archiv2018
casopis
nasaskola
pedagogovia
zaujmove
fotogaleria
videokronika
zverejnovanie prazdniny jedalen kontakt v
fotogaleria videokronika uvod

Nechajte nám odkaz

dokumenty

Žiacka knižka

casopis

Vyšli nové

Školské roky 2013-14, 2014-2015, 2015-16

Pasovanie do cechu školáka

liliana.wmv

Školský rok 2012-13

skolkari.wmv karneval.wmv

Návšteva predškolákov

Karneval

cech.wmv

Odovzdanie finančného daru

morena2013skul.wmv

Vynášanie Moreny

den matiek.wmv

Deň matiek

Školský rok 2016-17

videokronika

archív

Školský rok 2017-18

Školský rok 2018-19