Základná škola, Nám. A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš

projekty

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Sprievodca šk.rokom 2020/2021

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

Školský vzdelávací program

Správa o vých.-vzdel. činnosti

2020/2021

Načali sme nový školský rok

Leto sa končí, školský rok začína. Jeseň posiela deti do školských lavíc. O pár týždňov zoslabnú slnečné lúče, svetlo do krátkych dní budú nosiť len ľudské drobce – malé slniečka. Dnes bol veľký deň pre prvákov. Nielen deň, ale asi všetko v skutočnej škole sa im zdalo byť veľké. Nie také, ako keď sa na školu hrávali doma vo svojej izbičke. A tak len nesmelo pozerali a v očiach mali mnoho otáznikov. Pomôžeme im nájsť odpovede. Zvedavosť a múdrosť sú nerozlučné sestry. Nech sa nám spoločná práca darí...!

Účelové cvičenie

Dňa 14. 09. 2021 sa konalo branné cvičenie žiakov II. stupňa Základnej školy, Námestie A. H. Škultétyho. Čakal nás príjemne prežitý deň, aj počasie vyšlo na jednotku. Od samého rána nás zohrievali lúče Mariánskeho leta. Žiaci sa ráno  zišli vo svojich triedach a triedne učiteľky ich oboznámili s programom dňa. Učitelia telesnej výchovy pre nich pripravili 4 rôzne stanovištia, na ktorých sa súťažilo ostošesť, veď každá trieda chcela byť tou najlepšou.

Súťažilo sa v streľbe, v preťahovaní lanom, hode granátom a v poskytnutí prvej pomoci zranenému spolužiakovi.  

Streľbu si vyskúšali chlapci aj dievčatá. Najpresnejšiu mušku mal Lukáš Kňažko z 5.B triedy. Trafil všetkých panáčikov a vystrieľal 8 bodov pre svoju triedu.


Deň nám rýchlo ubehol, a aj keď trošku unavení, ale s radosťou  sme sa vrátili do školy, kde nám naše pani kuchárky navarili skvelý obed, po ktorom sme sa rozišli domov.

Pri preťahovaní lanom sa povzbudzovalo jedna radosť. Chlapci, siláci, sa poriadne zapotili, kým zdolali súpera. Ani dievčatá sa nenechali zahanbiť  a ukázali aj ony svoju silu.

Hod granátom si žiadal pevnú ruku a správny odhad vzdialenosti, a body sa len tak sypali.´Pohotové reakcie a tímový duch sa zišli pri poskytovaní pomoci zranenému kamarátovi.

Beseda s Jurajom Soviarom

„Len ten je človekom, kto nadobudol krásu cez pieseň, báseň alebo modlitbu, a kto je vo vnútri vybudovaný.“ - Antoine de Saint-Exupéry

Som nesmierne šťastná, že každý deň sa môžem niečomu tešiť a pohltiť hlavne len to pozitívne. Dnes charizmatické ráno plné očakávaní premohlo, samozrejme v tom najlepšom zmysle slova, nielen mňa, ale aj žiakov našej školy.

Dňa 05.10.2021 sa uskutočnila na našej škole beseda, ktorú zastrešuje projekt HILLS realizujúci aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov. Svojou osobnosťou nás poctil JURAJ SOVIAR, slovenský novinár, textár a básnik známy predovšetkým ako textár skupiny Elán. V roku 1992 začínal v týždenníku Mladé rozlety, pôsobil v denníkoch Pravda, Národná obroda, Republika, týždenníku Život. Doposiaľ vydal tri knižky – tá ostatná nesie názov Nemaľuj ženu na stenu. V roku 2009 debutoval výberom piesňových textov ODKAZOVAČ. V roku 2002 mu vyšla kniha s názvom Replay – komentuje Karol Polák. Ako piesňový textár úspešne spolupracuje predovšetkým so skupinou Elán. Písal texty pre Vaša Patejdla, Janka Lehotského, Paľa Drapáka, či skupinu Taktici.

Úvodné slová na začiatku besedy predniesol pán riaditeľ Mgr. Jozef Cuper, privítal cteného hosťa, v slove potom pokračovala projektová manažérka projektu HILLS pani Lívia Kramárová. Hovorené slovo pána textára bolo úžasné, neopísateľné.  Obohatil našich žiakov množstvom pozitívnych informácií, morálnych predsavzatí. Svojím bytím a svojím vystupovaním očaril všetkých navôkol, jednoducho v jednoduchosti je krása, jednoducho fluidum, kúzlo.

     Záverom by som chcela citovať pána Soviara, v ktorom sa snúbi jasný odkaz pre mladšie generácie, byť slobodný, ale žiť s určitými pravidlami: „SLOBODA JE DISCIPLÍNA".

Monika HegedúšováRecitovali  sme, spievali sme, hrali sme...

„Úlohou literatúry je pomáhať človeku, aby rozumel sám sebe.

Aby bol vyučovací proces efektívny, učiteľ musí v neposlednom rade uplatňovať medzipredmetové vzťahy. Nebolo tomu inak ani dnes na hodine literatúry. Šikovníci z 5. C zodpovedne pristúpili k svojim povinnostiam, a preto sa vyučovacia hodina niesla v duchu dokonalosti. Žiaci recitovali uspávanky, ľúbostné piesne. Oliver Hovorka si dokonca pripravil hudobné čísla a básne uvedené v čítanke zahral na píšťalke. Nič nie je krajšie pre pedagóga, ako pozitívna spätná väzba od žiakov.

