Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

Projekt NAPPPA

informácie

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

kontakt

Adresa školy:


Základná škola A. H. Škultétyho

Námestie A. H. Škultétyho  9

990 01 Veľký Krtíš

Číslo telefónu:

riaditeľ školy:

zástupkyňa školy:

učtáreň školy:

školská jedáleň:          

047 48 30 401

047 48 30 401

0910 272 138

0911 272 138


IČO:  37831640

DIČ:  2021642183

Email: zsskultetyho@gmail.com