v
casopis

Vyšli nové

VEĽKÝ
v

Prváci sa už v našej škole cítia ako doma. Rýchlo si zvykli na nové prostredie a učenie ich zaujalo. Pani učiteľky si pre nich vždy pripravia niečo, čo im príjemným aj zábavným spôsobom pomáha zapamätať si nové vedomosti. V piatok 4. októbra si v triedach vytvorili krajinu Písmenkovo. Celé dopoludnie venovali písmenkách - spoznávaniu a ich tvorbe z rôznych materiálov. Použili plastelínu, gaštany aj cestoviny. Pri práci im asistovala maňuška - postavička zo šlabikára Lipka - Hups. Deťom sa tvarovanie písmen páčilo a popritom sa niečo nové naučili. Ako to v jednotlivých triedach vyzerali, si môžete pozrieť v krátkom videu...  


Písmenkovo

Priemerné dieťa sa s políciou a jej prácou v praxi stretne veľmi málo. Viac informácií o práci polície získavajú z televízie, čo však nie vždy zodpovedá realite. Príslušníci Policajného zboru prišli žiakom predviesť aká je ich skutočná práca a ako zabezpečujú bezpečnosť občanov. Deti mali možnosť sadnúť si do policajného auta, spustiť sirénu a zavolať do megafónu ako pri naozajstnom zásahu. Vyskúšali si, ako sa odoberajú odtlačky prstov, niektorí si obliekli ochrannú vestu a ohmatali si skutočnú zbraň. Asi najviac sa im však páčili ukážky výcviku psov. Policajní psi dokážu vystopovať ukryté drogy, dobehnúť a zachytiť páchateľa. Pritom všetkom zostávajú absolútne poslušní svojmu pánovi. Návšteva policajtov urobila na mnohé deti silný dojem, niektoré z nich by sa sami chceli sať v budúcnosti policajtmi.


Navštívili nás príslušníci polície

Jesenné didaktické hry v prírode

Uskutočnili sa 11. októbra. Zúčastnili sa ich žiaci 1. až 4. ročníka. Na štyroch stanoviskách v 12 disciplínach si merali sily s vlastnou vôľou. Nebolo to jednoduché. Vybrať sa na správnu cestu, riadiť sa dopravnými značkami, prekonávať prekážky, urobiť správne rozhodnutie, mať šikovné ruky, rýchle nohy, zachrániť zraneného kamaráta.

Pritom všetkom vnímať krásu a dary jesennej prírody. No zostať stále dieťaťom. Hravým , so šibalským úsmevom a množstvom otázok. A tá posledná znela: "Kedy budú ďalšie didaktické hry? ...No?... Kedy?"


Viac fotografií nájdete vo fotoglérii.

Slávnosť začala príhovorom primátora Mesta Veľký Krtíš Ing.Dalibora Surkoša. Po príhovore sa deti zapísali do pamätnej knihy mesta. Nasledoval príhovor našich deviatakov a po slávnostnom sľube prišlo samotné pasovanie do cechu školákov. Slávnosť pokračovala v telocvični školy, kde deviataci pripravili veľa zábavných úloh. Prváci ich hravo zvládli. Ukázali, že sú usilovní ako včielky. Nakoniec si spolu s deviatakmi zatancovali na školskej diskotéke.

Tento deň bol pre prvákov výnimočný. Priniesol im pekné zážitky a stali sa právoplatnými členmi školského cechu. O zaujímavý program a zorganizovanie celej slávnosti sa postarali najstaršie včielky - deviataci spolu s triednymi učiteľkami.

Pozrite si krátke video a fotogalériu. Na chvíľu sa ponorte do príjemnej atmosféry podujatia.


Pasovanie do cechu školáka

Aj keď tento sviatok nepochádza z našic končín, už pár rokov sa u nás cíti ako doma. Deti aj dospelí sa radi obliekajú do hrôzostrašných kostýmov a  po zotmení sa pridajú k pochodu príšer. Žiaci našej školy si Halloween vychutnali už počas vyučovania. V utorok 29. októbra sedeli vo svojich laviciach v maskách a kostýmoch. Pani učiteľky odovzdávali vedomosti strigám, čarodejniciam, zombíkom, upírom, kostlivcom a ďalším postavám z ríše fantázie. Večer sa deti zúčastnili sprievodu masiek, ktoré organizovalo Mesto Veľký Krtíš a zaujímavý program plný strašenia si pripravila opäť ZUŠ vo Veľkom Krtíši.

Halloween


Čím strašidelnejšie - tým lepšie. Aj takto by mohol znieť slogan na Halloweenovské podujatia.

