Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

projekty

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Sprievodca šk.rokom 2020/2021

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

Školský vzdelávací program

Tu si môžete pozrieť jedálny lístok.

Klára Balgová, Erika Modrovičová, Soňa Štromajerová, Zuzana Szaboová, Mária Colotková

Zamestnanci školskej jedálne

Vedúca jedálne

Jana Vargová

Kuchárka

Hlavná kuchárka

Eva Balgová

Marta Chrienová

Pomocné kuchárky

Školská jedálen

v

Prosíme rodičov, aby svoje deti odhlasovali z obedov na tel. čísle 0911 272 138.
V prípade, že je linka obsadená, stačí napísať sms. Ďakujeme za pochopenie.

Vážení rodičia!

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že bezplatné obedy sa budú žiakom poskytovať naďalej do konca školského roka 2020/2021. Do tohto termínu platia rovnaké podmienky, ako doteraz. To znamená, že nie je potrebné uhrádzať stravu, naďalej bude financovaná z dotácii.

O ďalších zmenách Vás budeme informovať.