Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

Projekt NAPPPA

informácie

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

Školský vzdelávací program

časopis

Školovinky 9

Školovinky 12

skolovinky 1.pdf

Školovinky 1

Školovinky 2

Školovinky 3

skolovinky2-2014.pdf

Školovinky 4

skolovinky6_web.pdf

Školovinky 6

skolovinky1-2015 web.pdf

Školovinky 5

skolovinky7.pdf

Školovinky 7

Školovinky 8

skolovinky1-2017web.pdf skolovinky12 web.pdf

Školovinky 13

skolovinky14.pdf

Školovinky 14

skolovinky2_2017web.pdf

Školovinky 10

Školovinky 11

skolovinky11 .pdf skolovinky15.pdf

Školovinky 15

Radi by sme poznali váš názor na Školovinky. Zaujíma nás, čo si myslíte o jeho vzhľade a o jeho obsahu. Privítame podnetné návrhy, ako náš školský časopis zlepšiť. Tiež by nás veľmi potešili vaše články o aktivitách, ktorých sa v škole zúčastňujete, články o vašich záľubách alebo zaujímavých ľuďoch. Svoje podnety a príspevky nám môžete poslať na emailovu adresu kolcck@gmail.com.

Prajeme vám príjemné čítanie a tešíme sa na vašu odozvu.

Redakcia