Halloween je jedinečnou príležitosťou, kedy sa na strach tešíme a vytvárame si ho zámerne - pre zábavu. Všetci predsa vieme, že pod odpornou maskou sa skrýva usmiata tvár....


Fotografie nájdete vo fotogalérii

Zavítal

k nám

Ako už býva zvykom, neprišiel sám. Spolu so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertom, navštívili triedy na 1. stupni a rozdali deťom sladké darčeky. Deti sa potešili a sľúbili, že budú poslúchať aj celý ďalší rok. O radosť detí a peknú predvianočnú aktivitu sa postaralo vedenie školy a naši deviataci.  


Mikuláš

Rozlúčili sme sa s rokom 2013

Posledný týždeň pre prázdninami vládla v škole vianočná nálada. V triedach pripravili pani učiteľky spolu so žiakmi zaujímavý program. V niektorých triedach pripravovali vianočné ozdoby, v iných si zahrali zábavné scénky, zaspievali si alebo zatancovali…

V škole sme si urobili dokonca kino. Žiaci prvého stupňa si v ňom mohli pozrieť animovanú rozprávku. Pred vstupom do telocvične, upravenej na kinosálu, sa zastavili v pokladni, kde na nich čakal popcorn. Kino sa deťom veľmi páčilo, privítali by, keby sa v ňom premietalo aj častejšie. Video z tej udalosti si môžete pozrieť vo videokronike.


Ďalšou zaujímavou aktivitou boli vianočné trhy. Školská jedáleň sa premenila na trhovisko, kde sa predávali vianočné ozdoby, rôzne maškrty a kto mal smäd, mohol sa osviežiť čajom alebo šťavou z ovocia. Veľkú časť výrobkov vyrobili žiaci sami alebo za pomoci pani učiteliek, či rodičov. Video si môžete pozrieť vo videokronike a fotografie vo fotogalérii.

Karneval v našej škole

Na karneval sa všetky deti tešia. Na chvíľu sa môžu stať niekým úplne iným. Dňa 14. februára 2014 sa telocvičňa zaplnila najrôznejšími bytosťami. Postavičkami z rozprávok, príšerami a obyvateľmi ďalekých krajín. Deti si na príprave kostýmov dali naozaj záležať. Každá trieda prezentovala svojich žiakov v karnevalovej promenáde. Ocenené boli dve masky z každej triedy. Po promenáde a zábavných úlohách odborná porota vybrala víťazné masky. Nasledovalo slávnostné vyhlásenie víťazov. Porazený však nebol nik. Pochvalu si zaslúži každý, kto sa na tento deň pripravoval a upravil svoj vzhľad hoci aj malým doplnkom. Na karnevale ide predsa hlavne o zábavu. A kde je zábava, nesmie chýbať ani tanec. Na veselý deň budú deň isto dlho spomínať.

Pozrite si video a fotografie

Sv. Valentín

Okrem karnevalovej zábavy potešil mnohých žiakov aj milý pozdrav od Valentína. Deň 14. február je práve dňom zaľúbených. No nielen zaľúbených. Pozdravy, darčeky a úsmevy si na Valentína rozdávajú aj priatelia a všetci, ktorí majú srdiečka plné dobroty, lásky a úcty k druhým. Celé naša škola bola osrdiečkovaná. Srdiečka zdobili chodbu školy aj triedy. Mnoho srdiečok vyrobili deti v rámci vyučovania. Pre tých, ktorí chceli odovzdať valentínsky pozdrav obľúbenej osobe, bola na tento účel vo vestibule pripravená nástenka a škatuľa. Na Valentína vládla v našej škole červená farba. Červené neboli len srdiečka, ale aj oblečenie detí, ktoré si takto oživili srdiečkový deň.

Viac fotografií…


Deň učiteľov

Deň učiteľov sme si v tomto roku pripomenuli naozaj unikátne. Vedenie školy prišlo s nápadom vrátiť sa na chvíľu do minulosti. V dňoch 27. a 28. marca zažili žiaci prevažne I. stupňa zaujímavé vyučovanie. Niektoré z vyučovacích hodín boli venované školstvu v 19. storočí. Tak ako v tom období, i teraz prišli do triedy vyučovať pán farár a pani farárka. Pán farár Mgr. Ján Ruman a pani farárka Mgr. Martina Rumanová rozprávali deťom o tom, ako sa učilo v minulosti. Spoločne s pánom farárom si deti zaspievali pesničku a v niektorých triedach predviedli svoju šikovnosť pri dekorovaní veľkonočných kraslíc. Deti boli oblečené v krojoch a dobové oblečenie mali aj mnohí zamestnanci školy.

