kontakt

edupage

Archív 2021/2022

Pytagoriáda šk.rok 2021/2022


V šk. roku 2021/2022 sa konal už 43. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda. Po predchádzajúcom ročníku ktorý sa uskutočnil online, aj tento rok sa školské uskutočnilo  online formou. Žiaci súťažili na pôde školy v multimediálnej učebni podľa kategórií. Súťaž prebiehala v stredu a vo štvrtok 8. a 9. decembra 2021.  

Svoje vedomosti si overilo a zmeralo sily 92 žiakov z našej školy.


 v kategórii P3 súťažilo 22 žiakov (z toho 12 úspešných) M. Bohmová, M. J. Komada, M. Murgaš, M. Balla, P. Trebuľa, S. Ubertášová, S. Kysucká, K. Mitalčáková, L. Kollárová, L. Siklódiová, N. Černá, E. Kurčíková

 v kategórii P4 súťažilo 14 žiakov (z toho 5 úspešných) D. Minárik, T. Turoňová, N. Jačmeníková, T. Andrášik, S. L. Vargová

 v kategórii P5 súťažilo 14 žiakov (z toho 3 úspešní) O. Hovorka, V. Bartošová, A. Kanát

 v kategórii P6 súťažilo 14 žiakov (z toho 5 úspešných) K. Bajo, D. Schneider, J. Balga, J. Goráz, V. Fábryová

 v kategórii P7 súťažilo 10 žiakov (z toho 4 úspešní) N. Demeter, P. Grobarczyková, L. Bányayová, M. Bartoš

 v kategórii P8 súťažilo  18 žiakov (z toho 0 úspešných)

Ing. Martina  Komadová

Mgr. Michaela Hovorková

Mgr. Pavol Demeter

Milí naši... priatelia, ani tento rok sme na vás nezabudli. Snažili sme sa potešiť vaše srdiečka v období Vianoc. Prajeme vám, aby ste boli zdraví, šťastní a usmiaty každý jeden deň v novom roku. Ďakujeme všetkým rodičom, žiakom, ktorí prispeli, nie darčekmi, ale DARMY.

Sme radi, že sme inšpirovali aj iných, ktorí vás potešili. Ten, kto niekomu spôsobí radosť, je šťastný človek. Nie nadarmo bývate v „Našej radosti“.  

„Aj keď bude najhoršie vždy mysli na to, že niekto je tu len pre Teba"

 Mgr. Eva Rozkošová

Zima bez snehu v ŠKD

Tohtoročná zima je na sneh skúpa. Aj deti V ŠKD ho túžobne očakávajú. Keďže Perinbaba asi zaspala, my, vychovávateľky, sme pre deti vymysleli alternatívne zimné aktivity. Na školskom dvore prebiehala papierová guľovačka. Deti sa vyšantili a mali z tejto hry veľkú radosť. Tento pocit sme zdieľali s deťmi aj my – vychovávateľky. Svoju tvorivosť prejavili deti v triedach. Deti z 2. A. modelovali zo sódy bikarbóny a vlasového kondicionéra „snehové gule", zimnú krajinku so zvieratkami a panáčikmi.Z tejto aktivity sa tešili a všetci dúfame, že týmto privoláme aj ozajstný sneh. Mgr. J. Kalmárová


Fašiangy boli odjakživa obdobím veselosti a zábavy. A hoci momentálna situácia veľkým spoločenským akciám nepraje, našim najmladším sme radosť z karnevalu odoprieť nemohli. Žiaci 1.stupňa a 5.ročníka si v rámci svojich tried užili karnevalovú zábavu so všetķým, čo k nej patrí. Nechýbala hudba, tanec, súťaže, tombola a samozrejme ocenenie zúčastnených. Veríme, že spoločné chvíle v kruhu spolužiakov v každom zanechajú príjemné spomienky. Triedne učiteľky 1.stupňa a 5.ročníka.

  Mgr. Ivanka Bőhmová

Fašiangy

iBOBOR
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Súťaž prebiehala podľa kategórií od 8. do 12. novembra 2021. Hlavným cieľom súťaže je podporiť u všetkých žiakov záujem o informačné a komunikačné technológie. Vznikla v Litve v roku 2004. Vlani sa táto informatická súťaž konala v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov.