Mgr. M. Hegedúšová

Turistický krúžok sme otvorili 15 km túrou

Po dlhej odmlke spôsobenej epidémiou COVID19 ožíva na našej škole krúžková činnosť. Po 1,5 roku sa obnovuje aj činnosť turistického krúžku. Keďže medzitým našu školu opustili všetci aktívni členovia, sme tento rok nabrali úplne nových žiakov. Zhodou okolností sú všetci noví členovia žiakmi 8. ročníka. Po prvej zahrievacej turistike v septembri na modrokamenskú kalváriu, sme tento mesiac išli na niečo náročnejšie. Dali sme si 15km z Kosihoviec, cez Kamenný vrch, Čebovce, Španí laz až do Horných Plachtiniec.

Ráno sme sa v autobuse zišli jedenásti. Niektorí z nás dobehli na autobus na poslednú minútu, či dokonca na poslednú sekundu. Hneď po vystúpení z autobusu v Kosihovciach sme si vyšliapali Kamenný vrch s krásnymi výhľadmi do ďalekého okolia. Počasie nám prialo a celý deň bol krásny, slnečný a bez vetra. Neznačenou a trochu divokejšou cestou sme sa dostali do Čeboviec, kde sme sa rozlúčili s Davidom, pretože ho natlačila topánka. Cestou do Čeboviec sme stihli ochutnať plody zeme ako orechy, jedlé gaštany či jablká, ktoré rástli popri ceste. Ďalej sme pokračovali voľným tempom po modrej značke ponad Príbelce na Španí laz, na najvyšší dostupný vrchol nášho okresu. Cestou sme sa zastavili pri Bielej studničke, kde niektoré dievčatá museli ochutnať soľ pre srnky. Keď zistili, že je naozaj slaná, mohli sme pokračovať v ceste.

Na Špaňom laze sa začali prejavovať prvé známky únavy a porazenecké reči o tom ako sa po návrate domov a teplej sprche prespí zvyšok nedele. Cesta do H. Plachtiniec ale vedie len po rovinke a dole kopcom, a tak sa nad dedinou začínali ozývať hlasy, aby sme to skúsili prejsť až do Modrého Kameňa, či až do Veľkého Krtíša.

Po príchode do H. Plachtiniec som nakoniec túru ukončil, pretože už bolo 16.00 a na tento plán by sme potrebovali aspoň 2 hodiny. Keďže sú už dni kratšie, do Modrého Kameňa by sme prišli už za šera. Zavolali sme si rodičovský taxík a ešte za svetla ukončili dnešný dlhý, ale úžasný deň.

Nakoniec sme tých 15 km zdolali za 6 hodín. Deň sme si užili a už sa tešíme na najbližšiu turistiku.  

Na záver by som sa chcel poďakovať veľmi ochotným rodičom, ktorí pri mojej žiadosti o pomoc pri odvoze domov zareagovali promptne a namiesto 2 áut som mal v prípade núdze k dispozícii až 6 áut.

Mgr. P. Bobáľ


Beseda so spisovateľom Petrom Gajdošíkom

"Kvety a knihy sú pre ľudí potrebné ako každodenný chlieb."

Honoré de Balzac

V piatok 15. 10. 2021 navštívili deti 3. B triedy Mestskú knižnicu vo Veľkom Krtíši, v ktorej sa konala beseda s autorom detských kníh Petrom Gajdošíkom z Lučenca.

P. Gajdošík začal písať články do novín a prispieval aj do humoristickej rozhlasovej relácie "Sobotník". V súčasnosti sa zaoberá aj digitálnou fotografiou, zúčastňuje sa vedomostných súťaží v Tv, má rád dobrý film a počítačové hry, rád športuje-volejbal. Pracuje ako správca počítačových učební na ZŠ. Medzi týmito záujmami sa začal venovať literárnej tvorbe pre deti (aj dospelých). Predstavil deťom svoje knihy, niektoré z nich už aj deti prečítali - Zverinec na siedmom poschodí, Zverinec na siedmom poschodí, alebo X dôvodov, prečo nechovať zvieratá v byte, Striga zo strojovne, Pavúčikové dobrodružstvá, Zvieratko pre Tadeáša a iné.

Deti sa aktívne zapojili do besedy so spisovateľom, ktorý im odpovedal na každú otázku. Beseda obohatila deti o nové poznatky a motivovala k ďalšiemu aktívnemu čítaniu. Na záver pani učiteľka Mgr. Zuzana Bartošová srdečne poďakovala za príjemné a zaujímavé zážitky.

Želmíra Pretzová


Ako si deti v ŠKD užívali snehovú nádielku              


Ktože sa to vonku borí?

Ktože stavia snehové tvory?

Sú to chlapci i dievčiny

z našej školskej družiny.


Sotvaže sa naobedovali,

vychovávateľky na ne zavolali:

„Von sa deti chu-chu-chu,

celý svet je v mäkkom bielom kožuchu.”


Vyleteli ani strely,

hneď chytali sniežik biely.

Už sa v ňom aj váľajú,

a snehové gule gúľajú.Tohoročná zima nám nenadelila toľko snehu, koľko by sme chceli. Preto hneď ako ho napadlo dostatočne veľa, využili sme v ŠKD tento dar prírody na naše každoročné tvorivé snehové dielne. Počas popoludňajšieho pobytu na školskom dvore, deti využívali čarovné zimné počasie a milú nádielku od Perinbaby na zimné hry so snehom. Ich radosť a smiech bolo počuť široko, ďaleko. Čo zaujímavé vytvorili deti tento rok zo snehu, si môžete pozrieť v nasledujúcich videách.


