Home

Aktivity / aktuality

Volejbalový turnaj žiačok v Poltári


Naše žiačky sa na blížiace okresné kolo vo volejbale pripravujú veľmi svedomite. Okrem pravidelných tréningov počas štvrtkového krúžku, absolvovali dievčatá volejbalové sústredenie z piatka, 5. 4. 2024, na sobotu, 6. 4. 2024. Na záver prípravy sa zúčastnili aj priateľského turnaja na ZŠ v Poltári, ktorá sa minulý rok prebojovala na krajské kolo. Tento turnaj prebehol 8. 4. 2024.

Ráno sme sa z Veľkého Krtíša pohli o ôsmej a okolo pol desiatej sme po krátkej rozcvičke začali hrať. Na samotnú hru sme mali čas do 12.00, keďže sme ešte chceli stihnúť obed - veď boli buchty na pare ;). Najprv sme si dali priateľský zápas v klasickom „šestkovom“ volejbale. Ten sme vyhrali po veľmi dobrom výkone 2:1. Potom sme aj my, aj naši hostitelia vytvorili dve družstvá po 4 hráčky (tzv. MIDI volejbal). Tam sa nám podarilo vyhrať 3 zápasy zo 4. Keďže nám na konci ostalo ešte pár minút času, zahrali sme si ešte jeden set šestkového volejbalu, ale ten nám nevyšiel a dosť výrazne sme ho prehrali. Celková bilancia tohto priateľského miniturnaja bola 5 víťazných setov pre našu školu a 3 sety pre Poltár.

Na záver by som sa chcel okrem dievčat, ktoré predviedli veľmi dobrú hru, poďakovať aj pani uč. Milatovej, ktorá nám tento turnaj pomohla vybaviť, vedeniu našej školy, ktoré nám vyšlo v ústrety, uvoľnilo nás z vyučovania a aj zafinancovalo tento turnaj a v neposlednom rade aj nášmu bývalému žiakovi Maťovi Jačmeníkovi, ktorý nám prenajal 8 miestne auto, bez ktorého by bola doprava do Poltára veľmi obtiažna.

Mgr.  P. Bobáľ

Horný rad zľava:

Ďurišová, Krnáčová, Kováčová, Jačmeníková

Dolný rad zľava:

Králiková, Cesnaková, Andoková, Jakabová

Tri kúzelné návštevy


V rozprávkach má číslo 3 kúzelnú silu. Preto sme sa aj my v našej škole rozhodli, že pre našich predškolákov pripravíme tri zaujímavé a čarovné chvíle. Pripravili sme tri oriešky plné prekvapení.

Prvý oriešok KARNEVAL sme otvorili spoločne s predškolákmi z MŠ Poľnej. Predškoláci tejto škôlky dostali pozvanie na karneval. Nedali sa zahanbiť a prišli tak, ako sa patrí – v maskách. V našej telocvični sa tak v jeden školský deň stretli rozprávkové, magické, filmové ako aj zvieracie bytosti. O zábavu sa postarala pani učiteľka Mgr. A. Butorová, ktorá aj so svojimi štvrtákmi pripravila a premenila telocvičňu na farebnú miestnosť plnú zábavy. A že to bola zábava, o tom netreba pochybovať! Prehliadka masiek, súťaže a diskotéka. Našu vzácnu návštevu sme aj pohostili a odmenili. Bol to deň plný smiechu, tanca a radosti. Všetkým predškolákom a ich p. učiteľkám aj touto cestou ďakujeme!

Druhý oriešok 3D KINO sme si spoločne otvorili jeden krásny februárový deň - presne na Valentína. Pani učiteľky Mgr. Z. Milatová a PaedDr. Ž. Kvietiková pozvali predškolákov z MŠ SNP. Keďže sa do kina prichádza len so vstupenkou, predškoláci si ich museli špeciálne pripraviť. Každá obsahovala srdiečko, ktoré sa muselo vyfarbiť a podpísať. A aké by to bolo kino bez popcornu? Nezabudli sme ani na to. Takže pri vstupe do multimediálnej miestnosti každý jeden odovzdal vstupenku, dostal vedierko s popcornom a 3D okuliare. Premietanie rozprávky bolo super. Atmosféra bola príjemná, všetci si kino užívali. Aby sme si dlho pamätali túto návštevu, detičky sa mohli pofotiť pred valentínskou fotostenou. Za krásne spoločné chvíle ďakujeme všetkým predškolákom a ich p. učiteľkám.

