v
casopis

Vyšli nové

KRTÍŠ
VEĽKÝ

Mladí zdravotníci

navštívili primátora mesta Veľký Krtíš


Pán primátor Ing. Dalibor Surkoš prijal mladých zdravotníkov z našej školy, ktorí sa osobne prišli poďakovať za voľný vstup na kúpalisko Krtko. Kúpanie zadarmo počas celých letných prázdnin bola odmena za reprezentáciu svojej základnej školy a tiež mesta Veľký Krtíš. Žiaci zo ZŠ na Námestí A. H. Škultétyho navštevujú krúžok "Mladý zdravotník", ktorý už niekoľko rokov úspešne vedie predsedkyňa Miestneho spolku Slovenského Červeného Kríža pani Jarka Ubrankovičová. Žiaci sa na krúžku učia ako poskytnúť prvú pomoc, ošetriť raneného. Zúčastňujú sa rôznych aktivít v úlohe zdravotnej hliadky pod odborným dohľadom pani Ubrankovičovej. Záujmová činnosť týchto detí je nielen vhodným vyplnením ich voľného času, ale má ďalši dôležitý význam - veď život a zdravie je to najcennejšie, čo máme. Uznanie od pána primátora žiakov veľmi potešilo.   


Krúžok navštevuje asi 40 detí. S pánom primátorom sa stretli tieto: Zľava -  Viktória Kúnová, Andrea Illéšová, Klára Dobosová, Peter Priatka, Sarah Brindová, Zdenka Sedlačková, Filip Priškin. V pozadí stojí pani Jaroslava Ubrankovičová a pán primátor mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibior Surkoš.

20. november bol pre našich prvákov výnimočným dňom. Boli pasovaní  do cechu školákov.

Slávnostný akt pasovania sa uskutočnil v obradnej sieti Mestského úradu vo Veľkom Krtíši za prítomnosti zástupcov mesta a Zboru pre občianske záležitosti. Pasovanie vykonal kráľ a kráľovná, ktorými sa na chvíľu stali naši deviataci.

Po oficiálnom akte sa žiaci vrátili do školy, kde ich už v telocvični čakala ďalšia časť slávnosti. Táto však už nebola taká tichá a vážna. Naopak, v telocvični bolo veselo, príjemne. Po príhovore pani riaditeľky Mgr. V. Lunterovej ich čakali rôzne zábavné úlohy, pri ktorých si vyskúšali svoju zručnosť a pohyblivosť. Niekomu sa darilo viac, inému menej, no všetci  mali rovnako dobrú náladu. Nechýbala ani muzika, do tanca sa zapojil každý. Komu vyschlo v krku, mohol si ho ovlažiť čajíkom, prípadne si doplniť energiu a pohostiť sa koláčikom. Lepšie je raz vidieť ako dvakrát čítať, preto si nezabudnite pozrieť krátke video z podujatia v školskej videokronike.  


Pasovanie do cechu školákov

Rozprávkový deň na Hrade Modrý KameňNaša škola prijala výzvu a zapojila so do celoslovenského projektu k Medzinárodnému dňu školských knižníc s názvom „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Cieľom bolo zábavnou formou podporiť u našich žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, k čítaniu a poznávaniu nového. Rozhodli sme sa nacvičiť divadielka na známe rozprávky a dať deťom možnosť zahrať si ich v netradičných priestoroch mimo školy. Oslovili sme Múzeum bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni s prosbou, či by nám pomohli pri realizácii nášho nápadu. Spoločne sa nám podarilo zrealizovať rozprávkový deň plný zážitkov v rozprávkovom hrade. Druháci, pod vedením svojich triednych učiteliek Mgr. Z. MilatovejPaedDr. Ž. Kvietikovej začali s nácvikom mini divadielok. Žiaci z 2.A si vybrali rozprávku "Žabiatko" a žiaci z 2. C rozprávku "Koza rohatá a jež". Niekoľko dní usilovne nacvičovali texty, vyrábali si bábky a kostýmy. Nevedeli sa dočkať, kedy budú môcť zahrať divadielka a prezentovať sa pred spolužiakmi.

