v
casopis

Vyšli nové

Krúžok Šikovná gazdiná

Krúžková činnosť v našej škole je zameraná na rôzne oblasti. Žiaci v nich rozvíjajú športové nadanie, výtvarný talent alebo si rozširujú svoje vedomosti. Máme však aj krúžok, ktorý „ide cez žalúdok”. Volá sa Šikovná gazdiná a jeho cieľom je naučiť žiakov pripraviť rôzne jedlá. O tomto krúžku sa naša redakcia dozvedela náhodou. V jedno popoludnie sme prechádzali školskou chodbou a zacítili sme príjemnú vôňu, ktorá podráždila chuťové bunky. Išli sme teda za nosom a ten nás priviedol do novej kuchynky, kde sa žiaci pod vedením pani učiteľky Ing. M. Komadovej venovali kulinárskemu umeniu. Trochu z príjemnej atmosféry kuchynky vám prinášame vo videu. Zachytili sme obraz a zvuk, no žiaľ na zachytenie vône, ktorá sa pri pečení šírila, zatiaľ techniku nemáme.... Pozrite si video


20.4.2018 sa v Mýtnej konalo regionálne (seniorátne) kolo biblickej olympiády z Evanjelického a. v. náboženstva. Z našej školy sme mali 3 zástupcov. V 1. kategórii (ročníky 3. a 4.) Anička Ondrejková – 3. B, Johanna Alcnauerová – 3. B, v 3. kategórii (ročníky 7., 8., 9.) Daniel Ruman – 9. A. Naši žiaci si počínali výborne – získali sme 2 prvé miesta a 1 druhé – nasledovne:

Anička Ondrejková – 1. miesto (1. kat.)

Johanka Alcnauerová – 2. miesto (1. kat.)

Daniel Ruman – 1. miesto (3. kat)

Víťazi postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať  20. mája. Víťazom k tomuto výsledku srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoslovenskom kole.

Mgr. Martina Rumanová


Biblická olympiáda
 z Evanjelického a. v. náboženstva

Dňa 20. apríla 2018 sme dvere našej školy otvorili  dokorán pre deti z krtíšskych materských škôl. Deti, v doprovode svojich vychovávateliek, prišli si pozrieť priestory našej školy a boli zvedavé, aký program sme pre ne pripravili.  Program bol zameraný na ich pršteky, na ich obratnosť a pridali sme aj niečo špeciálne. Pršteky škôlkarov dostali príležitosť predviesť svoju šikovnosť pri kreatívnej tvorbe. Štvrtáci, ktorí ich usmerňovali, potvrdili, že deťom zručnosť naozaj nechýba. Nechýbala im ani obratnosť. V telocvični absolvovali rôzne zábavné pohybové disciplíny. Brali ich naozaj ako hru, pri ktorej sa môžu vyšantiť. Stratenú energiu si doplnili sladkou chutnou mufinkou a stratené tekutiny čajíkom.

Špecialitou programu bolo 3D kino. V multimediálnej učebni si pozreli 3D animovanú rozprávku. Pre mnohých to bol nový zážitok a veľmi sa im páčil.Škôlkari mali u nás otvorené dvere

Deti odchádzali zo školy plné zážitkov. Veríme, že s niektorými z nich sa stretneme opäť – v septembri.

Zapísali sme budúcich prvákov


V dňoch 27. a 28. apríla 2018 sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Táto udalosť je veľmi dôležitá pre každú základnú školu. Žiak je centrom diania a záujmu všetkých zamestnancov školy. Keďže sa v júni lúčime s odchádzajúcimi deviatakmi, nahradia ich noví žiaci, ktorým deväťročný proces vzdelávania v septembri začne.  Zápis je významnou udalosťou rovnako aj pre samotných prvákov a ich rodičov. Zapísali sme 66 detí. Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru. Urobíme všetko preto, aby deti získali kvalitné vzdelanie a mali svoju školu radi.

Noc s Andersenom

a s pani učiteľkami


Noc s Andersenom nie je obyčajná noc. Tak, ako rozprávky pána Andersena, aj táto je plná fantázie a neobyčajných zážitkov, ktoré zostávajú v pamäti. Podujatie má medzinárodný charakter a jeho zámerom je podpora čítania. Zvyčajne sa nocuje v knižnici, no my sme sa rozhodli, že budeme nocovať v škole. Priestory okresnej knižnice by boli zrejme nedostačujúce, veď zúčastnených detí bolo 130. Spoločnú noc absolvovali žiaci 1., 3., 5., 7. a 8. ročníka.

