kontakt

edupage

Archív 2021/2022

Naši žiaci na hodinách fyziky vytvorili takéto modely hydraulických zariadení. Modely vyrábali žiaci II. stupňa na Základnej škole Námestie A. H. Škultétyho.

Hodina INF-3.C

Krásne práce žiakov-MIKULÁŠ.

Žiaci si na chvíľu vyskúšali ako funguje "parlament"

 

Na našej škole sa konali voľby do Žiackej školskej rady (ŽŠR). Všetci kandidáti sa v krátkosti predstavili. Na základe sympatií a preferencií si žiaci volili svojich reprezentantov. Hlasovanie bolo tajné a po ukončení volieb sa volebné lístky vhodili do hlasovacej urny, ktorá sa spečatila. Po voľbách sa sčítali hlasy a vyhodnotili sa výsledky volieb. Zo zvolených žiakov sa vytvorila žiacka školská rada, ktorá bude zastupovať svojich spolužiakov.

Predvianočné pečenie

v podaní 7. A triedy


Siedmaci predviedli svoje kulinárske schopnosti a kreatívne využili hodinu Techniky. Samozrejme ochutnávka počas prípravy nemohla chýbať, avšak žiaci boli veľmi prajní a ponúkli aj svojich učiteľov a vedenie školy.

Žiacka školská rada bude reprezentovať svojich spolužiakov, vyjadrovať ich názory a záujmy, predkladať návrhy na zmeny a nové aktivity v škole. Bude hľadať nové riešenia aktuálnych problémov.

Tešíme sa na spoluprácu so žiakmi ŽŠR!

Mikuláš

V našej škole

Pytagoriáda šk.rok 2021/2022


V šk. roku 2021/2022 sa konal už 43. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda. Po predchádzajúcom ročníku ktorý sa uskutočnil online, aj tento rok sa školské uskutočnilo  online formou. Žiaci súťažili na pôde školy v multimediálnej učebni podľa kategórií. Súťaž prebiehala v stredu a vo štvrtok 8. a 9. decembra 2021.  

Svoje vedomosti si overilo a zmeralo sily 92 žiakov z našej školy.


 v kategórii P3 súťažilo 22 žiakov (z toho 12 úspešných) M. Bohmová, M. J. Komada, M. Murgaš, M. Balla, P. Trebuľa, S. Ubertášová, S. Kysucká, K. Mitalčáková, L. Kollárová, L. Siklódiová, N. Černá, E. Kurčíková

 v kategórii P4 súťažilo 14 žiakov (z toho 5 úspešných) D. Minárik, T. Turoňová, N. Jačmeníková, T. Andrášik, S. L. Vargová

 v kategórii P5 súťažilo 14 žiakov (z toho 3 úspešní) O. Hovorka, V. Bartošová, A. Kanát

 v kategórii P6 súťažilo 14 žiakov (z toho 5 úspešných) K. Bajo, D. Schneider, J. Balga, J. Goráz, V. Fábryová

 v kategórii P7 súťažilo 10 žiakov (z toho 4 úspešní) N. Demeter, P. Grobarczyková, L. Bányayová, M. Bartoš

 v kategórii P8 súťažilo  18 žiakov (z toho 0 úspešných)

Ing. Martina  Komadová

Mgr. Michaela Hovorková

Mgr. Pavol Demeter

Milí naši... priatelia, ani tento rok sme na vás nezabudli. Snažili sme sa potešiť vaše srdiečka v období Vianoc. Prajeme vám, aby ste boli zdraví, šťastní a usmiaty každý jeden deň v novom roku. Ďakujeme všetkým rodičom, žiakom, ktorí prispeli, nie darčekmi, ale DARMY.

Sme radi, že sme inšpirovali aj iných, ktorí vás potešili. Ten, kto niekomu spôsobí radosť, je šťastný človek. Nie nadarmo bývate v „Našej radosti“.  

„Aj keď bude najhoršie vždy mysli na to, že niekto je tu len pre Teba"

 Mgr. Eva Rozkošová

Zima bez snehu v ŠKD

Tohtoročná zima je na sneh skúpa. Aj deti V ŠKD ho túžobne očakávajú. Keďže Perinbaba asi zaspala, my, vychovávateľky, sme pre deti vymysleli alternatívne zimné aktivity. Na školskom dvore prebiehala papierová guľovačka. Deti sa vyšantili a mali z tejto hry veľkú radosť. Tento pocit sme zdieľali s deťmi aj my – vychovávateľky. Svoju tvorivosť prejavili deti v triedach. Deti z 2. A. modelovali zo sódy bikarbóny a vlasového kondicionéra „snehové gule", zimnú krajinku so zvieratkami a panáčikmi.Z tejto aktivity sa tešili a všetci dúfame, že týmto privoláme aj ozajstný sneh. Mgr. J. Kalmárová


Fašiangy boli odjakživa obdobím veselosti a zábavy. A hoci momentálna situácia veľkým spoločenským akciám nepraje, našim najmladším sme radosť z karnevalu odoprieť nemohli. Žiaci 1.stupňa a 5.ročníka si v rámci svojich tried užili karnevalovú zábavu so všetķým, čo k nej patrí. Nechýbala hudba, tanec, súťaže, tombola a samozrejme ocenenie zúčastnených. Veríme, že spoločné chvíle v kruhu spolužiakov v každom zanechajú príjemné spomienky. Triedne učiteľky 1.stupňa a 5.ročníka.

  Mgr. Ivanka Bőhmová

Fašiangy

iBOBOR
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Súťaž prebiehala podľa kategórií od 8. do 12. novembra 2021. Hlavným cieľom súťaže je podporiť u všetkých žiakov záujem o informačné a komunikačné technológie. Vznikla v Litve v roku 2004. Vlani sa táto informatická súťaž konala v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov.

Na Slovensku sa tento rok konal 15. ročník, s rekordným počtom 102 813 súťažiacich z 1378 škôl. Novinkou bola komunikácia so žiakmi, ktorí mali záujem súťažiť, cez server EduPage a možnosť súťažiť aj z domu pre žiakov, ktorí neboli v škole prítomní.

Naša škola sa súťaže zúčastnila po prvý raz a hneď s 94 záujemcami o bobriu kožušinku. Úspešnými riešiteľmi bolo 10 z nich.

1. kategória Drobec (2. a 3. ročník) - 50 žiakov, 5 úspešných riešiteľov,

2. kategória Bobrík (4. a 5. ročník) - 24 žiakov, 4 úspešní riešitelia,

3. kategória Benjamín (6. a 7. ročník) - 11 žiakov, 1 úspešný riešiteľ,

4. kategória Kadet (8. a 9. ročník) - 9 žiakov, nikto neuspel.

Niektorí žiaci sa vďaka percentilu nad 90 dostali v rámci Slovenska medzi 10 % najúspešnejších riešiteľov, čo je skutočne potešujúce. Výsledky uvádzame v dvoch tabuľkách:

Všetkým výhercom blahoželáme a v najbližších dňoch ich aj potešíme diplomom a malou odmenou. O rok tu máme bobra znovu...

Anton Pierog

STROM ŽIVOTA

– excelentný výkon našich žiakov v celoslovenskej súťažiOdpadu sa nám na zemeguli nakopilo naozaj dosť a riešenie tohto problému potrebuje svet okamžite. Je preto potrebné nebyť k odpadu ľahostajný a prebrať zaň svoj podiel zodpovednosti.

