aktivity
casopis
nasaskola
pedagogovia
zaujmove
fotogaleria
videokronika
zverejnovanie prazdniny jedalen kontakt v
fotogaleria videokronika uvod

Nechajte nám odkaz

dokumenty
Záujmové vzdelávanie

Chceme vedieť poskytnúť prvú pomoc


Nie sme ešte dospelí, len žiaci základnej školy, ale chceme vedieť poskytnú prvú pomoc. Kto by nás to iný naučil, ako naša Jarka. Na našej škole je vedúcou krúžku ,,Mladý zdravotník“. Záleží jej na tom, aby sme vedeli niečo o poskytnutí prvej pomoci. Učí nás, ako reagovať v rôznych daných situáciách a ako poskytnúť prvú pomoc. Pripravuje nás na súťaže o prvej pomoci, ale aj do dospelosti, aby sme vedeli, ako reagovať a pomôcť tým, ktorí to budú od nás, laikov, potrebovať.

Filip Priškin, žiak zdravotníckeho krúžku ,,Mladý zdravotník“.