Deň "D" prišiel a bol pre všetkých naozaj rozprávkový. Priestory hradu naladili deti na čarovnú náladu. Počas prehliadky sa oboznámili s históriou aj súčasnosťou hračiek na Slovensku i v zahraničí, zistili mnohé poznatky z histórie vývoja bábok a bábkového divadla. Potom  nastal čas samotného hrania rozprávok. Medzi deti zavítala pani učiteľka Mgr. Valéria Trojčáková, ktorá deťom prečítala vybrané rozprávky. Žiaci mali možnosť vyskúšať ich hranie v rôznych typoch divadielok. Najviac sa tešili na činohru - v nej hrali s kostýmami, ktoré si vyrobili. Zaujalo ich aj tieňové divadielko, v ktorom sa hrá s bábkami špeciálne určenými pre tento typ. Tie si žiaci vyrobili tiež sami. Ďalej si vyskúšali hranie s maňuškami a marionetami. Bohatý program vtiahol žiakov do práce až tak, že keď nastal čas odchodu, nikomu sa nechcelo ísť domov, ale  zazvonil zvonec...  a rozprávkového vyučovacieho dňa bol koniec. Mgr. Z. Milatová   


Video je  vo videokronike

Deň knižníc

archiv2018
Štrnásty október bol v našej škole veľkým sviatkom jablka. V každej triede bolo stredobodom pozornosti. Slovo "jablko" sa stalo najviac vyslovovaným slovom, skloňovaným vo všetkých pádoch. O jablku sa nielen hovorilo, ale sa aj spievalo, žiaci skladali básne, maľovali ho, hrali o ňom divadlo a to najlepšie  -  jedlo sa. Chutilo čerstvé, šťavnaté a v tom roku aj upečené. Starší žiaci vzali na seba úlohu kuchárov a kuchárok, pozvali si na pomoc niektorých ochotných rodičov, či starých rodičov a dali sa do pečenie jablkových dobrôt. Školská jedáleň rozvoniava strúhanými jablkami a štrúdľami. Jablko je zdravé a výnimočné ovocie. Pozornosť, ktorá sa mu v ten deň v škole ušla, si naozaj zaslúži. Škoda, že sme nemohli byť s kamerou všade, kde žiaci robili zaujímavé aktivity. To, čo sa nám objektívom podarilo zachytiť, nájdete na našej stránke. Pozrite si video z maxipečenia štrúdle, video z 2. C, kde deti zahrali minidivadielko o jablku, pieseň, ktorú pretextovali a zaspievali deviataci a niekoľko fotiek, kde je jablko hlavnou postavou... Dobrú chuť - či vlastne - príjemné pozeranie!     


Deň jablka

Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili Didaktických hier. Bolo to super. Najprv sme si museli obuť čižmy a behať okolo školského dvora. Vyhrala štvrtá skupina. Keď sme dobehali, išli sme k zdravotníčke Jarke Ubrankovičovej. Prvé išli moje kamarátky Andy a Lenka. Museli ukázať ako zastaviť krvácanie z nosa. To sa im podarilo. Po skončení tejto disciplíny sme išli do Horičky. V Horičke sme sa museli rukami posúvať po lane a pritom nám nesmela spadnúť servítka. Po zvládnutí úlohy sme si išli nazbierať gaštany. Po príchode do školy nás čakali ďalšie disciplíny: súťaž s hula kruhmi, obliekanie si vesty na čas, slalom medzi kužeľmi, skákanie škôlky a florbal. Napokon sme sa veselí a unavení vrátili do tried. Lucka Nácestová, 4.B

Didaktické hry

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii

O sile úsmevu niet pochýb. Niekedy sa stačí usmiať na človeka, ktorý nemá s nami najlepšie úmysly a hneď je odzbrojený. Úsmev by mala byť pre nás taká prirodzená vec ako je jedlo, spánok, či dýchanie. Predsa sú však ľudia, ktorí sa smejú veľmi zriedka.