Podujatie Noc s Anedersenom organizujeme takouto formou už viac rokov. Vždy sa na ňu deti tešia. Je to pre nich ako malý tábor. O program a plynulý chod sa v tomto roku postarali pani učiteľky: Mgr. T. Milatová, Mgr.  Z. Bartošová, Mgr.  M. Jačmeníková, Mgr.  E. Glézlová, Mgr.  S. Matúšková, Mgr.  E. Rozkošová, Ing. M. Komadová, pán učiteľ Mgr. P. Demeter. Pri športových súťažiach pomáhali M. Komada, J. Matuška, Š. Lenický, I. Böhmová. Veľmi si ceníme, že pri sprevádzaní mladších žiakov ochotne pomáhali žiaci z vyšších ročníkov. Takéto aktivity majú nielen vzdelávací a kultúrno - spoločenský prínos, ale zároveň utužujú vzťahy medzi všetkými, ktorí sú súčasťou našej školy.

Pani učiteľky pre nich pripravili zaujímavý a poučný program. Okrem Andersena sa na podujatí často spomínal aj pán Dobšinský. Deti mali podľa indícií uhádnuť názvy jeho rozprávok. Precvičoval sa nielen mozog, ale aj telo. V telocvični žiaci ponaháňali futbalovú loptu a na chodbe boli umiestnené pingpongové stoly, takže ani ruky nezaháľali. Pri toľkých aktivitách si aj žalúdok pýtal svoje. Organizátori mysleli aj na to. Na olovrant pani kuchárky pripravili obložené chlebíčky, podvečer niečo ukuchtili pani učiteľky a spať sa išlo s pizzou v brušku, ktorá bola čerstvá privezená s pizzérie. Mladšie deti plné zážitkov zaspali už okolo deviatej večer, no pre tých starších to bola „dlouhá noc“. Po zotmení vyšli von s lampiónmi a po návrate ešte dlho nevedeli spať. Pozerali filmy, zabávali sa a užívali si spoločnosť priateľov. Hoci spali na zemi v spacákoch, bola to pre nich noc, na ktorú budú mať pekné spomienky. Rozlúčili sa sladko – pri vianočke na raňajky.Dieťa sa už od skorého veku stretáva s dopravnými situáciami a je súčasťou cestnej premávky. Spočiatku ako chodec, neskôr ako cyklista. Je dôležité, aby sa v takýchto situáciách správal bezpečne a neohrozoval seba alebo iných účastníkov cestnej dopravy.

Dopravná výchova sa stala súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu aj na základných školách. Hoci nie je samostatným predmetom, je implementovaná do obsahu ostatných vyučovacích predmetov. K aktívnej dopravnej výchove patrí aj realizácia rôznych projektov zameraných na správanie sa v cestnej premávke. V našej škole sa pravidelne každý rok realizuje dopravná výchova, ktorú zabezpečuje Ing. V. Gabúľ A. Gabúľová. Žiaci 1. stupňa mali najskôr teoretickú prípravu v triedach a potom si získané vedomosti vyskúšali v praxi na improvizovanom dopravnom ihrisku. Vedomosti boli prispôsobené vekovej kategórii. Pre začínajúceho cyklistu by malo byť povinné ovládať základné pravidlá – odbočovanie s ukázaním paže, jazda so správnym osvetlením, poznať dopravné značky – STOP a Daj prednosť v jazde a iné. Tak isto je veľmi dôležité poznať základnú povinnú výbavu bicykla. Žiaci sa na dopravnú výchovu tešia, väčšina si do školy priniesla vlastný bicykel. Domov si s ním odniesli nové vedomosti, ktoré im pomôžu správať sa na ceste bezpečne.  


Bezpečne na cestách

Medzinárodný deň detí

v znamení slovenského rekordu


Tohtoročný 1. jún bol výnimočným dňom nielen pre deti z nášho mesta, ale aj pre samotné mesto Veľký Krtíš. Mesto zorganizovalo stretnutie detí s lietajúcimi dravcami a ich chovateľmi. Podobné stretnutie sa uskutočnilo aj v minulom roku, tentoraz však išlo o niečo výnimočné.