Tretí oriešok TELESNÁ a športová výchova v škole. Tento oriešok sme si pripravili pre predškolákov z MŠ Červenej armády. Pozvali sme ich k nám, aby sme im ukázali, ako prebieha takáto vyučovacia hodina. V spolupráci s p. učiteľkou Mgr. J. Čarnou, Mgr. Z. Milatovou a p. učiteľom Mgr. E. Lekýrom sme sa snažili detičkám ukázať priestory, kde žiaci cvičia a oni mohli zažiť hodinu cvičenia. Predškoláci prišli vzorne pripravení a mali cvičiaci úbor. Plní očakávania prišli do telocvične a od úžasu nevedeli zatvoriť ústa. Všetko sa im tam páčilo a tak sa mohlo začať cvičiť, súťažiť. Aby sme im to spestrili, zasúťažili si aj s prvákmi, ktorí chodili do ich škôlky. V záverečných pretekoch v prekážkovej dráhe ukázali svoju chuť športovať, súťažiť a hlavne podporovať sa navzájom. Odchádzali s úsmevom na tvárach a s ocenením, ako sa na každú súťaž patrí, s medailou na hrudi. Všetkým športovcom ďakujeme, aj ich p. učiteľkám. Bolo nám spolu úžasne!


Celý kolektív ZŠ Námestie A. H. Škultétyho vyjadruje poďakovanie p. učiteľkám MŠ a predškolákom, za ochotu  prísť nás navštíviť a tak zažiť spoločné nezabudnuteľné chvíle.

Mgr. Z. Milatová

Zápis

do prvého ročníka

V dňoch 12. 4. a 13. 4. 2024 sa uskutočnil zápis detí do prvého ročníka. Pre každú základnú školu je to dôležitá udalosť, keďže od nej sa bude odvíjať ďalší školský rok. Bez žiakov by nebola škola, preto sa pedagógovia na prvákov veľmi tešia a vážia si rozhodnutie rodičov priniesť dieťa práve k nim.

 Pred samotným zápisom sa v školách uskutočnili Dni otvorených dverí, kde si budúci prváci a ich rodičia mohli pozrieť priestory, v ktorých sa realizuje výchovno-vzdelávací proces, ale tiež priestory, ktoré s ním bezprostredne súvisia, napríklad školskú jedáleň, školský klub detí, či chodby s odkladacími skrinkami.

Škola organizuje tiež mnoho aktivít, ktoré majú spoločenský, športový alebo iný charakter zameraný na všeobecné poznanie žiakov a rozvíjanie ich vedomostí a postojov. Voľba základnej školy je dôležitá aj pre rodičov, nakoľko ovplyvní dochádzku a výučbu žiaka na ďalších deväť rokov. Určite svoje rozhodnutie nenechávajú len na Deň otvorených dverí, ale sledujú činnosť a aktivity základných škôl vo svojom okolí po celý školský rok. Zostáva veriť, že ich rozhodnutie bolo starostlivo uvážené.

Ďakujeme všetkým rodičom,

ktorí sa rozhodli zveriť svoje dieťa do pedagogickej starostlivosti našej školy.

„Bež ako blázon“


Pokračujeme v našej športovej tradícii - 2. ročník – „Bež ako blázon“. Krásnu slnečnú nedeľu 7. 4. 2024 sme využili efektívne a všetci sme sa snažili v sebe objaviť športového ducha. Naša škola si pre žiakov, predškolákov, rodičov, učiteľov a priateľov školy pripravila druhý ročník bláznivého behu s názvom „BEŽ AKO BLÁZON“. Celú športovo zábavnú akciu sme zorganizovali s cieľom odštartovať bežeckú sezónu, zabaviť sa a zároveň motivovať deti k ďalšiemu pohybu.


Tento rok sme bežeckú súťaž rozšírili o skupinu predškolákov, ktorí nám ukázali svoje bežecké schopnosti. Svoju vytrvalosť, odhodlanie a chuť zvíťaziť potvrdili aj žiaci a učitelia našej školy. Do behu sa zapojili aj rodičia, ktorí podporili svoje deti. Po výborných výkonoch súťažiacich nás čakal kultúrny program, ktorý si pripravila Didka Knapeková s dievčatami z 1.stupňa. Dievčatá na krúžku poctivo trénovali, aby ukázali svoje tanečné vlohy. Okrem tanečnej zábavy mali deti možnosť využiť skákací hrad, cukrovú vatu, kofolu, ovocie a guláš zo školskej jedálne.