Usmiaty deň

Možno preto, aby sme sa niekedy v budúcnosti neprestali smiať, prišiel so zaujímavým nápadom v roku 1999 pán Harvey Richard Ball a "vymyslel"  Svetový deň úsmevu. Tento pán mal zrejme úsmev veľmi rád. Ešte v roku 1963 vytvoril smajlíka, ktorý sa dnes stal známym symbolom šťastia.

Okrem toho, že úsmev nás a naše okolie robí lepšími, má aj zdravotné účinky. Nenechajme sa preto strašiť, ohurovať a kaziť si náladu pri pozeraní večerných televíznych správ, kde sa to hemží brutalitou a nešťastím. Aj strach nás ovplyvňuje, no veľmi negatívne. Tí, ktorí ho rozsievajú by sa mali nad sebou zamyslieť. Aspoň občas, trebárs na Deň úsmevu.   


V našej škole si deti pripravili rôzne aktivity. V niektorých triedach vytvárali z farebného papieru usmiate ústa, tváričky a smajlíkov. Inde si kreslili rozžiarené slniečka v počítačových programoch a pozerali veselé rozprávky. Najdôležitejší bol však ten skutočný, prirodzený úsmev, ktorý sedel deťom na tvárach po celý deň. A nielen v tento "usmiaty".


Najúprimnejší je určite úsmev šťastných detí. Viac usmiatych detských tváričiek nájdete vo fotogalérii.

Európsky deň jazykov

a Medzinárodný deň eura
Za Medzinárodný deň eura bol Európskou úniou vyhlásený deň 24.september. Jednotlivé štáty, po vstupe do zoskupenia, opustili vlastnú menu a prijali spoločnú menu Európske únie. Cieľom tohto kroku má byť zjednodušenia obchodovania a ekonomických vzťahov medzi členskými štátmi.

Aj v našej škole sme sa z eura veľmi tešili. Žiaci pripravovali projekty, v ktorých boli poučné informácie doplnené napodobeninami mincí a bankoviek európskej meny. Tí mladší z nás si na euro rýchlo zvykli, no naši rodičia a hlavne starí rodičia ešte stále premieňajú eurá na bývalé slovenské koruny.

Zatiaľ, čo "reč peňazí" sa v Európe zjednocuje, reč ľudí stále zostáva pôvodná. Takže Slováci môžu hovoriť po slovensky, Poliaci po poľsky, Česi po česky a pod. Jazyk patrí ku kultúrnemu dedičstvu národa. Je však veľkou výhodou ovládať aj cudzie jazyky. Pre tých, ktorí pracujú, či študujú v zahraničí, je to zároveň nutnosť. Vážiť si jazyk cudzinca, znamená ctiť si jeho osobu aj národ. Naši žiaci vytvárali rôzne projekty súvisiace s touto témou. Počas prestávok hrala na chodbe hudba a piesne zahraničných spevákov doprevádzaná titulkami , takže piesne nielen prispeli žiakom k nálade, ale zároveň si mohli zapakovať slovíčka z cudzieho jazyka. Nemali by sme však zabúdať, že je potrebné pestovať nielen formu reči, ale aj jej obsah. Pri sledovaní programov v televízii a počúvaní niektorých piesní sa človeku natíska porekadlo: vtáka poznáš po perí a človeka po reči...  Možno raz Európska únia vyhlási Deň čistoty jazyka a protestu voči kultúre vulgarizmov.     


Viac fotografií tu

Školský rok 2014-2015 sa začal


Občas máme pocit, že čas neplynie rovnakou rýchlosťou. Niekedy sa vlečie pomaly, inokedy zas ubehne veľmi rýchlo. V júni sa nám zdalo, že dva mesiace letných prázdnin, ktoré nás čakali, budú trvať poriadne dlho. Aj tie sa však skončili práve vtedy, keď sme si už na sladké ničnerobenie zvykli.

