Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

projekty

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Sprievodca šk.rokom 2020/2021

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

Školský vzdelávací program

Naši pedagógovia
Pedagogický zbor

I.A

Mgr. I. Maďarová

I.B

Mgr. A. Butorová

II.A

Mgr. S. Macaláková

II.B

Mgr. Z. Bartošová

II.C

Mgr. N. Folková

III.A

Mgr. A. Synáková

III.B

Mgr. T. Belovová

IV.A

PaedDr. Ž.Kvietiková

IV.B

Mgr. M. Sokobová

IV.C

Mgr. Z. Milatová

V.A

Mgr. M. Barcajová

V.B

Mgr. M.Hovorková

V.C

Ing. M. Komadová

VI.A

Ing. E. Glézlová

VI.B

Mgr. M. Jačmeníková

VI.C

Mgr. M. Gregušová

VII.A

Mgr. J Dulová

VII.B

PaedDr. Kamila Fajčíková

VII.C

Ing.  E. Hrončeková,Phd.

VIII.A

Mgr. E. Rozkošová

VIII.B

Mgr. B. Havrilová

VIII.C

Mgr. P. Demeter

IX.A

Mgr. T. Gomolová

IX.B

Mgr. P. Bobáľ

Ing. M. Komadová

IX.C

Mgr. Petra Andoková

Mgr. Petra ANDOKOVÁ            

Mgr. Zuzana BALOVÁ               

Mgr. Martina BARCAJOVÁ          

Mgr. Kristián BARTOŠ

Mgr. Zuzana BARTOŠOVÁ  

Mgr. Tatiana BELOVOVÁ

Mgr. Peter BOBÁĽ

Mgr. Adriana BUTOROVÁ

Mgr. Ivana BŐHMOVÁ             

Mgr. Pavol DEMETER

Mgr. Janka DULOVÁ

PaedDr. Kamila FAJČÍKOVÁ  

Mgr. Nina FOLKOVÁ

Ing. Edita  GLÉZLOVÁ  

Mgr. Tibor GONDA

Mgr. Andrea Gorejová

Mgr. Milada GRANČAYOVÁ   

Mgr. Mariana GREGUŠOVÁ

Mgr. Beatrica HAVRILOVÁ

Mgr. Tatiana GOMOLOVÁ

Mgr. Michaela HOVORKOVÁ

Ing. Estera HRONČEKOVÁ, PhD.

Mgr. Martina JAČMENÍKOVÁ  

Mgr. Anton PIEROG

Ing. Martina KOMADOVÁ

PaedDr. Žofia KVIETIKOVÁ  

Mgr. Svetlana MACALÁKOVÁ  

Mgr. Iveta  MAĎAROVÁ

Mgr. Veronika MARCINEKOVÁ      

Mgr. Zlatica MILATOVÁ

Mgr. Eva ROZKOŠOVÁ

Mgr. Danica SCHMIDTOVÁ  

Mgr. Mária SOKOBOVÁ

Mgr. Andrea SYNÁKOVÁ

Mgr. Martina RUMANOVÁ

Mgr. Ľubica DRAKOVÁ

Mgr. Erik LEKÝR

Mgr. Jana ČARNÁ

Mgr. Monika VAŠKOROVÁ

Mgr. Monika Hegedušová

BIO-FRA

1. Stupeň, INF

ANJ – ETV

NBV - História

1. stupeň

1. stupeň

DEJ - GEG

1. stupeň

ANJ

MAT – GEG

ANJ - SJA

ANJ - GEG

1. stupeň

NEJ - BIO

VYV - BIO

Soc. pedagóg

1. stupeň

SJL - ETV

ANJ

SJL - FIL

MAT – GEG

FYZ - TEH, vých. por.

SJL - NEJ

1.-4. INF, ANJ 1.st.

MAT

1. stupeň

1. stupeň

1. stupeň

CHE – FYZ

1. stupeň

ANJ

SJL - DEJ

1. stupeň

1. stupeň

NBV

špec. Pedagóg

TSV - THD
TSV - OBN

RUJ

SJL - VYV

Triedni učitelia

Riaditeľstvo

Riaditeľ školy

Mgr. J. Cuper

Zástupkyňa pre
1. stupeň

Mgr. Z. Balová

Zástupkyňa pre
2. stupeň

Mgr. D. Schmidtová

M. Balková
1.odd: II.B, I.A
H. Kováčová
2.odd:I.B.III.B
Mgr. A. Gorejová
3.odd:III.B,IV.A,IV.B
Mgr. J. Kalmárová
4.odd:I.A, IV.C
Ž. Pretzová
5.odd:II.C, III.A
Mgr. M.Bobišová
6.odd:II.A,III.A,III.B
Zamestnanci školy
Prevádzkoví zamestnanci
Š. Lenický
školník
M. Žifčáková
Upratovačka
M. Stehlíková
upratovačka
A. Gálusová
upratovačka
A. Mazánová
upratovačka
I.  Oláhová
upratovačka
D. Michalecová
personalistika
Z. Chrapková
ekonómka
Zamestnanci školskej jedálne
J. Vargová
vedúca ŠJ
E. Balgová
Hl. kuchárka
I. Rechtoríková
kuchárka
K. Balgová
Pom. kuchárka
E. Modrovičová
Pom. kuchárka
Z. Sabóová
Pom. kuchárka
S. Štromajerová
Pom. kuchárka
M. Chrienová
kuchárka

Vychovávateľky  ŠKD

Asistenti  učiteľa

Mgr. Kvetoslava Szumová

Mgr. Monika Vaškorová

Mgr. Lenka Šabová

Bc.   Beata Trebuľová

Ľubomír Frčka

Diana Knapeková

Mgr. Lucia Kollárová

Mgr. Katarína Balgová
 - psychologička

PhDr. Slávka Makovníková

- psychologický terapeut