Celoslovenská organizácia STROM ŽIVOTA vyhlasuje každý mesiac pre svojich členov environmentálnu súťaž ENVIROPÁTRAČKA v štyroch kategóriách náročnosti. V októbri bola zameraná na veľmi dôležitú tému Odpady.

Aj na našej škole pracuje krúžok Stromu života KRTKOVIA a jeho dvaja členovia Oliver Hovorka z 5.CMichal Bartko z 9.A pracovali veľmi úspešne a získali 1. miesta vo svojich kategóriách. Spoznávali označenia plastov, hľadali výrobky zbytočne balené vo viacerých plastoch, spoznali silu prírodných ekologických čistiacich prostriedkov, vytvárali zo starých vecí nové. Naučili sa, že nie každý odpad je odpad, ale je to materiál na ďalšie tvorenie. Miškovi a Oliverovi gratulujeme k 1. miestam. Veronika Marcineková, vedúca krúžku SŽ Krtkovia

Pečie celé ŠKD


Nechali sme sa inšpirovať známou televíznou reláciou a rozhodli sme sa, že budeme piecť tiež. K dispozícii máme výborne vybavenú žiacku kuchynku, poznáme jednoduché recepty na delikátne sladké aj slané pečivo, takže sme sa mohli do pečenia s chuťou pustiť. S chuťou sa žiaci ŠKD so svojimi vychovávateľkami pustili do práce a s ešte väčšou chuťou do jedenia, keď boli dobroty na stole. Nezabudli ponúknuť každého, kto sa v kuchynke objavil. Vám ponúkame video, v ktorom si môžete pozrieť ako sa deti priúčajú kuchárskemu umeniu. Dobrú chuť, či vlastne – príjemné pozeranie...

Vianočná besiedka


Už nadišiel nádherný vianočný čas a kúzlo Vianoc je všade okolo nás. Zázračné Vianoce, stromček sa ligoce... Dnes sa svetielka šťastia rozžiarili nielen na stromčeku, ale aj v očkách našich žiakov.  Vianočnou  besiedkou  sme si pripomenuli blížiace sa Vianoce.

Fakt, že nie všetky deti na svete majú Vianoce. Tento svet občas nie je tak rozprávkový a šťastie k nám príde iba vtedy, ak máme šťastie. Spevom, koledami a vinšmi  sa naše deti podujali  priniesť pokoj, lásku, nádej a vieru tam, kde jej je málo a tak vyčarovať úsmev a radosť. Posolstvom Vianoc je nekonečná Božia láska k nám, Boh, ktorý sa stáva človekom.  Vianoce sa dajú nazvať aj sviatkami našich sŕdc, pretože Kristus túži narodiť sa v našich srdciach, aby zostali vždy horúce a plné lásky k všetkým ľuďom.

Do Vianoc zostávalo iba zopár dní a ani učitelia nás už v škole neskúšali. Preto sme hrali o každý moment a dali do toho každý z nás trochu zázraku. Boli to prvé ozajstné Vianoce. Všetci sme do toho dali dušu. Naše prsty šli pri hraní na flaute a harmonike ako samé a vôbec sme neboli nervózni. Pri speve sme do toho dávali všetko,  aby naše posolstvo zasiahlo všetkých v najhlbšom kúte srdca. Po natočení vianočnej besiedky radosť  zavládla v každom z nás. A bolo to naozaj vidieť. Všetci prítomní  boli spokojní, v celej škole bolo cítiť dobrú náladu.

Zo srdca ďakujem žiakom, ktorí sa podieľali na tvorbe vianočnej besiedky a to spevákom  zo  VI.B., naším hudobníkom Oliverovi Hovorkovi, Miške Ballovej a Benjimu Benkovi  a kameramanovi Mgr. Miroslave Ďurišovej .

Milí naši žiaci, milí naši rodičia, milí naši učitelia, s  Vianocami prichádzajú nádej, viera a láska. Želáme Vám, aby všetky tieto dôležité veci stretli Vás  i vašu rodinu. Nech Vám duch Vianoc prinesie mier, nech Vám radosť Vianoc prinesie nádej, nech Vám teplo Vianoc pridelí  veľký kus lásky. Všetkým zo srdca prajeme požehnané a milostiplné sviatky a šťastný Nový rok!


S prianím všetkého dobrého

 Mgr. Kristián Bartoš

Pozrite si video

Pasovanie do cechu prváka


Dňa 19. 11. 2021 (v piatok) sa naša škola obliekla do čarovného rúcha. Ocitli sme sa v škole Harryho Pottera. Všetkými chodbami sa ozývali pocity: „Bojím sa.“, „Čo nás čaká?“, „Teším sa.“, „Už budem naozajstným prvákom“. Žiaci deviatych ročníkov spolu so svojimi triednymi učiteľmi pripravili pre prváčikov krásny a zaujímavý program. Žiačikovia museli zložiť slávnostný sľub prváka a zahrať metlobal. Za odmenu dostali medailu, certifikát o prijatí do cechu a sladkú odmenu. Všetci pevne veríme že naši prváčikovia budú mať celých 9 rokov štúdia úsmev na tvári ako v tento slávnostný deň.


Olympiáda v anglickom jazyku


Školské kolo máme úspešne za sebou. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov v dvoch kategóriách. A ako to celé dopadlo? Na prvých troch miestach sa v kategórii 1A umiestnili: 1. miesto Zojka Fridrichová 5. C, 2. miesto Filip Valach 6. C, 3. miesto Nikolas Hauk 6. C. V kategórii 1B sa na prvých troch miestach umiestnili: 1. miesto Samuel Hamári 9. C, 2. miesto Peter Colotka 9. C, 3. miesto Kristína Balgová 9. C. Všetkým víťazom srdečne gratulujeme, prajeme veľa úspechov na okresnom kole a všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme na sa nich v budúcom školskom roku. Mgr. Eva Rozkošová."Takí sme boli"


Našim žiakom sme v tomto mesiaci pripravili zábavnú súťaž. V súťaži pod názvom „Takí sme boli“ bolo úlohou žiakov II. stupňa spoznať svojich učiteľov a správne priradiť meno k fotke . Naši učitelia poskytli fotky zo svojich albumov, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Do súťaže sa zapojilo celkom 21 učiteľov. Aby to bolo pre žiakov napínavé, a pri tom sa trochu zabavili, sťažili sme identifikáciu! Fotky našich učiteľov totiž boli z čias kedy mali 1 až 2 roky. Počas súťaže prebiehali živé diskusie v triedach. Miestami sme mali pocit, že sa nachádzame v detektívnom seriáli. Celkom sa zapojilo 15 tried v počte vyše 300 žiakov. Motivácia bola pre nich zaujímavá a každý chcel vyhrať. Nakoniec dve úspešné triedy 7.A a 9.A dokázali získať najvyšší počet bodov. Víťazi si odniesli odmenu vo forme Pizze, ktorú si mohli objednať podľa chuti a množstva. Výhercom sme zablahoželali a popriali dobrú chuť! Ďakujeme všetkým triedam, že sa zapojili do tejto náročnej súťaže. Týmto sa chcem poďakovať za nezabudnuteľný zážitok, nostalgiu a možnosť vrátiť sa do čias nášho detstva Verím, že si to ešte raz zopakujeme.

casopis

Vyšli nové Školovinky


Do archívu školského časopisu pribudlo ďalšie číslo. Nájdete v ňom prehľad najdôležitejších aktivít a udalostí, ktoré sa udiali v prvej polovici školského roka 2021/2022. Zámerom Školoviniek je obzretie sa do minulosti, plnia teda funkciu akejsi kroniky školy. O najnovších udalostiach Vás budeme naďalej informovať na tejto webovej stránke. Prajeme príjemné čítanie.