Niekomu je za prázdninami smutno, no sú aj takí, ktorí sa do školy tešili. Na kamarátov, na príjemné pani učiteľky, na nové zážitky, záujmovú činnosť, aj obľúbené predmety.

September je veľmi dôležitým obdobím najmä pre nových prvákov, ktorí po prvýkrát zasadnú do školských lavíc. Sú na štarte svojho vzdelávanie, ktoré potrvá až do ich dospelosti. Na tejto ceste ich čaká veľa povinností, práce, ale aj veľa zážitkov, kamarátstiev a hlavne nových vedomostí.

Začiatok školského roka je teda opäť tu. Nech sa nám v ňom všetkým darí! Nech prváčikovia vykročia na svoju cestu správnym krokom a nech im milý úsmev vydrží až do promócií....


O čom snívajú naše deti?

Pri príležitosti Dňa detí pripravili redaktorky zo 4.B videoanketu, v ktorej sa pokúšali zistiť, o čom snívajú a aké túžby majú naše deti. Možno by ste boli prekvapení , ale nie sú to notebooky, tablety ani mobily. Odpovede boli plné rozumných prianí a plánov. Bolo vidieť, že deti nad svojou budúcnosťou rozmýšľajú veľmi rozumne.


Na Deň detí sa po chodbe prechádzali aj "batoľatká". Pripomínali nám, že aj mi sme boli kedysi takými milými drobcami. Medzi zamaskovanými žiakmi bola tiež jedna dospelá osoba. Poznali by ste o koho ide?

Všetkým držíme palce, aby sa im ich sny splnili. A možno aj my, dospelí, môžeme byť nápomocní pri splnení detských snov. Po čom teda opýtaní túžia? Pozrite si video…

Stavanie mája

História stavanie májových stromčekov siaha až do antiky. V slovanskej tradícii bol máj symbolom hojnosti úrody. Svoj význam mal aj pre mládencov a dievčatá - staval sa pred domov mladých dievok súcich na vydaj. V našej škole je stavanie mája spojené s ľudovými tancami a piesňami. Na nádvorí školy v  kultúrnom programe zatancovali dievčatá a chlapci pod vedením pani L. Takáčovej a potom pozvali do tanca aj pani učiteľky a spolužiakov.  


Planéta Zem je našim domovom. Tak ako sa každý snaží o to, aby jeho domov bol útulný, čistý a aby sa v ňom cítil dobre a bezpečne, tak by mal každý dbať na prostredie, v ktorom žije. Ak ubližujeme prírode, ubližujeme aj sebe. Deň Zeme je príležitosťou pre nás, aby sme si uvedomili, aká je naša planéta dôležitá a že aj my môžeme prispieť k udržaniu zdravého života na nej. V našej škole sme uskutočnili rôzne aktivity na tému životné prostredie. Žiaci v triedach vytvárali projekty, kresby aj trojrozmerné modely. Niektoré triedy sa vybrali priamo do terénu a v areáli školy vyzbierali odpad, ktorý tam zanechali neporiadni ľudia. Žiaci zo 4.B vysadili aj niekoľko mladých stromčekov. Tieto nielen krášlia prostredie školy, ale dodajú ovzdušiu potrebný kyslík. Fotografie z aktivít si môžete pozrieť vo fotogalérii.     


Deň Zeme

V súčasnej dobe žijeme mnohí v sústavnom strese a napätí. A tak je dobre aspoň občas sa zastaviť a uvoľniť sa. Ak nás k tomu ešte niečo rozosmeje, hneď sa cítime lepšie. Šťastie sa nedá chytiť do ruky, nepríde k nám na zavolanie, túžime po ňom všetci.

Náš happy day

Pripomenul nám to i 20. marec, na ktorý pripadá medzinárodný deň šťastia. Naznačil nám, že smiech je jednou z rečí, ktorej rozumie každý človek na našej planéte. A čo je dôležité, je prejavom radosti a šťastia. Skúsili sme preto urobiť dobrú náladu žiakom, rodičom i sebe videom, ktoré pozývalo všetkých na Pharrellovu pesničku Happy na malú školskú tanečnú Happy párty... Tak teda tanec a hlavne úsmev... Pridáte sa?


