Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

projekty

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Sprievodca šk.rokom 2020/2021

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

Školský vzdelávací program

Zmluvy - rok 2016

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Zmluva

Cena

v €

Dátum

podpisu

zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum

zverejnenia

zmluvy

8/2016

B- komplet, s.r.o,

Spišská Nová Ves

Zmluva

Vybudovanie doskočiska k rozbežisku pre skok ďaleký

4 497,55 €

s DPH

19.12.2016

31.05.2017

23.12.2016


Nadácia Televízie Markíza,

Bratislava

Zmluva

Poskytnutie nepeňažného daru

0,00 €
s DPH

22.11.2016

22.11.2020

22.11.2016


Zdenko Miškovič - Zmont

Veľký Krtíš

Zmluva

Stavebné práce

765,23 €
s DPH

11.11.2016

4.12.2016

11.11.2016


KOBOLOVA s.r.o.

Veľký Krtíš

Zmluva

spracovanie účtovnej evidencie

0,00 €
s DPH

10.11.2016

31.10.2017

10.11.2016


Ján Machovič – EDEN

Zmluva

Potravinársky tovar

0,00 €
s DPH

27.09.2016

30.6.2020

27.09.2016


Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Bratislava

Darovacia zmluva

Darovanie hnuteľného majetku

0,00 €
s DPH

22.06.2016

22.06.2020

22.06.2016


Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

Zmluva

Dodávka elektriny

Podľa cenníka

05.04.2016

31.12.2019

05.04.2016

Zmluvy - rok 2017

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Zmluva

Cena

V €

Dátum

podpisu

zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum

zverejnenia

zmluvy


GALA VK, s.r.o.

Veľký Krtíš

Zmluva

Nájom priestorov za účelom kurzu

40,00 €
s DPH

11.12.2018

31.12.2019

11.12.2018


TOPSET Solutions, s.r.o.

Stupava

Zmluva
o poverení spracúvaním osobných údajov

0,00 €
s DPH

20.11.2018

31.12.2022

20.11.2018


TOPSET Solutions, s.r.o.

Stupava

Zmluva
o aktualizácii programov

144,00 €
s DPH

20.11.2018

31.12.2023

20.11.2018


HO&PE FAMILY s.r.o.

Poprad - Matejovce

Rámcová kúpna zmluva

Dodávka tovaru

Podľa zmluvy

19.10.2018

30.06.2019

19.10.2018


TN - Consultancy, s.r.o.

Modrý Kameň

Zmluva

o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

60,00 €
s DPH

27.09.2018

27.09.2022

27.09.2018


Domäsko s.r.o., Lieskovec

Zmluva

Dodávka tovaru

Podľa zmluvy

31.08.2018

31.07.2019

31.08.2018


Slavoj Hruška, Ožďany

Zmluva

Vykonávanie dobrovoľníckej činnosti

0,00 €
s DPH

21.08.2018

28.06.2019

21.08.2018


MARO, s.r.o.,SUČANY

Zmluva

Zhotovenie diela - “Viacúčelové ihrisko”

38.437,64 €

s DPH

16.07.2018


30.09.2018.

