Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019


Prázdniny

Dátum prázdnin

Udalosť

Pre koho

30.06.2018 - 02.09.2018

Letné prázdniny

Celé Slovensko

31.10.2018 - 04.11.2018

Jesenné prázdniny

Celé Slovensko

22.12.2018 - 07.01.2019

Vianočné prázdniny

Celé Slovensko

01.02.2019

Polročné prázdniny

Celé Slovensko

16.02.2019 - 24.02.2019

Jarné prázdniny

Východné Slovensko

23.02.2019 - 03.03.2019

Jarné prázdniny

Západné Slovensko

02.03.2019 - 10.03.2019

Jarné prázdniny

Stredné Slovensko

18.04.2019 - 23.04.2019

Veľkonočné prázdniny

Celé Slovensko

29.06.2019 - 01.09.2019

Letné prázdniny

Celé Slovensko