Viac fotografií…

Video…

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v sieni Mestského úradu vo Veľkom Krtíši konalo slávnostne udeľovanie ocenenia Plaketa J.A. Komenského.  Z našej školy boli ocenené: Mgr. Vlasta Lunterová - za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu, úspechy dosiahnuté vo výchovno-vyučovacom procese a humánny prístup a sociálne cítenie k zamestnancom školy i žiakom, Mgr.Alena Bursová, Mgr. Svetlana Macaláková, vychovávateľka Kornélia Beláková  za dlhoročnú prácu a výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese.

Práca pedagóga v základnej škole je náročná aj preto, lebo jej plody sa v plnej miere prejavia až o niekoľko rokov - keď  dieťa dospeje a má možnosť svoje vedomosti uplatniť v praxi.

Všetkým oceneným učiteľom srdečne blahoželáme, ďakujeme za obetavú prácu, ktorou prispievajú k zlepšovaniu úrovne výchovy a vzdelávania. Do ich ďalšej pedagogickej činnosti im želáme veľa entuziazmu, tvorivých myšlienok a vnímavých žiakov.Ocenili prácu
pedagógov

Zprava: K. Beláková, Mgr. V. Lunterová, Mgr. S. Macaláková

Mgr.A. Bursová

Každý rok vymyslíme niečo pekné pre mamičky. Tento rok sme vymysleli návštevu 3D kina v našej škole. Prišli mamičky s deťmi, ale aj staré mamy.

S maminami v 3D kine

Prvý film sme návštevníkom premietli 14. mája o štvrtej popoludní. Bola to animovaná rozprávka Legenda o sovích strážcoch. Ku skutočnému "kinovému" zážitku a pohode prispel aj ponúkaný popkorn a jablkový džús. 3D zážitok bol pre mnohých návštevníkom niečím novým a pridali sa k nemu aj ďalšie príjemné zážitky.

Pocity mojej mami: “Najviac som sa tešila z toho, že sme spolu. Rozprávka sa mi veľmi páčila. Oceňujem aj pukance a ponúkané nápoje. Bolo to veľmi príjemne strávené popoludnie. Teším sa na podobnú akciu. Sestrine pocity: “Veľmi pekná rozprávka. Jedna z mála, čo sa mi páči."


Sme radi, že si naše maminy našli čas a strávili s nami pekné a zaujímavé chvíle.

Lenka Kladivková, 4.B
Projekt:

