Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

Projekt NAPPPA

Základné informácie

Informácia
o spracovaní osobných údajov

Otvárame, nielen nový školský rok


Dňa 3. septembra sme otvorili nový školský rok 2018-2019. Otvorili sme dvere školy aj dvere tried a lavice sa zaplnili žiakmi. Otvorili sme triedne knihy, aby sme urobili prvé zápisy. Už nasledujúci deň žiaci otvoria svoje učebnice, zošity a mysle.

Malí prváci otvorili svoje srdiečka a prijímali všetko nové s očakávaním a zodpovednosťou. Prvý deň v škole bol plný rozkvitnutých kvetov. Deti aj pani učiteľky čaká náročná práca. Ešte sa všetci nepoznajú, lavice budú mať označené menovkami, ale skôr než pestré kytice zvädnú, vybudujú si vzájomné vzťahy, zoznámia sa so školským prostredím a vydajú sa na dlhú cestu za múdrosťou...


Dňa 14. septembra 2018 sa v našej škole uskutočnilo účelové cvičenie Ochrana zdravia a prírody. K dobrému zdraviu patrí aj dobrá telesná kondícia. Otestovali sme, akú telesnú kondíciu majú naši žiaci. Zorganizovali sme niekoľko športových stanovíšť, kde sa žiaci snažili podať čo najlepší výkon. Zmyslom športovania však nebolo zvíťaziť alebo podať svetové rekordy. Počasie nám prialo, pobyt na čerstvom vzduchu prospel, deti mali radosť už zo samotného pohybu. Mladší žiaci športovali v areáli školy, starší aj v jeho okolí. Veríme, že sme športovou aktivitou prispeli k ochrane svojho zdravia.


Účelové cvičenie
 – športové hry

Úlohou základnej školy je poskytnúť žiakom nielen vedomosti a možnosti rozvoja rozumových schopností, ale tiež rozvíjať telesnú a športovú aktivitu. Okrem telocvične, ktorá sa využíva pravidelne, nachádza sa v areáli našej školy dostatok trávnatej plochy pre športové a pohybové vyžitie. K dispozícii je atletická dráha, futbalové ihrisko a žiaci navštevujúci ŠKD si radi rozhýbu svoje svalstvo na preliezkach. V popoludňajších hodinách je obľúbeným miestom starších detí skateboardová dráha. V septembri 2018 staré ihrisko zmenilo svoju podobu. Po kompletnej rekonštrukcii a obnove stojí na jeho mieste moderné športovisko s umelým trávnikom. Dňa 25. septemra 2018 bolo primátorom mesta Veľký Krtíš Ing. D. Surkošom nové ihrisko slávnostne odovzdané do užívania.

Staré ihrisko dostalo novú tvár

Pani riaditeľka školy Mgr. V. Lunterová povedala: ”Víziou nového ihriska sme sa zaoberali už veľmi dlho. Nebolo však dostatok prostriedkov na financovanie takejto nákladnej stavby. V tomto roku nám pán primátor a Mesto Veľký Krtíš vyšli v ústrety a vďaka finančnej podpore sa podarilo našu víziu zrealizovať, z čoho sa veľmi tešíme. Ihrisko budeme využívať predovšetkým na športové krúžky, aj školský klub detí si toto ihrisko užije a pokiaľ bude možné, sprístupníme ihrisko aj širokej verejnosti.” Športuchtivým žiakov máme v naše škole dosť, umelý trávnik nezvädne, takže nové ihrisko budeme radi využívať po celý rok.

Video si môžete pozrieť vo videokronike.K novému ihrisku nový plot


Tešíme sa z nového ihriska a chceme, aby zostalo dlho pekné a v čo najlepšom stave. Rozhodli sme sa, že okolo neho vybudujeme oplotenie, ktoré by bol prekážkou pre nevítaných návštevníkov. Oplotenie sme postavili svojpomocne sami. Do prác sa aktívne zapojili naši zamestnanci – učitelia Mgr. Pavel Demeter, Mgr. Štefan Horváth, Mgr. Kristián Bartoš, Mgr. Michal Komada a pán školník Štefan Lenický. Vykopali jamy pre nosné stĺpiky, ktoré v nich zabetónovali, natiahli pletivo a osadili dve brány –jednu menšiu pre vstup od bežeckej trate a druhú väčšiu od školského dvora. Práca to bola fyzicky náročná, ale naši chlapi ukázali, že im nechýba remeselná zručnosť a s lopatou to vedia rovnako dobre ako s ukazovátkom.


Čaj o druhej

Presnejšie od 13,30 do 15,30 hod. sa vo štvrtok 21.2.2019 otvorila malá čajovňa v priestoroch cvičnej kuchynky. Občerstvenie pri čaji pripravili pani vychovávateľky zo školského klubu detí. Pozvali zamestnancov školy aj žiakov. V čajovni sa zišli pedagógovia, vychovávateľky, žiaci a dúšok dobrého čaju si doprial aj pán školník. Veď komu by neprišlo vhod príjemné posedenie v prostredí, kde vonia med a bylinky, hrá príjemná hudba a ponuka lahodných nápojov je skutočne neodolateľná. To všetko v spoločnosti ľudí dobrej vôle. Neodolal ani náš redakčný tím a tak sme sa na čaj vybrali s kamerou. Video si môžete pozrieť vo videokronike.


