kontakt

edupage

Prihláška do ZŠ

Adresa školy:


Základná škola,

Námestie A. H. Škultétyho  9

990 01 Veľký Krtíš

Číslo telefónu:

riaditeľ školy:

zástupkyňa školy:

učtáreň školy:

školská jedáleň:          

047 48 30 401

047 48 30 401

0910 272 138

0911 272 138


IČO:  37831640

DIČ: 2021642183

Email: zsskultetyho@gmail.com