V Nitre v roku 2007 sa podarilo orlovi z chovateľskej stanice v kontrolovaných podmienkach preletieť ponad 491 ľudí. Výkon sa zapísal do Knihy slovenských rekordov. V tomto roku na Deň detí sme sa vo Veľkom Krtíši pokúsili rekord prekonať.  

Na štadióne sa zišli deti zo základných a materských škôl. Na trávnik si tesne vedľa seba ľahlo 537 detí. Na pokyn sa orol vzniesol z ruky svojho chovateľa, mal priamočiaro letieť ponad deti a pristáť na ruke druhého chovateľa. Nad regulárnosťou pokusu o rekord bdel zástupca Knihy slovenských rekordov Igor Svítok. Čo myslíte, podarilo sa vo Veľkom Krtíši rekord prekonať?


Sokoliarska skupina zo Štiavnických Baní priviedla so sebou aj takýchto krásavcov.

Deti zaujal aj iný lietajúci objekt - dron, snímajúci prelet dravca.

Na to, aby dravec podal takýto obdivuhodný výkon, musí byť vycvičený. O orla rekordmana sa stará sokoliarska skupina svätého Bavona zo Štiavnických Baní. Najväčší podiel na rekorde patrí teda jej chovateľom. Pre deti to bol zaujímavý zážitok a zároveň sa mohli podieľať na nezvyčajnej udalosti.Prípravy na výkon boli náročné. Organizovať také množstvo detí, navyše na páliacom slnku si vyžiadalo trpezlivosť a obetavosť organizátorov, pedagógov aj samotných detí. Napokon však dravec mohol vzlietnuť.

Pri prvom pokuse síce vytýčenú vzdialenosť preletel a pristál na ruke chovateľa, no v malej časti sa odklonil z dráhy, takže pokus sa musel opakovať.

Úspešný bol až 4. pokus. Rekord sa podarilo prekonať a teda držiteľom nového rekordu je naše mesto. Certifikát o rekorde prevzal primátor mesta Ing. Dalibor Surkoš.Výlet do Londýna


Dňa 20. 5. 2018 prišiel deň, kedy sme odchádzali do Londýna spolu s inými dvoma školami. Cesta bola pre nás náročná, keďže takto dlho sme ešte necestovali. Z našej školy sme boli super partia, kde sme si všetci rozumeli a nehádali sme sa, čiže aj vďaka tomu bol výlet úžasný.
Prvý deň v Londýne bol náročný, pretože hneď, ako sme prišli, museli sme absolvovať prechádzku Londýnom spojenú s prehliadkou
Tower Bridge, Tower of London a výlet ledlanovkou nad Temžou. Do postele sme sa dostali až večer. Boli sme veľmi vyčerpaní, ale zvládli sme to. Veľkým prekvapením bolo, keď si pre nás prišli černošské rodiny. V utorok sme boli v múzeu Madame Tussaunds, kde bolo nádherne, ako v každom múzeu, ktoré sme navštívili. Neskôr sme išli do Oxfordu a odtiaľ nakupovať. V stredu sme videli Buckinghamský palác, Trafalgar Square a celý Londýn ako na dlani, vďaka Londýnskemu oku, z ktorého sme si mohli vychutnať neuveriteľný výhľad. Vo štvrtok sme navštívili Windsor Castle a boli sme aj v Legolande. To bol náš úplne posledný výlet. Vďaka tomuto týždňu sme si mohli vyskúšať život v cudzine, keďže sme bývali v rodinách medzi cudzími ľuďmi, ktorí nám neskôr prirástli k srdcu a ďakujeme im za všetko čo pre nás robili.
Ďakujeme pani učiteľke
Mgr. Rozkošovej a pánovi učiteľovi Mgr. P. Demeterovi, že to s nami vydržali a boli tam s nami. Ďakujeme, že sa o nás starali a zobrali na seba takú veľkú zodpovednosť. Sme im vďační za všetko, čo pre nás robili, aj keď sme boli niekedy neposlušní a ušomraní. No teraz vieme, že aj keď niekedy trošku zvýšili na nás hlas, tak to bolo preto, lebo sa o nás báli. ĎAKUJEME! Žiaci 9. B


IPOLYTARNÓC

V Ipolytarnóci bolo super!

