aktivity
casopis
nasaskola
pedagogovia
zaujmove
fotogaleria
videokronika
zverejnovanie prazdniny jedalen kontakt v
fotogaleria videokronika uvod

Nechajte nám odkaz

dokumenty

Žiacka knižka

naša škola
V školskom roku 2017/2018 pracuje na našej škole 66 zamestnancov, z toho 50 pedagogických a 16 nepedagogických. Škola zamestnáva vlastného špeciálneho pedagóga.
V školskom roku 2017/2018 školu navštevuje 604 žiakov.

Viac fotografií…