Moje putovanie Olympiádou...


V školskom kole a následne okresnom kole Olympiády z anglického jazyka som sa umiestnil na prvom mieste a vyhral som. Nie je ľahké vyhrať najťažšie kolo a byť tam najstarší. Som veľmi rád, že som to vyhral.


Naši žiaci sa zúčastňujú rôznych športových a vedomostných súťaží. Merajú si sily so žiakmi iných škôl a neraz dosiahnu vynikajúce úspechy. Cesta k úspechu nebýva ľahká, o svojich výsledkoch v olympiáde z anglického jazyka napísal náš žiak Matej Škerlec.

Po dvoch mesiacoch trénovania angličtiny som išiel s pánom riaditeľom Mgr. J. Cuperom do Banskej Bystrice na krajské kolo Olympiády z anglického jazyka. Cesta autom s ním mi ubehla príjemne a rýchlo, debatovali sme najmä o politike. Keď som tam prišiel, vrátili sa mi spomienky spred dvoch rokov, keď som tu bol naposledy tiež súťažiť. Stretnutie starých rivalov a dlhé čakanie na výsledky.

Písanie testov bolo peklo, gramatický test a slovíčka boli najťažšie. Posluch s porozumením a čítanie s porozumením sa dali zvládnuť. Počúvať lektorku Američanku, ako číta príbehy a potom sa s ňou rozprávať na zadanú tému, bolo úžasné. Skončil som na deviatom mieste, konkurencia bola veľká. Som ale spokojný, že som sa tam opäť dostal a na strednej škole budem pokračovať, ale bohužiaľ už nie za túto školu.

Matej Škerlec, 9. BZábavná hodina literatúry


Mesiac marec, okrem iného, patrí aj knihám, preto sme hodinu literatúry v triede vymenili za hodinu strávenú v našej novej “Vlastičkinej čitárni”. S rodinkou Hastrošovcov, Bielym Tesákom a mladým detektívom Emilom sme sa po ročníkoch (5., 6., 7.) presunuli do sveta fantázie, drsnej prírody či úplne inej krajiny plnej nečakaných dobrodružstiev.

Popri čítaní sme si tvorili záložky do kníh a pracovali na spoločných “ročníkových” posteroch, ktoré dnes tvoria súčasť čitárne. Už teraz sa tešíme na ďalšiu podobnú hodinu bez “učenia”.

Žiaci ZŠ, Mgr. Soňa Matúšková


Ak by ste sa v dňoch 28. 3. - 29. 3. 2019 prešli po chodbách našej školy, z každej triedy by ste počuli iný jazyk. Pýtate sa prečo? Mali sme dni cudzích jazykov. Naši vyučujúci, ktorí zapojili aj našich spolužiakov z vyšších ročníkov, si pre nás pripravili prezentácie, kvízy, hry, piesne o štátoch ako: Francúzsko, Španielsko, Rusko, Anglicko, Nemecko a Kórea. Dozvedeli sme sa nové informácie o týchto štátoch.  Napríklad aj to:

- že vo Francúzsku sa pestuje veľa levandule,

- že Anglicko má veľa pamiatok,

- že Americkú vlajku navrhol študent,

- že obyvatelia Kórei sú veľmi slušní a krajina je veľmi vyspelá.

Deň jazykov sa oslavuje na celom svete, a preto sme ho takto oslávili aj my. A na záver sa chcem v mene všetkých žiakov poďakovať vyučujúcim cudzích jazykov a žiačke Saške Bakiovej z 8. C. Dúfam, že tento sviatok budeme podobným spôsobom oslavovať každý rok.         Miška Püšpökyová 7.B


Deň jazykov

Jesenné stretnutie starých rodičov


V dňoch 23., 24. a 25. 10. 2018 si žiaci 3. C, 4. A, a 4. C pozvali do svojej triedy svojich milých starých rodičov. žiaci im chceli prejaviť úctu a ukázať im, ako už podrástli od chvíle, keď ich odprevádzali do školy. Po privítaní sa im predstavili programom – spievali, tancovali, čítali, prezentovali myšlienky, citáty. Starí rodičia odpovedali na otázky žiakov: „Ako si spomínate na svojich starých rodičov?“ Bolo to s veľkou láskou a pritom padla aj nejedna slzička. Veľmi zaujímavá bola vzájomná spolupráca. Starkí aj žiaci písali a prezentovali svoje pocity i myšlienky, ktoré nám ostali ako vzácny odkaz do budúcnosti.