Načúvame hlasom tichého sveta


Na našej škole v mesiaci október prebehol zaujímavý deň – Deň jazykov. Rozhodli sme sa nadviazať naň a pripravili sme si nový projekt, v ktorom sme chceli ukázať žiakom jazyk nepočujúcich, ukázať im, že aj keď  žijú odlišný, ale zato plnohodnotný život.  Aby sa nám podarilo projekt začať, potrebovali sme odbornú pomoc. Oslovili sme pani Ľubku Šarinovú, ktorá s radosťou súhlasila. Zapojili sme žiakov 1. stupňa ako aj starších žiakov 2. stupňa – 7. až 9. ročník. Prvé spoločné stretnutie starších žiakov sa uskutočnilo koncom novembra. Žiaci sa zúčastnili úvodnej besedy, kde mala hlavné slovo pani Šarinová. Počas nej sa dozvedeli mnohé nové informácie o živote nepočujúcich detí i dospelých, naučili sa niekoľko základných posunkov, ktoré by mohli využiť pri kontakte s nepočujúcim kamarátom. Druhé stretnutie bolo zamerané na aktívnu prácu. Žiaci sa učili niekoľko znakov v posunkovej reči a pripravovali si vianočný pozdrav v posunkoch, ktorý si museli trpezlivo nacvičiť, aby bol správny. Celý pozdrav po natrénovaní si žiaci nahrali ako video pozdrav.  A čo naši najmenší? Ani tí nezaháľali. V jeden deň, počas vyučovania, do každej triedy zavítala teta, ktorá sa žiakom prihovorila bez slov. Zoznámila sa s deťmi, porozprávala im, ako rečou rozprávala. Prezradila, že pracuje s takými istými deťmi, ako sú oni. A napriek tomu, že sú ponorení do sveta ticha, aj oni sa radi hrajú, smejú, spievajú, pozerajú rozprávky a chodia do školy. Naučila ich známu básničku – Spadla hruška zelená v posunkoch. Ukázala im, že aj znelka ku známej rozprávke – Macko uško sa dá prespievať v posunkoch. Deťom sa stretnutie s pani Ľubkou nesmierne páčilo a sľúbili jej, že sa posnažia a pokúsia sa ich naučiť. Svoj sľub dodržali, o čom sa môžete presvedčiť, keď si pozriete naše krátke video. Sme radi, že sa nám podarilo zrealizovať takýto úžasný projekt. Naučme sa navzájom si porozumieť -  to bolo našim cieľom. Ďakujem pani Ľubke Šarinovej. Bez nej by sa toto všetko nepodarilo. Každé stretnutie s ňou bolo plné optimizmu a dobrej nálady.Videopozdrav v posunkovej reči si môžete pozrieť v našej videokronike

Od septembra ubehlo päť mesiacov plných práce a učenia. Nadišiel čas zhodnotiť snahu našich žiakov a odovzdať im doklad o ich výsledkoch. Najväčšie očakávania mali zrejme prváci, pre ktorých to bolo prvé vysvedčenie v živote. Všetci prváci brali svoje školské povinnosti veľmi zodpovedne. Naučili sa väčšinu písmen v abecede a zvládli počítanie a sčitovanie do 10, aj keď si občas pomôžu prštekmi. Nie nadarmo ich máme práve desať. Na svoje vysvedčenia sú hrdí a hoci ich ešte dostanú v škole neúrekom, prvé je predsa len prvé. Držíme im palce, nech sa aj  z ostatných tešia tak, ako z týchto...  


Rozdali sme polročné vysvedčenia


skolovinky1-2015 web.pdf

Od začiatku  školského  roka  ubehli  štyri mesiace a počas nich  sa v našej škole udialo veľa zaujímavých aktivít. V tomto čísle   Školoviniek Vám prinášame ich  krátky  prehľad. Veríme,  že  sa Vám články o pamätných dňoch ve-novaných jablku, jazykom, euru, úsmevu, ako aj články o zaujímavých exkurziách a návštevách, či aktivitách v škole, budú páčiť. Viac informácií o podujatiach  nájdete  na školskej  internetovej stránke  zsahsvk.eu, kde si tiež môžete  pozrieť  fotografie  a  video. Na  stránkach  Školoviniek  dostala priestor aj vlastná literárna a výtvarná tvorba žiakov. Pekných obrázkov a básničiek sa nám do redakcie dostalo oveľa viac, žiaľ, nie je možné všetky uverejniť.  


Školovinky sa tešia aktívnej pomoci štvorice šikovných redaktoriek zo 4. B, ktorú tvoria: Miška Hrubčová, Lolita Bogyová, Lucia Nácestová a Andrea Illéšová. Do  časopisu  prispeli aj ďalší žiaci našej školy. Všetkým pri-spievateľom a pani učiteľkám, ktoré pomohli pri vzniku nového čísla, srdečne ďakujeme. Bez ich pomoci by Školovinky vychádzať nemohli.


Prajeme príjemné čítanie.

RedakciaVyšli nové Školovinky

Nové Školovinky si môžete prečítať tu.

