Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

projekty

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Sprievodca šk.rokom 2020/2021

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

Školský vzdelávací program

naša škola
V školskom roku 2019/2020 pracuje na našej škole 64 zamestnancov, z toho 48 pedagogických a 16 nepedagogických. Škola zamestnáva vlastného špeciálneho a sociálneho pedagóga.
V školskom roku 2018/2019 školu navštevuje 607 žiakov v 25 triedach, z toho 11 tried je na 1. stupni a 14. tried na 2. stupni.

Viac fotografií…

História školy


Založenie

Časť budovy bola otvorená v šk. roku 1979/80. Celá budova bola otvorená v šk. roku 1980/81 pri príležitosti Medzinárodného roku dieťaťa. Prvou riaditeľkou školy sa stala Mgr. Anna Šuhajová. V každom ročníku boli dve paralelné triedy. ŠKD fungoval vo svojich vlastných priestoroch. Prvým školníkom bol pán Horniak.


Riaditeľka/riaditeľ

Zástupkyňa /zástupca/ riaditeľky školy

Mgr. Anna Šuhajová

Mgr. Valéria Trojčáková, Mgr. Mária Micháľová

Mgr. Viera Marková

Mgr. Ľudmila Mészárošová, Mgr. Pavel Vrško

Mgr. Anna Juhošová

Mgr. Ľudovít Filický, Mgr. Ivana Labudová

Mgr. Vlasta Lunterová

Mgr. Zuzana Balová, Mgr. Alena Bursová (Mgr. Danica Schmidtová)

Mgr. Jozef Cuper (od 1.1.2019)

Mgr. Zuzana Balová, Mgr. Danica Schmidtová

História vedenia školy