Redakcia Školoviniek


Lyžiarsky výcvik –Vyšná Boca

Po vydaní rozhodnutia ministra školstva zo dňa 19.  1. 2022 o povolení organizovania lyžiarskych výcvikov sa aj naša škola rozhodla organizovať lyžiarsky výcvik aj napriek pandemickej situácii. Záujem zo strany žiakov a ich rodičov bol veľký, avšak z dôvodu kapacitných možností ubytovacieho zariadenia sa ho napokon zúčastnilo do 40 detí. Výcvik sa konal od 20. 2. -25. 2. 2022 v lyžiarskom stredisku Vyšná Boca.

Ubytovaní sme boli v hoteli Barbora v príjemne zariadených izbách s vlastným sociálnym zariadením. Vleky a požičovňa boli hneď pri hoteli, čo bolo veľkou výhodou strediska. V prvý deň výcviku sme zisťovali koľko z detí je nelyžiarov a koľkí už vedia lyžovať. Lyžiarov bolo presne 9 z 35 detí. Ostatní sa učili prvý deň zapínať si lyže chodiť v nich a brzdiť. Musím povedať, že už tu sa ukazovali niektorí, že sú veľmi šikovní a mali pevnú vôľu. Postupne sa zo všetkých stali odvážni lyžiari a išlo im to neskutočne. Boli úžasní. Prekonávali samých seba a hlavne.... CHCELI sa učiť. Zdolali aj najstrmší kopec a na vlekoch sa viezli ako keby to už dávno vedeli. Za 5 dní sa naučili výborne lyžovať za čo im patrí veľký obdiv. V posledný deň sme pre nich na svahu prichystali preteky pomedzi bránky, čo zvládol každí, ktorí sa prihlásil do pretekov. Úžasné boli aj večerné programy s deťmi, kde sa mnohí ukázali  ako osobnosti od ktorých sa môžeme veľa učiť aj my dospelí. Vo vedomostných či športových súťažiach nás dospelých mnohokrát prekonali a boli dobrí učitelia aj pre nás. Bolo cítiť v nich pohodu, pokoru a neskutočnú spoluprácu medzi sebou. Sme vďační, že sme mohli byť s Vami a zdieľať Vašu prítomnosť.


Poďakovanie patrí aj kolegom lyžiarskeho tímu: Mgr. Vladimírovi Gallovi, Mgr. Petrovi Püšpökymu-zdravotníkovi, Mgr. Dorotke Gallovej a Mgr. Katke Balgovej.

Mgr. Zuzana BalováSúťaž Ypsilon


Aj v školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili do zábavnej súťaže v predmete slovenský jazyk a literatúra pre žiakov základných škôl - YPSILON - slovina je hra. Jej úlohou je motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a úloh. Cieľom je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa spájajú s výučbou tohto predmetu. Súťaže sa zúčastnili žiaci 2. stupňa a to konkrétne 35 žiakov. Úspešných riešiteľov bolo 23. 100 % úspešnosť dosiahli žiaci:Veronika Bartošová 5. A, Oliver Hovorka 5.C. Každý žiak dostal za odmenu diplom a pero. Mgr. Miroslava Ďurišová


„Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,
Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto,
že som sa narodil v Šali.

Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa
ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského


V mesiaci február 2022 si žiaci zmerali sily v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Šaliansky Maťko je veľkým prínosom pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie. Do okresného kola postúpili Sára Cimermanová, žiačka 2. ročníka, Zojka Fridrichová, žiačka 5. ročníka a Martin Bodnár, žiak 7. ročníka.  

 Výsledky školského kola:

I. Kategória

1. miesto – Sára Cimermanová (2. B)

2. miesto – Peter Šebók (4. B) a Bianka Tašká (4. B


II. Kategória

1. miesto – Zojka Fridrichová (5. C)

2. miesto – Martina Bartošová (5. C) a Sofia Matiašová (5. A)


III. Kategória

1. miesto – Martin Bodnár


Okresné kolo súťaže sa konalo dňa 25.2.2022. Žiak Martin Bodnár postupuje do krajského kola a veríme, že nás bude úspešne reprezentovať. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme! Mgr. Miroslava ĎurišováTvoríme na hodinách občianskej náuky


V rámci tematického celku Naša škola, naša trieda si šiestaci spestrili hodinu OBN vypracovaním projektov na danú tému. Pripravili si obrázkový materiál, informácie o škole, farbičky, lepidlá... a šup do práce. Rozdelili sa do 4-5 členných skupín a mohol začať ten správny ruch pri práci. Žiaci si v skupinách porozdeľovali úlohy, učili sa vzájomnej spolupráci a komunikácii, veď každá skupina chcela mať ten svoj projekt najkrajší. Žiaci svoje práce prezentovali pred triedou, a tak sme sa dozvedeli niečo o histórii našej školy, o nových učebniach, čo sa im v škole páči a čo by chceli zmeniť, prečo radi chodia do školy, akých máme milých a láskavých učiteľov.


          


... a keďže sa hovorí, že „láska prechádza cez žalúdok", tak nezabudli ani na jedáleň a pani kuchárky, ktoré nám s láskou varia samé chutné jedlá. Mgr. Monika Vaškorová

Základný plavecký výcvikOd 28. 3. -1. 4. 2022 sa na našej škole konal základný plavecký výcvik (ZPV) pre žiakov 5. A a 5. B triedy. Zúčastnilo sa ho 30 žiakov, medzi ktorými boli aj úplní neplavci. ZPV prebiehal pod vedením telocvikárov Mgr. J. Čarnej a Mgr. E. Lekýra, plavecký tím posilnili Mgr. P. Andoková a Mgr. D. Gallová.

Prvý deň boli žiaci rozdelení do 3 skupín podľa ich plaveckej výkonnosti. Prvú skupinu tvorili žiaci, ktorí už plávať vedeli a potrebovali si upevniť a zdokonaliť svoje schopnosti. Pracovali pod vedením Mgr. Gallovej. Ďalšie dve skupiny sa pod vedením telocvikárov oboznamovali so základnými plaveckými zručnosťami (splývanie, dychové cvičenia vo vode...) a postupne sa učili plávať plaveckými spôsobmi kraul a znak. Pani učiteľka Mgr. P. Andoková zabezpečovala disciplínu a pohyb žiakov pri bazéne.

Plavecký výcvik pedagógovia zhodnotili ako veľmi vydarený, pretože na záver boli všetci zúčastnení žiaci schopní preplávať určitú vzdialenosť plaveckým spôsobom a čo je najhlavnejšie, prekonali strach z vody.

 Mgr. Jana Čarná

 

 

 


Workshop:

Zdravý životný štýl


„Žiješ len raz, ale ak to robíš správne, raz stačí."


