aktivity
casopis
nasaskola
pedagogovia
zaujmove
fotogaleria
videokronika
zverejnovanie prazdniny jedalen kontakt v
fotogaleria videokronika uvod

Nechajte nám odkaz

dokumenty

Školský rok 2012-2013

Školský rok 2013-2014

Pasovanie do cechu školákov

Halloween

Účelové cvičenie

Didaktické hry

Vianoce

Sv. Valentín

Karneval

Zápis do 1. ročníka

Deň učiteľovŠkolský rok 2014-2015

Európsky deň jazykov

Svetový deň úsmevu

Didaktické hry

Deň jablka

Retro 2015

Happy day

Deň Zeme

Záver školského roka

Školský rok 2015-2016

Pasovanie do Cechu školáka

Jeseň v ŠKD

Halloween

Deň jablka

Karneval

Deň Zeme

Školský rok 2015-2016

Deň otvorených dverí

Karneval

fotogaléria