Ocenení súťažiaci si okrem dobrého pocitu a radosti odnášali vecné odmeny, diplomy, čelenky s logom a medaily. Pre nás boli víťazmi všetci, ktorí sa dnes zúčastnili nášho bláznivého behu.

Veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a tiež organizátorom akcie, ktorí sa aktívne podieľali na celom procese prípravy a realizácie. Veľká vďaka patrí aj našim sponzorom školy: (ERCE, TIWA, SUMA, COBAK, MOVINO, DOMIN a KUŠICKÝ). Tešíme sa na ďalší ročník behu! Mgr. Katarína Balgová

Deň Zeme

Každý rok 22. apríla oslavuje naša planéta "Deň Zeme"- ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa vo väčšej miere snažíme poukazovať na ničenie a znečisťovanie životného prostredia a jeho ochrany. Aj u nás, v ŠKD sa snažíme deti motivovať a zapájať do rôznych diskusií, projektov a aktivít zameraných na dôležitosť ochrany životného prostredia. Deti v jednotlivých oddeleniach sa zapojili do rôznych aktivít - čistenie okolia školy, omaľovánky a vystrihovačky, DH- Živé pexeso, pracovné listy, strom Života - ako chránime životné prostredie a mnoho iných. Cieľom všetkých aktivít je motivovať deti k dôležitosti ochrany našej planéty pre budúce generácie.

 Ž. Pretzová


Beh Strehovskými chotármi


Dňa 20.4.2024 sa žiaci a učitelia našej školy opäť zúčastnili Behu Strehovskými chotármi v Dolnej Strehovej, v ktorom seba a našu školu opäť úspešne reprezentovali.

Pôvabný okruh v okolí Dolná Strehová bol vedený po nespevnených poľných cestách a po asfaltových cestách.

Beh bol rozdelený do niekoľkých kategórií a v kategórii na 400 m dominovali žiačky z 3. B.

1. miesto – Emily Lana Zachar

2. miesto – Emma Sedlačeková

V kategórii na 800m sa úspešne umiestnili žiačky zo 7.C (čo už býva zvykom )

1. miesto – Linda Gömöryová

3. miesto – Natália Ďurišová

Zahanbiť sa nenechali ani chlapci. V kategórii 800 m získali krásne umiestnenia naši siedmaci.

3. miesto – Andrej Kanát zo 7.A

1. miesto – Marek Humenaj zo 7.C

Keďže Marek Humenaj po behu utekal rovno na futbalový zápas, cenu v jeho mene prevzala jeho spolužiačka Linda Gömöryová. Prvýkrát sme mali zastúpenie aj v kategórii Juniori beh 4,4 km. Martin Bodnár z 9. A sa umiestnil na krásnom 3. mieste.

V kategórii Nordic Walking 4,4 km sa úspešne umiestnil aj náš žiak zo 7. C Samko Vaňo, ktorý skončil vo svojej kategórii na perfektnom 3. mieste. Vedúca školskej jedálne Peťka Balková úspešne absolvovala túto disciplínu tiež.

4,4 km odbehli aj naša pani učiteľka Sonička Matúšková s pánom učiteľom Petrom Bobáľom, ktorí sa so svojimi časmi nenechali zahanbiť medzi profesionálnymi bežcami.

Spolu s medailami a cenami mali žiaci možnosť získať ďalšiu pečiatku do ich Bežeckého preukazu. Okrem účasti na behu si všetci odnášame so sebou spomienky na krásne strávenú spoločnú sobotu a veríme, že v budúcnosti sa stretneme vo väčšom počte.

Gratulujeme všetkým výhercom a ostatným zúčastneným žiakom!

                                                                                                           Mgr. Miroslava Ďurišová

Okresné kolo v MIDI volejbale

Dňa 17. 4. 2024 sa v telocvični na gymnáziu uskutočnilo okresné kolo v MIDI volejbale (4 hráči na menšom ihrisku). Po minuloročnej veľmi slabej účasti (3 dievčenské družstvá) sa tento rok prihlásilo až 10 družstiev dievčat a aj 4 družstvá chlapcov. Nečakane vysoká účasť trošku skomplikovala organizáciu turnaja, keďže sa na 1 ihrisku muselo odohrať 2x viac zápasov, ako bolo pôvodne plánované. Aj preto sa prvý zápas začal už pred ôsmou ráno a finále sa skončilo o pol piatej.