Mae West


Pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu, zdravá strava, dostatočné množstvo spánku a vyhýbanie sa stresovým situáciám – to sú asi základné atribúty podporujúce zdravie. Napriek tomu, že sú nám tieto informácie všeobecne známe, riadiť sa nimi je niekedy náročné. A najmä v dnešnej uponáhľanej dobe. Aj preto sme chceli našim žiakom priblížiť tému zdravia a podať informácie o zdravej výžive. Pozvali sme si pani Katku Pavlovic, ktorá je nutričnou a výživovou poradkyňou pre zdravý životný štýl. Pomáha ľuďom pochopiť telo a jeho potreby, učí ich vyberať si správne potraviny, dodržiavať pitný režim a zdravý pohyb. Pripravila bohatý program pre siedme a ôsme ročníky plný užitočných informácií. Hlavným cieľom zážitkového workshopu „Zdravý životný štýl" bolo rozšíriť spektrum stratégií správania vedúcich k zdravému životnému štýlu. Pani Pavlovic sa aj u nás zamerala najmä na tri hlavné zásady starostlivosti o telo: dodržiavania pitného režimu, správne stravovanie a pohyb. V rámci jednotlivých tém sa žiaci aktívne zapájali do diskusie. Pomocou názorných ukážok predstavila riziko prijímania vysokého množstva cukru v podaní sladkostí, ktoré sú žiakom veľmi blízke.

Za ochotu pripraviť si workshop pre našich žiakov, za veľa nových informácií a užitočných rád ďakujeme Katke Pavlovic. Mgr. Katarína BalgováWorkshop:

Babská jazda- profesionálne sebalíčenie


„Pravá krása ženy nie je v jej postave, v spôsobe oblečenia, v šatách, ktoré nosí alebo štýle jej účesu. Krásu ženy vidno v jej očiach, pretože sú oknom do jej duše, miestom, kde prebýva láska."

Audrey Hepburn


Na našej škole sme privítali Marcelku Olšiakovú-Krnáčovú so svojou asistentkou Lory Rimóciovou, ktoré si pripravili pre dievčatá siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka program o líčení a starostlivosti o pleť. V príjemnom prostredí novej oddychovej miestnosti sprevádzanom relaxačnou hudbou si dievčatá mohli vypočuť rady ako sa starať o svoju pleť. Spoločne diskutovali o tom, ako by mali správne postupovať pri čistení pleti. Marcelka zasvätila dievčatá do tajomstiev denného líčenia, kde sa riadi heslom menej je niekedy viac. Bohatú diskusiu sprevádzala dobrá nálada. Dobrovoľníčky z tried mali možnosť na sebe vyskúšať profesionálne čistenie pleti a následné jemné líčenie. Samozrejme sa nemohlo zabudnúť ani na naše krásne pani učiteľky, ktoré mali možnosť nalíčiť sa profesionálnou kozmetičkou. Za príjemne strávené dni ďakujeme pani lektorke Marcelke a jej asistentke Lory. Mgr. Katarína Balgová

Deň otvorených dverí


Po trojročnej prestávke sme v dňoch 7. a 8. apríla 2022 pri príležitosti Dňa otvorených dverí privítali malých predškolákov z MŠ Poľná, Červenej Armády, SNP a Hviezdoslavova. V škole panovala výborná nálada. Predškoláci si vyskúšali aké je to sedieť v školských laviciach, svoje zručnosti si overili v kreatívnych dielňach so štvrtákmi. Niektorí si po prvýkrát nasadili špeciálne okuliare a zažili 3D kino v našej multimediálnej učebni. V telocvični si zašportovali pri rôznych pohybových aktivitách a na záver sa pohostili koláčikmi a ovocným nápojom.

Program plný zábavy pre takmer deväťdesiat škôlkarov pripravili žiaci ôsmych ročníkov so svojimi triednymi učiteľmi Mgr. J. Dulovou, Mgr. K. Bartošom a Mgr. P. Bobáľom a s triednou učiteľkou 4.B, Mgr. T. Belovovou, ktorá si zároveň „omrkla“ možno svojich nádejných prváčikov. Najbližšie pozývame všetkých predškolákov na zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. a 23. apríla 2022. Mgr. Janka Dulová

Na tento deň sa tešia všetky deti. Nielen preto, že sú na chvíľu oslobodené od školských povinností, ale hlavne preto, že očakávajú zábavu a veselé chvíle. Namiesto učenia si žiaci v triedach maľovali, hrali sa spoločenské hry alebo športovali v telocvični, či na ihrisku. Zaujímavé aktivity pre deti pripravilo Mesto Veľký Krtíš v spolupráci sa Hontiansko-ipeľským osvetovým strediskom a ZUŠ Veľký Krtíš. V parku Horička na nich čakali zábavné športové hry, dokonca aj kúzelník a pirát. Dopoludnie strávené v Horičke bolo pre nich príjemných spestrením dňa. Nezabudlo sa ani na ochranu zdravia. Tím zdravotníkov zo Slovenského Červeného kríža bol pripravený poskytnúť prípadnú zdravotnú pomoc. Z Horičky si deti odniesli nielen pekné zážitky, ale aj sladkú odmenu.


mdd2-1.jpg mdd2-2.jpg mdd2-3.jpg mdd2-4.jpg mdd2-10.jpg mdd2-6.jpg mdd2-7.jpg mdd2-8.jpg mdd2-9.jpg mdd2-10.jpg mdd2-11.jpg mdd2-12.jpg

Medzinárodný deň detí

Dňa 16. júna sme sa vybrali na výnimočnú návštevu. Navštívili sme zariadenie pre seniorov  Annamaria, pobočka Sklabiná. Nebola to naša prvá návšteva, no opäť veľmi srdečná. Seniorom žijúcim v tomto zariadení sme plánovali spríjemniť deň a priniesť do neho okrem dobrej nálady aj trochu pohybu. Dúfame, že sa nám to podarilo. Mali sme určité obavy, či seniori športovo – zábavné aktivity zvládnu, no boli sme prekvapení. Darilo sa im veľmi dobre a keď bolo treba, pomoc zamestnancov zariadenia bola vždy poruke.

Celoslovenská environmentálna organizácia Strom života každoročne vyhlasuje pre Kluby Stromu života grantové kolá zamerané na priamu prácu s deťmi a mládežou. I naša škola podala projekt v rámci tejto výzvy a zrealizovala aktivitu pod názvom Deň venovaný stromom a rastlinám, ktorý sme strávili v mestskom parku Hôrka. 26. mája sa žiaci 7. A triedy venovali 35 žiakom z 1. stupňa ZŠ pod vedením pani učiteliek Mgr. Veroniky Marcinekovej, Mgr. Edity Glézlovej, Mgr. Petry Andokovej a pani psychologičky Mgr. Katky Balgovej.

V prírode si deti overili svoje vedomosti, ktoré sa predtým naučili v školských laviciach, spoznávali podľa listov a kôry rôzne druhy stromov, naučili sa, ktoré huby sú jedlé a ktoré jedovaté, spoznávali rastlinky a živočíchy hravou, nenútenou formou, kreslili život v lese na asfalt. Počasie nám prialo, slniečko svietilo a radosť v očiach detí bola neprehliadnuteľná.

V tento deň sme si uvedomili, že vlastne nepotrebujeme ultra moderné vybavenie tried. Stačí naša príroda, ktorá nám ponúka mnoho možností na získavanie vedomostí. Ako spomienku na tento deň sme na školskom dvore zasadili tuje.

Koordinátorka environmentélnej výchovy Mgr. Veronika Marcineková

Na návšteve u seniorov

Vyhrali sme všetci. Tí starší prekonali seba, získali nové zážitky a my sme mali dobrý pocit, že sme príjemne a užitočne strávili čas s ľuďmi, od ktorých sa môžeme mnohému učiť. Pozrite si video.