Na Slovensku sa tento rok konal 15. ročník, s rekordným počtom 102 813 súťažiacich z 1378 škôl. Novinkou bola komunikácia so žiakmi, ktorí mali záujem súťažiť, cez server EduPage a možnosť súťažiť aj z domu pre žiakov, ktorí neboli v škole prítomní.

Naša škola sa súťaže zúčastnila po prvý raz a hneď s 94 záujemcami o bobriu kožušinku. Úspešnými riešiteľmi bolo 10 z nich.

1. kategória Drobec (2. a 3. ročník) - 50 žiakov, 5 úspešných riešiteľov,

2. kategória Bobrík (4. a 5. ročník) - 24 žiakov, 4 úspešní riešitelia,

3. kategória Benjamín (6. a 7. ročník) - 11 žiakov, 1 úspešný riešiteľ,

4. kategória Kadet (8. a 9. ročník) - 9 žiakov, nikto neuspel.

Niektorí žiaci sa vďaka percentilu nad 90 dostali v rámci Slovenska medzi 10 % najúspešnejších riešiteľov, čo je skutočne potešujúce. Výsledky uvádzame v dvoch tabuľkách:

Všetkým výhercom blahoželáme a v najbližších dňoch ich aj potešíme diplomom a malou odmenou. O rok tu máme bobra znovu...

Anton Pierog

STROM ŽIVOTA

– excelentný výkon našich žiakov v celoslovenskej súťažiOdpadu sa nám na zemeguli nakopilo naozaj dosť a riešenie tohto problému potrebuje svet okamžite. Je preto potrebné nebyť k odpadu ľahostajný a prebrať zaň svoj podiel zodpovednosti.

Celoslovenská organizácia STROM ŽIVOTA vyhlasuje každý mesiac pre svojich členov environmentálnu súťaž ENVIROPÁTRAČKA v štyroch kategóriách náročnosti. V októbri bola zameraná na veľmi dôležitú tému Odpady.

Aj na našej škole pracuje krúžok Stromu života KRTKOVIA a jeho dvaja členovia Oliver Hovorka z 5.CMichal Bartko z 9.A pracovali veľmi úspešne a získali 1. miesta vo svojich kategóriách. Spoznávali označenia plastov, hľadali výrobky zbytočne balené vo viacerých plastoch, spoznali silu prírodných ekologických čistiacich prostriedkov, vytvárali zo starých vecí nové. Naučili sa, že nie každý odpad je odpad, ale je to materiál na ďalšie tvorenie. Miškovi a Oliverovi gratulujeme k 1. miestam. Veronika Marcineková, vedúca krúžku SŽ Krtkovia

Pečie celé ŠKD


Nechali sme sa inšpirovať známou televíznou reláciou a rozhodli sme sa, že budeme piecť tiež. K dispozícii máme výborne vybavenú žiacku kuchynku, poznáme jednoduché recepty na delikátne sladké aj slané pečivo, takže sme sa mohli do pečenia s chuťou pustiť. S chuťou sa žiaci ŠKD so svojimi vychovávateľkami pustili do práce a s ešte väčšou chuťou do jedenia, keď boli dobroty na stole. Nezabudli ponúknuť každého, kto sa v kuchynke objavil. Vám ponúkame video, v ktorom si môžete pozrieť ako sa deti priúčajú kuchárskemu umeniu. Dobrú chuť, či vlastne – príjemné pozeranie...

Vianočná besiedka


Už nadišiel nádherný vianočný čas a kúzlo Vianoc je všade okolo nás. Zázračné Vianoce, stromček sa ligoce... Dnes sa svetielka šťastia rozžiarili nielen na stromčeku, ale aj v očkách našich žiakov.  Vianočnou  besiedkou  sme si pripomenuli blížiace sa Vianoce.

