Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš
Naši pedagógovia

MAT, GEO (MD)
SJL, FIL
MAT, TEH
ANJ, ETV
GEO, DEJ
TEV, OBV
BIO, TECH
ANJ, GEO
BIO, NEJ 
TEV, RUJ
FYZ, TEH
CHE
NEJ, SJL
SJL, HUV, ETV
TEV,ETV
SJL,DEJ
MAT 
ANJ
NBV
VYV, BIO
SJL, FIL
Odborný zamest.
MAT - GEO
ANJ
NBV
TEV
INF
MAT
SLJ, ETV
ANJ
ANJ
Pedagogický zbor
M. Balková
1.oddelenie
Mgr. M.Bobišová
2.oddelenie
K. Beláková
3.oddelenie
Mgr. J. Kalmárová
4.oddelenie
H. Kováčová
5.oddelenie
Ž. Pretzová
6.oddelenie
Mgr. A. Gorejová
7.oddelenie
Zamestnanci školy
Prevádzkoví zamestnanci
Š. Lenický
školník
M. Žifčáková
Upratovačka
M. Stehlíková
upratovačka
A. Gálusová
upratovačka
I. Rechtoríková
upratovačka
A. Mazánová
upratovačka
I.  Oláhová
upratovačka/zast./
Z. Králiková          
upratovačka/zast./
D. Michalecová
personalistika
Z. Chrapková
ekonómka
Zamestnanci školskej jedálne
P. Balková
vedúca ŠJ
E. Balgová
Hl. kuchárka
I. Rechtoríková
kuchárka
K. Balgová
Pom. kuchárka
E. Modrovičová
Pom. kuchárka
Z. Sabóová
Pom. kuchárka
S. Štromajerová
Pom. kuchárka
M. Chrienová
kuchárka
J. Vargová
MD

I.A

Mgr. A. Synáková

I.B

Mgr. T. Belovová

II.A

PaedDr. Ž.Kvietiková

II.B

Mgr. M. Sokobová

II.C

Mgr. Z. Milatová

III.A

Mgr. I. Maďarová

III.B

Mgr. A. Butorová

III.C

Mgr. M. Grančayová

IV.A

Mgr. S. Macaláková

IV.B

Mgr. Z. Bartošová

IV.C

Mgr. N. Folková

V.A

Mgr. J Dulová

V.B

PaedDr. K. Fajčíková

V.C

Ing.  E. Hrončeková,Phd.

VI.A

Mgr. E. Rozkošová

VI.B

Mgr. B. Havrilová

VI.C

Mgr. P. Demeter

VII.A

Mgr. T. Horváthová

VII.B

Mgr. P. Bobáľ

VII.C

Mgr. S. Matúšková

VIII.A

Mgr. M. Barcajová

VIII.B

Mgr. V. Demeterová

VIII.C

Mgr. J. Čarná

IX.A

Mgr. M. Jačmeníková

IX.B

Mgr. E. Glézlová

Mgr. Petra ANDOKOVÁ

Mgr. Eva BALÁŽOVÁ                

Mgr. Zuzana BALOVÁ               

Mgr. Martina BARCAJOVÁ          

Mgr. Kristián BARTOŠ

Mgr. Zuzana BARTOŠOVÁ  

Mgr. Tatiana BELOVOVÁ

Mgr. Peter BOBÁĽ

Mgr. Adriana BUTOROVÁ

Mgr. Ivana BŐHMOVÁ

Mgr. Jana ČARNÁ

Mgr. Ján ČERVOČ                      

Mgr. Pavol DEMETER

Mgr. Janka DULOVÁ

PaedDr. Kamila FAJČÍKOVÁ  

Mgr. Nina FOLKOVÁ

Ing. Edita  GLÉZLOVÁ  

Mgr. Tibor GONDA 

Mgr. Milada GRANČAYOVÁ   

Mgr. Mariana GREGUŠOVÁ

Mgr. Beatrica HAVRILOVÁ

Mgr. Štefan HORVÁTH   

Mgr. Tatiana HORVÁTHOVÁ

Mgr. Michaela HOVORKOVÁ

Ing. Estera HRONČEKOVÁ, PhD.

Mgr. Martina JAČMENÍKOVÁ       

Mgr. Zuzana KALISKÁ   

Mgr. Valéria KMEŤOVÁ

Mgr. Michal KOMADA 

Ing. Martina KOMADOVÁ

PaedDr. Žofia KVIETIKOVÁ  

Mgr. Vlasta LUNTEROVÁ  

Mgr. Svetlana MACALÁKOVÁ  

Mgr. Iveta  MAĎAROVÁ

Mgr. Veronika MARCINEKOVÁ

Mgr. Monika MAZÚCHOVÁ          

Mgr. Soňa MATÚŠKOVÁ

Mgr. Zlatica MILATOVÁ

Mgr. Eva ROZKOŠOVÁ

Mgr. Danica SCHMIDTOVÁ  

Mgr. Mária SOKOBOVÁ

Mgr. Andrea SYNÁKOVÁ

Mgr. Martina RUMANOVÁ

Mgr. Ľubica DRAKOVÁ

asistent učiteľa

MAT - TEH

1. stupeň

ANJ – ETV

NBV

1. stupeň

1. stupeň

DEJ - GEO

1. stupeň

ANJ

TEV - OBN

BIO TEH

MAT – GEO

ANJ - SJA

ANJ - GEO

1. stupeň

NEJ - BIO

VYV - BIO

1. stupeň – ANJ

SJL - ETV

ANJ

TEV - RUJ

SJL - FIL

MAT – GEO (MD)

FYZ - TEH

SJL - NEJ

1. stupeň

RUJ - TEV

Medzinár. Vzťahy

MAT

1. stupeň

SJL – HUV – ETV

1. stupeň

1. stupeň

CHE – FYZ

MAT - GEO

SJL - FIL

1. stupeň

ANJ

SJL - DEJ

1. stupeň

1. stupeň

NBV

špec. pedagóg

Triedni učitelia

Vychovávateľky  ŠKD