kontakt

edupage

00.jpg 10.jpg 01.jpg 11.jpg 22_1.jpg 19.jpg 06.jpg 23.jpg 16.jpg 15.jpg

Archív aktivít


2021/2022

 2020/2021

...pokračujeme v prácach na skrášľovaní našej školy


Ďalšia hodina techniky, mysleli sme si, že už bude kľud, ale opäť sme skončili pri práci. Chalani si zobrali rýle, lopaty a fúriky. Opravovali sme doskočisko. V doskočisku bolo práce najprv pre troch, potom pre šiestich žiakov a nakoniec celá trieda mala čo robiť pri jeho úprave. Robotu sme si pekne rozdelili, niektorí žiaci rýľovali, iní nakladali zeminu a piesok lopatami do fúrikov, ďalší zase odnášali plné fúriky. Damián to všetko pohrabal, vyrovnal povrch a dievčatá pozametali trávu, doladili posledné úpravy. Celú hodinu sme mali čo robiť. Pán učiteľ, Mgr. Anton Pierog, nám odborne vysvetľoval ako sa chodí po náradie, ako s ním pracovať a nezabudnúť ho po práci očistiť a ošetriť. Znovu sme mali pocit, že sme sa narobili viac ako sme očakávali. Ale nakoniec sme sa tešili z dobre vykonanej práce. Anička Košťálová, 7.B trieda


Zápis do 1. ročníka


V dňoch 22.a 23. apríla sa uskutočnil zápis deti do 1. ročníka. Pre návštevníkov bol pripravený zaujímavý program. Mali možnosť pozrieť si prostredie školy, kde sa vyučovací proces realizuje. Pokým sa rodičia venovali samotnému zápisu, deti sa zabávali so skladačkami alebo hrali hry s našimi staršími žiakmi. Video zo zápisu si môžete pozrieť vo videokronike.

Ďakujem rodičom, ktorí sa rozhodli pre našu školu, za dôveru.

Čo sme videli v Hrušove alebo neznámy Tetrov potokMálokedy organizujem turistický krúžok na poslednú chvíľu, ale tentokrát to tak bolo. Dôvodom bola predpoveď počasia, ktorá sľubovala upršaný víkend. Aj keď sme mali vyraziť v sobotu ráno, tak ešte v piatok okolo siedmej večer neboli dohodnuté všetky detaily – hlavne kto všetko vlastne ide a kto nám bude robiť šoférov.

Napriek tomu že ešte 2 hodiny pred odchodom na túru v Krtíši slabšie pršalo, sme sa tým nedali odradiť. Veď napokon hlavným cieľom túry bol takmer neznámy „kaňon" maličkého potoka pri Hrušove. A tam by to bez vody nemalo ten správny „šmrnc".

Nakoniec sme sa ráno zišli deviati, z toho dvaja dospelý. Po príchode do Hrušova sme si dali krátku zastávku na rozhľadni na Prášnom vrchu. Napriek vysokej oblačnosti sme videli pomerne ďaleko, napr. sme dovideli aj na Opavskú vežu. Rozhľadňu v poslednej dobe pekne opravili – spravili tam nový prístrešok, ohnisko s lavičkami, smetný kôš a aj hojdačku. Odtiaľ sme sa rýchlo presunuli na hrušovské lazy, kde sme začali našu túru. Spočiatku v potoku nebola takmer žiadna voda, ale po pár sto metroch sa to začalo zlepšovať. Keďže toto miesto je ozaj takmer neznáme, tak miestami nás čakala celkom divoká cesta – nesustále sme sa predierali cez popadané stromy, zabárali sme sa do bahna a šmýkali sme sa na príkrych blatistých svahoch. Napriek tomu som nepočul ani jednu sťažnosť na zlý terén alebo mokré topánky. Na naše prekvapenie sme všade stretávali zákonom chránené salamandry. Dievčatá sa ich aj pokúšali rátať, ale ku koncu sa tie čísla nejako pomotali. Určite sme ich videli okolo 50.

