archiv2018
casopis
nasaskola
pedagogovia
zaujmove
fotogaleria
videokronika
zverejnovanie prazdniny jedalen kontakt v
fotogaleria videokronika uvod

Nechajte nám odkaz

dokumenty

Žiacka knižka

casopis

Vyšli nové

Aktivity v školskom roku 2016/2017

Pre školákov je potešujúce, že letné prázdniny si užívajú cez najdlhšie mesiace v roku – v júli a v auguste. Takto získajú ešte nejaký deň voľna navyše. No i tie najdlhšie prázdniny sa raz musia skončiť. Nie to však žiadna tragédia. Mnoho detí sa úprimne priznalo, že sa do školy celkom tešia. Ak nie preto, že sa niečo nové naučia, tak určite pre kamarátov, ktorých dlho nevideli a s ktorými ich nasledujúcich desať mesiacov čaká veľa spoločných chvíľ.

S trochu inými pocitmi prichádzajú do školy prváci. Nevedia, skôr iba tušia, čo ich čaká. Na jednej strane sú hrdí, že už chodia do „riadnej“ školy, no v hlavách nosia viac otáznikov ako pasteliek v peračníku. Vzdelávanie potrebuje čas. To my, starší, už vieme. Písmeniek v abecede je tiež dosť a prváci budú mať čo robiť, kým si všetky osvoja. Držíme im palce, aby sa im v škole darilo a páčilo. A nielen prvákom. Veď prísť do školy s chuťou a dobrou náladou je predpoklad úspechu.


V tomto školskom roku bude našu školu navštevovať 65 prvákov rozdelených do troch tried. Triednymi učiteľkami sú: Mgr. M. Grančayová, Mgr. A. Butorová a Mgr. I. Maďarová.


Prvý deň mali prváci pri sebe aj rodičov. Ďalšie dni si budú musieť postupne zvykať na samostatnosť.


Školský rok 2016-2017 sa začal

Posledné teplejšie jesenné dni sme chceli využiť na aktivity, ktoré sa dajú realizovať vonku na školskom ihrisku.

Rozhodol som sa pripraviť a zorganizovať futbalový turnaj. Prečo práve futbal? Tento kolektívny šport je u detí v ŠKD mimoriadne  obľúbený. Nie raz sa do hry zapoja aj dievčence. Tentoraz to však bola čisto „chlapská“ súťaž. Medaily pre 5 členné víťazné družstvá – zlatá, strieborná, bronzová sa mi už v predprípravnej fáze podarilo vybaviť s pani riaditeľkou školy Mgr. V. Lunterovou, ktorá bola k celej akcii od začiatku naklonená. Bolo potrebné dohodnúť pozíciu rozhodcu. Tejto úlohy sa zhostila (mimochodom veľmi úspešne a profesionálne) pani vychovávateľka Peťka Andoková. Rovnako profesionálne sa prejavila aj pani vychovávateľka Janka Kalmárová v pozícii fotografa a časomerača. Ostatné pani vychovávateľky dohliadali na divákov, teda  deti z ŠKD. Usadené na laviciach skandovali a podporovali každý svojich favoritov. V závere sme fanúšikov za podporovanie tímov odmenili nanukmi, s ktorými nám pomohla školská jedáleň prostredníctvom vedúcej Janky Vargovej. Bolo to fajn popoludnie. Táto akcia zabavila okolo 150 detí z ŠKD. Nie je vylúčené, že podobné akcie budeme opakovať možno aj v iných športoch.

Súťažili nasledovné tímy - takéto si zvolili názvy:

FC Barcelona (1. miesto), Real Madrid (3. miesto), ATL. Madrid (2. miesto), Portugalsko (4. miesto). Boj o 3. miesto bol napínavý, no  nakoniec rozhodli penalty. Zlatým futbalovým tímom sa stala: „FC Barcelona“ – F. Baláž, A. Bernát, S. Gorej, K. Klačo, S. Štefan. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na podujatí podieľali ale aj tým, ktorí sa akcie zúčastnili. Akcia sa konala 28.9.2016 na školskom ihrisku ZŠ A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.