Skvelá jar so Stromom života

Škola v prírode


Začiatkom júna sa žiaci štvrtých ročníkov a 3. A triedy zúčastnili školy  prírody v krásnom prostredí Slovenského raja v obci Mlynky. Cestovali sme už skoro ráno veľkým autobusom. Pred sebou sme mali dlhú cestu, ktorú sme zvládli super. Prechádzali sme juhom Slovenska a spoznávali jeho krásy. Do cieľa sme prišli plní očakávania. Ubytovali sme sa vo veľkej turistickej ubytovni CHATA - NITA. Prostredie bolo veľmi pekné. V okolí boli ihriská, ohniská, hojdačky a potôčik. Program nám zabezpečili pani učiteľky a skvelí animátori. Každý deň sme zažívali niečo nové. Chodili sme na túry do krásnej prírody Slovenského raja. Pokochali sme sa nádhernými výhľadmi z Dobšinského kopca. Prechádzali sme sa okolo priehrady Dobšinská Maša. Na výlet sme išli vláčikom do Telgártu, kde sme navštívili známy železničný most VIADUKT a posledný deň cestou domov sme navštívili Dobšinskú ľadovú jaskyňu.

Ťažko sa nám lúčilo s prostredím, no hlavne s animátormi, ktorí boli skvelí a starali sa o výborný program pre nás. Naučili sme sa toho veľa a nezabudneme. Máme veľmi pekné zážitky a spomienky, ktoré v nás zostanú ešte dlho. Žiačka 4.B triedy...pokračujeme v prácach na skrášľovaní našej školy


Ďalšia hodina techniky, mysleli sme si, že už bude kľud, ale opäť sme skončili pri práci. Chalani si zobrali rýle, lopaty a fúriky. Opravovali sme doskočisko. V doskočisku bolo práce najprv pre troch, potom pre šiestich žiakov a nakoniec celá trieda mala čo robiť pri jeho úprave. Robotu sme si pekne rozdelili, niektorí žiaci rýľovali, iní nakladali zeminu a piesok lopatami do fúrikov, ďalší zase odnášali plné fúriky. Damián to všetko pohrabal, vyrovnal povrch a dievčatá pozametali trávu, doladili posledné úpravy. Celú hodinu sme mali čo robiť. Pán učiteľ, Mgr. Anton Pierog, nám odborne vysvetľoval ako sa chodí po náradie, ako s ním pracovať a nezabudnúť ho po práci očistiť a ošetriť. Znovu sme mali pocit, že sme sa narobili viac ako sme očakávali. Ale nakoniec sme sa tešili z dobre vykonanej práce. Anička Košťálová, 7.B trieda


Zápis do 1. ročníka


V dňoch 22.a 23. apríla sa uskutočnil zápis deti do 1. ročníka. Pre návštevníkov bol pripravený zaujímavý program. Mali možnosť pozrieť si prostredie školy, kde sa vyučovací proces realizuje. Pokým sa rodičia venovali samotnému zápisu, deti sa zabávali so skladačkami alebo hrali hry s našimi staršími žiakmi. Video zo zápisu si môžete pozrieť vo videokronike.

Ďakujem rodičom, ktorí sa rozhodli pre našu školu, za dôveru.

Čo sme videli v Hrušove alebo neznámy Tetrov potokMálokedy organizujem turistický krúžok na poslednú chvíľu, ale tentokrát to tak bolo. Dôvodom bola predpoveď počasia, ktorá sľubovala upršaný víkend. Aj keď sme mali vyraziť v sobotu ráno, tak ešte v piatok okolo siedmej večer neboli dohodnuté všetky detaily – hlavne kto všetko vlastne ide a kto nám bude robiť šoférov.

Napriek tomu že ešte 2 hodiny pred odchodom na túru v Krtíši slabšie pršalo, sme sa tým nedali odradiť. Veď napokon hlavným cieľom túry bol takmer neznámy „kaňon" maličkého potoka pri Hrušove. A tam by to bez vody nemalo ten správny „šmrnc".

Nakoniec sme sa ráno zišli deviati, z toho dvaja dospelý. Po príchode do Hrušova sme si dali krátku zastávku na rozhľadni na Prášnom vrchu. Napriek vysokej oblačnosti sme videli pomerne ďaleko, napr. sme dovideli aj na Opavskú vežu. Rozhľadňu v poslednej dobe pekne opravili – spravili tam nový prístrešok, ohnisko s lavičkami, smetný kôš a aj hojdačku. Odtiaľ sme sa rýchlo presunuli na hrušovské lazy, kde sme začali našu túru. Spočiatku v potoku nebola takmer žiadna voda, ale po pár sto metroch sa to začalo zlepšovať. Keďže toto miesto je ozaj takmer neznáme, tak miestami nás čakala celkom divoká cesta – nesustále sme sa predierali cez popadané stromy, zabárali sme sa do bahna a šmýkali sme sa na príkrych blatistých svahoch. Napriek tomu som nepočul ani jednu sťažnosť na zlý terén alebo mokré topánky. Na naše prekvapenie sme všade stretávali zákonom chránené salamandry. Dievčatá sa ich aj pokúšali rátať, ale ku koncu sa tie čísla nejako pomotali. Určite sme ich videli okolo 50.

Po viac ako hodine sme sa nakoniec dostali na asfaltku, po ktorej sme sa vybrali smerom na Čelovce. Po pár minútach sme ju opustili, aby sme sa vrátili k autám dolinou Čelovského potoka. Tu bola chôdza omnho ľahšia, lebo tu bola dobrá lesná cesta. Ešte sme pri nej našli Karlov vodopád a na záver sme vbehli do malej roklinky, kde sme sa po veľmi prudkej a šmykľavej stene vydriapali na jej okraj. Potom nás čakala už len pohodová prechádzka po lúkach smerom k zaparkovaným autám.

Posledné metre nám spríjemnil miestny Dunčo, ktorý najskôr spôsobil miernu paniku, krik a rýchly beh. Nakoniec sa ukázalo že bol neškodný a asi si hľadal len nových kamarátov.

Aj keď sme netrhali rekordy v množstve kilometrov ktoré sme dnes prešli, tak sme si to vyharadili náročnosťou trasy. Aj nebo sa nad nami zľutovalo a za celý deň na nás nespadla ani jedna kvapka. Ostáva nám dúfať, že sa konečne oteplí, aby sme v máji mohli ísť prespať kdesi do prírody.

Mgr. P. Bobáľ

Hodina literatúry v knižnici


Výnimočnú atmosféru vie urobiť len knižnica. Žiaci 5. ročníkov si spestrili hodinu literatúry v mestskej knižnici. Ústrednou témou bol KOMIKS. Po úvodnom slove a rozbore, čo je vlastne komiks, piataci vyrábali vlastné práce, dopisovali texty do bublín, lepili a kreslili. Nakoniec svoje práce odprezentovali a tešili sa z výsledných komiksov. Ďakujeme Hontiansko-novohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.

Mgr. Monika Hegedüšová

Vtáčia olympiádaDňa 29. 04. 2022 sa na našej škole konala Vtáčia olympiáda. Odohrávala sa vonku v areáli školy a zapojili sa do nej žiaci 2. - 4. ročníka. Veľmi zanietene a zodpovedne sa pripravili na jednotlivé disciplíny. Ich úlohou bolo spoznávať rôzne druhy vtákov z obrázkov, kresliť vtáky na asfalt, spievať piesne o vtáčikoch, nájsť v tráve skryté vajíčka (z kinderka), hádať hádanky, odpovedať na otázky o kŕmidlách a prekonávať nástrahy, ktoré prekonávajú vtáky pri sťahovaní do teplých krajín.

