kontakt

edupage

Prihláška do ZŠ

Pedagogický zbor

I.A

Mgr. A. Synáková

I.B

Mgr. T. Belovová

II.A

PaedDr. Ž.Kvietiková

II.B

Mgr. Z. Milatová

III.A

Mgr. I. Maďarová

III.B

Mgr. A. Butorová

IV.A

Mgr. S. Macaláková

IV.B

Mgr. Z. Bartošová

IV.C

Mgr. N. Folková

V.A

Mgr. E. Rozkošová

V.B

Mgr. P. Demeter

VI.A

Mgr. P. Andoková

VI.B

Mgr. B. Havrilová

VI.C

Mgr. I. Böhmová

VII.A

Mgr. M. Barcajová

VII.B

Mgr. M. Hovorková

VII.C

Ing. M. Komadová

VIII.A

Ing. E. Glézlová

VIII.B

Mgr. M. Jačmeníková

VIII.C

Mgr. M. Gregušová

IX.A

Mgr. J Dulová

IX.B

Mgr. K. Bartoš

IX.C

Mgr. P. Bobáľ

Mgr. Petra ANDOKOVÁ            

Mgr. Zuzana BALOVÁ               

Mgr. Martina BARCAJOVÁ          

Mgr. Kristián BARTOŠ

Mgr. Zuzana BARTOŠOVÁ  

Mgr. Tatiana BELOVOVÁ

Mgr. Peter BOBÁĽ

Mgr. Adriana BUTOROVÁ

Mgr. Ivana BŐHMOVÁ             

Mgr. Jozef Cuper

Mgr. Jana ČARNÁ

Mgr. Pavol DEMETER

Mgr. Janka DULOVÁ

Mgr. Nina FOLKOVÁ

Ing. Edita  GLÉZLOVÁ  

Mgr. Tibor GONDA

Mgr. Milada GRANČAYOVÁ   

Mgr. Mariana GREGUŠOVÁ

Mgr. Beatrica HAVRILOVÁ

Mgr. Tatiana GOMOLOVÁ

Mgr. Michaela HOVORKOVÁ

Ing. Estera HRONČEKOVÁ, PhD.

Mgr. Martina JAČMENÍKOVÁ  

Ing. Martina KOMADOVÁ

PaedDr. Žofia KVIETIKOVÁ

Mgr. Erik LEKÝR  

Mgr. Svetlana MACALÁKOVÁ  

Mgr. Iveta  MAĎAROVÁ

Mgr. Veronika MARCINEKOVÁ

Mgr. S. MATÚŠKOVÁ      

Mgr. Zlatica MILATOVÁ

Mgr. Eva ROZKOŠOVÁ

Mgr. Martina RUMANOVÁ

Mgr. Mária SOKOBOVÁ

Mgr. Andrea SYNÁKOVÁ

Mgr. K.Szumová

Mgr. Monika VAŠKOROVÁ


BIO-FRA

1. Stupeň, INF

ANJ – ETV

NBV - História

1. stupeň

1. stupeň

DEJ - GEG

1. stupeň

ANJ

DEJ,UKJ

TSV - OBN

MAT – GEG

ANJ - SJA

1. stupeň

NEJ - BIO

VYV - BIO

1. stupeň, ANJ

SJL - ETV

ANJ

MD

MAT – GEG

FYZ - THD

SJL - NEJ

MAT

1. stupeň

TSV - THD

1. stupeň

1. stupeň

CHE – FYZ

SJL-FIG

1. stupeň

ANJ, vých.poradca

NBV

1. stupeň

1. stupeň

THD

RUJ


Triedni učitelia

Riaditeľstvo

Riaditeľ školy

Mgr. J. Cuper

Zástupkyňa pre
1. stupeň

Mgr. Z. Balová

Zástupkyňa pre
2. stupeň

Ing. E. Hrončeková PhD

Vychovávateľky  ŠKD

Asistenti  učiteľa

Mgr. Kvetoslava Szumová

Mgr. Lenka Šabová

Bc.   Diana Knapeková

Mgr. Lucia Kollárová

Mgr. D. Gallová