Fakt, že nie všetky deti na svete majú Vianoce. Tento svet občas nie je tak rozprávkový a šťastie k nám príde iba vtedy, ak máme šťastie. Spevom, koledami a vinšmi  sa naše deti podujali  priniesť pokoj, lásku, nádej a vieru tam, kde jej je málo a tak vyčarovať úsmev a radosť. Posolstvom Vianoc je nekonečná Božia láska k nám, Boh, ktorý sa stáva človekom.  Vianoce sa dajú nazvať aj sviatkami našich sŕdc, pretože Kristus túži narodiť sa v našich srdciach, aby zostali vždy horúce a plné lásky k všetkým ľuďom.

Do Vianoc zostávalo iba zopár dní a ani učitelia nás už v škole neskúšali. Preto sme hrali o každý moment a dali do toho každý z nás trochu zázraku. Boli to prvé ozajstné Vianoce. Všetci sme do toho dali dušu. Naše prsty šli pri hraní na flaute a harmonike ako samé a vôbec sme neboli nervózni. Pri speve sme do toho dávali všetko,  aby naše posolstvo zasiahlo všetkých v najhlbšom kúte srdca. Po natočení vianočnej besiedky radosť  zavládla v každom z nás. A bolo to naozaj vidieť. Všetci prítomní  boli spokojní, v celej škole bolo cítiť dobrú náladu.

Zo srdca ďakujem žiakom, ktorí sa podieľali na tvorbe vianočnej besiedky a to spevákom  zo  VI.B., naším hudobníkom Oliverovi Hovorkovi, Miške Ballovej a Benjimu Benkovi  a kameramanovi Mgr. Miroslave Ďurišovej .

Milí naši žiaci, milí naši rodičia, milí naši učitelia, s  Vianocami prichádzajú nádej, viera a láska. Želáme Vám, aby všetky tieto dôležité veci stretli Vás  i vašu rodinu. Nech Vám duch Vianoc prinesie mier, nech Vám radosť Vianoc prinesie nádej, nech Vám teplo Vianoc pridelí  veľký kus lásky. Všetkým zo srdca prajeme požehnané a milostiplné sviatky a šťastný Nový rok!


S prianím všetkého dobrého

 Mgr. Kristián Bartoš

Pozrite si video

Pasovanie do cechu prváka


Dňa 19. 11. 2021 (v piatok) sa naša škola obliekla do čarovného rúcha. Ocitli sme sa v škole Harryho Pottera. Všetkými chodbami sa ozývali pocity: „Bojím sa.“, „Čo nás čaká?“, „Teším sa.“, „Už budem naozajstným prvákom“. Žiaci deviatych ročníkov spolu so svojimi triednymi učiteľmi pripravili pre prváčikov krásny a zaujímavý program. Žiačikovia museli zložiť slávnostný sľub prváka a zahrať metlobal. Za odmenu dostali medailu, certifikát o prijatí do cechu a sladkú odmenu. Všetci pevne veríme že naši prváčikovia budú mať celých 9 rokov štúdia úsmev na tvári ako v tento slávnostný deň.


Olympiáda v anglickom jazyku


Školské kolo máme úspešne za sebou. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov v dvoch kategóriách. A ako to celé dopadlo? Na prvých troch miestach sa v kategórii 1A umiestnili: 1. miesto Zojka Fridrichová 5. C, 2. miesto Filip Valach 6. C, 3. miesto Nikolas Hauk 6. C. V kategórii 1B sa na prvých troch miestach umiestnili: 1. miesto Samuel Hamári 9. C, 2. miesto Peter Colotka 9. C, 3. miesto Kristína Balgová 9. C. Všetkým víťazom srdečne gratulujeme, prajeme veľa úspechov na okresnom kole a všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme na sa nich v budúcom školskom roku. Mgr. Eva Rozkošová."Takí sme boli"