Pomocou rôznych úloh a otázok žiaci odhalili čaro a nádheru sveta vtákov a zistili, že v ich spôsobe života je pre nich ešte veľa neznámeho. Prostredníctvom Vtáčej olympiády sa žiaci bližšie zoznámili s vtákmi. Naučili sa ako žijú, čím sa živia, prečo lietajú a odlietajú na zimu a hlavne prečo je veľmi dôležité chrániť ich.


Veľké poďakovanie patrí pani učiteľkám Veronike Marcinekovej, Edite Glézlovej, Petre Andokovej a pani psychologičke Katke Balgovej, žiakom 7. A triedy, ktorí pripravili stanovištia a venovali sa mladším žiakom pri plnení súťažných úloh.
Regionálna výchova -A. H. Škultéty


Každý kút Slovenska má svoje špecifiká. Aby sme mohli vytvárať cit ku kráse a uchovávať kultúrne dedičstvo našich predkov, musíme u mladej generácie rozvíjať regionálny rozhľad. 9. A sa zúčastnila práve takejto výchovy, a to v našom krásnom meste, vo Veľkom Krtíši. Navštívili evanjelickú faru, kde sa narodil evanjelický kňaz, básnik, riaditeľ prvého slovenského gymnázia v Revúcej rodičom Michalovi Škultétymu a Anne, rodenej Jozeffyovej. Okrem prezentácie o živote A. H. Škultétyho mali možnosť nahliadnuť do priestorov samotného evanjelického kostola, ba dokonca si vychutnať čaro kráľa hudobných nástrojov, organu. Veľká vďaka patrí Mgr. Jánovi Rumanovi. Mgr. Monika Hegedüšová

Týždeň od 25. 4. do 29.4. bol na našej škole Týždňom povolaní, každý ročník na druhom stupni mal počas týždňa pridelenú aktivitu.

5. ročník: Aké je Vaše povolanie? – žiaci sa rozprávali o svojich vysnívaných povolaniach, čím by chceli v budúcnosti byť. 6. ročníkPovolania v našej triede. – pani triedne učiteľky pozvali do triedy rodičov aby svojim ratolestiam porozprávali o ich povolaní, čo sa im na ňom páči, prečo si vybrali práve toto povolanie, naopak čo sa im na ich povolaní nepáči, deti boli veľmi aktívne a zapájali sa do spoločnej diskusie. 7. ročník - Povolania v našom meste- v rámci tejto témy boli žiaci siedmich ročníkov na exkurzii vo firme PAZZ vo Veľkom Krtíši. 8. ročník – Vyberáme strednú školu. – Naši ôsmaci mali možnosť vypočuť a pozrieť si prezentácie dvoch zamestnávateľov z Veľkého Krtíša firma MOVINO o ktorej žiakom porozprával Ing. Bernát a firma Deaf Group s.r.o. Ing. Horváth. Počas ďalšieho dňa prišla na našu školu SŠ Modrý Kameň a na šiestich stanovištiach priblížila fungovanie jednotlivých odborov školy, žiaci si mali možnosť vyskúšať robenie miešaných nápojov, jednohubiek, vyrobiť si darčeky za pomoci stolárov v dielni, vyskúšať si pracovať s administratívnym programom, vypočuť si všeobecné informácie o škole a pozrieť pútavú prezentáciu, vyskúšať si šitie s reálnym šijacím strojom a zahrať si aktivity týkajúce sa povolaní. 9. ročník – Ako sa nestratiť na trhu práce – dvojhodinové aktivity s kariérnymi poradkyňami z CPPPaP z Veľkého Krtíša.

Ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto týždni plnom aktivít podieľali, ďakujem zamestnávateľom, ktorí si našli na nás čas, firme PAZZ a v neposlednom rade ďakujeme CPPPaP a regionálnemu centru kariéry za pomoc pri organizácii.

Mgr. Eva Rozkošová, výchovná poradkyňa


Týždeň povolaní

Školský kartový turnaj vo faraónovi


Konečne po 2 rokoch čakania sme sa 05.05. 2022 mohli opäť stretnúť na ďalšom pokračovaní kartového turnaja. Zúčastnilo sa ho takmer 70 žiakov 2. stupňa a 6 učiteľov. Hlavnou cenou, ktorá čakala na svojho nového majiteľa, bol „zlatý pohár nesmiernej hodnoty“.

Turnaj sa začal po skončení vyučovania v školskej jedálni. Po rozdelení do 16 skupín a rýchlom vysvetlení pravidiel sme začali bojovať o postup do druhého kola. Z každej skupiny postúpil len víťaz. Asi po hodine hrania bolo prvé kolo skončené a začalo sa semifinále. Víťazi boli rozdelení do 4 skupín po 4 hráčov. Do finále postúpili opäť len víťazi. Súboje boli často veľmi tesné a o postupe či vyradení neraz rozhodla náhoda či šťastná karta. V semifinále bola najúspešnejšia 6. B trieda, ktorá mala medzi 16-timi víťazmi až troch žiakov a svoju triednu pani učiteľku Hovorkovú. Do finále sa nakoniec prebojovali pani uč. Hovorková (6.B), uč. Gregušová (7.C), Nika Varholáková z 8.B a Peter Kroupa zo 7.C. Už – už to vyzeralo, že o celkové prvenstvo zabojujú pani učiteľky. Nakoniec víťazstvo na svoju stranu strhla ôsmačka Nika a po zaslúženom boji získala zlatý pohár.

Celý turnaj trval približne 2,5 hodiny. Dúfam, že o polroka sa pri jeho ďalšom kole opäť stretneme v takom hojnom počte. Na záver sa chcem poďakovať všetkým účastníkom tohto turnaja, a tiež svojim kolegom, ktorí sa k nám s radosťou pridali: pani uč. Gregušová, Ďurišová, Hovorková, Andoková a pán uč. Demeter.

Mgr. Peter Bobáľ

Majáles

Máj je mesiac, kedy ožíva príroda a naberá energiu. Slnko sa usmieva na svet, ten úsmev je nákazlivý, užili sme si ho aj v našej škole. Zorganizovali sme Majáles – veselé podujatie plné zábavy, tanca a radosti z pekného dňa. Bolo nám fajn. Presvedčí vás o tom aj naše video.

Biblická olympiáda


Po roku sme sa opäť pokúsili zabojovať o prvé miesto. Po náročnej príprave družstvo v zložení Šimon Džavoronk 7.A, Matúš Kulich 6.A a Veronika Bartošová 5.A získali veľmi pekné 1. miesto v okresnom kole. Žiakom k úspechu blahoželáme a udeľujeme im pochvalu za vzornú reprezentáciu školy. Všetkým súťažiacim prajeme, aby získané vedomosti z Božieho slova im boli posilou v živote.

Mgr. Kristián Bartoš


Športové súťaže


21. 04. 2022Okresné kolo vo vybíjanej dievčat 5.-7. ročníkov. Zúčastnilo sa 6 družstiev, kde naše dievčatá „nešťastne“ skončili na 6. mieste (rozdielom 1 bodu)

28. 04. 2022 – Žiaci 1.-4. ročníka sa zúčastnili okresného kola Mini futbalu žiakov a žiačok – ZŠ - McDonald's Cup. V konkurencii 8 družstiev sa naši žiaci umiestnili na 1. mieste a postúpili do krajského kola v banskej bystrici, kde skončili na 5. - 11. mieste.

05. 05. 2022Okresné kolo v Malom futbale mladších žiačok (5. – 7. ročníky). Zúčastnili sa 4 družstvá. Vo vyrovnaných zápasoch naše dievčatá obsadili  3. miesto.

10. 05. 2022Okresné kolo v Superflorbale, starší žiaci. Počet družstiev 7, naši žiaci skončili na 3. mieste.