Po viac ako hodine sme sa nakoniec dostali na asfaltku, po ktorej sme sa vybrali smerom na Čelovce. Po pár minútach sme ju opustili, aby sme sa vrátili k autám dolinou Čelovského potoka. Tu bola chôdza omnho ľahšia, lebo tu bola dobrá lesná cesta. Ešte sme pri nej našli Karlov vodopád a na záver sme vbehli do malej roklinky, kde sme sa po veľmi prudkej a šmykľavej stene vydriapali na jej okraj. Potom nás čakala už len pohodová prechádzka po lúkach smerom k zaparkovaným autám.

Posledné metre nám spríjemnil miestny Dunčo, ktorý najskôr spôsobil miernu paniku, krik a rýchly beh. Nakoniec sa ukázalo že bol neškodný a asi si hľadal len nových kamarátov.

Aj keď sme netrhali rekordy v množstve kilometrov ktoré sme dnes prešli, tak sme si to vyharadili náročnosťou trasy. Aj nebo sa nad nami zľutovalo a za celý deň na nás nespadla ani jedna kvapka. Ostáva nám dúfať, že sa konečne oteplí, aby sme v máji mohli ísť prespať kdesi do prírody.

Mgr. P. Bobáľ

Hodina literatúry v knižnici


Výnimočnú atmosféru vie urobiť len knižnica. Žiaci 5. ročníkov si spestrili hodinu literatúry v mestskej knižnici. Ústrednou témou bol KOMIKS. Po úvodnom slove a rozbore, čo je vlastne komiks, piataci vyrábali vlastné práce, dopisovali texty do bublín, lepili a kreslili. Nakoniec svoje práce odprezentovali a tešili sa z výsledných komiksov. Ďakujeme Hontiansko-novohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.

Mgr. Monika Hegedüšová

Vtáčia olympiádaDňa 29. 04. 2022 sa na našej škole konala Vtáčia olympiáda. Odohrávala sa vonku v areáli školy a zapojili sa do nej žiaci 2. - 4. ročníka. Veľmi zanietene a zodpovedne sa pripravili na jednotlivé disciplíny. Ich úlohou bolo spoznávať rôzne druhy vtákov z obrázkov, kresliť vtáky na asfalt, spievať piesne o vtáčikoch, nájsť v tráve skryté vajíčka (z kinderka), hádať hádanky, odpovedať na otázky o kŕmidlách a prekonávať nástrahy, ktoré prekonávajú vtáky pri sťahovaní do teplých krajín.

Pomocou rôznych úloh a otázok žiaci odhalili čaro a nádheru sveta vtákov a zistili, že v ich spôsobe života je pre nich ešte veľa neznámeho. Prostredníctvom Vtáčej olympiády sa žiaci bližšie zoznámili s vtákmi. Naučili sa ako žijú, čím sa živia, prečo lietajú a odlietajú na zimu a hlavne prečo je veľmi dôležité chrániť ich.


Veľké poďakovanie patrí pani učiteľkám Veronike Marcinekovej, Edite Glézlovej, Petre Andokovej a pani psychologičke Katke Balgovej, žiakom 7. A triedy, ktorí pripravili stanovištia a venovali sa mladším žiakom pri plnení súťažných úloh.
Regionálna výchova -A. H. Škultéty


Každý kút Slovenska má svoje špecifiká. Aby sme mohli vytvárať cit ku kráse a uchovávať kultúrne dedičstvo našich predkov, musíme u mladej generácie rozvíjať regionálny rozhľad. 9. A sa zúčastnila práve takejto výchovy, a to v našom krásnom meste, vo Veľkom Krtíši. Navštívili evanjelickú faru, kde sa narodil evanjelický kňaz, básnik, riaditeľ prvého slovenského gymnázia v Revúcej rodičom Michalovi Škultétymu a Anne, rodenej Jozeffyovej. Okrem prezentácie o živote A. H. Škultétyho mali možnosť nahliadnuť do priestorov samotného evanjelického kostola, ba dokonca si vychutnať čaro kráľa hudobných nástrojov, organu. Veľká vďaka patrí Mgr. Jánovi Rumanovi. Mgr. Monika Hegedüšová

Týždeň od 25. 4. do 29.4. bol na našej škole Týždňom povolaní, každý ročník na druhom stupni mal počas týždňa pridelenú aktivitu.

