kontakt

edupage

Kompetencie riaditeľa školy

Žiadosti - formuláre


Žiadosť o odhlásenie  žiaka zo školy

Žiadosť o prijatie žiaka na povinnú školskú dochádzku

Žiadosť o individuálne vzdelávanie žiaka

Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky

Žiadosť o osobitné plnenie povinnej školskej dochádzky

Žiadosť o oslobodenie žiaka od telesnej a športovej výchovy si môžu rodičia vyzdvihnúť na riaditeľstve školy