aktivity
casopis
nasaskola
pedagogovia
zaujmove
fotogaleria
videokronika
zverejnovanie prazdniny jedalen kontakt v
fotogaleria videokronika uvod

Nechajte nám odkaz

dokumenty

Žiacka knižka

casopis

Vyšli nové

kontakt

Adresa školy:


Základná škola A. H. Škultétyho

Námestie A. H. Škultétyho  9

990 01 Veľký Krtíš

Číslo telefónu:

riaditeľka školy:

zástupkyňa školy:

učtáreň školy:

školská jedáleň:          

047 4830401

0911 272 138

0910 272 138

0911 272 138