  Ďalším historickým obdobím, ktoré si škola pripomenula, bol socializmus. Žiaci aj pani učiteľky v pionierskych rovnošatách sa zdravili "česť práci" a na hrudi nechýbal pioniersky odznak. Na chodbe zneli hity Michala Dávida, ba zaznela aj "pieseň šťastných detí". Žiaci v I.C a v I.D sa pripravovali na iskričkový a neskôr pioniersky sľub a pred vedením školy ho aj zrealizovali. Začiatok a koniec hodiny vždy oznamoval pán školník nefalšovaným ručným zvoncom.

 Na neľahkú úlohu sa podujala pani učiteľka Mgr. Jana Čarná. V telocvični školy nacvičila so žiakmi a zamestnancami školy spartakiádnu zostavu. Ako to v telocvični vyzeralo, môžete si pozrieť vo videokronike.

 Aktivity v našej škole boli skutočne zaujímavé a poučné. Nemali žiadny politický ani spoločenský podtext. Išlo len o prezentovanie školstva tak, ako v minulosti skutočne fungovalo. Žiaci sa prostredníctvom vlastných zážitkov dozvedeli podstatne viac ako sa mohli dozvedieť z učebníc. Veríme, že sme naštartovali novú tradíciu a na budúci rok budeme v tomto duchu pokračovať.

 O aktivitách prváčikov podrobnejšie napísala pani učiteľka Mgr. Z. Milatová  Ďalšie fotografie

a video

Aj naši prváci (žiaci z 1.C a 1.D ) cestovali v čase a chceli zistiť, ako sa učili ich rovesníci pred pár desiatkami rokov. Počas dvoch dní trvania projektu vyrástli z usilovných iskier na zdatných pionierov.

Ráno prichádzali všetci v rovnošatách. Prvý deň sa z nich stali iskry. Avšak kým sa tak mohlo stať, každá iskra musela zložiť slávnostný sľub iskier. Po vyslovení sľubu im p. riaditeľka s p. zástupkyňou pripli na hruď odznak. A mohlo sa začať ozajstné vyučovanie. Teda, ozajstne neozajstné – čítalo sa zo starých šlabikárov a nácvik písania si žiaci skúšali zo starých písaniek. Bolo to fascinujúce.

 Prvý deň ukončili výtvarnou výchovou, na ktorej si vyrobili dobové mávatká – holubice mieru. S úsmevom a nedočkavosťou v očiach, aký zaujímavý deň bude ten nasledujúci, sa rozbehli domov.

Ten splnil ich očakávania. Z iskier sa stali hrdí pionieri. Po slávnostnom sľube si opäť pripli odznak a p. učiteľka im uviazala pioniersku šatku. Pionieri čítali i písali – usilovne splnili všetky úlohy. Za odmenu bolo pre nich pripravené prekvapenie. Prišli medzi nich dve známe postavičky Filmárik a Filmuška a premietli im rozprávky z dávnych čias, ktoré mali obľúbené ich mamičky i tatkovia. Rozprávky si aj nakreslili, aby sa doma pochválili, čo všetko videli.

Školský zvonec zazvonil a oznámil koniec vyučovania. Žiaci sa zhodli v jednom, že tieto dva vyučovacie dni boli plné netradičných zážitkov, ktoré si zapamätajú veľmi dlho. Mgr. Z. Milatová
Retro projekt: Ako sa učilo v minulosti

V 1. D sa žiaci pod vedením triednej učiteľky Mgr. A. Synákovej pripravujú na sľub iskier a vštepujú si zásady, ktorými sa iskra riadi…

Pani riaditeľka školy Mgr.V. Lunterová a pani zástupkyňa Mgr. Z. Balová pripínajú žiakom z 1. C odznaky iskier.

Už šiestykrát sa žiaci a učitelia z II.ZŠ stretli na Noci s Andersenom, do ktorej sa pravidelne zapájajú školy nielen zo Slovenska. Tento rok sme sa stretli 4. a 5. apríla 2014 a nazbieralo sa nás približne 80 žiakov a 5 učiteľov. Hlavne tí najmenší sa na akciu tešili už niekoľko dní vopred    a neustále nás bombardovali svojimi zvedavými otázkami o tom, čo sa bude diať a čo všetko zažijú.