Autor: Samo Gorej

Futbalový turnaj  v ŠKD

Fotografie

Červené, zelené, žlté, viacfarebné...., ale vždy zdravé jablko. V ľudovej pesničke sa spieva – „koho rada vidím, tomu ho dám“. Jablko je skutočným darom. Že je zdravé a plné vitamínov je všeobecne známe. Dá sa však využiť nielen na jedenie, ale aj ako kozmetický, či čistiaci prostriedok. Na internete je množstvo nápadov a rád, ako tento jesenný plod využiť. Jablko svojim sympatickým tvarom a sýtymi farbami poteší aj oko. Kto by odolal okrúhlemu vyleštenému „usmiatemu“ jablku? Redaktorky z našej školy sa vybrali do tried, aby zistili, ako jablko inšpiruje deti k rôznym úpravám, kreativite, ale aj k učeniu. Pozrite si video…


Deň jablka

Futbalový turnaj  v ŠKD

Po aktivitách 1. stupňa, ktoré boli venované Dňu jablka, sa aj žiaci 2. stupňa zapojili do podujatí pripomínajúcich nám dôležitosť vitamínov v našej strave. Ich aktivity sa zamerali nielen na jablko, ale aj na iné druhy ovocia a zeleniny a vlastne všetko, čo súvisí zo zdravou výživou. Školské redaktorky navštívili rôzne triedy, aby zistili ako sa žiakom darí. Žiaľ, nepodarilo sa nám na kameru zachytiť čerešničku na torte tohto dňa – veľké pečenie jablkových štrúdlí, ktoré sa konalo v jedálni školy. Pri pečení asistovali aj niektorí rodičia. Účastníci si pochvaľovali, že im práca išla od ruky a štrúdle boli vynikajúce. Video si môžete pozrieť vo videokronike.


Zdravá (a chutná) výživa

Pani vychovávateľky z ŠKD pripravili so svojimi deťmi krásny program venovaný starým rodičom. S týmto programom sa prezentovali v Domove dôchodcov vo Veľkom Krtíši, kde potešili dedkov a babičky. Dňa 27. októbra svoj program predviedli aj svojim vlastným starým rodičom. Program otvorila pani riaditeľka Mgr. V. Lunterová a po jej príhovore sa začalo pestré vystúpenie detí, plné básní, piesní a tancov. Školská jedáleň bola obsadená do posledného miesta, potleskom sa nešetrilo. Podujatie bolo veľmi pekné a milé, mnohé babičky sa neubránili slzám. Samozrejme, boli to slzy šťastia a dojatia. Pre ľudí, ktorí už v živote mnoho zažili, je láska, priazeň a úcta skutočne tým najhodnotnejším darom. Video si môžete pozrieť vo videokronike.


Starí rodičia boli dojatí

Mikuláš rozdával darčeky


Ktoré dieťa by sa netešilo na deduška v červenom plášti a špicatou čapicou na hlave? Do našej školy zavítal 5. decembra. Navštívil každú z tried na 1. stupni, vypočul si pesničky a básničky, ktoré si pre neho deti pripravili. Mikulášovi sa veľmi páčili a deti odmenil sladkosťami. Chválou nešetril ani jeho pomocník anjel. Len čert bol smutný, že nenašiel žiadne zlé dieťa, ktoré by mohol poriadne vystrašiť. Podujatie pripravili naši šikovní deviataci. Video si môžete pozrieť vo videokronike.