Poďakovanie


Rada držím tvoje ruky, starká. Vedú ma naspäť do čias, keď som ešte nebola. Cítim, sa v nich bezpečne pred celým svetom. Vždy znova ma ubezpečujú, že niečo znamenám. Si prameň príbehov. Si spojenie s minulosťou. Videla si a počula a dotkla si sa vecí, ktoré zmizli, ešte kým prišla moja mama, otec, či dokonca ja. Si zo sveta, ktorý sa stratil – ktorý ti je taký blízky, ako ten môj mne. Dala si mi svoj život ako darček. Uchovám si ho v sebe. Odovzdám ho svojim deťom – a tie zas svojim.


Naša škola vyhrala defibrilátor  - a cenné poznatky

Dňa 26.11. 2018 sme mohli na dvore našej školy vidieť vozidlo záchranárskej služby Falc. Našťastie nič vážne sa nestalo. Dôvod návštevy bol celkom príjemný. Naša škola sa zapojila do súťaže „Záchrana som ja“, ktorú vyhlásila Nadácia Alianznezisková organizácia Falc. Predmetom súťaže bol napísaný príbeh o záchranárskej pomoci. Na základe zaslaných príspevkov získalo 50 základných škôl automatický externý defibrilátor. Medzi nimi aj naša. Pracovníci organizácie Falc odovzdali cenu pani riaditeľke Mgr. V. Lunterovej a pre deti pripravili zaujímavé prednášky, kde sa mohli naučiť ako hravou formou poskytnúť prvú pomoc. Prednášky a ukážky záchrany života a zdravia sa konali na troch stanovištiach.

Organizátorom súťaže ďakujeme za užitočný dar, cenné informácie a dúfame, že ich nebudeme musieť v našej škole prakticky využiť.


Trieda 2. A, ktorá sa svojim príbehom zaslúžila o výhru.

Pozrite si video

Ako sme v škole hrali karty

Krátko pred Luciou sa v našej škole organizoval nezvyčajný turnaj. Nešlo o namáhavé športové výkony, ani trápenie mozgov vedomosťami. Súťažiaci hrali karty. Išlo o známu hru faraón, kde úspech nezáleží len od šťastia a dobrej karty, ale aj vhodnej stratégii hráča.

Turnaja sa zúčastnilo 50 žiakov a do finále sa dostali títo hráči: Samuel Varga zo 6. C, Marián Ubertáš z 8.A, Viktória Furáková z  9.A a organizátor súťaže pán učiteľ Mgr. P. Bobáľ. Víťazom sa stala Viktória Furáková, za ňou sa umiestnil Samuel Varga a na treťom mieste skončil Marián Ubertáš. Pánovi učiteľovi sa darilo ešte o niečo lepšie ako spomínaným finalistom, no bol to žiacky turnaj, takže je kartársky úspech je mimo poradia. Uznanie si však zaslúži už len za to, že zorganizoval súťaž, ktorá je originálna a ako bolo vidieť na účasti, žiakov zaujala.Polročné

vysvedčenia 

sú rozdané


31. január je dňom, kedy žiaci získajú hodnotenie svojej polročnej práce v podobe vysvedčenia. Bolo potrebné vydať nemálo energie, aby známky boli čo najlepšie. Hoci súčasné školy disponujú modernou vyučovacou technikou, k zázračným lievikov, ktoré nasypú žiakov vedomosti rovno do hlavičiek, sme ešte nedospeli. A tak nezostáva nič iné, ako svedomito sa pripravovať na každú vyučovaciu hodinu. S vysvedčením sme rozdali aj mnoho pochvál triednym učiteľom a riaditeľom školy. Najväčšiu radosť zo svojho prvého vysvedčenia mali prváci. Ich vstup do školského prostredia bola pre nich veľká zmena. Všetci si však s ňou poradili. Za školský polrok sa naučili naozaj veľa. Dokonca zvládli napísať aj poďakovanie pani učiteľke.Dňa 29.3.2019 sa z príležitosti sviatku Dňa učiteľov konalo slávnostné posedenie pedagogických zamestnancov v priestoroch bývalej starej slobodárne. Za našu školu boli ocenení títo pedagogickí zamestnanci: Mgr. Zuzana Bartošová - 1. stupeň, Mgr. Veronika Marcineková - 2. stupeň, Želmíra Pretzová – školský klub detí.


Naše učiteľky získali ocenenie

Naša planéta Zem má veľa drobných boliestok i veľkých bolestí, a aby sme o nich niečo vedeli, a aj ich aspoň trošku liečili, od toho sú v environmentálnom kalendári našej planéty také dni ako je 22. marec.  22.marec je Svetový deň vody. Za tento deň bol slávnostne vyhlásený v roku 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí v Riu de Janeiro. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám, ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody pre zachovanie života na Zemi.

Na našej škole sme si Svetový deň vody pripomenuli tiež. Starší žiaci informovali žiakov z nižších ročníkov o vode, jej význame, zdrojoch, znečisťovaní. Dozvedeli sa veľa zaujímavého, napr.