Akcia sa začala už tradične v piatok o štvrtej. Konečne nám po niekoľkých rokoch prialo počasie, a tak sa časť programu odohrávala aj na školskom dvore. Kým sa tam jedna skupina hrala rôzne hry, druhá skupina si pripravovala pelechy na noc a tretia skupina pozerala na interaktívnej tabuli rozprávku. Hneď potom sme deti rozdelili do skupín, ktoré sme pomenovali podľa rôznych lesných plodov (napríklad Jarabiny, Jahňady či Gaštany) a deti sa nám rozutekali po celej škole, kde sa porozdeľovali po jednotlivých stanovištiach.

Noc s Andersenom

Tam si pre nich pripravili naši učitelia rôzne aktivity ako napríklad dramatizácia rozprávok, interaktívne pexeso, hry či tvorba rozprávkového stromu.

Keďže čas bol už pokročilý a deti hladné, tak sme im ponúkli skromné pohostenie – naši deviataci s p. uč. Dubovskou a vedúcou kuchyne p. Vargovou pripravili takmer 200 langošov. Po večeri a dokončení programu sme už za tmy vyšli na dvor, kde sme vypustili viacero lampiónov šťastia. Ich odlet bol sprevádzaný silným potleskom a krikom, ktorý iste počula polka mesta.Noc s Andersenom

Na záver sme deťom dopriali netradičnú nočnú hru – za úplnej tmy, ktorú rušili len svetlá bateriek, sme v telocvični rozpútali „krvavé“ gladiátorské zápasy. Našťastie pri nich netiekla žiadna krv. Po takmer trištvrte hodine neustálych bojov a súbojov sme našich unavených drobcov vyhnali do tried, kde po večernej hygiene zaľahli do pripravených pelechov. Spánok síce prichádzal pomaly, ale nakoniec zlomil aj tých najodolnejších.

V sobotu ráno sme deťúrence vyhnali z postelí už o siedmej ráno. Po rozcvičke Šialeného trpaslíka a obehnutí školského areálu sme sa naraňajkovali, urobili poriadok v triedach a čakanie na príchod rodičov sme si spríjemnili vybíjanou a akčnými hrami Mravce a Mraky, kde sa naši najmenší poriadne vybláznili.

Na záver by som sa veľmi rád poďakoval nášmu prípravnému výboru, konkrétne pani učiteľkám Dubovskej, Hrončekovej, Milatovej a Jačmeníkovej. Nemôžem vynechať ani deviatakov z 9.C, ktorí nám veľmi pomáhali pri všetkých aktivitách a špeciálne v kuchyni sa poriadne vyznamenali. Samozrejme žiadna akcia by sa nekonala, ak by nás v nej nepodporilo vedenie našej školy, konkrétne p. riaditeľka Lunterová a pani zástupkyne Bursová a Balová. No a opomenúť nemôžem ani naše pani kuchárky na čele s vedúcou J. Vargovou.

Ostáva nám už len veriť, že sa stretneme opäť o rok a opäť spolu s deťmi zažijeme plno úžasných zážitkov.


Naši žiaci sa blysli výsledkami v kategórii ročníkov 2001 - 2003. Tri prvé miesta medzi dievčatami patrili nám: 1. miesto - Monika Adamová, 2. miesto Lucia Košeláková a 3. miesto Miriam Kuchtová.

Rovnako perfektní boli aj chlapci:

Adrián Sokol - 1. miesto

a Martin Filipek - 2. miesto.

V kategórii starších žiačok dobehli až na stupeň víťazov naše žiačky Carmen Chobodová - 2. miesto a Daniela Jakušová 3. miesto.

Pretekárom na chrbát pálilo horúce slnko, za takých podmienok vyhrať nebolo naozaj jednoduché. Občasné prípady nevoľnosti a aj niekoľko pádov ošetrila zdravotná hliadka pod vedením predsedníčky Miestneho spolku SČK J. Ubrankovičovej, ktorej asistovali naše žiačky Vaneska a Monika.


do 1. ročníka

Zápis

V dňoch 7. a 8. februára zavítali do našej školy rodičia so svojimi deťmi, ktoré sa o pár mesiacov stanú školákmi. Rodičom aj deťom pribudnú nové povinnosti, no všetci sa na školu tešia. Nájdu tu nových kamarátov, milé pani učiteľky, ale hlavne získajú vzdelanie - naučia sa čítať, písať, počítať a mnoho iných dôležitých vecí pre svoj budúci život.

Deň zápisu bol pre nich výnimočným dňom, kedy si prvýkrát sadli do školskej lavice a mohli sa zoznámiť s pani učiteľkou, ktorá ich bude učiť. V čase zápisu bolo pre návštevníkov otvorené aj školské 3D kino, kde si mohli pozrieť rozprávku o šmolkoch. Postavičky, ktoré z plátna vystupovali do priestoru boli pre mnohých novým zážitkom. Tešíme sa na stretnutie s deťmi v septembri, kedy sa stanú skutočnými žiakmi.