Našu školu reprezentovali 2 družstvá dievčat a 1 družstvo chlapcov. Chlapci ukončili svoj turnaj prví a aj keď skončili na 4. mieste, tak ich výkon si zaslúži pochvalu. Ich súperi boli o 2 – 3 roky starší a podstatne vyšší a napriek tomu sa všetky zápasy skončili veľmi tesnými výsledkami. Asi najlepší chlapčenský zápas na celom turnaji bol 2. ZŠ proti Hrušovu, ktorý sme prehrali najtesnejším možným spôsobom.

 Dievčatá “A“ od začiatku bojovali o postup na krajské kolo. Rozhodujúci zápas proti Gymnáziu „B“ bohužiaľ prehrali, aj keď kvalita bola na ich strane. Opäť zaúradoval stres, ktorý veľmi silno ovplyvnil ich výkon. Napriek tomu si dovolím tvrdiť, že tento zápas bol najlepším zápasom celého turnaja – aj kvalitou, aj atmosférou. Nakoniec si naše „A“-čko zahralo o celkové 3. miesto proti Čebovciam, ktoré jednoznačne porazili. Pre úplnosť dodávam, že 2. miesto obsadilo Gymnázium „B“ a víťazom sa stalo družstvo Gymnázium „A“. Mgr. P.Bobáľ

Obe dievčenské družstvá boli vyžrebované do spoločnej skupiny. Dievčatá „B“ mali trošku nešťastia a podobne ako chlapci aj ony obsadili 4. miesto v skupine (celkovo 9. miesto). Podali však veľmi pekný výkon, ale musia sa ešte naučiť zvládať stres.

Konečne sme sa v apríli dočkali krásneho teplého počasia, tak sme ho s deťmi na krúžku okamžite využili. Naplánoval som dlhšiu trasu, ktorá mala deti preveriť pred náročnou májovou turistikou.

Vyrazili sme pred pol deviatou z Modrého Kameňa smerom na Dolinu a Horné Plachtince. Cesta ubiehala rýchlo a bez problémov, až na rýchlo sa zvyšujúcu sa teplotu. Už o deviatej sme boli v podstate všetci vyzlečení do kraťasov a zima nám nebola ani v tieni stromov. Onedlho nám pri zahrievaní pomohlo aj najťažšie stúpanie dňa na Strednoplachtinské (Prostredničiarske) lazy. Tam bolo naozaj krásne a najradšej by sme tam ostali celý deň. Čas nás tlačil, preto sme pomerne rýchlo zbehli do Horných Plachtiniec. Cestou sme obohatili slovenskú slovnú zásobu o nové slovíčko – zistili sme, že keď netečie voda v potoku, tak sa to dá vyjadriť slovným spojením „potok nepotokuje“.


Z Horných Plachtiniec sme sa vydali do Suchánskej doliny smerom na Trúbiaci kameň. Nikde od začiatku túry sme nestretli ani živej duše (okrem pár koníkov, ktoré sa s nami nechceli skamarátiť). Ako sa blížil čas obeda, tak sa zintenzívňovali otázky typu: Kedy tam už budeme?, Kedy budeme opekať?, Isto budeme opekať? a podobne. Konečne sme sa z prehriatej asfaltky dostali do tieňa lesa. Tam sme našli veľké balvany obrastené machom a dievčatá sa snažili prebrať v nich trolov ako v rozprávke Frozen. Konečne sme tesne po dvanástej po takmer 4 hodinách a 14km dorazili do prístrešku pod Trúbiacim kameňom a mohli sme si opekať. Už najedení sme vybehli k samotnému kameňu a párkrát sme si poriadne na celú dolinu zatrúbili.