Koncom minulého školského roka opustili našu školu deviataci. Na ich miesto nastúpili noví prváci a tak posilnili náš školský cech. Deň 16. november bol pre nich slávnostný. Zúčastnili sa obradu pasovania a tak sa stali skutočnými členmi cechu. Slávnostný akt začal na Mestskom úrade vo Veľkom Krtíši príhovorom Zboru pre občianske záležitosti, po ktorom sa práci zapísali do pamätnej knihy. Potom sa vrátili do školy, kde ich už v telocvični čakali úlohy. Splnenie týchto úloh bolo pre každého prváka povinné. Deti si však s nimi hravo poradili. Doslova hravo, veď išlo predovšetkým o zábavu. Po splnení úloh nasledovalo samotné pasovanie kráľom a kráľovnou. Deti zažili pekný pestrý deň aj vďaka šikovným deviatakom a ich triednym učiteľkám, ktoré podujatie pripravili. Viac sa dozviete z videozáznamu.


Pasovanie do Cechu školákov

Deň dobrosrdečnosti


...Darovať, to znamená, akoby  si preklenul most

cez priepasť samoty...
Antoine de Saint Exupéry.Deň dobrosrdečnosti bol vyhlásený na 3. konferencii v Singapure dňa 17. - 18. 11. 2000. Jeho hlavnou myšlienkou je podnecovať ľudí k láskavosti, bez ohľadu na náboženstvo, rasu a kultúru. Spojiť národy k vytvoreniu lepšieho sveta. Dňa 14. novembra sme si tento deň pripomenuli aj v našej škole. Žiaci v ŠKD so svojimi vychovávateľka vytvorili krásne srdiečka. Týmito srdiečkami obdarovali  pedagógov, pani kuchárky, pani upratovačky aj pána školníka. Nezabudli ani na rodičov, ktorí prichádzali po svoje deti. Príjemný pocit z obdarovania zažili obdarovaní aj darujúci. Tešíme sa, že realizácia tejto aktivity sa stretla s dobrým ohlasom. Je však potrebné myslieť na to, že dobrosrdečnosť nie je len v obdarúvaní, ale dá sa prejaviť rôznymi spôsobmi. Povedali sme si, že dobré skutky budeme konať častejšie. Prejavovať dobré srdce a byť nápomocný ostatným by malo byť samozrejmosťou.

Mgr. J. Kalmárová, Mgr. Ž Pretzová


Pozrite si video vo videokronike


  Vianočné trhy


Vianočné trhy v našej škole organizujeme už tradične niekoľko rokov. Výťažok z tohto podujatia je venovaný žiakovi, ktorému finančný dar môže pomôcť prekonať životnú krízu. A práve o tom by Vianoce mali byť – o dávaní, obdarovávaní a ľudskom porozumení. Výrobky, ktoré sa dali na trhoch kúpiť, vyrobili naši žiaci v školskom klube detí a na vyučovacích hodinách. Do prípravy vianočného tovaru sa zapojili aj niektorí rodičia a rozšírili tak sortiment o zaujímavé dekoračné predmety a cukrovinky. Mnohí kupujúci si tu našli darček pre seba alebo pre svojho blízkeho. Vianočné trhy, ako humánna aktivita,  získala v súťaži Detský čin roka, v kategórii „Dobrý nápad“, najviac hlasov. Nás teší predovšetkým to, že krásne, ale aj chutné výrobky, potešili kupujúcich a zároveň sme prispeli na dobrú vec. Video z vianočných trhov si môžete pozrieť vo videokronike.


Divadlo
Predvianočné obdobie v škole spríjemnili deťom žiaci z dramatického krúžku, ktorí svojim spolužiakom predstavili rozprávku O dvanástich mesiačikoch v divadelnom prevedení. Predstavenie s nimi nacvičili pani učiteľka Mgr. V. Demeterová, vedúca krúžku. Mladí herci skvelo zvládli svoje úlohy a k atmosfére rozprávky prispeli aj zručne zhotovené kulisy. Veď posúďte sami (video). Predstavenie zožalo úspech. Veríme, že nás deti z dramatického krúžku ešte niečím pekným prekvapia.  