                                           

Slovensko zatiaľ patrí ku krajinám, ktoré majú relatívny dostatok zdrojov pitnej vody. A to nielen čo sa týka množstva, ale aj jej kvality. Nemusí to však takto zotrvať navždy! Aj u nás, na Slovensku, už pôsobia globálne klimatické zmeny, letá či zimy sú iné ako v minulosti, lesy sa vplyvom nás, vraj múdrych ľudí, scvrkávajú, bezdôvodne devastujú, mokrade sa vysušujú... A vody už aj u nás začína byť nedostatok.

Čo sa s tým dá robiť??? Celosvetové dianie ťažko ovplyvníme... Aj VY však môžete niečo ovplyvniť. A to veľmi jednoducho. Dennodenne môžete robiť aspoň nasledovné. Nenechávať kvapkať, alebo dokonca bezdôvodne tiecť  vodu z vodovodného kohútika a využívať vodu pre vlastnú potrebu šetrne!

Mgr. Veronika Marcineková


Deň vody

Tak ako každý polrok, aj tentokrát sa naša škola zúčastnila volejbalového turnaja pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a rodičov. Turnaj sme odohrali v piatok 3. 5. 2019 vo Veľkej Čalomiji. Každú školu reprezentovalo družstvo, kde museli hrať minimálne 2 ženy a 4 chlapi. Z celého okresu Veľký Krtíš sa zišlo 5 súťažných družstiev a jedno nesúťažné, ktoré nespĺňalo podmienky zloženia družstva.

Učiteľský turnaj

vo volejbale

Turnaj začal až po vyučovaní o 14.00 hod. Keďže sa hralo len v jednej telocvični a zápasov bolo až 15, turnaj sa natiahol do nočných hodín. Posledný zápas bol odohratý až pred polnocou. Každé družstvo bojovalo naplno a občas aj slabšie družstvá dokázali poraziť favoritov. Naša škola nakoniec po viacerých ťažkých zápasoch obsadila medzi školami 1. miesto. Predbehnúť nás dokázalo len nesúťažné družstvo, ale to bolo mimo poradia. Reprezentovali nás pani učiteľky Kmeťová, Hrončeková a pani zástupkyňa Balová. Z učiteľov to boli pán riaditeľ Cuper a pán učiteľ Bobáľ. Za rodičov hrali pán Jačmeník a Nácesta.

Keďže na našej škole máme pomerne dosť učiteľov, ktorí sú aj športovo zdatní, tak vzniklo ešte jedno súťažné družstvo, kde spojili sily učitelia z I. ZŠ a II. ZŠ. Bolo pomenované symbolicky ako ZŠ 12. Toto družstvo viedol pán učiteľ Demeter. ZŠ 12 potvrdila ukázala kvalitu a umiestnenila sa na 2. mieste, hneď za našou školou. Ďalšie školy sa umiestnili v poradí Gymnázium VK, Balog nad Ipľom a Veľká Čalomija.

Mgr. P. Bobáľ


V stredu – 27. 3. 2019 pri príležitosti Dňa učiteľov zorganizoval Školský klub detí pri 2. základnej škole A. H. Škultétyho pre učiteľov 1. a 2. stupňa zábavno-športové popoludnie. Cieľom tohto stretnutia bolo trochu sa zabaviť a vyslobodiť sa od bežných školských povinností a starostí.

Pani vychovávateľky  Ž. PretzováMgr. M. Bobišová spolu deťmi pripravili pre súťažiacich učiteľov 4 športové disciplíny:

1. Stopy(skoky)

2. Zostreľ pyramídu

3. Chôdza vo veľkých topánkach

4. Zdvihni fľašu

Po týchto disciplínach nasledovala zábavná časť – obľúbená aj medzi deťmi - klobúkový tanec a stoličkový tanec. Poďakovanie patrí aj našim pani kuchárkam, ktoré pripravili pre všetkých zúčastneným občerstvenie v podobe ovocného čaju a sladkých muffín. Všetci súťažiaci sa s elánom zapojili do „športových disciplín” a všetci sme sa zabavili a zasmiali.
Mgr. Ž. Pretzová

Video si môžete pozrieť vo videokronike.

Deň učiteľov
sa slávil netradične
– športovo

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa bude vydané
 v termíne od 10. - 14. Júna 2019.

V dňoch 12. a 13. apríla sa v našej škole konal zápis detí do 1. ročníka.

Ďakujeme rodičom, ktorí zápísaním

svojho dieťaťa vyjadrili dôveru našej škole.  

Výstup na Kamenný vrch

Žiaci 6.C triedy sa rozhodli stráviť jeden deň veľkonočných prázdnin spolu. Na zelený štvrtok sme si naplánovali turistiku na Kamenný vrch. Linkovým autobusom sme sa prepravili z V. Krtíša do Kosihoviec. Z autobusovej zastávky síce značka ukazuje 45 minút, no nám výstup na Kamenný vrch trval 1 a pol hodiny J

Na vrchole nás čakal nádherný, trošku nebezpečný výhľad na Kosihovce i okolité dediny. Po hodinovej prestávke sme krásnou prírodou putovali do Čeboviec, kde bol naplánovaný ďalší bod programu – návšteva pizzérie.