16.07.2018


HARPUNA 201 812019 s.r.o., ŽILINA

Zmluva

Podmienky pre

inováciu výučby v rámci predmetu Informatika

3 500,00 € +20% DPH

03.07.2018

30.06.2019

03.07.2018


GALA VK, s.r.o., Veľký Krtíš

Zmluva

Nájom priestorov za účelom kurzu

40,00 €
s DPH

14.06.2018

31.12.2018

14.06.2018


KOMENSKY s .r.o., Košice

Zmluva

Úprava práv a povinností pri zabezpečení ochrany osobných údajov

0,00 €
s DPH

25.05.2018

25.05.2022

25.05.2018


aSc Applied Software Consultants s.r.o.,,

Bratislava

Zmluva

Sprostredkovanie spracúvania osobných údajov

0,00 €
s DPH

22.05.2018

22.05.2022

22.05.2018


Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia, Lučenec

Zmluva

Odborná pedagogícká prax žiakov

0,00 €
s DPH

10.05.2018

01.06.2018

10.05.2018

2018_MPC_EONE_S 82

Metodicko- pedagogické centrum Bratislava

Zmluva

Poskytnutie didaktických prostriedkov

Bezodplatne

13.03.2018

13.03.2022

13.03.2018


Martin Hromek

Bratislava

Zmluva o dielo - dodatok

podľa zmluvy

03.03.2018

02.03.2022

03.03.2018


Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia, Lučenec

Zmluva

Odborná pedagogická prax žiakov

0,00 €
s DPH

26.02.2018

13. 04. 2018

26.02.2018


Ševt, a.s.,

Banská Bystrica

Zmluva

Dodávka tovaru

Podľa cenovej ponuky

23.01.2018

23.01.2022

23.01.2018


AIESEC

Banská Bystrica,

Banská Bystrica

Zmluva

spolupráca na vzdelávacom projekte EDUCATE SLOVAKIA

Podľa zmluvy

15.01.2018

04.02.2018

15.01.2018

Zmluvy - rok 2018

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Zmluva

Cena

V €

Dátum

podpisu

zmluvy

Dátum

ukončenia zmluvy

Dátum

zverejnenia

zmluvy


Slovak Telekom, a.s.,

Bratislava

Zmluva

O sposkytovaní verejných služieb

19,99 €
s DPH

11.12.2017

11.12.2021

11.12.2017


Danka Šagiová,

Veľký Krtíš

Dohoda o ukončení

Zmluvy

Ukončenie zmluvy

0,00 €
s DPH

01.12.2017

01.12.2017

01.12.2017


Domäsko, s.r.o.,

Lieskovec

Zmluva

Dodávka mäsa a mäsových výrobkov

Podľa zmluvy

14.11.2017

31.07.2018

14.11.2017


Nadácia pre deti Slovenska,

Bratislava

Zmluva

Spolupráca pri realizácii zbierky

zbierka

12.10.2017

15.11.2017

12.10.2017


Slovak Telekom a.s.

Bratislava

Dodatok k zmluve

Zmena programu služieb

120,00 €
s DPH

06.09.2017

Podľa zmluvy

06.09.2017


Slovak Telekom a.s.

Bratislava

Dodatok k zmluve

Zmena programu služieb

120,00 €
s DPH

06.09.2017

Podľa zmluvy

06.09.2017


Helena Rigóová,

Kováčovce

Zmluva

Prenájom priestorov

33,00 €
s DPH

30.08.2017

30.08.2021

30.08.2017


KOBOLOVA s.r.o.

Veľký Krtíš

Ukončenie zmluvy o spracovaní účtovníctva

Ukončenie zmluvy

0,00 €
s DPH

28.08.2017

31.08.2017

28.08.2017


KOBOLOVA s.r.o.

Veľký Krtíš

Dodatok k zmluve

Účtovníctvo

415,00 €

s DPH

06.03.2017

Podľa zmluvy

07.03.2017

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Zmluva

Cena

v €

Dátum

podpisu

zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum

zverejnenia

zmluvy


KOMENSKY VIRAL, s.r.o.

Košice

Zmluva

o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

0,00 EUR
s DPH

04.11.2019

04.11.2023

04.11.2019

SC/19/10/189

KOMENSKY VIRAL, s.r.o.

Košice

Zmluva
o poskytovaní služieb

Podľa prílohy

17.10.2019

16.04.2020

17.10.2019


PROCOMP, s.r.o.

Dolná Strehová

Kúpna zmluva
Modernizácia IKT

29.800,00 EUR
s DPH

16.09.2019

31.12.2019

16.09.2019


Rodičovské združenie
pri ZŠ Veľký Krtíš

Zmluva
o poskytnutí fin. príspevku

500,00 EUR
s DPH

05.09.2019

31.12.2019

05.09.2019


AG FOODS SK, s.r.o.

Pezinok

Dohoda o dodávkach potravinárskeho tovaru

podľa cenníka

04.09.2019

30.06.2020

04.09.2019


Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Bratislava

Zmluva
o poskytnutí rgionálneho príspevku

30.000,00 EUR
s DPH

20.08.2019

31.12.2019

26.08.2019


T-613, s.r.o.

Prievidza

Rámcová kúpna zmluva

Zmluva na dodávky potravín

podľa cenníka

01.08.2019

31.12.2020

01.08.2019


TENENET, o.z.

Senec

Zmluva
na nájom nebytových priestorov

60,00 EUR s DPH

01.07.2019

31.12.2022

02.07.2019


ProCare, a.s.

Bratislava

Zmluva
o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby

Príloha č. 1

01.07.2019

01.07.2023

01.07.2019


Slovak Telecom, a.s.

Bratislava

Dodatok k Zmluve
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

29,00 EUR
s DPH

01.07.2019

v tabuľke č. 1

01.07.2019


Slovak Telecom, a.s.

Bratislava

Dodatok k Zmluve
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

29,00 EUR
s DPH

01.07.2019

v tabuľke č. 1

01.07.2019


PROCOMP, s.r.o.

Dolná Strehová

Kúpna zmluva

Zmluva na vybavenie počítačovej učebne  

15.000,00 EUR
s DPH

01.07.2019

31.12.2019

01.07.2019


Marius Pedersen, a.s.