5. ročník: Aké je Vaše povolanie? – žiaci sa rozprávali o svojich vysnívaných povolaniach, čím by chceli v budúcnosti byť. 6. ročníkPovolania v našej triede. – pani triedne učiteľky pozvali do triedy rodičov aby svojim ratolestiam porozprávali o ich povolaní, čo sa im na ňom páči, prečo si vybrali práve toto povolanie, naopak čo sa im na ich povolaní nepáči, deti boli veľmi aktívne a zapájali sa do spoločnej diskusie. 7. ročník - Povolania v našom meste- v rámci tejto témy boli žiaci siedmich ročníkov na exkurzii vo firme PAZZ vo Veľkom Krtíši. 8. ročník – Vyberáme strednú školu. – Naši ôsmaci mali možnosť vypočuť a pozrieť si prezentácie dvoch zamestnávateľov z Veľkého Krtíša firma MOVINO o ktorej žiakom porozprával Ing. Bernát a firma Deaf Group s.r.o. Ing. Horváth. Počas ďalšieho dňa prišla na našu školu SŠ Modrý Kameň a na šiestich stanovištiach priblížila fungovanie jednotlivých odborov školy, žiaci si mali možnosť vyskúšať robenie miešaných nápojov, jednohubiek, vyrobiť si darčeky za pomoci stolárov v dielni, vyskúšať si pracovať s administratívnym programom, vypočuť si všeobecné informácie o škole a pozrieť pútavú prezentáciu, vyskúšať si šitie s reálnym šijacím strojom a zahrať si aktivity týkajúce sa povolaní. 9. ročník – Ako sa nestratiť na trhu práce – dvojhodinové aktivity s kariérnymi poradkyňami z CPPPaP z Veľkého Krtíša.

Ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto týždni plnom aktivít podieľali, ďakujem zamestnávateľom, ktorí si našli na nás čas, firme PAZZ a v neposlednom rade ďakujeme CPPPaP a regionálnemu centru kariéry za pomoc pri organizácii.

Mgr. Eva Rozkošová, výchovná poradkyňa


Týždeň povolaní

Školský kartový turnaj vo faraónovi


Konečne po 2 rokoch čakania sme sa 05.05. 2022 mohli opäť stretnúť na ďalšom pokračovaní kartového turnaja. Zúčastnilo sa ho takmer 70 žiakov 2. stupňa a 6 učiteľov. Hlavnou cenou, ktorá čakala na svojho nového majiteľa, bol „zlatý pohár nesmiernej hodnoty“.

Turnaj sa začal po skončení vyučovania v školskej jedálni. Po rozdelení do 16 skupín a rýchlom vysvetlení pravidiel sme začali bojovať o postup do druhého kola. Z každej skupiny postúpil len víťaz. Asi po hodine hrania bolo prvé kolo skončené a začalo sa semifinále. Víťazi boli rozdelení do 4 skupín po 4 hráčov. Do finále postúpili opäť len víťazi. Súboje boli často veľmi tesné a o postupe či vyradení neraz rozhodla náhoda či šťastná karta. V semifinále bola najúspešnejšia 6. B trieda, ktorá mala medzi 16-timi víťazmi až troch žiakov a svoju triednu pani učiteľku Hovorkovú. Do finále sa nakoniec prebojovali pani uč. Hovorková (6.B), uč. Gregušová (7.C), Nika Varholáková z 8.B a Peter Kroupa zo 7.C. Už – už to vyzeralo, že o celkové prvenstvo zabojujú pani učiteľky. Nakoniec víťazstvo na svoju stranu strhla ôsmačka Nika a po zaslúženom boji získala zlatý pohár.

Celý turnaj trval približne 2,5 hodiny. Dúfam, že o polroka sa pri jeho ďalšom kole opäť stretneme v takom hojnom počte. Na záver sa chcem poďakovať všetkým účastníkom tohto turnaja, a tiež svojim kolegom, ktorí sa k nám s radosťou pridali: pani uč. Gregušová, Ďurišová, Hovorková, Andoková a pán uč. Demeter.

Mgr. Peter Bobáľ

Majáles

Máj je mesiac, kedy ožíva príroda a naberá energiu. Slnko sa usmieva na svet, ten úsmev je nákazlivý, užili sme si ho aj v našej škole. Zorganizovali sme Majáles – veselé podujatie plné zábavy, tanca a radosti z pekného dňa. Bolo nám fajn. Presvedčí vás o tom aj naše video.