Mladí zdravotníci

navštívili primátora mesta Veľký Krtíš


Pán primátor Ing. Dalibor Surkoš prijal mladých zdravotníkov z našej školy, ktorí sa osobne prišli poďakovať za voľný vstup na kúpalisko Krtko. Kúpanie zadarmo počas celých letných prázdnin bola odmena za reprezentáciu svojej základnej školy a tiež mesta Veľký Krtíš. Žiaci zo ZŠ na Námestí A. H. Škultétyho navštevujú krúžok "Mladý zdravotník", ktorý už niekoľko rokov úspešne vedie predsedkyňa Miestneho spolku Slovenského Červeného Kríža pani Jarka Ubrankovičová. Žiaci sa na krúžku učia ako poskytnúť prvú pomoc, ošetriť raneného. Zúčastňujú sa rôznych aktivít v úlohe zdravotnej hliadky pod odborným dohľadom pani Ubrankovičovej. Záujmová činnosť týchto detí je nielen vhodným vyplnením ich voľného času, ale má ďalši dôležitý význam - veď život a zdravie je to najcennejšie, čo máme. Uznanie od pána primátora žiakov veľmi potešilo.   


Krúžok navštevuje asi 40 detí. S pánom primátorom sa stretli tieto: Zľava -  Viktória Kúnová, Andrea Illéšová, Klára Dobosová, Peter Priatka, Sarah Brindová, Zdenka Sedlačková, Filip Priškin. V pozadí stojí pani Jaroslava Ubrankovičová a pán primátor mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibior Surkoš.

Zápis do 1. ročníka

V dňoch 6. a 7. februára 2015 sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka základných škôl. Aj v našej škole sme sa na príchod nových budúcich žiakov tešili. Pani učiteľky pripravili pre deti zaujímavé úlohy. Zatiaľ čo sa ich rodičia venovali administratívnym úkonom, deti sa  mohli zabaviť a pani učiteľky mali možnosť preveriť ich pripravenosť  na školskú dochádzku. Prvý dôležitý kontakt so školou sa deťom páčil a navyše si zápisu odniesli darčeky, ktoré pre nich pripravili šikovní žiaci. Stretneme sa s nimi opäť v septembri.  


Načúvame hlasom tichého sveta II

Žiaci 2. stupňa niekoľko týždňov aktívne pracovali na projekte „Načúvame hlasom tichého sveta“. S pani Ľubkou Šarinovou sa stretávali po vyučovaní a spoznávali posunkový jazyk nepočujúcich. Naučili sa množstvo užitočných posunkov, ktoré využijú pri bežnej komunikácii s nepočujúcimi. Snažili sa zvládnuť všetko, čo si pre nich Ľubka pripravila. Projekt ukončili zaujímavo a to spoločným nahrávaním odkazu o našej škole – o „naj dúhovej škole“. Neváhajte a pozrite si ho.

Do projektu sa zapojili žiaci z týchto ročníkov:7.A, 7.C, 8.A, 8.C, 9.B.

Všetci žiaci by sa chceli poďakovať pani Ľubke za to, že v rámci svojho voľného času prišla s radosťou medzi nich. Boli to pekné a veselé chvíle.

Tešia sa na ďalšie stretnutia!


Video o dúhovej škole si môžete pozrieť vo videokronike.

Na karneval sa tešili všetky naše deti. Pripravili si zaujímavé masky a svoju tvorivosť prezentovali v školskej telocvični. Na organizácii karnevalu sa podieľali aj pedagógovia. Pani učiteľka Mgr. A. Dubovská pripravila pre deti veselé súťažné úlohy. Ich cieľom nebolo za každú cenu vyhrať, ale sa v každom prípade zabaviť. Veselo naozaj bolo - tak ako na karnevale má byť. Najkrajšie masky z jednotlivých tried získali diplomy a bez sladkej odmeny neodišiel nik....


Karneval v našej škole

Pozrite si video

V minulom školskom roku sme si Deň učiteľov pripomenuli spomínaním na školské roky, tak ako ich prežili naši rodičia a starí rodičia. Retro aktivita mala veľký úspech, s radosťou sme si ju zopakovali aj v tomto roku.

