Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

Základné informácie

Súhlas so spracovaním

Zásady spracovania osobných údajov

Poučenie o právach dotknutých osôb

Žiadosť dotknutej osoby

Namietanie spracúvania osobných údajov