Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

Projekt NAPPPA

informácie

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

Školský vzdelávací program

Tu si môžete pozrieť jedálny lístok.

Klára Balgová, Erika Modrovičová, Soňa Štromajerová, Zuzana Szaboová, Mária Colotková,
Daniela Fekiačová, Alena Pajonková

Zamestnanci školskej jedálne

Vedúca jedálne

Jana vargová

Kuchárka

Hlavná kuchárka

Eva Balgová

Iveta Rechtoríková

Pomocné kuchárky

Naša jedáleň

Školská jedálen

v

Prosíme rodičov, aby svoje deti odhlasovali z obedov na tel. čísle 0911 272 138.
V prípade, že je linka obsadená, stačí napísať sms. Ďakujeme za pochopenie.