Začal sa krásnym slnečným ránom. Vyrazili sme do Krpáčova, kde sme sa ubytovali v hoteli Hydro. S učiteľmi sme sa vybrali vypožičať si lyže a rozdeliť  sa do skupín. Každý deň nám bodovali izby, čo bolo veľmi dobré, pretože sme si udržiavali poriadok na izbách. Lyžovať sme sa chodili dvakrát denne a večer sme mali program. Posledný deň sme išli na svah ako pokročilí lyžiari. Všetci sme mali radosť. Večer sme mali párty zábavu a vyhodnotenie izieb. V noci sme absolvovali menšie pasovanie. Lyžiarsky výcvik bol úžasný zážitok.

J. Benčíková 9.B

Lyžiarsky

výcvik

Michaela Kunštárová a Linda Helenčíková:

Ako sme prežili lyžiarsky výcvik


Deň 1: Keď nám pán učiteľ Rechtorík oznámil, že sa bude konať lyžiarsky výcvik, všetci sme jasali od radosti. Prvé dojmi boli zmiešané, lebo sme si najskôr museli vypýtať povolenie od rodičov, no všetci sme dúfali, že nás tam pustia. V to ráno, keď sme odchádzali, bol v škole zmätok. Každý sa veľmi tešil a dúfal, že tam bude zábava. Pri odchode boli trochu problémy s nakladaním kufrov (nezmestili sa), no potom už všetko prebehlo hladko. Učitelia nás rozdelili do dvoch autobusov na dievčatá a chlapcov. Dievčat bolo viac ako chlapcov. Cesta bola dobrá, len sa trochu na cestách šmýkalo. Keď sme dorazili do horského hotela Hydro Krpáčovo, prvú polhodinku sme strávili vybaľovaním si vecí z kufrov,  zoznamovaním sa s prostredím a telefonovaním domov. Rodičia a starý rodičia sa tešili, že je všetko v poriadku. Pán učiteľ Rechtorík neskôr chodil po chodbách a postupne nám všetkým oznamoval, že sa okolo 14:00 stretneme a že si pôjdeme vypožičať lyžiarsky výstroj. Ten obsahoval lyže, palice a lyžiarky.

Niektorí žiaci si priniesli vlastný výstroj a ten sa viezol na vlečke. Prvý deň sme strávili vypožičiavaním lyží a obdivovaním krásneho prostredia. Cesta od hotela na svah bola dlhá 700 metrov. Asi po troch hodinách sme sa vrátili na hotel, kde nás čakala celkom dobrá večera- špagety. Po večeri bol každý unavený a uťahaný. Večierka bola o 22:00, pred ňou sme sa všetci museli stihnúť osprchovať a dať sa do poriadku.  

Deň 2: Ráno sme vstávali o 7:00. Do 7:50 sme sa museli vychystať, pretože sme o 8:00 išli na raňajky. Tie obsahovali jeden rožok, plátok uhorky, dva plátky šunky a syra, mesiačik paradajky, papriku, syrokrém a maslo. Po raňajkách sme sa išli obliecť a prichystať na prvú lyžovačku. Každý bol nadšený, no zároveň napätý. Po príhode na svah nám dali učitelia pokyny a potom nás rozdelili do štyroch skupín. Prvá skupina bola najlepšia a viedla ju pani učiteľka Mgr. Z. Milatová. Jazdci išli z najvyššieho svahu. Druhá skupina bola vedená pani učiteľku Mgr. Z. Balovou. Lyžovalo sa z trocha nižšieho a menej strmého svahu. Tretia skupina bola vedená pánom učiteľom Mgr. V. Gallom a pani učiteľkou Mgr. J. Čarnou. Do kopca sa šlapalo už v lyžiach, takže to bolo fyzicky náročné. V tejto skupine sme sa naučili robiť obrátky a správne prenášať váhu. Štvrtá skupina bola vedená pánom učiteľom Mgr. P. Rechtoríkom a pani učiteľkou Mgr. Z. Bartošovou. Od ostatných sa odlišovala tým, že sme nešli na vleku, ale na lane, ktoré nás ťahalo do kopca. Mohli sme na ňom byť len štyria. Kopec bol najmenší a nebol veľmi strmý. Vyučovali sa tam základy - pluhovanie, brzdenie a podobne.
Karneval v našej škole