Mária Bobišová – vychovávateľka ŠKD


Pozrite si video

Pes síce nevie, ako sa píše slovo láska,

ale vie, ako ju má dokázať…

Zbierka pre útulky

Pomoc štvornohým miláčikom


„Pes síce nevie, ako sa píše slovo láska, ale vie, ako ju má dokázať“

Mnohí z vás si všimli našu výzvu – prosbu o pomoc pre psíkov v útulku Lučenec. Na naše veľké prekvapenie, mnohí z vás zareagovali a prispeli, myslíme, k tejto dobre veci. Dňa 23.3.2021 sme navštívili uvedené zariadenie, kde sme veľmi milému a ochotnému personálu odovzdali všetko, čím ste psíkov obdarovali. Z vašej strany ide o nultý ročník takejto aktivity, ktorý ale po včerajšej návšteve určite bude pokračovať. Oči vyše 100 psíkov nás v tom podporili a utvrdili. Keď sa na nich človek pozrie, vie jedno - vie, čo je vďačnosť a láska. Naše poďakovanie patrí vám, milí kolegovia, deti, rodičia, príbuzní, známi – všetkým vám, ktorí ste prispeli a ukázali tak, že osud opusteného štvornohého miláčika vám nie je ľahostajný. Poďakovanie patrí aj firme ERCE vo Veľkom Krtíši za zapožičanie auta na prepravu. ĎAKUJEME.


Deň učiteľov


Motto:
Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia.

J. A. Komenský


Vážené kolegyne, kolegovia!


Každý z nás mal svoju prvú pani učiteľku, ktorú miloval pre jej láskavosť, múdrosť a ochotu pomáhať pri prvých krokoch v poznávaní sveta, ktorým sa stala pre každého škola. Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ.

Dovoľte, aby som Vás pozdravila v týchto neľahkých časoch v mene všetkých detí zo ŠKD krátkym kultúrnym programom, ako poďakovanie za vašu prácu, pri príležitosti Dňa učiteľov a popriala Vám pevné zdravie a veľa síl do ďalšej práce. Ž. Pretzová.  Video Kultúrny program.

Usmernenie k nástupu 26. 04. 2021

Zápis do 1. ročníka


V dňoch 16. a 17. apríla 2021 sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Vzhľadom na protipandemické opatrenia sa zápis uskutočnil bez prítomností detí, zúčastnili sa ho len rodičia. Prihlášku bolo možné vyplniť osobne v priestoroch školy, alebo prostredníctvom online formulára. Túto možnosť využil väčší počet rodičov. Rozhodnutia o prijatí dieťaťa budú doručené začiatkom júna.

Ďakujeme všetkým rodičom,

ktorí nám prejavili dôveru a svoje dieťa zapísali do našej školy.


Marcové aktivity v ŠKD

Mesiac marec sa už roky spája nielen s príchodom jari, ale aj s knihou - s najväčším priateľom človeka. V ŠKD sme si Mesiac knihy pripomenuli viacerými aktivitami:


Navštívili sme školskú „Vlastičkinu” čitáreň

Počas popoludňajšieho oddychu sa deti premiestnili do školskej obývačky plnej zaujímavých kníh. S radosťou si ich prezerali a s tou, ktorá ich najviac zaujala, sa pohodlne usadili  a ponorili sa do čítania. Okrem príjemného popoludnia s knihou, si deti pripomenuli aj základy slušného správania v čitárni.

Čítali sme si z našich obľúbených kníh

Deti si do družiny postupne prinášali svoju obľúbenú knihu. Porozprávali jej stručný obsah a prečítali svojim spolužiakom krátky úryvok. Takto sme si pripomenuli rozprávku o Šípkovej Ruženke, Cínovom vojačikovi, či dobrodružstvo slávneho čarodejníka Harryho Pottera...,  spoznali sme Trišu - stepujúcu vílu, tiež rodinu pavúkov Websterovcov..., vypočuli sme si príbeh o psíčkovi a mačičke, o neposednom šteniatku menom Bella..., dozvedeli ako sa Ela naučila vidieť neviditeľné, aké čary majú jednorožce ... a ešte veľa, veľa iného, zaujímavého.

Vyrábali sme záložky do knihy

ŠKD tentoraz vyhlásil súťaž o najkrajšiu záložku. V priebehu jedného týždňa deti usilovne strihali, lepili, skladali, vyfarbovali pestrofarebné záložky, ktoré rýchlo zaplnili celú nástenku.

Do súťaže sa zapojili deti takmer z každej triedy. Vybrať len jednu najkrajšiu bolo veľmi ťažké, preto víťazi boli viacerí. Najlepších potešila sladká odmena a malý darček. Mgr. M. Bobišová, vychovávateľka ŠKD

 Microsoft Office 365


Oznamujeme všetkým našim žiakom a rodičom, že môžu bezplatne využívať kancelársky balík Microsoft Office 365 so školskou licenciou A1 pre žiakov.


Ide o komplexné softvérové riešenie pre školy. Umožňuje každému nášmu žiakovi inštaláciu programov (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, MS Teams...) až na 5 počítačov a 5 mobilných zariadení zadarmo, 1 TB ukladacieho priestoru, 50 GB pre e-mailovú schránku a ďalšie benefity.

 https://pierog.org/office-365-licencia-a1

AKO NA TO?