Biblická olympiáda


Po roku sme sa opäť pokúsili zabojovať o prvé miesto. Po náročnej príprave družstvo v zložení Šimon Džavoronk 7.A, Matúš Kulich 6.A a Veronika Bartošová 5.A získali veľmi pekné 1. miesto v okresnom kole. Žiakom k úspechu blahoželáme a udeľujeme im pochvalu za vzornú reprezentáciu školy. Všetkým súťažiacim prajeme, aby získané vedomosti z Božieho slova im boli posilou v živote.

Mgr. Kristián Bartoš


Športové súťaže


21. 04. 2022Okresné kolo vo vybíjanej dievčat 5.-7. ročníkov. Zúčastnilo sa 6 družstiev, kde naše dievčatá „nešťastne“ skončili na 6. mieste (rozdielom 1 bodu)

28. 04. 2022 – Žiaci 1.-4. ročníka sa zúčastnili okresného kola Mini futbalu žiakov a žiačok – ZŠ - McDonald's Cup. V konkurencii 8 družstiev sa naši žiaci umiestnili na 1. mieste a postúpili do krajského kola v banskej bystrici, kde skončili na 5. - 11. mieste.

05. 05. 2022Okresné kolo v Malom futbale mladších žiačok (5. – 7. ročníky). Zúčastnili sa 4 družstvá. Vo vyrovnaných zápasoch naše dievčatá obsadili  3. miesto.

10. 05. 2022Okresné kolo v Superflorbale, starší žiaci. Počet družstiev 7, naši žiaci skončili na 3. mieste.

11. 05. 2022Okresné kolo v Superflorbale, staršie žiačky. Počet družstiev 3. naše žiačky skončili na 2. mieste.

16. 05. 2022Majstrovstvá okresu v Malom futbale mladších žiakov. Víťazmi sa stali žiaci našej školy a postúpili do krajského kola v banskej Bystrici, kde skončili na 5. – 13. mieste.

 Mgr. Jana Čarná, Mgr. Erik Lekýr

Naša škola sa v magický dátum piatok trinásteho premenila na čarovný svet rozprávok. Deti strávili nezabudnuteľnú noc v škole spolu so svojimi kúzelnými pani učiteľkami, ktoré im pripravili pestrý program. Noc s Andersenom sa niesla v duchu čítania rôznych príbehov. Okrem čítania boli pre deti pripravené rozmanité dobrodružstvá, zábava a súťaže. Jedným z hlavných cieľov akcie bolo u detí prebudiť a posilniť pozitívny vzťah k čítaniu, ku knižniciam a zmysluplnému tráveniu voľného času. Knihy deti učia, vychovávajú, rozosmievajú ich, prenikajú celou detskou dušou a z detí tak postupne vychovávajú lepších a vzdelanejších ľudí pre dospelý svet.

Počas večera sa deti mali možnosť lepšie spoznať a nesmel chýbať ani oddych a spoločná večera. Po noci plnej zábavy a zážitkov sa pani učiteľky uložili spolu s deťmi k rozprávkovému spánku.

Najprv sme sa stretli v predvečer magickej Noci v jedálni, kde sme sa dozvedeli, že nás celý večer bude sprevádzať Ole Zatvoročká. „Prichádza ticho po schodoch, lebo chodí v pančuchách, celkom ticho zatvorí dvere a frk! Striekne deťom do očí trochu sladkého mlieka, jemne a nežne, len toľko, aby nevládali udržať oči otvorené, žeby ho nevideli. Prikradne sa odzadu, fukne im ticho do šije, a deťom hlava oťažie a zaspia, tak veru! Ale to nebolí, lebo Ole Zatvoročká to práve myslí s deťmi dobre. Chce len, aby sa utíšili a potom ich poľahky dostane do postele. Musia byť ticho, aby im mohol rozprávať rozprávky."

