Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

Projekt NAPPPA

informácie

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

Záujmové vzdelávanie

P.č.

Záujmové krúžky

Meno vedúceho krúžku


1.

Turistický krúžok (7.-9.roč.)

Bobáľ


2.

Vybíjana – ml. žiačky

Bobáľ


3.

Florbal – st. žiaci

Komada


4.

Anglický jazyk   1.B

Rozkošová


5.

Anglický jazyk   2. A    I.sk


Rozkošová


6.

Anglický jazyk   2. A II.sk.

Rozkošová


7.

Vševedko

Bartošová


8.

Fyzikálny  krúžok

Hrončeková


9.

Hravá slovenčina

Gomolová10.

Chcem vedieť slovenčinu   9.C

Jačmeníková


11.

Z každého rožka troška

Havrilová


12.

Strelecký krúžok

Gonda


13.

Dramatický krúžok

Böhmová


14.

Anglický jazyk    2. B

Böhmová


15.

Nebojme sa monitoru

Komadová


16.

Basketbal – diev.

Lekýr


17.

Futbal – II. st. chl.

Demeter


18.

Matematický krúžok   9.roč

Demeter


19.

Kaleidoskop – 7.C

Demeter


20.

Florbal – diev.  

Horváth


21.

Futbal – diev.

Horváth


22.

Vybíjaná – .3 -5. roč.

Lenický


23.

Stolný tenis - chlapci

Bokroš24.

Badminton

Lenický25.

Basketbal -   7. – 9. roč.

Lenický26.

Stolný tenis - dievčatá

Bokroš


27.

Slovenčina vážne    9.B

Gregušová


28.

Počítačový krúžok – 4.roč.

Gorejová


29.

Dramatický krúžok  2. – 3.roč.

Gorejová


30.

Zdravotnícky krúžok

Ubrankovičová


Záujmové krúžky 2019/20