aktivity
casopis
nasaskola
pedagogovia
zaujmove
fotogaleria
videokronika
zverejnovanie prazdniny jedalen kontakt v
fotogaleria videokronika uvod

Nechajte nám odkaz

dokumenty

Žiacka knižka

casopis

Vyšli nové

skolovinky 1.pdf

Školovinky 1

Školovinky 2

časopis

Školovinky 3

skolovinky2-2014.pdf

Školovinky 4

skolovinky1-2015 web.pdf skolovinky6_web.pdf

Školovinky 6

Školovinky 5

skolovinky7.pdf

Školovinky 7

Školovinky 8

Vyšli nové Školovinky


skolovinky1-2017web.pdf

Školovinky 9

Radi by sme poznali váš názor na Školovinky. Zaujíma nás, čo si myslíte o jeho vzhľade a o jeho obsahu. Privítame podnetné návrhy, ako náš školský časopis zlepšiť. Tiež by nás veľmi potešili vaše články o aktivitách, ktorých sa v škole zúčastňujete, články o vašich záľubách alebo zaujímavých ľuďoch. Svoje podnety a príspevky nám môžete poslať na emailovu adresu skolcck@gmail.com.

Prajeme vám príjemné čítanie a tešíme sa na vašu odozvu.

Redakcia


skolovinky2_2017web.pdf

Školovinky 10

Školovinky 11

skolovinky11 .pdf skolovinky12 web.pdf

Nové školovinky tu…

Školovinky 12

Školský rok 2017-2018 sa končí. Spomienky na aktivity a úspechy, ktoré sme  v ňom dosiahli, si môžete oživiť listovaním v najnovšom čísle časopisu Školovinky. Prajeme príjemné čítanie.