Home

Aktivity / aktuality

Letná školaBrány našej školy sa veru nezatvorili ani po rozdaní vysvedčení. Deti mali možnosť prihlásiť sa do letnej školy, túto možnosť využili naplno. Čakali ich dni plné nových zážitkov a prekvapení, poznatkov a nových kamarátstiev. Júlový týždeň letnej školy bol plný zaujímavých zážitkov: Deti mali prednášku ako sa starať o koníky, mohli si vyskúšať ako koníka očistiť kefou, mohli ich pohladkať, prihovoriť sa im, povoziť sa na nich. Každý deň letnej školy sa začal ranným kruhom, venovali sme sa hádankám, tancovaniu, stolovým hrám na chodbe školy a v horičke. Okrem zábavy sme sa chvíľu venovali aj opakovaniu prírodovedy – chránené zvieratá a rastliny. V rámci priestorov našej školy sme využili kuchynku, kde sme si upiekli pizzu, dopravné ihrisko v areáli školy a multimediálnu miestnosť na prácu s PC.

Letná škola pokračovala aj v auguste. V tieto horúce dni sme sa v prvý deň vybrali na kúpalisko Krtko vo Veľkom Krtíši. Ďalší deň sme sa s deťmi vybrali na prechádzku do Parku Hôrka, kde sme sa venovali rôznym športovým aktivitám. Súčasťou vychádzky bola aj výborná zmrzlina, ktorou sme sa osviežili. Názornú ukážku bojových umení sme mali vo Fighting Academy VK Berky vo Veľkom Krtíši. Týždeň letnej školy sme ukončili na hrade Modrý Kameň. Zúčastnili sme sa tvorivých dielní a prešli si Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. Ďakujeme všetkým zúčastneným.


Za organizáciu a realizáciu ďakujeme pani asistentkám a pani vychovávateľkám.

Mgr. Katarína Balgová


Nový školský rok nám opäť začal


Skončili sa slnkom zaliate dni, čas oddychu, zábavy, cestovania, dovoleniek. Hoci by sme si ich ešte radi predĺžili, veď  sa nám zdá, že len včera žiaci bežali  s vysvedčeniami v rukách v ústrety prázdninovým dobrodružstvám, školský kolotoč sa nám rozbieha znova. Veríme, že všetci žiaci nájdu v novom školskom roku správnu mieru medzi učením a odpočinkom, povinnosťami a relaxom. Pre tých najmenších žiakov, prváčikov je tento školský rok naozaj prvý, v ktorom sa zoznámia so školským životom. Čaká vás odhaľovanie tajomstiev šlabikára, prvé písmenká a matematika. Veríme, že si do školských lavíc budete sadať radi, s túžbou niečo sa naučiť. Zvedavosť, ktorú vám vidíme dnes  v očiach, vás bude poháňať za novými vedomosťami.

Vítame aj vás, milí piataci. Pre vás je tento školský rok významný tým, že sa stávate žiakmi druhého stupňa, teda staršími žiakmi. Vaši triedni učitelia a všetci vyučujúci sa budú snažiť pomôcť vám preklenúť počiatočné problémy spojené s prechodom na druhý stupeň a nasmerovať vás správnym smerom k osobným úspechom.

Vítame na našej škole aj nových žiakov, ktorí k nám prichádzajú z iných škôl a želáme im, aby sa im darilo, rýchlo sa udomácnili  a našli si nových kamarátov a dobrých učiteľov.

Milí deviataci! Vám želáme, aby ste vytrvali v snažení, obstáli v skúškach, ktoré vás v priebehu roka čakajú a aby ste prijímali zodpovedne snahu vašich učiteľov pripraviť vás na tieto skúšky čo najlepšie.


Všetkým – žiakom, pedagógom i nepedagogickým zamestnancom želáme úspešný školský rok 2023/2024.
Mgr. Miroslava Ďurišová

Vzácna návšteva


Dnes na našu školu zavítal pán primátor, Ing. Dalibor Surkoš. A neprišiel sám. Mal aj pomocníkov, ktorí mu pomohli priniesť malú pozornosť pre prvákov.


Keď vstúpili do tried, v detských očkách zasvietili iskričky zvedavosti, očakávania, radosti. Pán primátor každému žiačikovi odovzdal balíček so školskými pomôckami, všetkým prváčikom zaželal úspešný štart na ich novej životnej ceste, poprial chuť k učeniu a k spoznávaniu nových vecí, veľa nových zážitkov v kruhu nových spolužiakov a kamarátov.