Našim žiakom sme v tomto mesiaci pripravili zábavnú súťaž. V súťaži pod názvom „Takí sme boli“ bolo úlohou žiakov II. stupňa spoznať svojich učiteľov a správne priradiť meno k fotke . Naši učitelia poskytli fotky zo svojich albumov, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Do súťaže sa zapojilo celkom 21 učiteľov. Aby to bolo pre žiakov napínavé, a pri tom sa trochu zabavili, sťažili sme identifikáciu! Fotky našich učiteľov totiž boli z čias kedy mali 1 až 2 roky. Počas súťaže prebiehali živé diskusie v triedach. Miestami sme mali pocit, že sa nachádzame v detektívnom seriáli. Celkom sa zapojilo 15 tried v počte vyše 300 žiakov. Motivácia bola pre nich zaujímavá a každý chcel vyhrať. Nakoniec dve úspešné triedy 7.A a 9.A dokázali získať najvyšší počet bodov. Víťazi si odniesli odmenu vo forme Pizze, ktorú si mohli objednať podľa chuti a množstva. Výhercom sme zablahoželali a popriali dobrú chuť! Ďakujeme všetkým triedam, že sa zapojili do tejto náročnej súťaže. Týmto sa chcem poďakovať za nezabudnuteľný zážitok, nostalgiu a možnosť vrátiť sa do čias nášho detstva Verím, že si to ešte raz zopakujeme.

casopis

Vyšli nové Školovinky


Do archívu školského časopisu pribudlo ďalšie číslo. Nájdete v ňom prehľad najdôležitejších aktivít a udalostí, ktoré sa udiali v prvej polovici školského roka 2021/2022. Zámerom Školoviniek je obzretie sa do minulosti, plnia teda funkciu akejsi kroniky školy. O najnovších udalostiach Vás budeme naďalej informovať na tejto webovej stránke. Prajeme príjemné čítanie.


Redakcia Školoviniek


Lyžiarsky výcvik –Vyšná Boca

Po vydaní rozhodnutia ministra školstva zo dňa 19.  1. 2022 o povolení organizovania lyžiarskych výcvikov sa aj naša škola rozhodla organizovať lyžiarsky výcvik aj napriek pandemickej situácii. Záujem zo strany žiakov a ich rodičov bol veľký, avšak z dôvodu kapacitných možností ubytovacieho zariadenia sa ho napokon zúčastnilo do 40 detí. Výcvik sa konal od 20. 2. -25. 2. 2022 v lyžiarskom stredisku Vyšná Boca.

Ubytovaní sme boli v hoteli Barbora v príjemne zariadených izbách s vlastným sociálnym zariadením. Vleky a požičovňa boli hneď pri hoteli, čo bolo veľkou výhodou strediska. V prvý deň výcviku sme zisťovali koľko z detí je nelyžiarov a koľkí už vedia lyžovať. Lyžiarov bolo presne 9 z 35 detí. Ostatní sa učili prvý deň zapínať si lyže chodiť v nich a brzdiť. Musím povedať, že už tu sa ukazovali niektorí, že sú veľmi šikovní a mali pevnú vôľu. Postupne sa zo všetkých stali odvážni lyžiari a išlo im to neskutočne. Boli úžasní. Prekonávali samých seba a hlavne.... CHCELI sa učiť. Zdolali aj najstrmší kopec a na vlekoch sa viezli ako keby to už dávno vedeli. Za 5 dní sa naučili výborne lyžovať za čo im patrí veľký obdiv. V posledný deň sme pre nich na svahu prichystali preteky pomedzi bránky, čo zvládol každí, ktorí sa prihlásil do pretekov. Úžasné boli aj večerné programy s deťmi, kde sa mnohí ukázali  ako osobnosti od ktorých sa môžeme veľa učiť aj my dospelí. Vo vedomostných či športových súťažiach nás dospelých mnohokrát prekonali a boli dobrí učitelia aj pre nás. Bolo cítiť v nich pohodu, pokoru a neskutočnú spoluprácu medzi sebou. Sme vďační, že sme mohli byť s Vami a zdieľať Vašu prítomnosť.


Poďakovanie patrí aj kolegom lyžiarskeho tímu: Mgr. Vladimírovi Gallovi, Mgr. Petrovi Püšpökymu-zdravotníkovi, Mgr. Dorotke Gallovej a Mgr. Katke Balgovej.