11. 05. 2022Okresné kolo v Superflorbale, staršie žiačky. Počet družstiev 3. naše žiačky skončili na 2. mieste.

16. 05. 2022Majstrovstvá okresu v Malom futbale mladších žiakov. Víťazmi sa stali žiaci našej školy a postúpili do krajského kola v banskej Bystrici, kde skončili na 5. – 13. mieste.

 Mgr. Jana Čarná, Mgr. Erik Lekýr

Naša škola sa v magický dátum piatok trinásteho premenila na čarovný svet rozprávok. Deti strávili nezabudnuteľnú noc v škole spolu so svojimi kúzelnými pani učiteľkami, ktoré im pripravili pestrý program. Noc s Andersenom sa niesla v duchu čítania rôznych príbehov. Okrem čítania boli pre deti pripravené rozmanité dobrodružstvá, zábava a súťaže. Jedným z hlavných cieľov akcie bolo u detí prebudiť a posilniť pozitívny vzťah k čítaniu, ku knižniciam a zmysluplnému tráveniu voľného času. Knihy deti učia, vychovávajú, rozosmievajú ich, prenikajú celou detskou dušou a z detí tak postupne vychovávajú lepších a vzdelanejších ľudí pre dospelý svet.

Počas večera sa deti mali možnosť lepšie spoznať a nesmel chýbať ani oddych a spoločná večera. Po noci plnej zábavy a zážitkov sa pani učiteľky uložili spolu s deťmi k rozprávkovému spánku.

Najprv sme sa stretli v predvečer magickej Noci v jedálni, kde sme sa dozvedeli, že nás celý večer bude sprevádzať Ole Zatvoročká. „Prichádza ticho po schodoch, lebo chodí v pančuchách, celkom ticho zatvorí dvere a frk! Striekne deťom do očí trochu sladkého mlieka, jemne a nežne, len toľko, aby nevládali udržať oči otvorené, žeby ho nevideli. Prikradne sa odzadu, fukne im ticho do šije, a deťom hlava oťažie a zaspia, tak veru! Ale to nebolí, lebo Ole Zatvoročká to práve myslí s deťmi dobre. Chce len, aby sa utíšili a potom ich poľahky dostane do postele. Musia byť ticho, aby im mohol rozprávať rozprávky."

Pani učiteľky nás rozdelili do farebných skupín. V takých farbách, ako je aj naša škola pestrofarebne dúhová.Začali sme plniť úlohy na stanoviskách, kde sme sa dostávali z rozprávky do rozprávky. Postupne sme hľadali indície tajomnej myšlienky. U Žltej pani učiteľky sme si zopakovali skoro všetky názvy rozprávok uja Andersena aj s ich hlavnými postavami. Neskôr sme to využili pri skladaní puzzle. Ani sme netušili, ako veľa ich napísal a koľko o nich vieme... Cisárove nové šaty vystriedalo Dievčatko so zápalkami a Snehová kráľovná. Janko a jeho čarovné fazuľky nás prekvapili, za správne odpovede nás čarovný škriatok Ole posypal čarovným práškom. Bolo to tak čarovno-tajomne rozprávkové. Večera – pizza bolo najchutnejšie jedlo, ktoré sme spoločne veeeeľmi rýchlo zlikvidovali. Posilnili nás aj zásoby, ktoré sme si doniesli z domu. Rozprávkové prechádzanie bolo popretkávané návštevou telocvične u Pata a Mata, kde sme hrali ping-pong a basketbal. Noc sme ukončili vypúšťaním balónov šťastia, trošku sme sa báli, trošku sme sa tešili a trošku sme už boli aj unavení. V triedach na hniezdočkách sme si ešte hovorili ako nám bolo, čo nás trápi i teší, umyli sme si zúbky, popriali si dobrú noc a pozreli rozprávku na dobrú noc.

Ráno, pár minút po šiestej sme už bežali na rozcvičku so Šialeným Trpaslíkom :-D. Šťastní, unavení a pobalení sme sa spoločne naraňajkovali a čakali na rodičov, ktorí nás počúvali a neverili, že to všetko sa stalo. Ale my vieme, že áno. A aj to, čo sme nepovedali. Predsa sme boli v rozprávke a tam je možné všetko.

Noc s Andersenom

Aby to nebol iba môj názor, opýtala som sa spolužiakov:

1. Ktorá časť Noci s Andersenom sa tebe páčila najviac? Ich odpovede boli: ukladanie na spánok, spoločné spanie, spoločné pozeranie rozprávky, riešenie indície, všetko, hry, večera...

2. Koľko hodín (minút) si spal(a)? Ich odpovede boli: hodinu a pol, dve hodiny, dve a pol hodiny, jednu hodinu a pol, celú noc, tri hodiny, 4 hodiny a 28 minút, ja som asi nespal...
3. S kým si spal(a)? Ich odpovede boli: so Zojkou, s Lili, sám (sama), Emkou a s Andy, s Olim, Gugou, so Zojkou a so mnou, s Nelkou, Brunkom, s Lucasom, Zojkou a s Gugi, s Jasmin, so Simi, s Gugi a s Nelkou...

4. A ako bolo v sobotu? Ich odpovede boli: Nepamätám si, čo som robila, ale na obed som spala a prespala som aj celú noc, mal som Prvé sväté prijímanie, takže som mohol spať až v sobotu večer, sobota bola v pohode, pri filme, spala som dopoludnia 3 hodiny, spala som vkuse 15 hodín, išla som na návštevu do Kosihoviec, opekali sme, prespal som celú noc a deň, bol som stále na mobile, spala som 2 hodiny a upratovala som...

Ale neviem, či mi odpovedali všetci, ktorí chceli...

Mgr. Katka Balgová,

 Žiačka

Lilianka Herédyová

 a Mgr. Zuzka Bartošová

Napísali:

Čitateľské aktivity na hodinách anglického jazyka


V priebehu marca - mesiaca knihy sme sa aj v rámci hodín angličtiny venovali čítaniu textov s porozumením, skupinovým aktivitám spojených s čitateľskými zručnosťami v cudzom jazyku a tým aj obohacovaniu našej slovnej zásoby. Žiaci 3., 4., 5. a 6. ročníka sa prejavili ako šikovní čitatelia a hravo zvládli pripravené úlohy.

Na našu veľkú radosť túto zimu otvoril svoje brány aj mestský zimný štadión. Nevedeli sme sa dočkať, kedy si obujeme korčule a rozbehneme sa po ľade. Spoločne. Našli sa medzi nami pokročilí korčuliari, ale aj menej skúsení a mnohí z nás stáli na korčuliach po prvýkrát.

Na hodine techniky nás, 7. B triedu, pani učiteľka Bartošová prekvapila tým, že pôjdeme von. Ona nám to už vlastne naznačila deň predtým ako sa máme obliecť, ale nečakali sme to, mysleli sme si že budeme pracovať s drôtom. Potešilo nás, že budeme na čerstvom vzduchu a mysleli sme že budeme mať „chil“, ale keď nám začala rozdávať náradie, bolo to už vážne. Vôbec som netušila, že mám takých pracovitých spolužiakov. Chalani s rýľom v ruke ma šokovali. Pracovali usilovne ako včeličky a ani ich nenapadlo protirečiť. Dokázali urobiť pekný kus práce, neponáhľali sa a robili presne podľa toho, ako to robiť mali. Matúš im vo všetkom radil, vidno, že má zručnosti z domu. Dievčatá zametali parkovisko pri našej škole, ale aj cestu ku kuchyni a k telocvični, iné dievčatá hrabali trávu pod borovicami a okolo kontajnerov.