Hodina čítania

na čerstvom vzduchu


Po chladnom období k nám zavítalo teplejšie počasie. My žiaci 4. B sme krásny slnečný deň využili na hodine čítania. Vybrali sme sa na školský dvor. Zobrali sme si karimatky a obľúbené knihy. Po pohodlnom usadení sme ich  predstavili  svojim spolužiakom, prerozprávali obsah a prečítali krátky úryvok. Na chvíľu sme sa preniesli do kúzelného sveta rozprávok, príbehov ale aj povestí. Takáto netradičná hodina sa nám veľmi páčila.

Pripravila Mgr. J. Kalmárová


Výzva „step by step"


V dňoch 1. až 30. mája sa na našej škole uskutočnila súťaž v počte nachodených kilometrov, ktorá niesla názov „step by step". Bola to výzva telocvikárov, ktorá vznikla hlavne pre žiakov druhého stupňa a učiteľov, ako motivácia k pohybu po nechcenej pauze. Motiváciou boli aj ceny za umiestnenie na 1.- 3. mieste (mikina, tričko, lopta, pre triedu pizzová párty). Súťaže sa zúčastnilo cca 60 žiakov a 6 učiteľov. Medzi sebou súťažili jednotlivci a tiež kolektívy tried.

Umiestnenia:

Žiaci: 1. miesto: Juraj Goráz z 5. A triedy, 2. miesto: Maťa Bizovová z 9. B triedy, 3. miesto: Rebeka Kulichová zo 7. B.

Učitelia: 1. miesto: Marianka Gregušová, 2. miesto: Pali Demeter, 3. miesto: Mirka Ďurišová.

Pizzovú párty vyhrali a vychutnali si žiaci 7. B triedy. Všetkým súťažiacim ďakujeme, že prekonali pohodlnosť a srdečne gratulujeme víťazom k ich krásnym výkonom. Športu zdar!

Telocvikári: Janka a Erik
Súťaže v anglickom jazyku

Posledný májový deň sa uskutočnila súťaž v anglickom jazyku English Master. Svoje jazykové schopnosti ukázali žiaci 5. ročníka. Ani jeden z nich sa nenechal zahanbiť, ale prvé miesta mohli obsadiť predsa len traja spomedzi zúčastnených. Pomyselnú bronzovú medailu získal žiak 5.B triedy Kristián Bajo. Druhé miesto obsadil reprezentant 5. A Matúš Kulich a titul absolútneho English Master-a si zaslúžene odniesol Filip Braunstein. Ostatní si ako spomienku odniesli diplom. Veríme, že táto sťaž sa stane tradíciou a o rok spoznáme meno ďalšieho žiaka s titulom English Master.

Okrem piatakov si svoje sily zmerali aj žiaci 3. ročníka. V súboji English Battle tesne vyhrala 3.A trieda pani učiteľky Synakovej. Obe triedy tento školský rok s výučbou anglického jazyka len začali. O to viac nás teší, ako bravúrne zvládli učivo a predviedli nadobudnuté vedomosti. Všetci zúčastnení boli ocenení diplomom a sladkou odmenou. Naviac boli z každej triedy vybraní traja žiaci s najvyšším počtom bodov. Na treťom mieste sa umiestnili Bianka Čárska (3. A) a Melanka Kováčová (3. B). Druhé miesto obsadili Sára Vargová (3. B) a Sofia Gondášová (3. A). Prvé miesto patrí Petrovi Šebӧkovi (3. B) a Vikinke Novanskej (3. A). Len tak ďalej, šikuľkovia!

Mgr. I.Bӧhmová

Aká bola cesta na našu školu?

Po skončení povinnej školskej dochádzky som pokračovala v štúdiu na SVŠ vo Veľkom Krtíši. Ako 17 ročná som začala študovať na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici učiteľstvo pre II. stupeň aprobáciu SJL-DEJ. Fakultu som absolvovala v roku 1977. Mojím prvým pôsobiskom sa na 3 roky stala ZDŠ v Dolných Plachtinciach. V školskom roku 1980 som prišla na novootvorenú II. ZŠ vo V. Krtíši a až doteraz som jej verná. Je to neuveriteľných 44 rokov práce v škole.


Aké predmety ste vyučovala?

Mala som to šťastie, že som mohla učiť predovšetkým predmety, ktoré som vyštudovala. Boli však aj také predmety, ktoré som učila, pretože sme nemali učiteľov so žiadanou aprobáciou. Takže mi bolo pridelené v minulosti učiť aj ruský jazyk, nemecký jazyk, hudobnú výchovu, práce na pozemku.


Okrem pedagogickej činnosti ste vykonávala aj organizačnú a riadiacu činnosť. Čo všetko musí zástupkyňa riaditeľa/riaditeľky školy zabezpečovať?

Svoju pedagogickú činnosť končím vo funkcii zástupkyne školy pre II. stupeň. Medzi moje povinnosti patrí vyučovacia povinnosť, kontrola pedagogickej dokumentácie, evidencia dochádzky zamestnancov školy, robiť mesačné výkazy zastupovania, evidenciu LV, OČR, náhradného voľna, kontrola predmetových komisií, vydávanie rozhodnutí riaditeľom školy, riadim prácu technického personálu na škole a množstvo ďalších povinností.


Počas Vášho pôsobenia v školstve sa udiali rôzne spoločenské aj politické zmeny. Dotkli sa tieto zmeny aj obsahu Vašej práce?

Za svojej pôsobnosti v školských službách som prešla mnohými spoločenskými, politickými kultúrnymi zmenami i prevratnými zmenami, ktoré sa týkali obsahu výchovno- vyučovacieho vzdelávania. A zmeny sa týkali predovšetkým dejepisárov, ktorí sa museli prestaviť na nové požiadavky vo vyučovaní tohto predmetu. To, čo sme sa naučili o novodobých dejinách, už neplatilo.