Pred druhou sme sa museli pohnúť, aby sme do večera stihli prísť domov. Čakal nás úsek, ktorý viedol krásnym lesom popri potoku a túra sa po chvíľke zmenila na neustále čľapkanie a ovlažovanie sa vodou. Potom sme vyšli na asfaltku vedúcu na Španí laz, kde sa nám všetkým ozaj veľmi páčilo. O chvíľu sme začali klesať do Horných Plachtiniec, kde sme boli okolo pol štvrtej a v nohách sme mali už 21km. Tesne nad dedinou dievčatá ešte skúsili kotúľanie sa dole lúkou. Skončilo sa to veľkým smiechom a točením hlavy.

Keďže sa nikto nesťažoval na únavu ani bolesti, pokračovali sme ďalej do Stredných Plachtiniec. Tam sme si doplnili zásoby vody u pani učiteľky Andokovej a rovno sme aj vypili niekoľko ďalších krčahov vody. Do Krtíša nám ostávalo ešte 5km a už bolo skoro pol piatej, takže sme sa museli opäť pohnúť. Nikomu sa už nejako extra nechcelo, ale nakoniec sa všetci prekonali a po ďalšej hodine sme sa vynorili z lesa neďaleko modrokamenskej križovatky. V tento krásny a teplý jarný deň sme si nakoniec odkráčali viac ako 28km. A niektorí z nás zdolali aj 30km, pretože museli ešte dôjsť domov krížom cez celé mesto.

Aprílová turistika bola len prípravou na máj, kedy je pláne niečo ozaj náročné ;) Treba len dúfať, že nám počasie aj o mesiac bude priať a že sa zídeme v maximálnom možnom množstve

 Mgr. P. Bobáľ

Turistické rozjarenie za krásami nášho okresu

Dňa 26.4.2024 sme sa so žiakmi našej školy zúčastnili exkurzie do Viedne, v ktorej sme navštívili Prírodovedné múzeum a Hofburg.

Našou prvou zastávkou bola návšteva Prírodovedného múzea, kde sa nám otvoril svet prírodných vied. Mohli sme sa ponoriť do fascinujúceho sveta geológie, biológie a astronómie. V múzeu sa nachádzali vzácne exponáty a modely, ktoré nám umožnili lepšie porozumieť prírode a jej tajomstvám.

Ďalším miestom, ktoré sme navštívili, bolo sídlo habsburských panovníkov – Hofburg. Táto rozsiahla budova je príkladom nádherného barokového a rokokového architektonického štýlu. Obdivovali sme veľkoleposť interiérov, ktoré svedčia o bohatstve a sláve dynastie Habsburgovcov. Navštívili sme súkromné komnaty Sissi a vypočuli sme si pútavú prednášku o jej živote.
Poslednou zastávkou exkurzie vo Viedni bola atraktívna pešia ulica, na ktorej sme  mali možnosť nakúpiť malé suveníry aby sme mali aj drobné pamiatky na tento deň. Na námestí Stephansplatz sme mohli vidieť monumentálnu gotickú katedrálu Stephansdom – symbol Viedne.Z Viedne sme odchádzali plní zážitkov a dojmov. Všetci sme sa zhodli, že jeden deň nestačí na spoznávanie tohto nádherného mesta.

Mgr. Ďurišová, Mgr. Barcajová, Mgr. Bobáľ.

Výlet do Viedne

"Skvelá jar so Stromom života"


Dnešné počasie bolo ako stvorené na skrášľovanie okolia našej školy. Žiaci 9.A a 8.B triedy vysadili 29. 4. 2024 kríky v areáli školy a pokračovali s vysádzaním liečivých bylín do vyvýšených záhonov, ktoré poskladali minulú jeseň. Všetky rastliny dostali menovky a poslúžia ako názorná pomôcka pri vyučovaní prírodovedných predmetov.

Cieľom projektu je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka, rozvíjať spoluprácu a aktívny prístup k ochrane a tvorbe životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby a rozvíjať schopnosť deliť si úlohy a niesť za ne zodpovednosť.

Projekt prinesie žiakom nové edukačné možnosti, radosť a potešenie starať sa o školskú záhradu v rámci projektu "Skvelá jar so Stromom života", ktorý bol podporený Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže a realizuje občianske združenie Strom života.

Veľké ĎAKUJEME patrí celej 9.A triede, žiakom E. Hárendácsikovej, A. Láskovi, A. Brindovi, D. Ibošovi z 8.B triedy, p. riaditeľovi P. Demeterovi, p. zástupkyni E. Hrončekovej, p. učiteľkám E. Glézlovej a K. Szumovej a bývalému žiakovi M. Hrončekovi za pomoc pri realizácii úspešného projektu.