Trenčín

Zmluva
o nakladaní s komunálnym odpadom

0,00 EUR
s DPH

17.06.2019

31.12.2023

17.06.2019


Rodičovské združenie
pri ZŠ Veľký Krtíš

Zmluva
o poskytnutí fin. príspevku  

1.200,00 EUR
s DPH

10.06.2019

31.12.2019

10.06.2019


REOPLYZ, s.r.o.

Veľký Krtíš

Zmluva o dielo

Zmluva na dostavbu doskočiska  

4.773,19 EUR
 s DPH

20.05.2019

28.06.2019

20.05.2019


PAPERA, s.r.o.

Banská Bystrica

Rámcová kúpna zmluva

Zmluva na dodávky čist. a kanc. potrieb

podľa cenníka

20.05.2019

20.05.2023

20.05.2019


MEGA VK, s.r.o.

Veľký Krtíš

Rámcová kúpna zmluva

Zmluva na dodávky čist. a kanc. potrieb   

podľa cenníka

02.05.2019

02.05.2023

02.05.2019


Valman, s.r.o.,

Banská Bystrica

Zmluva

na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich

podľa cenníka

26.04.2019

30.06.2020

26.04.2019


Národný bezpečnostný úrad

Bratislava

Zmluva
o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

0,00 €
 s DPH

24.04.2019

24.04.2023

24.04.2019


Rodičovské združenie
pri ZŠ Veľký Krtíš

Zmluva
o poskytnutí fin. príspevku

1.000,00 €
 s DPH

29.03.2019

31.12.2019

29.03.2019


J-STAV, spol. s.r.o.

Veľký Krtíš

Rámcová kúpna zmluva

podľa cenníka

14.01.2019

14.01.2023

14.01.2019


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Banská Bystrica

Zmluva o pedagogickej praxi

0,66 €

24.01.2019

30.06.2019

24.01.2019

ZV030/19

ATC-JR, s.r.o.

Púchov

Rámcová kúpna zmluva

podľa cenníka

02.01.2019

31.12.2019

02.01.2019

005/2014

Ján Drugda

Bušince

Rámcová kúpna zmluva

podľa ponukového listu

02.01.2019

31.12.2022

02.01.2019


Bohuš Šesták, s.r.o.

Galanta

Kúpnopredajná zmluva

podľa zmluvy

02.01.2019

02.01.2024

02.01.2019


TAURIS, a.s.

Rimavská Sobota

Rámcová kúpna zmluva

podľa zmluvy

31.12.2018

31.12.2022

02.01.2019


Ladislav Nagy - NAZEL

Vinica

Dodatok k zmluve

Podľa zmluvy

01.01.2019

31.12.2022

01.01.2019

Zmluvy - rok 2019

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Zmluva

Cena

v €

Dátum

podpisu

zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum

zverejnenia

zmluvy


MAGNA ENERGIA, a.s.

Piešťany

Zmluva
o verejnom obstarávaní

podľa zmluvy

30.11.2020

31.12.2023

30.11.2020


LC-Consulting, s.r.o.

Lučenec

Zmluva
o zabezpečení výkonu činnosti ZO

20,00 EUR

s DPH

31.08.2020

31.08.2024

31.08.2020

200000220220

CEVEO, s.r.o

Lipovník

Zmluva
k spoločnému VO

podľa zmluvy

28.08.2020

28.08.2024

28.08.2020

2000030220

CEVEO, s.r.o.

Lipovník

Zmluva
na vykonanie činnosti vo VO

podľa zmluvy

05.08.2020

05.08.2024

05.08.2020

20K444053

DOXX - Stravné lístky,

spol. s.r.o.

Žilina

Zmluva

o zabezpečení stravovania

v zmysle zmluvy

05.05.2020

05.05.2024

05.05.2020


Stavebno-obchodná činnosť

Blatnica

Zmluva
o dodávke tovaru a služby

podľa zmluvy

04.03.2020

04.03.2024

04.03.2020

2020_MPC_NP_P oP_ZŠ_021

Metodicko-pedagogické centrum

Bratislava

Zmluva
o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

v zmysle zmluvy

02.03.2020

31.08.2022

03.03.2020

69/181/2019

AG FOODS SK, s.r.o.

Pezinok

Zmluva

o prenájme hnuteľnej veci

0,00 EUR

s DPH

23.01.2020

01.12.2021

23.01.2020


Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

Veľký Šariš

Darovacia zmluva

Vecný dar

20,00 EUR
s DPH

16.01.2020

16.01.2024

16.01.2020

Zmluvy - rok 2020

Povinné zverejnovanie

v