Pani učiteľky nás rozdelili do farebných skupín. V takých farbách, ako je aj naša škola pestrofarebne dúhová.Začali sme plniť úlohy na stanoviskách, kde sme sa dostávali z rozprávky do rozprávky. Postupne sme hľadali indície tajomnej myšlienky. U Žltej pani učiteľky sme si zopakovali skoro všetky názvy rozprávok uja Andersena aj s ich hlavnými postavami. Neskôr sme to využili pri skladaní puzzle. Ani sme netušili, ako veľa ich napísal a koľko o nich vieme... Cisárove nové šaty vystriedalo Dievčatko so zápalkami a Snehová kráľovná. Janko a jeho čarovné fazuľky nás prekvapili, za správne odpovede nás čarovný škriatok Ole posypal čarovným práškom. Bolo to tak čarovno-tajomne rozprávkové. Večera – pizza bolo najchutnejšie jedlo, ktoré sme spoločne veeeeľmi rýchlo zlikvidovali. Posilnili nás aj zásoby, ktoré sme si doniesli z domu. Rozprávkové prechádzanie bolo popretkávané návštevou telocvične u Pata a Mata, kde sme hrali ping-pong a basketbal. Noc sme ukončili vypúšťaním balónov šťastia, trošku sme sa báli, trošku sme sa tešili a trošku sme už boli aj unavení. V triedach na hniezdočkách sme si ešte hovorili ako nám bolo, čo nás trápi i teší, umyli sme si zúbky, popriali si dobrú noc a pozreli rozprávku na dobrú noc.

Ráno, pár minút po šiestej sme už bežali na rozcvičku so Šialeným Trpaslíkom :-D. Šťastní, unavení a pobalení sme sa spoločne naraňajkovali a čakali na rodičov, ktorí nás počúvali a neverili, že to všetko sa stalo. Ale my vieme, že áno. A aj to, čo sme nepovedali. Predsa sme boli v rozprávke a tam je možné všetko.

Noc s Andersenom

Aby to nebol iba môj názor, opýtala som sa spolužiakov:

1. Ktorá časť Noci s Andersenom sa tebe páčila najviac? Ich odpovede boli: ukladanie na spánok, spoločné spanie, spoločné pozeranie rozprávky, riešenie indície, všetko, hry, večera...

2. Koľko hodín (minút) si spal(a)? Ich odpovede boli: hodinu a pol, dve hodiny, dve a pol hodiny, jednu hodinu a pol, celú noc, tri hodiny, 4 hodiny a 28 minút, ja som asi nespal...
3. S kým si spal(a)? Ich odpovede boli: so Zojkou, s Lili, sám (sama), Emkou a s Andy, s Olim, Gugou, so Zojkou a so mnou, s Nelkou, Brunkom, s Lucasom, Zojkou a s Gugi, s Jasmin, so Simi, s Gugi a s Nelkou...

4. A ako bolo v sobotu? Ich odpovede boli: Nepamätám si, čo som robila, ale na obed som spala a prespala som aj celú noc, mal som Prvé sväté prijímanie, takže som mohol spať až v sobotu večer, sobota bola v pohode, pri filme, spala som dopoludnia 3 hodiny, spala som vkuse 15 hodín, išla som na návštevu do Kosihoviec, opekali sme, prespal som celú noc a deň, bol som stále na mobile, spala som 2 hodiny a upratovala som...

Ale neviem, či mi odpovedali všetci, ktorí chceli...

Mgr. Katka Balgová,

 Žiačka

Lilianka Herédyová

 a Mgr. Zuzka Bartošová

Napísali:

Na tento deň sa tešia všetky deti. Nielen preto, že sú na chvíľu oslobodené od školských povinností, ale hlavne preto, že očakávajú zábavu a veselé chvíle. Namiesto učenia si žiaci v triedach maľovali, hrali sa spoločenské hry alebo športovali v telocvični, či na ihrisku. Zaujímavé aktivity pre deti pripravilo Mesto Veľký Krtíš v spolupráci sa Hontiansko-ipeľským osvetovým strediskom a ZUŠ Veľký Krtíš. V parku Horička na nich čakali zábavné športové hry, dokonca aj kúzelník a pirát. Dopoludnie strávené v Horičke bolo pre nich príjemných spestrením dňa. Nezabudlo sa ani na ochranu zdravia. Tím zdravotníkov zo Slovenského Červeného kríža bol pripravený poskytnúť prípadnú zdravotnú pomoc. Z Horičky si deti odniesli nielen pekné zážitky, ale aj sladkú odmenu.