Všetkým rodičom, ktorí zapísali svoje deti do našej školy, ďakujeme za prejavenú dôveru.

Každý rok si naša škola pripomína tradíciu stavania mája.  Na nádvorí školy sa stretli žiaci a pedagógovia, aby spoločne privítali príchod mesiaca, ktorý je symbolom lásky a spolupatričnosti nielen medzi ľuďmi, ale v prírode všeobecne. Máj je začiatkom nového života, zelenou nádejou na krajšie plodnejšie časy.  Stužkami ozdobený stromček upevnili naši mládenci v blízkosti budovy školy. Spolu s fešnými dievčatami vyobliekanými  v krojoch si zatancovali ľudové tance a všetkým nám dokázali, že na z kúzla starých tradícií dodnes ani trochu neubudlo. Program podujatia pripravila pani Lýdia Takáčová.


Stavanie mája

video

Beh ulicami Mesta Veľký Krtíš sa uskutočnil dňa 12.6.2014. Do tejto športovej súťaže sa zapojila opäť aj naša škola a veľmi úspešne. Súťažilo sa v 6 kategóriách: Materské školy, žiaci ročník 2006, ročníky 2004 -2005, 2001 - 2003, ročníky 1998-2001 a dorastenci ročníky 1994 -1998.


V najmladšej kategórii sa nám nepodarilo umiestniť na popredných miestach, no v kategórii ročníkov 2004 - 2005 sme zabodovali 3. miestom, ktoré v kategórii dievčat obsadila Antónia Rechtoríková a 2. miestom medzi chlapcami, ktoré získal Boris Horváth.

Beh ulicami mesta Veľký Krtíš

Naša Antónia Rechtoríková zabodovala 3. miestom

Boris Horváth dobehol hneď za víťazom

Po suverénne víťazstvo si dobehla trojica našich mladších žiačok


Pokračovanie

Triedy sa opäť zaplnili

Týždne oddychu, dovoleniek, zábavy a spánku do sýtosti sa skončili. Školy sa opäť otvorili a triedy sa zaplnili žiakmi, na ktorých čakajú učebnice plné nových poznatkov. Mnohým je za prázdninami smutno, ale sú aj takí, ktorí sa na školu tešili. Opäť stretnú svojich kamarátov, kamarátky, obľúbené pani učiteľky a sú zvedavé aj na nové vedomosti z ich obľúbených predmetov. Veď byť stále doma je občas nuda. V škole sa dá zažiť veľa zaujímavého. Najviac sa na školu tešili prváci, pre ktorých je vstup do školy skutočne významnou udalosťou. V tomto školskom roku sme otvorili štyri prvácke triedy.
1. A - triedna učiteľka PaedDr. Ž. Kvietiková

1. B - triedna učiteľka Mgr. M. Sokobová

1. C - triedna učiteľka Mgr. Z. Milatová

1. D - triedna učiteľka Mgr. A. Synáková

Aktivity v školskom roku 2013/2014

Výnimočný deň bol pre našich „malých” prváčikov

Úspešne zvládli 10 mesiacov školskej driny a stali z nich „veľkí“ druháci.

Pani  učiteľky si veľmi dobre spomínajú na ich prvý deň v škole: milé usmiate tváričky sedeli v laviciach a v očiach mali túžbu naučiť sa všetko nové a neznáme. Odvaha a chuť do práce im nechýbala a vydržala im celý školský rok.  Darilo sa im vo všetkom: v spoznávaní písmen, čísel, v čítaní prvých slabík, slov, viet aj rozprávok.  Preto aj ich vysvedčenia boli tie najlepšie. Pani učiteľky im s radosťou písali samé VDV, čo znamená, že získali veľmi dobré výsledky. Samozrejme, niektorým sa darilo o niečo menej, ale aj napriek tomu dosiahli dobré výsledky.Pani učiteľky zo srdca deťom spoločne zapriali tie najkrajšie prázdniny, dni zaliate slnkom plné detského smiechu a bezpečia.Najväčšiu radosť zo všetkých prváčikov mal ich kamarát, škriatok HUPS, ktorý si nemohol nechať ujsť odovzdávanie vysvedčení. Prišiel a spoločne s pani učiteľkami im ich rozdal. Bola to veľká slávnosť! A aby na HUPSA žiaci počas prázdnin nezabudli, dostali od neho medaily, ktoré si odniesli domov.

Mgr. Z.Milatová

Archív aktivít

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013