Pobyt v prírode nám spríjemňovala pani učiteľka Editka Glézlová so svojimi dcérami, takže nad nami bol zabezpečený odborný pedagogický dozor. „Vysokohorskej“ túry sa zúčastnil aj pán učiteľ Janko Mihálkin, ktorý bol s nami vlani na turistike vo Vinici a v škole v prírode.  

Každý z nás si odniesol z turistiky príjemné pocity i s vedomím, že niečo urobil pre svoje zdravie. Čo je dôležité, nikto domov neprišiel hladný, aj keď možno niektorých trošku boleli nohy. Najlepšie z nás dopadol náš triedny, ktorý si okrem príjemných pocitov odniesol z turistiky i fľašu domáceho čebovského vínka. Z objektívnych dôvodov nemôžeme povedať, kto mu ju podaroval.  Triedny len skonštatoval, že v triede má nielen dobrých žiakov, ale aj rodičov.

Mgr. P. Demeter a žiaci 6. C


Pani učiteľka, prečo ste sa rozhodla pre učiteľské povolanie?

Pochádzam z učiteľskej rodiny, moji rodičia a veľa mojich príbuzných pracovalo, či pracuje v školstve. Napriek tomu, mňa priťahovalo niečo iné. Chcela som študovať očnú optiku a uplatniť sa v zdravotníctve. Lákala ma aj práca letušky. No osud to zariadil inak. Vyštudovala som gymnázium a pedagogickú školu, odbor vychovávateľstvo. Zamestnala som sa v školstve a začala pracovať s deťmi.


Aká bola vaša cesta na našu školu?

Po skončení štúdia som pracovala ako vychovávateľka vo Zvolene, kde som bývala. Neskôr som pôsobila v iných obciach a školách. Pracovala som v Čebovciach, v ZŠ na Komenského ulici v o Veľkom Krtíši, v Plachtinciach. V Plachtinciach som tiež učila výtvarnú, hudobnú a telesnú výchovu a viedla som krúžok informatiky. Doplnila som si štúdium a o špeciálnu pedagogiku a pracovala som aj ako asistentka s integrovanými žiakmi. Do našej školy, na Námestí A. H. Škultétyho som prišla pred asi desiatimi rokmi. Pracujem tu ako vychovávateľka v školskom klube detí.
Dňa 29. 3. 2019 sa pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov konalo slávnostné stretnutie pedagogických zamestnancov v priestoroch bývalej starej slobodárne vo Veľkom Krtíši. Jednou z ocenených bola aj pani vychovávateľka Želmíra Pretzová, s ktorou vám prinášame rozhovor.  

Pani vychovávateľka Ž. Pretzová rada v ŠKD uplatňuje kreativitu

Ž. Pretzová

Pani učiteľka, čo vás viedlo k rozhodnutiu stať sa učiteľkou?

Moja túžba učiť bola do veľkej miery ovplyvnená mojou mamkou, ktorá učila na 1. stupni ZŠ. Ako malé dievčatko som ju pozorovala a napodobňovala. Hrala som sa na školu a bábiky boli moji prví žiaci. Mojím snom bolo aj povolanie lekárky, no vyhralo učiteľské povolanie zrejme preto, lebo na 2. stupni  ZŠ som mala skvelú učiteľku Vierku Markovú. Učila ma matematiku a bola príkladom ako má vyzerať PANI učiteľka. Bola charizmatická, zaujímala sa o svojich žiakov, chápala naše problémy, mala zmysel pre humor, vedela nás naučiť ťažkú matematiku a hoci bola prísna, všetci v triede sme ju mali radi a na jej hodiny sme sa veľmi tešili.


Čo vás na vašej práci najviac teší?

Teší ma, keď vidím od detí pozitívnu odozvu. Stáva sa, že deti sú ku mne otvorené, zdôveria sa, ba dokonca sa zastavia na pár viet aj tí, ktorých som učila pred rokmi.

Čomu sa venujete vo voľnom čase,

K mojim záľubám patrí čítanie. Rada si prečítam dobrú knihu. A okrem toho rada tvorím. Mojim koníčkom sú rôzne výtvarné, dekoračné práce. Kreativitu využívam a j vo svojej práci s deťmi v školskom klube detí.


Pani učiteľke ďakujem za rozhovor. Prajeme jej veľa radosti z práce a mnoho tvorivých síl.


”Žiakom nie je ľahostajné, v akom prostredí budú žiť”

Rozhovor s pani učiteľkou Mgr. V. Marcinekovou

Mgr. Veronika Marcineková získala ocenenie J. A. Komenského za aktívnu a tvorivú výchovno - vzdelávaciu činnosť, angažovanosť v mimoškolských aktivitách a reprezentáciu školy. Za aktívny prístup k výchovno-vzdelávacej činnosti a vytváranie pozitívnej klímy a dobrých medziľudských vzťahov. Pani učiteľka nám poskytla rozhovor.