Deň učiteľov v retro štýle

Na chodbách, v triedach, ale aj v zborovni a riaditeľmi bolo možné stretnúť malé aj veľké pionierky, pani učiteľky siahli do šatníka zo socialistických čias a pán učiteľ nacvičoval spartakiádu v červených trenírkach. Poniektorí prišli do školy v ešte historickejšom oblečení. Treba uznať, že dobové kroje im naozaj pristali. Vo vestibule si žiaci a prichádzajú rodičia mohli pozrieť malú historickú expozíciu zameranú nielen na obdobie socializmu.
 Obdivovať bolo možné napríklad drevené počítadlo, staré predmety dennej potreby, či harmónium, ktoré sa kedysi v triede rozozvučalo každé ráno. Retro deň bol poučný i veselý. Cez prestávky si naši žiaci zatancovali na hity Michala Dávida, Mariky Gombitovej a ďalších hviezd z minulých rokov.

V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc sme v našej škole zorganizovali zaujímavé podujatie. Pani vychovávateľky v školskom klube detí pozvali rodičov žiakov, aby prišli deťom prečítať známe rozprávky. Pani Mgr. Mirka Hrubčová prečítala deťom z 5. oddelenia ŠKD rozprávku "Domček, Domček" a pani Mgr. Magdaléna Ballová prečítala ostatným deťom rozprávku "O Snehulienke a siedmych trpaslíkoch". Nezostalo len pri čítaní, žiaci si pod vedením svojich vychovávateliek pripravili vlastné dramatizácie rozprávok. Deti z 5. oddelenia zahrali rozprávku "Domček, domček", rozprávku "O repe" sa šikovne podarilo dramaticky stvárniť deťom z 3. oddelenia, 6. oddelenie sa predstavilo dramatizáciou dvoch rozprávok - vtipnou ukážkou "Neposlušná Nikoleta" a dramatizáciou "Žofka a Marienka" na motívy známej rozprávky "O perníkovej chalúpke". Po divadielkach  nasledovalo chutné občerstvenie a tancovačka. Je potešujúce, že deti radi čítajú, či počúvajú rozprávky, ktoré sú zapísané v knihách. Dokonca si ich s nadšením aj samé zahrali. Oproti pasívnemu pozeraniu z rozprávok z televízie je to pre deti oveľa prínosnejšie.


V ŠKD sa rozprávky čítali, počúvali,

a hralo sa divadielko

Video si môžete pozrieť vo videokronike

Čo nám dáš, Mikuláš?

Svätý Mikuláš nestratil svoje čaro ani po stáročiach. Prináša radosť ľuďom príjemným prekvapením. Aj keď sa darčeky od Mikuláša dajú očakávať, je milé, že vždy na nás niekto myslí a posol s dlhou bielou bradou, oblečený v červenom plášti, nás na chvíľu prenesie do detských čias. Deti, práve možno oni, udržiavajú tradíciu štedrého pána s veľkým vakom....


Aj v tom roku priniesol našim žiakom veľa sladkostí. Tých sa ani nikdy neprejedia, takže Mikuláš vie, že s nimi vždy trafí do čierneho. V piatok 5.decembra sa vybral do tried počas vyučovania. Krátke narušenie vyučovacej hodiny nebolo pre nikoho na škodu - skôr naopak. Žiaci sa potešili sladkej nádielke a Mikuláš pesničkám a básničkám, ktoré mu dodávali energiu niesť batoh s darčekmi ďalej, do ďalších tried. Deti si pošepkávali, hádali, kto je v kostýme Mikuláša. Nepatrí sa prezradiť toto tajomstvo, aby sa Mikulášovské kúzlo nevytratilo, ale môžeme prezradiť, kto mu pomáhal v kostýmoch čerta a anjela.

Boli to naši deviataci, tak ako každý rok. Ďakujeme Mikulášovi, jeho pomocníkom, vedeniu školy a všetkým, ktorí sa postarali o to, aby mal Mikuláš čo v batohu nosiť....Video nájdete vo videokronike

Aktivity v školskom roku 2014/2015

Archív aktivít

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013