Prajeme všetkým krásne prázdninové a dovolenkové obdobie

 plné oddychu a zaujímavých zážitkov.


Pedagogický zbor Základnej školy na Nám. A. H. Škultétyho ďakuje rodičom a priateľom školy

za spoluprácu v školskom roku 2020-2021.

Pani zástupkyňa Mgr. D. Schmidtová a Základná škola na Nám. A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši majú spoločné viac, než sa na prvý pohľad môže zdať. Nielenže tu pôsobila ako učiteľka a neskôr zástupkyňa riaditeľky, ale bola pri zrode samotnej školy. Obrazne povedané - pomáhala jej postaviť sa na nohy, bola pri jej prvých krokoch a zdieľali spolu veľa ďalších rokov, až kým nenadišiel čas zaslúženého pracovného odpočinku. Škola sa vyprofilovala na modernú úspešnú inštitúciu aj vďaka ľuďom, ktorí k svojej práci pristupujú zodpovedne. Zodpovednosť a zmysel pre povinnosť je charakteristickou črtou pani Schmidtovej. Do zamestnania chodila skoro ráno, pracovný čas využívala naplno a často zostávala v škole aj nad rámec pracovného času. Ako riadiaci pracovník brala veľmi poctivo vypracovanie potrebnej agendy a vyžadovala to aj od iných. Bola prísna k sebe aj k ostatným. No zároveň si každého vážila a preukazovala úctu. Hoci povinnosti boli u nej vždy na prvom mieste, zostávala chápavým a láskyplným človekom. Vďaka svoje vytrvalosti a snahe zvládala aj prácu s modernými technológiami. Administratívu robila cez PC a počas dištančného vzdelávania úspešne využívala online aplikácie. Pani zástupkyňa vykonala veľký kus práce pre našu školu a v súčasnosti odchádza na pracovný odpočinok. Pri tejto príležitosti sme ju poprosili o rozhovor.

 Mgr. Danica Schmidtová

V minulom režime musel učiteľ vykonávať aj ďalšie činnosti okrem triednictva. Robili sme pionierskych vedúcich, chodili so žiakmi na brigády- oberali hrozno, čerešne, čistili lesné chodníčky, zbierali zemiaky, časté boli soboty pracovnej cti atď. Ktovie akoby sa k týmto úlohám postavili dnešní žiaci. Ak bol Veľkonočný pondelok voľný, museli sme si ho odučiť v sobotu. So žiakmi sme povinne museli chodiť na rôzne politické podujatia, pripravovať kultúrne programy pre sovietskych vojakov na Oremovom Laze.


Akú charakterovú vlastnosť by podľa Vás mal mať každý pedagóg?

Požiadavky na pedagógov sú čoraz náročnejšie. Žiaci i rodičia túžia mať učiteľov podľa svojich predstáv. Zabúdame však na to, že pokiaľ niekomu správanie nejakej učiteľky vyhovuje, pre iného môže byť katastrofou. Koľko učiteľov vydrží tlak, aby bol trpezliví, spravodliví, vedeli zrozumiteľne vysvetliť učivo, napriek mnohým rušivým momentom na hodine, aby mali autoritu, aby ich žiaci (v poslednej dobe aj rodičia) rešpektovali, ale aby boli pre žiakov aj dôverníkom. V neposlednom rade by mali byť príkladom toho, čo od žiakov požadujeme. Mojím veľkým vzorom bola prvá riaditeľka našej školy Anka Šuhajová.


Ako plánujete využiť čas na pracovnom odpočinku? Máte nejaké záľuby?

Na dôchodok sa veľmi teším. Verím, že sa nebudem nudiť. Chcem sa venovať práci na záhradke, budem veľa čítať, chodiť na huby a žena v domácnosti má vždy niečo na práci. Možno sa opäť vrátim k vyšívaniu. Škoda, že ten čas tak veľmi rýchlo letí. Spomienky na všetko, čo som prežila v škole, sú mojím pokladom.


Po viac ako  štyridsiatich rokoch strávených v našej škole zostane v pani zástupkyni veľa spomienok. Veľa pekných spomienok zostáva aj kolegom a kolegyniam, ktoré sa koncom júna s ňou lúčili so slzami v očiach. Danka, ďakujeme!!!! Prajeme Ti veľa krásnych dní v kruhu tvojej rodiny a pri tvojich záľubách.

Mgr. Danica Schmidtová: Škola zostáva, ja odchádzam na odpočinok

Dňa 29. 6. 2021 sa naša škola lúčila s absolventmi 9. ročníka. Ako to už vo chvíľach lúčenia býva, nechýbali ani slzy dojatia, stiahnuté hrdlá, mysle plné spomienok, no zároveň aj neopakovateľné pocity šťastia a spolupatričnosti.

Slávnostný rozlúčkový akt začal o 9.00 hod. v sobášnej sieni Mestského úradu, kde boli žiakom odovzdané vysvedčenia. Následne sa presunuli späť do školy a posledný krát sa spoločne zabavili v triedach.

Posledným bodom rozlúčky bolo poďakovanie všetkým pedagógom a zamestnancom školy v priestoroch jedálne. V mene rodičov sa žiakom, pedagogickému zboru a vedeniu školy prihovorila p. Buková. Žiacke prejavy predniesli žiačky 9. B a 9. C triedy Tereza Rechtoríková a Slávka Štefanová. Vyjadrili v nich vďaku všetkým vyučujúcim za trpezlivosť, ktorú s nimi počas štúdia mali, za vedomosti, ktoré im s láskou odovzdali a za pochopenie, ktoré im v každej situácií poskytli.