Dňa 23. februára sa v našej škole stretli princezné, princovia, víly, piráti, ale aj strašidlá a príšery  z ríše fantázie. Nik však z nich nemal strach. Práve naopak, v triedach, a potom aj v telocvični, vládla dobrá nálada. Samozrejme, pod kostýmami rozprávkových bytostí sa ukrývali naši žiaci. Opäť dokázali, že sú veľmi kreatívni a dokážu si pripraviť naozaj zaujímavé masky. Niektoré deti si kostýmy vyrobili doma samé s pomocou svojich rodičov. Najkrajšie  kostýmy boli ocenené a na záver karnevalu sa všetci zabavili pri tancovačke.


Viac fotografií tu…

„Knihy sú najtichší a najvernejší priatelia; sú najprístupnejší a najmúdrejší radcovia a najtrpezlivejší učitelia.”

Charles William Eliot


Marec nám okrem príchodu jari pripomína aj mesiac kníh. Mesiac marec dostal prívlastok mesiac kníh už v roku 1955 na počesť básnika Mateja Hrebendu. 21. marca sme si aj my v našej škole pripomenuli  mesiac kníh. Pani vychovávateľky so žiačkami tretieho a štvrtého ročníka navštívili deti v materskej škole, ktorá sídli na ulici Červenej armády vo Veľkom Krtíši. Dôvodom našej návštevy bolo čítanie rozprávky deťom pred popoludňajším odpočinkom. Žiačky sa deťom predstavili a oznámili im cieľ našej návštevy. Deti počúvali s veľkým záujmom, niekoľkým sa podarilo aj zaspať. Po prečítaní rozprávky sme  deti obdarovali záložkami a rozlúčili sme sa.  Žiaľ, v súčasnosti sa čítanie rozprávok vytráca. Nahradilo ho sledovanie rozprávok prostredníctvom televízie, DVD a internetu. Málokto si uvedomuje, že knihy a čítanie pozitívne ovplyvňujú hodnotový systém človeka. Rozvíjajú fantáziu, tvorivosť i slovnú zásobu detí. Preto sme sa rozhodli, že podobné aktivity budeme realizovať častejšie. Mgr. Jana Kalmárová, Mgr. Petra Andoková


Dobrá kniha

je drahokam

Učiteľské povolanie a učiteľ ako osobnosť je častou témou v médiách, ale aj v rámci osobných rozhovoroch. Pri listovaní v spomienkach z detstva je obrázok toho „nášho učiteľa“ stále živý. Každý učiteľ zanecháva v žiakovi stopu. Rozvíja jeho poznanie, schopnosť myslieť, tvorivosť. Dáva mu vedomostný základ do života. Vplýva však na žiaka aj svojou osobnosťou, prístupom. Formuje ho vo viacerých smeroch. Každé povolanie, vykonávane svedomito a odborne, je spoločensky dôležité. Na začiatku každého však stojí učiteľ.

Pri príležitosti narodenia veľkého učiteľa národov, ktorý pôsobil aj na Slovensku, sa vybraným učiteľom udeľujú ocenenia Plaketa J. A. Komenského. Z našej školy ocenenie získali pani učiteľky Mgr. N. Folková, Mgr. J. Čarná a pani vychovávateľka H. Kováčová. Poprosili sme ich o krátky rozhovor. Video si môžete pozrieť vo videokronike.