Mali sme menšiu túru. Videli sme stopy pravekých zvierat, mohli sme sa s ich modelmi odfotiť v krásnom parku. Bol tam aj veľmi starý skamenený strom. Potom sme išli do 3D kina, ktoré nám priblížilo život pravekých zvierat. Počas celej prehliadky nás sprevádzal maďarský sprievodca hovoriaci po anglicky. Pán učiteľ sa zhostil úlohy prekladateľa. V areáli sme si mohli zakúpiť aj krásne suveníry a vyšantiť sa na super ihrisku. Tí, ktorí nechceli ísť na ihrisko, si mohli pozrieť film v 4D kine. Z výletu sme boli všetci úplne šťastní a ešte dlho budeme spomínať na vychádzku pod morskou hladinou a krajinu s prehistorickými zvieratami.


Školský rok 2017/2018 sa skončil…

Hurá na prázdniny!!!

Desať mesiacov učenia máme za sebou. Vysvedčenia sú rozdané, triedy zostanú po niekoľko týždňov prázdne. Zostalo za nami kus roboty. Veríme, že každý k nej pristupoval tak, aby si mohol letné prázdniny spokojne užívať. Tešia sa na nás dovolenkové strediská, kúpaliská, ihriská, hory… a my sa tešíme na pokojný spánok bez ranných budíkov. Oddych príde každému vhod, je potrebné načerpať veľa energie, kým sa školský kolotoč opäť rozkrúti. A ak by ste si chceli zaspomínať, čo zaujímavé sme v škole prežili, prečítajte si Školovinky.

Prajeme Vám veľa pekných zážitkov.   

Náš mediálny krúžok pripravil videodokument o kulturistovi Dominikovi Balgovi, ktorý sa v roku 2014 stal majstrom sveta v naturálnej kulturistike. Natáčania sa zúčastnili aj niektorí naši žiaci. Video si môžete pozrieť na tejto adrese: https://www.youtube.com/watch?v=HRdi_a_f_as

Alebo do vyhľadávania na youtube.com napíšte: Dominik majster sveta. Video posielame do súťaže, držte nám palce! Ďakujeme.

Pozrite si video

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v sieni Mestského úradu vo Veľkom Krtíši konalo slávnostné udeľovanie ocenenia Plaketa J.A. Komenského. Z našej školy získali ocenenie pani učiteľky Ing. Edita Glézlová, Mgr. Mária Sokobová a Mgr. Žofia Kvietiková.

Pani učiteľka Mgr. Žofia Kvietiková vyučuje na 1. stupni. Pedagogickej činnosti sa venuje vyše 20 rokov.

Pani učiteľka Mgr. M. Sokobová je tiež učiteľkou 1. stupňa. Zdôrazňuje, že rovnako, ako vzdelávacia činnosť, je dôležitá aj výchova. Hoci rodičovskú výchovu učiteľ nahradiť nemôže, vie byť pri výchove detí nápomocný. Vo svojej práci s deťmi využíva často informačné technológie, no podľa jej názoru, je potrebné ich do vyučovania zapájať racionálne a s mierou.

Ing. E. Glézlová v našej škole vyučuje biológiu a nemecký jazyk desiaty rok. Pôvodne sa chcela stať zverolekárkou, pretože miluje prírodu a zvieratá. Vyštudovala biológiu na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre a vzdelanie si rozšírila doplňujúcim pedagogickým štúdiom. V roku 2008 si doplnila kvalifikáciu o druhý vyučovací predmet – nemecký jazyk. Je presvedčená, že v dnešnej dobe je dôležité ovládať cudzie jazyky. Má tri dospelé deti a preto sa teší, keď môže byť v škole ako druhá mama. Svoju prácu robí rada, pretože okrem vedomostí môže deťom odovzdávať aj niečo zo seba, svoje skúsenosti a rady do života.

Pani učiteľky poskytli rozhovor pre školskú videokroniku. Video si môžete pozrieť tu.


Všetkým oceneným srdečne blahoželáme. Ďakujeme im za obetavú prácu, ktorou prispievajú k zlepšovaniu úrovne výchovy a vzdelávania. Do ďalšej pedagogickej činnosti im želáme veľa entuziazmu, tvorivých myšlienok a vnímavých žiakov.


Primátor mesta ocenil naše pani učiteľky

Kde bolo, tam bolo

– v Ďubákove bolo!


Tak ako každý rok, aj tento december sme sa vybrali z turistického krúžku na zimnú dvojdňovú turistiku. Keď už u nás nie je snehu, tak aby sme si ho aspoň trošku užili na kopcoch. Tento rok sme sa opäť vybrali do Ďubákova, neďaleko Kokavy nad Rimavicou.