Rozlúčková slávnosť deviatakov

„Keď je ťažké lúčiť sa, znamená to, že všetko, čo sme prežili,

bolo krásne.″

Nám teraz neostáva už nič iné, len im zaželať veľa, veľa šťastia, sily a odvahy pri zdolávaní ďalších prekážok a pri získavaní nových skúseností.


Držte sa, deviataci,

budete nám chýbať!


Triedni učitelia 9. ročníka


Cez prázdniny bolo v škole rušno

Nie všetci žiaci a zamestnanci školy počas prázdnin oddychovali. Čo sa cez prázdniny u nás dialo, môžete si pozrieť vo videu…

Letná škola plná zážitkov


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypísalo výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021”. Zámerom tohto projektu je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť získať, či upevniť vedomosti, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021. Do projektu sa zapojila aj naša škola. Letná škola sa uskutočnila v dňoch od 16.8.2021 do 20.8.2021 a od 23.8.2021 do 27.8.2021. Do letnej školy sa prihlásilo 40 žiakov. Organizovaním aktivít boli poverené pedagogické asistentky a vychovávateľky. Pre žiakov pripravili skutočne bohatý program. Vzdelávacie aktivity zamerané na opakovanie a utvrdzovanie učiva sa realizovali hravou a zážitkovou formou. Dôraz sa kládol aj na pohybovú aktivitu, tvorivosť a súťaživosť. Spestrením pobytu v letnej škole bol program, ktorý škola zabezpečila v spolupráci s ďalšími ochotnými partnermi. Školu navštívili dobrovoľný hasiči. Predviedli deťom ukážku hasičskej techniky, dokonca si žiaci sami mohli obliecť detský hasičský odev a vyskúšať si prácu s takouto technikou. Uskutočnili sa tiež kultúrne podujatia. Školu navštívil divadelný ochotnícky súbor z Medzibrodu a žiakom zahral rozprávku. Ku kultúrnym zážitkom prispel aj exfinalista súťaže Slovensko hľadá SuperStar – Martin Krausz a jeho manželka, choreografka. V telocvični sa teda nielen spievalo, ale aj tancovalo. Deti sa naučili jednoduchú choreografiu, tanec prispel nielen telu, ale aj k dobrej nálade. Ďalším zážitkom, na ktorý budú žiaci radi spomínať, bola návšteva Ranča u Ňuňa v Litave. Ranč sa nachádza v krásnom prostredí s možnosťou využitia voľného času pre celé rodiny. Žiaci sa oboznámili so životom na ranči, kde sa chová mnoho druhov zvierat, napríklad kone, poníky, somáriky, kozy, ovce, dokonca aj muflóny a daniele. Na koníkoch si žiaci mohli zajazdiť. V rámci regionálnej výchovy a spoznávania významných lokalít navštívili Hrad Modrý Kameň a Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. Záver letnej školy patril tiež rozprávke – návšteve kina v Lučenci, kde si žiaci pozreli animovanú rozprávku.

Taká bola Letná škola – škola bez písania poznámok, skúšania, známok. Plná výletov, zaujímavých návštev, jeden zážitok striedal druhý. Nik z detí neľutoval, že aj cez prázdniny musel ráno vstávať. Popritom sa nezabúdalo ani na hlavný zámer projektu – veď aj na výletoch sa dá všeličo spočítať, rozširovať si slovnú zásobu, získavať poznatky o prírode, geografii, histórii. Letná škola bola teda nielen zábavná, ale predovšetkým poučná.  

lss9.jpg lss8.jpg lss7.jpg lss6.jpg lss5.jpg lss4.jpg lss2.jpg lss10.jpg lss1.jpg lss3.jpg

Pasovanie do Cechu školáka

Tak ako každý rok aj tento sme pre našich prváčikov pripravili v rámci prijímania detí do CEHU ŠKOLÁKA krásny program .Nedali sme sa odradiť ani pandemickou situáciou a pri dodržiavaní opatrení naši deviataci pripravili pre 1.Aa triedu a 1.B triedu zaujímavý program. Atmosféra sa niesla v duchu HARRYHO POTTERA  a deti zdolávali jednoduché  disciplíny za ktoré dostali sladkú odmenu. Nechýbal ani sľub školáka, ktorý im prečítal HARRY POTTER alias deviatak Peťo, za ktorým zaznelo z úst všetkých prváčikov hromadné SĽUBUJEME. Samotné pasovanie bolo pre všetkých zaujímavé, pretože sa pasovalo čarovným prútikom HARRYHO POTTERA a z rúk HERMIONY či WOLDEMORTA si deti prevzali medaily a osvedčenia úspešného prváka. Za krásne pripravený program ďakujeme deviatakom, no hlavne triednym učiteľom: E. Rozkošovej, B. Havrilovej, P. Demeterovi, pani kuchárkam. Ukážku z podujatia si môžete pozrieť vo videu.


Dobrosrdečnosť je vzácna vlastnosť človeka. Toto slovo niekomu z nás pripomenie milú babičku, iný si spomenie na svoju učiteľku, známeho či najlepšieho priateľa. Svetový Deň dobrosrdečnosti bol vyhlásený na 3. konferencii Svetového hnutia dobrosrdečnosti v Singapure 17. – 18. novembra 2000. Jeho hlavnou myšlienkou je podporovať ľudí k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti. Často stačí málo – začať od seba.