Kde ste pôsobila pred nástupom na našu školu? Ako dlho učíte u nás?

Po skončení Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave som nastúpila na ZŠ vo Veľkej Čalomiji, kde som pôsobila 1 rok.  Na našej ZŠ pôsobím ako učiteľka od roku 1993.


Učíte chémiu a fyziku. Sú to pomerne náročné vyučovacie predmety. Čím oslovili vás?

Na chémii a fyzike sú najzaujímavejšie pokusy, ktoré sa na iných hodinách nerobia.


Na škole pracujete aj ako koordinátorka environmentálnej výchovy. Aký vzťah majú žiaci k ochrane prírody?

Žiakom nie je ľahostajné v akom prostredí budú žiť. Mladá generácia   veľmi vníma akútne problémy sveta. Uvedomuje si vlastnú zodpovednosť k životnému prostrediu. Na našej škole prebieha súťaž o triedu z najekologickejším cítením, v ktorej sa hodnotí čistota a zeleň v triedach, separovanie odpadu,  organizovali sme zber papiera a použitých batérií a takmer všetky triedy sa do tohto zberu zapojili.


Vyše 20 rokov vediete na škole environmentálny krúžok Strom života a zapájate sa do rôznych súťaží, na ktoré z nich najradšej spomínate?

Rada spomínam na časy, keď sme vyhrali 3. miesto v celoslovenskej súťaži Týždeň pre Zem a keď sme vydávali v rámci krúžku Stromu života svoj časopis Krtkoviny, do ktorého žiaci písali svoje postrehy, tajničky, súťaže, úvahy o prírode a sami ho ilustrovali. V tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaže Jarný environmentálny trojboj, ktorý trvá od marca do konca mája a žiaci plnia 9 rôznych úloh.


Ako trávite svoj voľný čas?

Vo svojom voľnom čase rada počúvam hudbu, čítam, cvičím aerobik. Najradšej však relaxujem v prírode, či už na záhradke, alebo chodím s manželom k vode na rybačku, alebo na turistiku.


Pani učiteľke ďakujeme za rozhovor a prajeme jej veľa úspechov v práci i v osobnom živote.

Okresné kolo vo vybíjanej


Dňa 10. apríla sa uskutočnilo na ZŠ Komenského vo Veľkom Krtíši okresné kolo vo vybíjanej žiačok základných škôl. Tento rok sa ho zúčastnilo až 8 družstiev a viaceré z nich dosahovali vysokú úroveň. Po úvodnom rozlosovaní do dvoch skupín sa začalo naplno súťažiť. V skupine A, kde hrali aj naše dievčatá, sme najprv jednoznačne porazili Želovce, potom s menším zaváhaním Hrušov a nakoniec sme hrali o víťazstvo v skupine a postup do finále s Balogom nad Ipľom. Po veľmi vyrovnanom zápase sme súperovi, ktorý bol predsa len o niečo lepší, podľahli a obsadili sme 2. miesto v skupine. To nám zaručilo zápas o celkové tretie miesto, ktorý sme odohrali s druhým družstvom zo skupiny B – konkrétne so ZŠ Komenského. Po veľmi zlom úvode sa naše dievčatá rozohrali, stratu dohnali a nakoniec parádnym finišom strhli víťazstvo na našu stranu. Tým pádom sme obsadili celkové tretie miesto za druhou ZŠ Poľná a prvým Balogom nad Ipľom, ktorý postúpil na regionálne kolo do Poltára.

Touto cestou by som sa chcel poďakovať dievčatám z 5. A, 5. B a 6. C, ktoré od septembra poctivo chodievali na tréningy a boli ochotné učiť sa a zlepšovať sa. A tiež Lili HorváthovejNike Kamenskej zo 7. B, ktoré svojimi skúsenosťami a hrou pomohli mladším spolužiačkam.
Dievčatá, ktoré nás reprezentovali: Magdalena Pölhöšová 6.C, Vanesa Weissová, Rebeka Kulichová (obe z 5. B), Kiara Domoráková, Jessica Csériová, Pavla Mišková, Lucia Filipeková, Ema Longauerová, Karin Brudňáková, Marcela Roháčová (všetky z 5. A).


Mgr. P. Demeter

 Pre mnohých žiakov možnosť spať v škole býva veľkým lákadlom a znamená mnohokrát aj dobrodružstvo. Nebolo tomu ani tentokrát inak, keď  žiaci II. ZŠ na Námestí A.H.Škultétyho z 5. na 6. apríla počas "Noci s Andersenom" putovali jeho magickým svetom rozprávok a nasávali ducha a tajomnosť svojej školy v čase, kedy už odfukuje zaslúženým odpočinkom, veď aj ona potrebuje oddychovať víkendom...