Oceneným pedagógom gratulujeme a prajeme im veľa úspechov v ďalšej výchovno - vzdelávacej činnosti.


Ocenení pedagógovia

Mgr. N. Folková

Mgr. J. Čarná

H. Kováčová

Dňa 11. apríla sa otvorili dvere našej školy nielen pre našich žiakov a zamestnancov, ale tiež pre návštevníkov, ktorí  si prišli pozrieť priestory našej školy. S radosťou sme privítali deti z materských škôl vo Veľkom Krtíši. Pripravili sme pre nich zaujímavé aktivity, aby sa u nás cítili príjemne. V triede 4.A si vyskúšali šikovnosť svojich prštekov. Z farebného papiera vyrábali dúhové čelenky. Bolo vidieť, že nožnice, lepidlo a papier nie sú pre nich neznáme nástroje. Práca im išla od ruky. Ak bolo treba predsa niekomu pomôcť, deviataci im radi asistovali. Títo naši najstarší žiaci, elegantne oblečení, tiež sprevádzali škôlkarov po priestoroch školy. Deti si precvičili nielen prsty, ale aj celé telo. V telocvični ich čakali zábavné disciplíny – slalom s tenisovou loptičkou, kop loptou na bránku, skákanie na trampolíne a ďalšie. Pohyb je pre deti prirodzená činnosť, v telocvični si prišli na svoje. Špecialitou, ktorú väčšina z nich ešte nevidela, bolo 3D kino. Multimediálnu učebňu naša škola vybavila 3D projektorom, plátnom a ozvučovacou technikou. Stačí si len nasadiť 3D okuliare, spustiť 3D rozprávku alebo film a zábava môže začať. Pre škôlkarov to bol veľmi zaujímavý virtuálny zážitok. Deti od nás odchádzali plné dojmov. Veríme, že s mnohými z nich sa stretneme opäť v septembri.


Deň otvorených
dverí

fotografie

Medzinárodná asociácia atletických federácii (IAAF) každoročne organizuje projekt s názvom Svetový deň atletiky na všetkých kontinentoch. Projekt vznikol už pred olympiádou v Atlante v roku 1996. Cieľom projektu je zapojiť všetkých členov IAAF k podpore a propagácii mládežníckej atletiky na regionálnych úrovniach. Na našej škole sme zorganizovali športový beh, čím sme vzdali úctu atletike a hlavne urobili niečo pre svoje zdravie a kondíciu.

Svetový deň atletiky

Viac fotografií

nájdete tu

Deň matiek


V ruchu dní sa neuvedomujeme, že mnohí z nás majú to šťastie byť vedľa bytosti, ktorá nám je najdrahšia – vedľa našej mamy. Ako chlieb, ktorého sa nikdy neprejeme, je mama našou každodennou potrebou. Jej cenu vieme ohodnotiť, až keď nám začne chýbať. Aj samotné maminy to vedia, veď kedysi boli tiež deťmi a nekonečne ľúbili tie svoje. I tak im však dobre padlo, keď im ratolesti v ich sviatočný deň vyjadrili nahlas a naplno ako ich majú radi. Pri príležitosti Dňa matiek pripravili pani vychovávateľky so žiakmi kultúrny program, v ktorom mamám zaspievali, zarecitovali a zatancovali. Jedáleň bola plná hostí, prišli nielen maminy, ale staré mamy a otcovia. Veď sú pre nás rovnako vzácni. Program bol pestrý, veľmi starostlivo pripravený a dojatým návštevníkom sem -tam vytlačil slzičku na líce. Ďakujeme, maminy. Ďakujeme, pani vychovávateľky a milé deti, za pekný zážitok. Zostrih programu s i môžete pozrieť vo videokronike.