My sme si tento medzinárodný deň pripomenuli v ŠKD rôznymi aktivitami. Najprv sme sa porozprávali o význame tohto dňa. Deti vytvárali  darčeky pre svojich kamarátov, aby im dali najavo, že sú pre nich vzácni. Taktiež si vyrobili koláže s motívom srdca, na ktoré si prilepili obrázky, ktoré vyjadrujú lásku a dobrosrdečnosť.

Týmito činnosťami sme chceli prispieť k lepším vzťahom medzi deťmi v triede, k tomu, aby si viac vážili spolužiakov, ale aj seba samých. Veríme, že Deň dobrosrdečnosti zanechá v deťoch milú spomienku a motiváciu byť k sebe lepším.

Mgr. Jana Kalmárová

Deň dobrosrdečnosti

Prišiel november a my sme sa vybrali do lučenského okresu, kde sme chceli vystúpiť na kopec Lysec. Našťastie nám počasie neskutočne prialo a aj keď bola teplota len tesne nad 10°C, tak sme mali krásne slnečné a dosť teplé počasie. Dokonalé podmienky na jesennú turistiku.

Tak ako je tento rok zvykom, aj teraz niektorí z nás dobehli na autobus doslova v poslednej sekunde a hneď po ich nastúpení sa dvere autobusu zavreli a my sme sa pohli. Autobusom sme sa odviezli do dedinky Ľuboreč a tam sa začala naša turistika. Hneď za dedinou sme navštívili Tatárske pivnice, pamiatku na vpád Mongolov v 13. storočí. Po príjemnej a nenáročnej časti na asfaltke sme sa po novom mostíku dostali na druhý breh potôčika Riečka a začali sme naberať výškové metre. Cesta viedla lesom, menšími lúčkami aj rúbaniskami. Išli sme úplne sami, celou cestou sme nestretli žiadnych ľudí. Až na vrchole sme dobehli dvoch turistov, ktorí išli pred nami. Pod vrcholom sme sa dostali na lúčku, odkiaľ boli krásne výhľady do širokého okolia. Dovideli sme doslova až za hranice Slovenska. Potom sme začali posledný výstup na samotný vrchol – bol síce krátky, ale naozaj prudký. Trošku nás vytrápil, ale nakoniec sme sa hore dostali všetci.

Po dlhšej obednej pauze sme si dali spoločné vrcholové foto a vydali sa na zostup. Ten sme si spríjemnili hádzaním sa do kopy lístia. Za neustáleho rozprávania a smiechu sme za hodinu prišli do Pravice. V malej dedinke sme asi spôsobili menší rozruch, turistov tam nevideli asi od poslednej návštevy nášho krúžku pred 2 či 3 rokmi. Potom nás čakali už len necelé 4km po asfaltke do Závady. Tu sa začala prejavovať únava a viacerých už celkom statočne boleli nohy. Nakoniec sme to úspešne zvládli a pri pohľade na prvé domy v Závade vypukli menšie oslavy. S prehľadom sme stihli aj jediný autobus, ktorý nám šiel do Krtíša.

Za 6 hodín sme prešli približne 16km a cestou sme zvládli niekoľko ťažších stúpaní. Počasie s nami spolupracovalo celý deň. Ostáva nám len dúfať, že najbližší turistický krúžok v decembri nám neskomplikuje súčasná epidemiologická situácia a my sa opäť všetci stretneme pri ďalšej prechádzke prírodou.

Na záver by som chcel vyzdvihnúť naše ôsmačky Mišku a Sofiu, ktoré cestou z Lysca začali zbierať plastový odpad, ktorý sme cestou našli. Keďže ho nemali kam dať, tak ho niesli v rukách až do Pravice. Bohužiaľ tam nebol žiadny kontajner, a tak ho Miška všetok sama odniesla až do Závady (Sofia to po hrdinskom výkone v Pravici vzdala). Spolu to bolo okolo 8km.  Mgr. P. Bobáľ

Turistický Lysec

Dni v domovoch sociálnych služieb sa na seba veľmi podobajú. Zamestnanci týchto zariadení sa samozrejme snažia spestriť ich svojim klientom rôznymi aktivitami, no uzavreté komunity, hlavne v tomto období, prinášajú do DSS stereotyp. Naša škola sa rozhodla urobiť starčekom a starenkám, žijúcich v týchto zariadeniach, aspoň jeden deň trochu iný, ozvláštniť ho. Riaditeľ školy Mgr. Jozef Cuper o tomto zámere povedal: - Každý rok v októbri pripravujeme stretnutia so staršími občanmi. Pred dvomi rokmi to bolo stretnutie našich bývalých kolegov učiteľov, v minulom roku sme do školy pozvali starých rodičov našich žiakov a v tomto roku, keďže nebolo možné organizovať stretnutie v priestoroch našej školy, vybrali sme sa na návštevu do DSS vo Veľkom Krtíši, DSS v Dolných Plachtinciach a do DSS v Sklabinej. Samozrejme, i tu sme dodržiavali protipandemické opatrenia. Stretnutia sa uskutočnili vo vonkajších priestoroch s dodržaním potrebných odstupov. Naši žiaci pre obyvateľov týchto DSS pripravili darčeky, ale aj sladké maškrty. Časť z týchto pozorností vyrábali v škole pod vedení pani učiteliek a vychovávateliek, s inými im pomohli doma rodičia. K darčekom sme pridali aj milé slovo  - pozdravy od našich žiakov a tiež tanec a spev v podaním žiačok zo súboru Krtíšan. Myslíme si, že náš zámer potešiť dôchodcov sa podaril. Milo prekvapilo, že žiaci darčeky nielen dávali, ale aj dostali.-