 Pán Andersen z ďalekého Dánska privítal deti v jedálni po tom, ako si všetci nachystali svoje "pelíšky" na spanie vo svojich triedach. Dievčatá sa rozdelili do šiestich družstiev a chlapci si viac ako rozprávky vychutnávali futbal, stolný tenis a iné športové aktivity v telocvični.

 Tohtoročným spoločným motívom rozprávok boli rozprávkové hrdinky u Andersena. A tak sa dievčatá zaujímavo, netradične a rôznorodo zoznámili s Malou morskou pannou, Dievčatkom so zápalkami, Palculienkou, Princeznou na hrášku, Snehovou kráľovnou a hrdinkou s Červenými topánočkami. Kreatívne, hravo a čarovne tvorili osnovu rozprávky, našli v tajničke názov rozprávky a následne si ju pozreli na interaktívnej tabuli, skladali zamotaný (rozstrihaný) príbeh inej z nich, dramatizovali ako skutoční herci, čítali s láskou a pomaly nachádzali koniec rozprávkového klbka v tme so svetielkami z lampášov či vytvárali krátke básne o prečítanej rozprávke. Popritom vznikali nádherné obrazy o každej z nich, ktoré spoločne vytvárali na pokračovanie jednotlivé skupinky dievčat. Chlapci vyšportovaní ako správni chlapi a dievčatá obohatené o čaro rozprávky sa potom stretli pri večeri, ktorú z talianskej kuchyne milujú snáď všetky deti. Pizze len tak mizli v ich bruškách a tí najmenší ledva držali oči otvorené.

  Po večernej rozcvičke Šialeného trpaslíka sme tradične nádherné popoludnie a večer ukončili ako v rozprávke... zazvonil zvonec... a lampióny šťastných tváričiek nám kývali v diaľke na rozlúčku a všetci si tíško šuškali svoje malé priania... aby žili šťastne až kým... Pomaličky sa deti rozišli do svojich triednych postielok, najmenší ako prví odfukovali svoj školský sen a tí starší od vzrušenia nedokázali ešte dlho zaspať...

 Keby škola mala tvár človeka, iste by sa doširoka usmievala, lebo v piatok v noci načúvať bláznivým príbehom svojich žiakov sa jej nepritrafí hocikedy. Sobotné ráno cvendžalo opäť detskou vravou, ktoré sa zbehli na spoločných raňajkách, lekvár na vianočkách dopĺňal radosť, spokojnosť, ale aj únavu v očiach detí. Triedy krásne potom poupratovali a postupne sa všetci vytrácali domov, mnohým sa však vôbec nechcelo. Pani učiteľky a páni učitelia po desiatej hodine zavreli "bránu" a dopriali oddych aj našej školičke, ktorej klipkali už očká a jej chodby ostali tíško snívať svoj rozprávkový sen, v ktorom počuť krik a smiech šťastných detí.

  Poďakovanie patrí entuziazmom nabitým učiteľom: Mgr. Bartošovej, Ing. Glézlovej, Mgr. Milatovej, Ing. Komadovej, Mgr. Jačmeníkovej, Mgr. Böhmovej, Mgr. Horváthovej, Mgr. Matúškovej, Mgr. Gregušovej, Mgr. Horváthovi, Mgr. Demeterovi, Mgr. Bobáľovi, Mgr. Komadovi. Sprevádzali ich najmä žiaci z ich vlastných tried: 2.B, 4.B, 7.A, 7.C, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B. Vážime si aj podporu a pomoc našich kuchárok zo školskej jedálne na čele s pani vedúcou a sponzorské dary z dielne pekárne Tiwa. Ďakujeme! ...a rozprávky je koniec...! Tak do skorého videnia... o rok!   

Rozprávková noc v škole

noc-anders1.jpg noc-anders2.jpg noc-anders3.jpg noc-anders4.jpg noc-anders5.jpg noc-anders6.jpg

Pripravila:

Mgr. M. Jačmeníková

Náš tím „Chibyčki” na 2. mieste
v Matematickom exprese


MatX je online súťaž pre žiakov 7. - 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov gymnázií, v ktorej 4 - členné tímy súťažia v počítaní netradičných matematických príkladov. V tomto školskom roku proti sebe bojovalo 316 tímov zo škôl v Českej republike a na Slovensku.

Našu školu reprezentoval tím Chibyčki v zložení Eliška Hudecová, Bianka Sandová, Ľubo Balko a Filip Bobek z 8.A triedy. V kategórii 8 (žiaci 8. ročníka základných škôl) sme obsadili výborné 2. miesto spomedzi 57 tímov v našej kategórii. Našich predbehol iba tím zo základnej školy v Spišskej Novej Vsi. Súťaž potvrdila, že i na našej škole sú výborní žiaci, ktorí majú radi matematiku.

Mgr. P. Demeter


Slovo rodina sa skloňuje v bežnom živote mnohokrát. Málokto sa však zamýšľa, čo je jej skutočným významom. Rodina by mala byť miestom, kde nás čaká teplo rodinného krbu a kam sa všetci radi vraciame. Je to miesto, kde sa tešíme z prítomnosti blízkych. V kruhu rodiny by malo byť porozumenie, láska, radosť, pokoj a pohoda.