mdd2-1.jpg mdd2-2.jpg mdd2-3.jpg mdd2-4.jpg mdd2-10.jpg mdd2-6.jpg mdd2-7.jpg mdd2-8.jpg mdd2-9.jpg mdd2-10.jpg mdd2-11.jpg mdd2-12.jpg

Medzinárodný deň detí

Dňa 16. júna sme sa vybrali na výnimočnú návštevu. Navštívili sme zariadenie pre seniorov  Annamaria, pobočka Sklabiná. Nebola to naša prvá návšteva, no opäť veľmi srdečná. Seniorom žijúcim v tomto zariadení sme plánovali spríjemniť deň a priniesť do neho okrem dobrej nálady aj trochu pohybu. Dúfame, že sa nám to podarilo. Mali sme určité obavy, či seniori športovo – zábavné aktivity zvládnu, no boli sme prekvapení. Darilo sa im veľmi dobre a keď bolo treba, pomoc zamestnancov zariadenia bola vždy poruke.

Celoslovenská environmentálna organizácia Strom života každoročne vyhlasuje pre Kluby Stromu života grantové kolá zamerané na priamu prácu s deťmi a mládežou. I naša škola podala projekt v rámci tejto výzvy a zrealizovala aktivitu pod názvom Deň venovaný stromom a rastlinám, ktorý sme strávili v mestskom parku Hôrka. 26. mája sa žiaci 7. A triedy venovali 35 žiakom z 1. stupňa ZŠ pod vedením pani učiteliek Mgr. Veroniky Marcinekovej, Mgr. Edity Glézlovej, Mgr. Petry Andokovej a pani psychologičky Mgr. Katky Balgovej.

V prírode si deti overili svoje vedomosti, ktoré sa predtým naučili v školských laviciach, spoznávali podľa listov a kôry rôzne druhy stromov, naučili sa, ktoré huby sú jedlé a ktoré jedovaté, spoznávali rastlinky a živočíchy hravou, nenútenou formou, kreslili život v lese na asfalt. Počasie nám prialo, slniečko svietilo a radosť v očiach detí bola neprehliadnuteľná.

V tento deň sme si uvedomili, že vlastne nepotrebujeme ultra moderné vybavenie tried. Stačí naša príroda, ktorá nám ponúka mnoho možností na získavanie vedomostí. Ako spomienku na tento deň sme na školskom dvore zasadili tuje.

Koordinátorka environmentélnej výchovy Mgr. Veronika Marcineková

Na návšteve u seniorov

Vyhrali sme všetci. Tí starší prekonali seba, získali nové zážitky a my sme mali dobrý pocit, že sme príjemne a užitočne strávili čas s ľuďmi, od ktorých sa môžeme mnohému učiť. Pozrite si video.

Skvelá jar so Stromom života

Škola v prírode


Začiatkom júna sa žiaci štvrtých ročníkov a 3. A triedy zúčastnili školy  prírody v krásnom prostredí Slovenského raja v obci Mlynky. Cestovali sme už skoro ráno veľkým autobusom. Pred sebou sme mali dlhú cestu, ktorú sme zvládli super. Prechádzali sme juhom Slovenska a spoznávali jeho krásy. Do cieľa sme prišli plní očakávania. Ubytovali sme sa vo veľkej turistickej ubytovni CHATA - NITA. Prostredie bolo veľmi pekné. V okolí boli ihriská, ohniská, hojdačky a potôčik. Program nám zabezpečili pani učiteľky a skvelí animátori. Každý deň sme zažívali niečo nové. Chodili sme na túry do krásnej prírody Slovenského raja. Pokochali sme sa nádhernými výhľadmi z Dobšinského kopca. Prechádzali sme sa okolo priehrady Dobšinská Maša. Na výlet sme išli vláčikom do Telgártu, kde sme navštívili známy železničný most VIADUKT a posledný deň cestou domov sme navštívili Dobšinskú ľadovú jaskyňu.

Ťažko sa nám lúčilo s prostredím, no hlavne s animátormi, ktorí boli skvelí a starali sa o výborný program pre nás. Naučili sme sa toho veľa a nezabudneme. Máme veľmi pekné zážitky a spomienky, ktoré v nás zostanú ešte dlho. Žiačka 4.B triedy