebuľová, Mgr. Lenka Šabová, Mgr. Kvetoslava Szumová, Mgr. Monika Vaškorová, Diana Knapeková, Ľubomír Frčka.


Kto v prázdninovom klube chýbal, nemusí byť smutný. Ďalší prázdninový klub bude od 24. 8. 2020 do 28. 8. 2020. Nezabudnite sa prihlásiť prostredníctvom online prihlášky nižšie.

Video z realizovaného prázdninového klubu so môžete pozrieť vo videokronike.


Dňa 31.7.2020 opúšťajú rady našich pedagogických zamestnancov a odchádzajú na zaslúžený odpočinok na dôchodok naši štyria zamestnanci: Mgr. Eva Balážová, Mgr. Zuzana Kaliská, Kornélia Beláková a Mgr. Štefan Horváth.

Mgr. Štefan Horváth pracoval v školstve od roku 1977 najmä ako učiteľ  telesnej výchovy a športu. Vo svojej profesii dosiahol mnohé úspechy so svojimi žiakmi najmä v basketbale a florbale a to na okresných, regionálnych ba aj celoslovenských súťažiach. Podieľal sa na organizovaní športových podujatí v našej škole. Vychoval zo svojich zverencov skvelé športové talenty a povzbudzoval ich v ďalšej športovej kariére. Mnohé z týchto talentov sa uplatnili neskôr aj v ligových súťažiach.

Vo svojom druhom aprobačnom predmete ruský jazyk rozvíjal u žiakov jazykové zručnosti a podieľal sa na mnohých aktivitách spojených s výučbou ruského jazyka.


Lúčime sa s dlhoročnými pedagógmi

Mgr. Zuzana Kaliská pracovala v školstve od roku 1979.  Najskôr pôsobila na ZDŠ v Dolných Plachtinciach a potom prestúpila na ZŠ Veľký Krtíš, kde pracovala až do odchodu na dôchodok. Spočiatku učila  v ročníkoch 1. - 4. a neskôr učila na II. stupni hudobnú výchovu a techniku. Veľkou mierou sa podieľala na výchove talentov na škole v odbore spev. Každoročne pripravovala žiakov na súťaž v Zlatý slávik Slovenska. Taktiež učila žiakov manuálnym zručnostiam pri prácach na pozemku.

Mgr. Eva Balážová pracovala v školstve od roku 1974. Ako mladá učiteľka pracovala v Pionierskom dome vo Veľkom Krtíši. Neskôr nastúpila na našu školu, kde začala vyučovať predmety matematika a technika. Svoje poznatky odovzdávala žiakom na II. stupni a podporovala ich matematické myslenie. Jej svedomitá práca sa odzrkadľovala v úspechoch žiakov, ktorých pripravovala na matematické olympiády a ďalšie matematické súťaže. Prioritou bolo pripraviť žiakov na prijímacie pohovory. Medzi kolegami bola obľúbená, skromná, mala zodpovedný prístup k práci a zverené úlohy vykonávala spoľahlivo.

Kornélia Belákova pracovala od roku 1986 v školstve ako vychovávateľka v školskom klube detí. Medzi žiakov prinášala priateľstvo, porozumenie, s láskou sa venovala malým deťom.  

V práci bola veľmi kreatívna, učila deti zručnostiam. Pre svoju láskavú, skromnú a ústretovú povahu si ju žiaci veľmi obľúbili a pod jej vedením sa radi zapájali do rôznych aktivít.


Vysvedčenia sú rozdané, hurá na prázdniny...

Hoci sme 2. polrok trávili viac doma, než v škole, vyučovanie neprestalo. Pani učiteľky hľadali rôzne formy, ako preniesť vyučovací proces do domovov svojich žiakov a žiaci sa snažili do vzdelávania zapojiť. Dištančné vzdelávanie v našom školstve nemá zaužívanú tradíciu, no v ostatných mesiacoch sme možno zasadili jej korene. Aj keď priame vzdelávanie zrejme ešte dlho bude prioritné, aj vzdelávanie online a práca žiakov v domácich podmienkach má svoje pozitíva. Kreativita a flexibilita dostala zelenú na strane pedagógov aj žiakov. Nové vedomosti, poznatky a praktické zručnosti pri online vzdelávaní získali nielen žiaci, ale tiež samotní pedagógovia. Rovnako, skúšaní neboli len žiaci, pani učiteľky otestovali aj seba - svoje metódy výučby, vlastné danosti a schopnosti učiť na diaľku

Náročný polrok máme za sebou. Školský rok 2019-2020 sa skončil. Absolvovali sme ho bez väčších strát a čo sa nám nepodarilo zvládnuť na 100%, tomu sa budeme venovať v septembri.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o úspešnú realizácie vzdelávacieho procesu v sťažených podmienkach – zamestnancom školy, žiakom, ktorí sa aktívne zapájali do vyučovania a v neposlednom rade rodičom. Rodičia, ktorí mnohokrát svoje deti usmerňovali, motivovali, či inak im pomáhali, boli pre školu dôležitým a potrebným partnerom.

Odchádzajúcim pedagógom srdečne ďakujeme za prácu, ktorú v našej škole vykonali. Prajeme ich pokojný oddych v kruhu svojich blízkych a veľa spokojnosti a kreativity pri rozvíjaní svojich osobných záujmov.

Archív aktivít

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2019-2020