Mgr. Veronika MarcinekováHodina angličtiny trochu inak


Žiaci 6.A triedy spolu so svojou pani učiteľkou si v rámci ukončenia lekcie FOOD – JEDLO, urobili a užili projektovú hodinu v rámci ktorej si každý žiak mal pripraviť recept a pomocou neho pripraviť jedlo, ktoré odprezentoval v anglickom jazyku svojej pani učiteľke. Recepty boli výnimočné a žiaci veľmi usilovní, hodina ubehla ako voda a ja ďakujem žiakom že sa tejto úlohy zhostili veľmi svedomito. Teším sa na ďalšie projektové hodiny.

 Mgr. Eva Rozkošová

Po príprave peleštekov v triedach sa deti presunuli do jedálne, kde ich pani učiteľka Bartošová srdečne privítala a oboznámila ich s programom a aktivitami. Medzi žiakov zavítal aj samotný Hans Christian Andersen, ako inak, so svojou knihou rozprávok. Prihovoril sa im vo svojom rodnom jazyku – dánčine. Vedeli ste, že tento svetoznámy rozprávkar napísal až 156 rozprávok?

Najprv sa žiaci rozdelili do tímov, každý tím mal svojho kapitána. Táto dôležitá úloha pripadla žiakom 8.C triedy. A o chvíľu nám priestory školy zaplnili tímy lienok, mravčekov, kvietkov, slniečok, obláčikov, motýlikov a dúh. Plnili úlohy na ôsmich stanovištiach, kde museli preukázať svoje zručnosti a získať jednotlivé indície potrebné na vytvorenie kľúčového hesla.

Po absolvovaní povinnej rozprávkovej jazdy po stanoviskách sa nám podarilo odhaliť heslo - myšlienku celej akcie: ČO NEDOKÁŽEŠ SÁM, TO DOKÁŽEME SPOLU a naši najmladší účastníci zájazdu sa pobrali do svojich peleštekov. Príjemne unavení, no ešte s vidinou prvej noci v škole sa im zatvárali očká. Ktovie, čo sa im snívalo?

Vyššie ročníky mali ešte dosť energie. Pani učiteľky ich však už poznajú a boli pripravené. Ďalšou nočnou aktivitou bolo preto hľadanie pokladu. Jednotlivé skupinky sa rozbehli po škole a na základe indícií sa presúvali z miesta na miesto. Zároveň zbierali obrázky, z ktorých v cieli hádali názov rozprávky. Prezradím vám, že ako prvá dorazila skupina Mráčikov a teda si odniesla zaslúženú sladko-slanú odmenu.   

Posilnení sme sa vybláznili v telocvični a na chodbách nesmeli chýbať nočné skrývačky. Zaspávanie bolo náročné. Podaktorí ťahali nočnú smenu, ale ráno boli čerství a tak pán učiteľ Bartoš usúdil, že sú pripravení na rozcvičku. Po malom zahriatí nasledovali typické andersenovské raňajky – vianočka a čajík alebo mliečko.

A to už bol naozaj koniec. Ešte upratať a zvolať: „Dovidenia NOC S ANDERSENOM! O rok sme tu zas presní ako hodinky.“

                                                                                    Mgr. M. Vaškorová a Mgr. I. Bӧhmová


NOC S ANDERSENOM


Noc s Andersenom je medzinárodné podujatie na podporu čítania, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho spisovateľa Hansa Christiana Andersena. Tohto roku sa koná 19. ročník tejto inšpiratívnej akcie. Okrem čítania je to aj noc plná rozprávok a rozprávkových bytostí, hier a súťaží, príbehov, dobrodružstiev a kamarátstiev, všetkého, čo deti milujú.

V našej škole sme túto nezabudnuteľnú noc strávili 30.apríla. Zúčastnili sa na nej žiaci prvého a druhého stupňa. Noc u nás začala už o 17:00, kedy sa začali pomaly schádzať žiaci, tentokrát netradične bez školských tašiek, ale zato nabalení ruksakmi, spacákmi, vankúšikmi, prípadne plyšovými kamarátmi.

DNI POVOLANÍ - Zrodili sa hviezdy


Od 22.4.2024 do 26.4.2024 na prvom stupni prebiehali vo všetkých triedach aktivity spojené s dňami povolaní.