Ocukrený

Deň detí


Sviatok detí je sám o sebe sladký. Zaujímavé, že nasleduje len pár dní po sviatku mamičiek. Asi to tak mám byť. Veď tak, ako deti ľúbia svoje mamy, ľúbia mamy svoje deti. Rozhodli sme sa, že deťom tento pekný deň ešte trochu prisladíme. V školskej kuchynke napiekli deviataci pre deti linecké koláčiky. Viac o tomto nápade sa dozviete z videa. Dodáme len, čo kamera nezachytila – na chodbe to krásne voňalo....

Krúžok Mladý zdravotník

Nové Školovinky

Hovorí sa, že nejeme len ústami, ale aj očami. Pekne naservírované jedlo a upravený stôl dokáže konzumáciu jedla veľmi spríjemniť. A čo tak ešte šikovná a úctivá obsluha? No to by bolo ako v hoteli...

Ibaže my sa stravujeme v škole. Počas obedňajšej prestávky je potrebné postaviť sa do radu pred okienko, nájsť si miesto na sedenie, rýchlo do prázdneho žalúdka niečo nahádzať, odniesť tanier a zas sa venovať ďalšie práci... veď to všetci poznáme. Alebo, žeby to išlo aj inak? Nevedno, či sa niekomu z vedenia školy prisnil krásny sen alebo čo bolo pohnútkou k zmene pri stravovaní, no myšlienka na hotelový servis prišla na svet. Dňa 22. mája 2017 bolo všetko pripravené tak, aby sa stravníci v jedálni cítili naozaj ako v hotelovej reštaurácii. Stoly boli pekne prestreté a jedlo roznášali deviataci a deviatačky oblečení ako čašníci a servírky. Nechýbala im úctivosť, úslužnosť a ani zručnosť profesionálov. Až by sa nejeden stravník čudoval, kde sa to tá mládež naučila. Bol to úplne nový zážitok pre stravníkov aj samotný obsluhujúci personál.


Kniha pochvál

a prianí


Ďakujeme za skvelú myšlienku a úžasnú realizáciu. Oceňujem „imidž“ a šarm personálu.

Mgr. N. Folková


Šumní chlapci, pekné dievky

Šúlance mm bez polievky

Pekné šaty, úsmev veľký

Vychystaní jak do telky. Ďakujeme.

Mgr. P. Bobáľ a Mgr. P. Rechtorík


Boli ste úžasní. Slušné, pozorné a úctivé. To sa už málo vidí. Ďakujem.

Mgr. Z. Bartošová


Ďakujeme, cítili sme sa super.

Mgr. J. Kalmárová


Ďakujem pekne, prajeme Vám veľa úspechov v ďalšom živote. Nech sa Vám darí, ako si budete želať.

Mgr. Sobolová Mária


Karma joga – skvelá vec! Ďakujeme za obed a obsluhu.

ŠKD, Mgr. A. Gorejová


Ďakujem za obsluhu. Len tak ďalej.

Mgr. Ľ. Draková


1,2,3,4,5,

zjedol som mak na obed.

Deviataci naši milí

Odborne nás obslúžili.

Čiernobiele háby mali,

Taniere nám odnášali

Zato im patrí veľká vďaka,

Zajtra čo nás ešte čaká?

Ing. M. Komadová, Mgr. Š. Horváth, Ing. E. Glézlová, Mgr. J. Čarná


Vstúpili sme do jedálne,

Čo vidíme? Pekné tváre.

To sú naši deviataci,

Obsluhovať nás chcú všetci.

Pekný úsmev, slušné slová

Zaznievali k nám od stola.

Chutilo nám, to nám verte,

Tento deň si zopakujte.

Mgr. Z. Balová,

Mgr. D. Schmidtová


Hotelový servis v našej jedálni

Pozrite si video

A ešte jedno porekadlo nakoniec: Láska ide cez žalúdok. Za tento skvelý výkon máme našich deviatakov ešte radšej, než predtým. Napokon, posúďte sami zo záznamov v Knihe pochvál.

Archív aktivít

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013