Mgr. Zuzana BalováSúťaž Ypsilon


Aj v školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili do zábavnej súťaže v predmete slovenský jazyk a literatúra pre žiakov základných škôl - YPSILON - slovina je hra. Jej úlohou je motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a úloh. Cieľom je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa spájajú s výučbou tohto predmetu. Súťaže sa zúčastnili žiaci 2. stupňa a to konkrétne 35 žiakov. Úspešných riešiteľov bolo 23. 100 % úspešnosť dosiahli žiaci:Veronika Bartošová 5. A, Oliver Hovorka 5.C. Každý žiak dostal za odmenu diplom a pero. Mgr. Miroslava Ďurišová


„Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,
Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto,
že som sa narodil v Šali.

Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa
ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského


V mesiaci február 2022 si žiaci zmerali sily v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Šaliansky Maťko je veľkým prínosom pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie. Do okresného kola postúpili Sára Cimermanová, žiačka 2. ročníka, Zojka Fridrichová, žiačka 5. ročníka a Martin Bodnár, žiak 7. ročníka.  

 Výsledky školského kola:

I. Kategória

1. miesto – Sára Cimermanová (2. B)

2. miesto – Peter Šebók (4. B) a Bianka Tašká (4. B


II. Kategória

1. miesto – Zojka Fridrichová (5. C)

2. miesto – Martina Bartošová (5. C) a Sofia Matiašová (5. A)


III. Kategória

1. miesto – Martin Bodnár


Okresné kolo súťaže sa konalo dňa 25.2.2022. Žiak Martin Bodnár postupuje do krajského kola a veríme, že nás bude úspešne reprezentovať. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme! Mgr. Miroslava ĎurišováTvoríme na hodinách občianskej náuky


V rámci tematického celku Naša škola, naša trieda si šiestaci spestrili hodinu OBN vypracovaním projektov na danú tému. Pripravili si obrázkový materiál, informácie o škole, farbičky, lepidlá... a šup do práce. Rozdelili sa do 4-5 členných skupín a mohol začať ten správny ruch pri práci. Žiaci si v skupinách porozdeľovali úlohy, učili sa vzájomnej spolupráci a komunikácii, veď každá skupina chcela mať ten svoj projekt najkrajší. Žiaci svoje práce prezentovali pred triedou, a tak sme sa dozvedeli niečo o histórii našej školy, o nových učebniach, čo sa im v škole páči a čo by chceli zmeniť, prečo radi chodia do školy, akých máme milých a láskavých učiteľov.


          


... a keďže sa hovorí, že „láska prechádza cez žalúdok", tak nezabudli ani na jedáleň a pani kuchárky, ktoré nám s láskou varia samé chutné jedlá. Mgr. Monika Vaškorová

Naši žiaci na hodinách fyziky vytvorili takéto modely hydraulických zariadení. Modely vyrábali žiaci II. stupňa na Základnej škole Námestie A. H. Škultétyho.

Hodina INF-3.C

Krásne práce žiakov-MIKULÁŠ.

Žiaci si na chvíľu vyskúšali ako funguje "parlament"

 

Na našej škole sa konali voľby do Žiackej školskej rady (ŽŠR). Všetci kandidáti sa v krátkosti predstavili. Na základe sympatií a preferencií si žiaci volili svojich reprezentantov. Hlasovanie bolo tajné a po ukončení volieb sa volebné lístky vhodili do hlasovacej urny, ktorá sa spečatila. Po voľbách sa sčítali hlasy a vyhodnotili sa výsledky volieb. Zo zvolených žiakov sa vytvorila žiacka školská rada, ktorá bude zastupovať svojich spolužiakov.

Predvianočné pečenie

v podaní 7. A triedy


Siedmaci predviedli svoje kulinárske schopnosti a kreatívne využili hodinu Techniky. Samozrejme ochutnávka počas prípravy nemohla chýbať, avšak žiaci boli veľmi prajní a ponúkli aj svojich učiteľov a vedenie školy.

Žiacka školská rada bude reprezentovať svojich spolužiakov, vyjadrovať ich názory a záujmy, predkladať návrhy na zmeny a nové aktivity v škole. Bude hľadať nové riešenia aktuálnych problémov.

Tešíme sa na spoluprácu so žiakmi ŽŠR!

Mikuláš

V našej škole