1. ročníky mali tému „Povolania snov“, malí žiaci mali možnosť obliecť sa do kostýmu svojho vysnívaného povolania. V spolupráci s pani vychovávateľkami si mohli v rámci ŠKD svoje vysnívané povolanie aj nakresliť. Aktivity boli realizované v triede s pani kariérnou poradkyňou Monikou Bečkeiovou.

2. ročníkom sa prišla odprezentovať SOŠ Želovce, vďaka nim si žiaci mohli zasadiť v skleníku svoju rastlinku, dozvedieť sa, ako sa liahnu kuriatky a káčatká. Ďalšou témou boli včielky a všetko, čo o včielkach vieš. Štvrtým stanovišťom boli nezvyčajné povolania s pani kariérnou poradkyňou Monikou Bečkeiovou.

3. ročníky – so žiakmi tretích ročníkov sme navštívili SOŠ vo Veľkom Krtíši, kde si mali možnosť vyskúšať „Povolania budúcnosti“, pracovať s robotmi a rôzne aktivity spojené s danou témou.

4. ročníky – aktivita pre našich štvrtákov bola dosť náročná, keďže sú na prvom stupni najstarší, snažili sme sa im to riadne okoreniť. Ich aktivita sa volala „Voňavé zručnosti“ „Moja mama pečie zdravšie ako Tvoja.“. V priebehu dopoludnia žiaci pripravovali zdravé – sladké chuťovky spolu so svojimi maminami alebo starkými a s veľkou pomocou ich triednych učiteliek. Ďalšou aktivitou pre našich najstarších prvostupniarov bola aktivita „Superschopnosti v našej triede“ realizovaná pani Monikou Bečkeiovou.

Nemyslite si, že v posledný deň sme zaháľali, okrem aktivít pre štvrtákov sa k našim najmenším prišla odprezentovať skupinka – cvičná firma Propagátor zo Spojenej školy v Modrom Kameni s aktivitou „Smädný Ali“, prostredníctvom tejto spoločenskej hry si žiaci mali možnosť precvičiť matematiku hravou formou.


Chcem sa poďakovať všetkým, bez ktorých by tieto aktivity nebolo možné zrealizovať: Spojenej škole v Modrom Kameni, SOŠ vo Veľkom Krtíši, SOŠ Želovce, CPP vo Veľkom Krtíši a pani kariérnej poradkyni Moniky Bečkeiovej, všetkým triednym pani učiteľkám na prvom stupni, pani vychovávateľkám a vedeniu našej školy, ktoré je vždy naklonené a ochotné spolupracovať.Tešíme sa na ďalšie aktivity budúci rok. A čo nakoniec? Prišli sme na to, že na našej škole sa „Zrodili hviezdy“.

Výchovná a kariérna poradkyňa Mgr. Eva Rozkošová


Paintballová bitka na turistickom krúžku


Jedného dňa som deťom na turistickom krúžku navrhol, či by si nechceli skúsiť zahrať paintball. Odpoveď bola okamžitá a kladná. Tak som zavolal majiteľovi ihriska, dohodol termín a v sobotu 4. mája sme sa o deviatej ráno už súkali do maskáčov. Nakoniec sa k nám pridali aj nejakí rodičia a známi, pretože sme sa riadili heslom – čím viac hráčov, tým viacej zábavy. A tak sme sa vrhli do hry, ktorá trvala 3 hodiny.

Pre väčšinu detí to bol prvý paintball v živote, ale veľmi rýchlo sa do hry dostali a hrali odvážne a dosť dobre. Máloktorá hra skončila drvivým víťazstvom jedného družstva. Po pár hrách si dievčatá boli príliš isté svojimi schopnosťami, tak navrhli hru - ženy proti mužom. Prvá hra skončila ozaj tesne v prospech mužov, ale v odvete chlapi nestratili ani jedného bojovníka. Po tejto skúsenosti sa dievčatá do podobných súbojov už nehrnuli. Okolo obeda nám síce chuť ďalej hrať nechýbala, ale čas pokročil a museli sme sa zberať domov.

painbal.jpg

Ešte sme si porátali modriny a boľačky, ale našťastie sa nám vyhli vážnejšie zranenia. Modriny po pár dňoch zmiznú, ale zážitky ostanú. V septembri sa na ihrisku vidíme opäť!

 Mgr. P. Bobáľ