                        Mgr. Monika Vaškorová

Účelové cvičenie – Ochrana človeka a prírody

V dňoch 21.-22. 09. 2023 sa na našej škole realizovalo účelové cvičenie – OČAP. Žiaci 1. stupňa prežili tento deň v prírode nielen pri športových aktivitách ale aj v spoznávaní prírody a náučných kvízoch o nej. Žiaci 2. stupňa absolvovali v prvý deň teoretickú časť cvičenia. Boli pre nich pripravené zaujímavé stanovištia po celej škole. Jednotlivé hodiny spestrili pozvaní zdravotníci, vojaci a hasiči.

V rámci zdravotnej prípravy sa žiaci oboznámili so zásadami prvej pomoci, spôsobmi ako ošetriť rôzne druhy poranení a v poskytnutí prvej pomoci – masáži srdca. Naj zážitkom bola pre nich sanitka, do ktorej mohli vstúpiť a poprezerať si jej vybavenie. Pracovníci záchrannej služby im ukázali prístroje, ktoré pomáhajú zachraňovať životy ľudí, odpovedali na zvedavé otázky detí. Nechýbal ani typický zvuk sirény.

Vo veľkej telocvični úlohu pedagógov prevzali vojaci. Pútavým spôsobom s množstvom názorných ukážok aj za asistencie žiakov priblížili poskytnutie prvej pomoci v náročnom teréne. Išlo hlavne o stavy bezvedomia, zatvorené aj otvorené zlomeniny, rôzne druhy krvácania, ako použiť škrtidlá pri krvácaní, ako znehybniť zlomenú končatinu, ako pomôcť pri poranení krku, hlavy, očí.

V jedálni mal svoju prezentáciu pán mjr. Mgr. Peter TrebuľaVýcvikového centa VC Hazz Lešť. Žiakom priblížil prácu hasičov, ich výcvik, pri akých situáciách zasahujú hasiči, akú majú techniku a ako správne postupovať keď sme svedkami požiaru.

Na nasledujúci deň nás čakala praktická časť účelového cvičenia. O 8:30 hod sme sa celý 2. stupeň vybrali pešo na ihrisko do  Malého Krtíša kde nás čakali atraktívne športové disciplíny, a to: streľba zo vzduchovky, hod granátom, „lavínový beh“, preťahovanie lanom a premiestnenie raneného z lesa.

Spoluprácu v triedach vystriedal zdravý súťaživý duch a snaha podať čo najlepší výkon. Spolu sme prežili nádherný deň.

Za organizáciu ďakujeme našim učiteľom telesnej výchovy, Mgr. Janke Čarnej, Mgr. Erikovi Lekýrovi a všetkým zúčastneným pedagógom, ktorí pripravili pre žiakov aktívny náučno-športový deň.                                                           Mgr. Monika Vaškorová

Športový deň 1.B triedyŠportový deň sme zahájili na kúpalisku Krtko. Piknik sme mali na Lučeneckej ulici. Rio, náš nový kamarát (psík) išiel domov a my sme sa napapali, zahrali a porozprávali. Pokračovali sme v parku Hôrka na každom stanovišti 15 minút a veľmi sa nám tam páčilo. V triede sme vyhodnotili celý deň a porozprávali sme sa o pravidlách, ktoré sme vzorne dodržiavali. Pani učiteľka je veeeeeľmi spokojná, videla ako žiaci spolupracujú, starajú sa jeden o druhého, rešpektujú sa a sú k sebe priateľskí. No posúďte sami.

Mgr. Zuzana Bartošová


Dňa 21.9. sme sa vybrali na výlet do Modrého Kameňa. Zobrali sme so sebou ruksačiky a dobrú náladu. Vybrali sme sa na autobusovú zastávku. Autobus nás zaviezol do cieľovej stanice, odkiaľ sme zdolávali kopec za kopcom. Hrad Modrý Kameň bol pre nás prvou zastávkou, kde sme sa zahrali hry a občerstvili. Cítili stále dostatok energie, rozhodli sme sa pokračovať v našej túre na Kalváriu. Po výstupe nahor sa nám naskytol čarokrásny pohľad na okolitú krajinu, Neskôr sme sa zastavili v miestnej cukrárni na hrade a dopriali si malé dobroty ako odmenu za skvelú náladu pri zdolaní náročnej trasy.

Z výletu sme sa vrátili možno trochu unavení, no plní zážitkov a novej načerpanej energie.

Pani učiteľky: Mgr. Adriana Butorová a Mgr. Milada Grančayová