Táto hodina sa mi páčila, lebo sme boli vonka, dobre sme sa porozprávali zároveň sme mali pocit, že sme trošku užitoční, že sme prispeli k tomu, aby okolie našej školy bolo pekné. Bola to pekná jarná hodina. Anna Ondrejková, žiačka 7. B triedy

Dopravná výchova v ŠKD


Doprava je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka. V rámci prevencie dopravnej nehodovosti sme pripravili pre deti z ŠKD aktivity, zamerané na dopravnú výchovu v podobe edukačno-výchovnej- videá, ktoré umožnili deťom vnímať informácie o pravidlách v cestnej premávke pútavejším spôsobom,v podobe pracovných listov, dopravné sudoku, kvízy, omaľovánky.

V praktickej časti sme v okolí školy pripravili ihrisko s dopravnými značkami, po ktorom sa deti bezpečne pohybovali na bicykloch, kolobežkách, ale aj ako chodci. Cieľom aktivít bolo pripraviť deti na samostatný pohyb v premávke ako chodci,cyklisti,ako aj rešpektovanie dopravných pravidiel. V peknom počasí sa deti dobre zabavili pri hudbe a získali veľa nových poznatkov, ktoré budú neskôr prehlbovať a utvrdzovat v ďalších dopravných aktivitách. Želmira Pretzová

Odmenou im boli záložky do kníh, ktoré mali možnosť dotvoriť podľa vlastnej fantázie a obdarovať nimi kamarátov, členov rodiny alebo ich sami využiť pri čítaní. Pochvala patrí všetkým zúčastneným,vyzdvihujeme najmä snahu a úsilie žiakov 3. ročníka, ktorí s výučbou cudzieho jazyka len začali a teda zahanbiť sa nedali . Mgr. Ivana BŐHMOVÁ Tak či onak, všetci sme si tieto „studené“ chvíle užívali a tešili sa z každého nového pokroku, naháňačky alebo gólu. My, žiaci 5.ročníka veríme, že sa z týchto spoločných športových akcií stane naša zimná tradícia. Mgr. Ivana BŐHMOVÁ 

Korčuľovaniu zdar!

Príjemná a užitočná hodina techniky

Rozprávkové vretienko


Dňa 23. marca sa v našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže „Rozprávkové vretienko." Súťaž otvorila príhovorom pani učiteľka Jačmeníková, ktorá citovala pána Wericha: „Rozprávky sú ako reťaz. Obopínajú svet a spájajú ľudí." Takto spojení rozprávkovým svetom sme sa započúvali do zaujímavých príbehov, do ktorých nás vtiahli naši šikovní žiaci svojimi prednesmi. Tie zas boli výsledkom ich usilovnej práce, ktorá bola sprevádzaná veľkou pomocou rodičov a učiteľov, za čo sa chceme všetkým spomenutým poďakovať.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

I. kategória patrí mladším žiakom z prvého stupňa. Uvedenej kategórie sa zúčastnili žiaci: 1. B – Miško Balla, 2. B – Sárinka Cimermanová, 3. B – Nelka Černá, Nikolka Černá, Nelka Príbeliová, Zoe Priškinová, Peťko Trebuľa, Jasminka Vargová.

II. kategória patrí starším žiakom a zúčastnili sa nej nasledovní žiaci: 5. A – Lenka Ballová, Sofinka Matiašová, 6. B – Elisa Hárendácsiková, 7. A – Maťko Bodnár.

Po recitačných výkonoch dala odborná porota v zložení vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry z II. stupňa hlavy dokopy, čakala ju totiž náročná úloha, a to vybrať tých najlepších. Dopadlo to takto:


I. kategória:

1. miesto: Sára Cimermanová

2. miesto: Michal Balla a Nela Príbeliová

3. miesto: Peter Trebuľa


II. kategória:

1.  miesto: Lenka Ballová

2. miesto: Martin Bodnár

3. miesto: Elisa Hárendácsiková

Pán riaditeľ odovzdal žiakom diplomy a každého zúčastneného čakala sladká odmena. Sára Cimermanová a Lenka Ballová zároveň postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo v ZUŠ Veľký Krtíš dňa 25. marca a skvelo reprezentovali našu školu. Sárinka sa s rozprávkou O hlúpej žene umiestnila na prvom mieste, Lenka s textom od Zuzany Zemaníkovej – Zuzine prasiatka skončila tretia. Dúfame, že sa žiaci s rovnakou chuťou budú zúčastňovať aj ďalších recitačných súťaží, a prostredníctvom svojich prednesov sa na chvíľu stanú hercom či herečkou, ktorí na seba berú životy a prežívanie literárnych postáv. Mgr. Marianna Gregušová

ENVIROPÁTRAČKY O KONZUME


Téma konzumu je každému z nás blízka. Dnes sme všetci spotrebiteľmi. Hlavne spotrebiteľmi. Každý deň, každý z nás. Konzum sa stal modlou dnešnej doby. Spôsob života sa zameral na rýchlu výmenu predmetov. Zbavujeme sa predmetov spotreby a snažíme sa ich nahrádzať novými. Je to kolobeh, ktorý akoby nemal konca. Pokračuje a stále sa zrýchľuje.

Enviropátrači Michal Bartko z 9.A a Mathias Havrila z 5.A sa zapojili do celoslovenskej súťaže Stromu života, ktorej témou bol práve KONZUM. Michal získal 1. mesto a Mathias 2. miesto. Srdečne im  gratulujeme k tomuto veľkému úspechu.

Ing. E. Hrončeková PhD


Duch svätého Valentína bol dňa 14. 02. prítomný aj v našej škole. Všade bolo cítiť atmosféru lásky a priateľstva, čomu nasvedčovali aj srdiečkami vyzdobené priestory školy. Okrem srdiečok sa na chodbách nachádzali Valentínske schránky, do ktorých žiaci mohli vhodiť lístoček a vyjadriť tak svoju náklonnosť, priateľstvo, lásku k blízkej osobe. Žiaci Školskej žiackej rady sa postarali o to, aby sa lístočky s odkazmi dostali do tých správnych rúk, potešili a zahriali pri srdiečku. Mgr. Monika Vaškorová

Sv. Valentín

Valentínska akcia na našej škole

„Láska je najvzácnejší a najkrajší cit, ktorého človek je schopný a ktorý má mnoho podôb.“


Deň sv. Valentína je dňom zaľúbených, kedy dávame najavo svoje city a obdarúvame sa maličkosťami, ktoré nám vyčaria úsmev na tvári. Týždeň pred Valentínom sa na chodbách školy nachádzali valentínske krabice, kam sa mohli vhadzovať valentínky. Žiaci mali možnosť napísať valentínsky pozdrav svojim spolužiakom, kamarátom, pani učiteľkám, pánom učiteľom. Valentínkou mohli odovzdať svoje sympatie, uznanie, poďakovanie a naši „valentínski doručovatelia“ ich odovzdali do tých správnych rúk.

 V deň sv. Valentína sa v malej telocvični konal Valentínsky program pre žiakov prvého stupňa. Žiacka školská rada si pripravila pestrý program. V úvode sa navzájom obdarili krásnymi komplimentmi, neskôr prešli k súťažiam, kde hrali o sladkú odmenu. Po krátkom tanečnom kole sa mohli všetci odfotiť vo valentínskom srdiečku a fotenie bolo veľmi zábavné.

Žiacka školská rada