V našej škole sme Deň rodiny oslávili 23. mája 2019 športovými aktivitami, ktoré pre rodičov a deti prichystali pani vychovávateľky: Mgr. M. Bobišová, Mgr. J. Kalmárová, Mgr. A. Gorejová, M. Balková, H. Kováčová, Ž. Pretzová a K. Beláková.


V  Základnej škole A. H. Škultétyho cvičila celá rodina

Po príhovore pána riaditeľa Mgr. Jozefa Cupera sa ujala slova pani vychovávateľka Mgr. Jana Kalmárová, ktorá účastníkov podujatia oboznámila s jednotlivými športovými disciplínami. Rodiny si zmerali svoje sily v hode loptičkou, dvíhaní fliaš, prekážkovom behu, skákaní podľa stôp a v stolnom tenise. Po ukončení všetkých disciplín bola každá rodina odmenená diplomom a malým darčekom. Nesúťažilo sa o prvenstvo, išlo o radosť z pohybu. Na záver podujatia čakalo zúčastnených občerstvenie v jedálni školy, ktoré prichystali pani kuchárky.

Teší nás, že podujatie malo pozitívny ohlas nielen u detí ale i u rodičov. Veríme, že sa stane každoročnou tradíciou našej školy. Video si môžete pozrieť vo videokronike.

Mgr. J. Kalmárová


Naša Viktória Kúnová bola so svojim videom
prvá na Slovensku


Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa vyhlásili Štátny pedagogický ústav a ArtForum 21 Slovakia pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií súťaž Dejiny sebavedomia. Do súťaže sa mohli zapojiť jednotlivci alebo triedne kolektívy. Cieľom súťaže bolo prebudiť záujem žiakov o svoje rodisko, jeho históriu a kultúru. Naša žiačka Viktória Kúnová z 8. A získala 1. miesto na Slovensku.

Súťažilo sa v 3 kategóriách – písomná, výtvarná a audiovizuálna. Viktória do súťaže poslala audiovizuálne reportáž s názvom „Dominik Balga, Krtíšan, ktorý sa stal majstrom sveta”. Ako názov napovedá, hlavnou témou je cesta mladého kulturistu Dominka Balgu, ktorý sa vytrvalým a tvrdým tréningom dopracoval k titulu juniorský majster sveta 2014 v naturálnej kulturistike. Autorka dáva v reportáži priestor aj pre názory žiakov na kulturistiku a fitness. V ankete dostali príležitosť deti z našej školy. Video si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=HRdi_a_f_as

Viktória aktívne prispieva článkami do školského časopisu Školovinky a ako redaktorka sa angažuje aj v mediálnej tvorbe. Pravidelným návštevníkom školskej videokroniky je istotne známa. Gratulujeme jej a tešíme sa na ďalšiu jej tvorbu.


Viktória Kúnová so slovenskou herečkou Božidarou Turzonovovou, ktorá udeľovanie cien moderovala.


Odovzdávania ceny sa zúčastnila aj mama Viktórie a riaditeľ školy Mgr. Jozef Cuper.

Dominika Balga, úspešný krtíšsky kulturista.


Na našej škole sa 31. mája konal už 4. ročník Žiackej prírodovednej konferencie. Už tradične žiaci druhého stupňa prostredníctvom zaujímavých  a niekedy aj zábavných pokusov  z fyziky a chémie približujú žiakom z prvého stupňa tajomstvá prírodných vied. Čo ste tento rok mohli vidieť? Laura a Lia z 5.C priblížili hustotu kvapalín, ich usporiadaním v nádobách. Lucka z 8. B vyčarovala faraónovho  hada z popola, Natálka a Sofi z 5. C vlastnosti kvapalín a plynov predstavili pomocou lávovej lampy a balóna s horúcim vzduchom, Lola z 8. B ovládla džina vo fľaši, Alessia a Vaneska z 5. C vyrobili oxid uhličitý a pomocou neho zahasili sviečku. Tajomstvá elektrického prúdu odkryl Maťo z 9. A, ktorý nám ukázal aj pokovovanie elektrolýzou. Nebojácna Nika zo 7. B predviedla horenie propánu v penových bublinkách a jej spolužiačka Linda takisto zo 7. B mala veľký úspech s gumovým vajíčkom. Nezvyčajný koncert pomocou pohárov s vodou predviedla Lily zo 7. B. Tento rok mala prvýkrát zastúpenie aj biológia. Lenka z 9. BKarinka zo 7. A ukázali tajomný svet pod mikroskopom. Drobné jednobunkové organizmy pozorovali naši štvrtáci s veľkým záujmom. Žiakov pripravovali p. uč. Marcineková, p. uč. Glézlová a p. uč. Hrončeková.


Žiacka prírodovedná konferencia

Video z konferencie si môžete pozrieť vo videokronike.

Archív aktivít 2018-2019

Archív aktivít

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013