Zvláštne je, ako sa babkám a dedkom rozjasní tvár, keď vidia deti. Možno si pri nich viac uvedomujú kolobeh života a nádej, že pokiaľ na svet prichádzajú deti, ľudstvo bude existovať ďalej, aj keď oni tu už nebudú. Každý z týchto starkých prežil bohatý život, o ktorom by sa dali písať romány. Rozdávali lásku, starali sa o blízkych, urobili veľký kus práce pre spoločnosť. Zanechali stopy v ľuďoch, ktorých v živote stretli. Aj zato si zaslúžia úctu a vďaku. Pozrite si video..

Trochu iný deň v domovoch sociálnych služieb

Taký bol zámer našej školy

V zdravom tele, zdravý duch

Minulý týždeň prebiehal v 5. C triede Týždeň zdravej výživy. V rámci tejto akcie bola každému dňu pridelená iná farba. Pondelku biela (mlieko a mliečne výrobky), utorku žltá a oranžová, streda bola zelená, štvrtok červený (Deň jablka) a farebný piatok predstavoval dôležitosť pestrej stravy. Počas celého týždňa žiaci odhodlane zdolávali pridelené úlohy a plnili denné výzvy. V triednom mini bufete si pochutnávali na ovocí, zeleninke a iných zdraviu prospešných potravinách. Ako sa hovorí, spojilo sa príjemné s užitočným. Deti strávili veselé a príjemné chvíle v kolektíve a zároveň si odnášali nové poznatky, informácie a najmä zážitky. Chválim triedu za nadšenie, tvorivosť a pomoc v priebehu celého týždňa. Tešíme sa opäť o rok! Mgr. Ivana Böhmová

Október- tvorivé dielne s využitím prírodnín


K jeseni neodmysliteľne patrí zber úrody a plodov, pričom ich využitie je rôznorodé. Celý október sme sa v ŠKD venovali prácam s prírodným materiálom. Deti využili svoje manuálne zručnosti a fantáziu a tvorivo využili prírodný a rôzny materiál vo svojich prácach. Patrí medzi ne zber lístia, gaštanov, šípok, použili sme rôzne plody - zemiaky, jablká, tekvice, šišky, veľa rôzneho materiálu - papierové poháre, taniere, drôtiky, barové tyčinky, vata, špagát, servítky, sklenené poháre, akrylové farby, sviečky, lepidlo a pod. Pod ich rukami vznikali krásne výtvory, ktorými sme dekorovali triedu a okná. Októbrové aktivity sme zavŕšili vyrezávaním a dekorovaním tekvíc, ktoré vytvorili deti aj so svojimi rodičmi, ktorými sme vyzdobili školu.

S októbrom sme sa rozlúčili zametaním lístia a vytváraním rôznych obrázkov. Cieľom našich aktivít bolo citlivo vnímať krásy jesennej prírody a vedieť ju chrániť a zveľaďovať. Želmíra Pretzová, 5. odd. ŠKD


Keď som začiatkom jedného októbrového týždňa mojim turistickým deťom navrhol aby sa ku mne v nedeľu pridali na východ Slnka, čakal som, že sa nájdu možno dvaja – traja odvážlivci. Že spánok bude silnejší ako nedeľné vstávanie o piatej..... A realita? Nakoniec sme išli 4 plne naložené autá.

Keď sme sa začali o šiestej schádzať na hornom parkovisku, tak namiesto ospalých tvárí a hundrania som videl a počul len rozjarené, rozrozprávané a vytešené deti. O 6.15 sme sa pohli do Kosihoviec, odkiaľ vedie najkratšia a najlepšia cesta na Kamenný vrch. Výstup sme začali ešte za tmy. Našťastie bol spln a na oblohe nebolo ani mráčika, takže sme si na cestu nemuseli ani svietiť. Teplota sa pohybovala tesne pod bodom mrazu. Svetla rýchlo pribúdalo a pár desiatok metrov pod vrcholom bolo už jasno, takmer ako za bieleho dňa. Pár detí vyjadrilo obavy, že sme východ Slnka prešvihli.

Nádherný úkaz, kvôli ktorému sa oplatilo privstať

Našťastie informácie z internetu nesklamali a po príchode na vrchol sme mali rezervu do východu Slnka takmer 10 minút. Podmienky na kopci boli dokonalé – takmer bezoblačná obloha, jasno a bezvetrie.

Východ Slnka sme si spríjemnili provizórnymi raňajkami. Po pár minútach čakania a jedenia na nás z ničoho nič vykuklo spoza obzoru Slnko a o chvíľku nás na kopci, ako aj celý kraj pod nami, zalievalo ostrým zlatistým svetlom. Keďže s príchodom dňa neprišlo aj teplo, tak sme sa asi po 15 minútach pobalili, zišli sme k autám a pobrali sa domov.

Ostáva mi len dúfať, že tento ozaj krásny východ Slnka bol pre deti dostatočnou odmenou za ranné vstávanie a ešte niekedy sa na podobnú akciu nechajú nahovoriť  Opäť sa musím poďakovať aj turistickým mamičkám, ktoré nám pomohli – nielenže nás odviezli do Kosihoviec, ale vyšliapali si s nami aj na kopec.  Mgr. P. BobáľArchív 2020/2021