Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

projekty

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Sprievodca šk.rokom 2020/2021

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

Školský vzdelávací program

Faktúry

Zmluvy

Rok  2017

Povinné zverejnovanie

v

Rok  2018

Rok  2019

Rok  2016

Objednávky

Školský poriadok

Organizačný  poriadok

Výročné správy:
2018-2019


Rok  2020

január, február, apríl, máj, jún, júl, august,

október, november, december

Rok 2016

január, február,
marec,
apríl, máj,
jún, júl, august,
september
, október, november, december   

Rok 2017

Rok 2018

január, február,
marec, apríl, máj,
 jún, júl, august,
september, október,
november, december

Rok 2019

január, február,
marec, apríl, máj,
jún,
júl, august,

september, október, november, december

dodávateľské

odberateľské

1. kvartál

2. kvartál

3. kvartál

4. kvartál


dodávateľské

odberateľské

1. kvartál

2. kvartál

3. kvartál

4. kvartálapríl - júljanuár - marec

apríl - júl

dodávateľské

odberateľské

1. kvartál

2. kvartál

3. kvartál

4. kvartál

Rok 2020

január, február,
marec, apríl, máj,
jún,

Rok 2020

dodávateľské

odberateľské

január, február,
marec, apríl, máj, jún

1. kvartál

2. kvartálRok 2019

január, február,
marec, apríl, máj,
jún,
júl, august,

september, október, november, december