aktivity
casopis
nasaskola
pedagogovia
zaujmove
fotogaleria
videokronika
zverejnovanie prazdniny jedalen kontakt v
fotogaleria videokronika uvod

Nechajte nám odkaz

dokumenty

Žiacka knižka

Tu si môžete pozrieť jedálny lístok, prípadne odhlásiť svoje dieťa z obeda

Klára Balgová, Erika Modrovičová, Soňa Štromajerová, Zuzana Szaboová,

Zamestnanci školskej jedálne

Vedúca jedálne

Jana Vargová

Kuchárka

Hlavná kuchárka

Eva Balgová

Iveta Rechtoríková

Pomocné kuchárky

Naša jedáleň

Školská jedálen

v