Výprava nám začala už v piatok na obed, keď sa väčšina našich spolužiakov ešte trápila v škole. V Lučenci sme z autobusu prestúpili na malý motorový vláčik a pre niektorých z nás to bola prvá jazda vlakom v živote. Už za tmy sme prestupovali na ďalší autobus v Poltári. Vonku bolo sychravo, teplo a skoro žiadny sneh. Ale keď sme o necelú hodinu vystúpili v Ďubákove, privítalo nás asi 20 cm snehu a teplota tesne pod nulou. Vianočná rozprávka sa mohla začať.

Po tom, ako sme si splnili najdôležitejšiu povinnosť (zapchanie čiernych dier v žalúdkoch), sme sa išli trošku prejsť. Skončilo strašnou guľovačkou, robením premetov a anjelov v snehu. Keďže nás ešte čakal polnočný výstup na neďaleký kopec Jasenina, tak sme sa šli osušiť, samozrejme najesť a trošku si oddýchnuť. Čakanie na výstup niektorých tak zmorilo, že už o deviatej rátali v posteliach ovečky. Niektorí si len v tejto chvíli uvedomili, že polnočný výstup znamená nočnú turistiku v lese, snehu a tme a jemne z toho znervózneli.

Po nemilosrdnom budíčku o desiatej večer sme sa naobliekali a vyrazili. Po pár minútach pohodovej chôdze sme narazili na poriadne hlboký sneh, kde tí menší z nás zapadli vyše kolien. Všetky deti si brodenie snehom „obľúbili“ od prvej sekundy. Aby sme sa nenudili, tak sme po tme (keďže skoro nikto nemal baterku) dvakrát minuli tú správnu odbočku a trošku poblúdili. Nakoniec sme síce správnu cestu našli, ale väčšina z nás bola tak unavená, že sme len odpálili ohňostroj a vrátili sme sa vymrznutí na chatu. Zážitkom dňa boli dva hrnce horúceho čaju, ktoré sa v nás stratili za pár minút. Okolo jednej v noci prvým z nás došla energia a postupne sme sa pobrali do hajan.

Ráno sme po rýchlych raňajkách a uprataní vyrazili na najbližšie miesto, kam jazdil autobus – čo bolo asi 6km ďaleko. Cestou nám krásne snežilo, jemne primŕzalo a neskôr nás pohltili mraky a hmla. Okolo nás bolo všetko biele ako v rozprávke o Mrázikovi. Nakoniec sme sa po trošku stresujúcej ceste - kvôli meškajúcim vlakom a šprintu na autobus v Lučenci - dostali šťastne domov.

A keďže snehu nikdy nie je dosť, vidíme sa na februárovej turistike, kde budeme opäť testovať hĺbku snehu – tentokrát medzi Sucháňom a Čebovcami.                    

Mgr. P. Bobáľ


Štvrtok 16. novembra bol pre prvákov veľkým dňom. Stali sa novými členmi Cechu školákov našej školy. Od septembra, kedy nastúpili do školy, si už zvykli na povinnosti a školská taška sa stala ich verným spoločníkom. Na to, aby sa stali skutočnými členmi cechu, však museli preukázať určité zručnosti a hlavne sa zúčastniť slávnostného pasovania a Sľubu prvákov. Dôležitý deň začal v obradnej sieni Mestského úradu vo Veľkom Krtíši, kde sa im prihovorili pracovníci úradu a kde sa zapísali do pamätnej knihy. Potom sa vrátili do telocvične školy. Tu ich už čakali deviataci s pripraveným programom. Prváci v slávnostnom sľube sľúbili, že budú dodržiavať školské pravidlá a pustili sa do zábavných úloh. Úlohy hravo zvládli. Na záver slávnostného dňa si malí aj veľkí žiaci spolu s pani učiteľkami zatancovali a zaskákali. Hoci škola je predovšetkým o povinnostiach a disciplíne, trochu zábavy pri vhodnej príležitosti nezaškodí. Nech sa našim prvákom v škole darí…


Video z pasovanie si môžete pozrieť vo videokronike.


Pasovanie do Cechu školákov

Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov!

K Vianociam neodmysliteľne patrí vianočný stromček, vianočné ozdoby a darčeky. Všetky tieto symboly spája naša škola do jednej aktivity, ktorú ku konca roka organizujeme – do vianočných trhov. Naši žiaci v spolupráci s vyučujúcimi a dobrosrdečnými rodičmi vyrobili krásne vianočné ozdoby a sladké pečivo. V jedálni rozložili stoly a svoj tovar ponúkali návštevníkom. Pekné a chutné výrobky sa rýchlo predávali. Ako po minulé roky, aj v tomto roku bude výťažok z predaja venovaný žiakovi, ktorý trpí zdravotným postihnutím. Naše vianočné trhy obohacujú vianočnú atmosféru a zároveň sú humánnou pomocou deťom, ktoré to potrebujú. Video z vianočných trhov si môžete pozrieť vo videokronike.
Vianočné trhy

Atmosféra mala silný emocionálny náboj. Pozvanie prijali pedagógovia a pedagogický personál z čias otvorenia Základnej školy V. I. Lenina.

 Pri tejto príležitosti deti školského klubu a učitelia pripravili pre zúčastnených hostí pekný kultúrny program s pohostením. Prišlo ich mnoho. Túžba znovu sa vidieť a zaspomínať si na časy dávno minulé bola v nich silnejšia ako ich zdravotné problémy, ktoré ich trápia, či pokročilý vek. Ich tváre prezrádzali radosť a zvedavosť zároveň. Tešili sa a my s nimi, pretože ako hovorí jedno čínske príslovie: „Lepšie ako tisíce dní svedomitého štúdia je jeden deň s úžasným učiteľom.”

Spomienky

Mesiac úcty k starším sa na Základnej škole Nám A. H. Škultétyho niesol v duchu krásnych a nezabudnuteľných spomienok.

Ďakujeme, že ste. Vážime si vás a s úctou na vás pozeráme. Tešíme sa na skoré videnie s vami.

Mgr. Zuzana Balová
S novým školským rokom sme pre našich žiakom pripravili aj niekoľko noviniek. S niektorými sa zoznámite v priebehu septembra, na niektoré sa môžete tešiť už od začiatku školského roka. Napríklad deti zo školského klubu detí sa určite potešia novinkám na školskom ihrisku  - novej pružinovej hojdačke a stolom, kde sa môžu hrať a tvoriť. Učiteľský zbor sme posilnili o nových pedagógov, v krátkom čase vám prinesieme rozhovor s nimi.

Prajeme vám úspešný začiatok školského roka 2017-2018 a veľa príjemných dní v škole.


Novoty v novom školskom roku

Čo má spoločné vinobranie a Zvieratkovo?


Zatiaľ, čo téma súvisiaca s vínom je určená len pre dospelých, „Zvieratkovo“ je oblasť určená deťom. Predsa však tieto odlišné témy našli spoločné pôsobisko. Pri príležitosti vinobrania Mesto Veľký Krtíš požiadalo základné školy, aby svojou výtvarnou tvorbou vyzdobili chodník, ktorý vedie od Venevskej ulice na námestie.Naši žiaci kreslili kriedou na asfalt obrázky zamerané na víno a hrozno. Žiaci ZŠ na Ul. J.A. Komenského kreslili zvieratká, pretože v krátkom čase navštívi naše mesto „Zvieratkovo“ s programom pre deti.

Veríme, že chodci, prechádzajúci po chodníku ocenili tvorivosť detí. Už počas maľovania sa mnohí pristavili a uznanlivo sa usmievali.   


Vyrábali sme veľkonočné ozdoby

Po dlhej zime konečne prichádza jar a s ňou aj sviatky, ktoré sú po stáročia jej súčasťou. Veľkonočné sviatky majú svoju neopakovateľnú atmosféru, v ktorej kraľujú typické symboly ako vajce, zajačik, bahniatka a ďalšie ozdoby z prírodných materiálov. Ôsmaci si hodinu pracovného vyučovania spestrili výrobou takýchto ozdôb. Na pomoc im prišla pani majsterka odborného výcviku zo SOŠ Želovce Bc. J. Tuhárska, ktorá ich naučila ako vytvoriť veľkonočnú kompozíciu z machu, bahniatok a sušených kvetov. K Veľkej noci patrí aj poriadna šibačka, pani Tuhárska ukázala žiakom ako zapliesť korbáč z vŕbového prútia. Hoci je to práca skôr pre chlapcov, aj dievčatám išlo zaplietanie pekne od ruky. Tradičné ľudové zvyky sa z veľkých miest pomaly vytrácajú, preto je dobré, že si ich aj takouto formou pripomíname.  Tamara Milová


Archív aktivít

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013