Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš
00.jpg 10.jpg 01.jpg 11.jpg 22_1.jpg 19.jpg 06.jpg 23.jpg 16.jpg 15.jpg

Ochrana osobných údajov

Otvárame, nielen nový školský rok


Dňa 3. septembra sme otvorili nový školský rok 2018-2019. Otvorili sme dvere školy aj dvere tried a lavice sa zaplnili žiakmi. Otvorili sme triedne knihy, aby sme urobili prvé zápisy. Už nasledujúci deň žiaci otvoria svoje učebnice, zošity a mysle.

Malí prváci otvorili svoje srdiečka a prijímali všetko nové s očakávaním a zodpovednosťou. Prvý deň v škole bol plný rozkvitnutých kvetov. Deti aj pani učiteľky čaká náročná práca. Ešte sa všetci nepoznajú, lavice budú mať označené menovkami, ale skôr než pestré kytice zvädnú, vybudujú si vzájomné vzťahy, zoznámia sa so školským prostredím a vydajú sa na dlhú cestu za múdrosťou...


Dňa 14. septembra 2018 sa v našej škole uskutočnilo účelové cvičenie Ochrana zdravia a prírody. K dobrému zdraviu patrí aj dobrá telesná kondícia. Otestovali sme, akú telesnú kondíciu majú naši žiaci. Zorganizovali sme niekoľko športových stanovíšť, kde sa žiaci snažili podať čo najlepší výkon. Zmyslom športovania však nebolo zvíťaziť alebo podať svetové rekordy. Počasie nám prialo, pobyt na čerstvom vzduchu prospel, deti mali radosť už zo samotného pohybu. Mladší žiaci športovali v areáli školy, starší aj v jeho okolí. Veríme, že sme športovou aktivitou prispeli k ochrane svojho zdravia.


Účelové cvičenie
 – športové hry

Úlohou základnej školy je poskytnúť žiakom nielen vedomosti a možnosti rozvoja rozumových schopností, ale tiež rozvíjať telesnú a športovú aktivitu. Okrem telocvične, ktorá sa využíva pravidelne, nachádza sa v areáli našej školy dostatok trávnatej plochy pre športové a pohybové vyžitie. K dispozícii je atletická dráha, futbalové ihrisko a žiaci navštevujúci ŠKD si radi rozhýbu svoje svalstvo na preliezkach. V popoludňajších hodinách je obľúbeným miestom starších detí skateboardová dráha. V septembri 2018 staré ihrisko zmenilo svoju podobu. Po kompletnej rekonštrukcii a obnove stojí na jeho mieste moderné športovisko s umelým trávnikom. Dňa 25. septemra 2018 bolo primátorom mesta Veľký Krtíš Ing. D. Surkošom nové ihrisko slávnostne odovzdané do užívania.

Staré ihrisko dostalo novú tvár

Pani riaditeľka školy Mgr. V. Lunterová povedala: ”Víziou nového ihriska sme sa zaoberali už veľmi dlho. Nebolo však dostatok prostriedkov na financovanie takejto nákladnej stavby. V tomto roku nám pán primátor a Mesto Veľký Krtíš vyšli v ústrety a vďaka finančnej podpore sa podarilo našu víziu zrealizovať, z čoho sa veľmi tešíme. Ihrisko budeme využívať predovšetkým na športové krúžky, aj školský klub detí si toto ihrisko užije a pokiaľ bude možné, sprístupníme ihrisko aj širokej verejnosti.” Športuchtivým žiakov máme v naše škole dosť, umelý trávnik nezvädne, takže nové ihrisko budeme radi využívať po celý rok.

Video si môžete pozrieť vo videokronike.K novému ihrisku nový plot


Tešíme sa z nového ihriska a chceme, aby zostalo dlho pekné a v čo najlepšom stave. Rozhodli sme sa, že okolo neho vybudujeme oplotenie, ktoré by bol prekážkou pre nevítaných návštevníkov. Oplotenie sme postavili svojpomocne sami. Do prác sa aktívne zapojili naši zamestnanci – učitelia Mgr. Pavel Demeter, Mgr. Štefan Horváth, Mgr. Kristián Bartoš, Mgr. Michal Komada a pán školník Štefan Lenický. Vykopali jamy pre nosné stĺpiky, ktoré v nich zabetónovali, natiahli pletivo a osadili dve brány –jednu menšiu pre vstup od bežeckej trate a druhú väčšiu od školského dvora. Práca to bola fyzicky náročná, ale naši chlapi ukázali, že im nechýba remeselná zručnosť a s lopatou to vedia rovnako dobre ako s ukazovátkom.


Naša škola sa zapojila do pilotného testovania pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka základných škôl. Súčasťou testovanie boli tieto disciplíny:

1. Meranie výšky

2. Meranie hmotnosti

3. Meranie úrovne ohybnosti – predklon

4. Ľah-sed (60 s)

5. Skok do diaľky z miesta

6. Výdrž v zhybe na hrazde (nadhmatom)

7. Opakovaná zostava s tyčou

8. Kotúľanie 3 lôpt na čas

9. Člnkový beh 4 x 10 m

10. Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m, tzv. beeptest

11. Vlajková naháňačka


Cieľom celoplošného testovania je odporučiť deťom a ich rodičom druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady a mohli by v nich byť úspešné. Podobné testovanie budú vybraní žiaci absolvovať ešte raz v 3. ročníku, kedy sa bude overovať stabilita nájdených športových predpokladov.


Testovali sme prváčikov


Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl


Jesenné stretnutie starých rodičov


V dňoch 23., 24. a 25. 10. 2018 si žiaci 3. C, 4. A, a 4. C pozvali do svojej triedy svojich milých starých rodičov. žiaci im chceli prejaviť úctu a ukázať im, ako už podrástli od chvíle, keď ich odprevádzali do školy. Po privítaní sa im predstavili programom – spievali, tancovali, čítali, prezentovali myšlienky, citáty. Starí rodičia odpovedali na otázky žiakov: „Ako si spomínate na svojich starých rodičov?“ Bolo to s veľkou láskou a pritom padla aj nejedna slzička. Veľmi zaujímavá bola vzájomná spolupráca. Starkí aj žiaci písali a prezentovali svoje pocity i myšlienky, ktoré nám ostali ako vzácny odkaz do budúcnosti.


Poďakovanie


Rada držím tvoje ruky, starká. Vedú ma naspäť do čias, keď som ešte nebola. Cítim, sa v nich bezpečne pred celým svetom. Vždy znova ma ubezpečujú, že niečo znamenám. Si prameň príbehov. Si spojenie s minulosťou. Videla si a počula a dotkla si sa vecí, ktoré zmizli, ešte kým prišla moja mama, otec, či dokonca ja. Si zo sveta, ktorý sa stratil – ktorý ti je taký blízky, ako ten môj mne. Dala si mi svoj život ako darček. Uchovám si ho v sebe. Odovzdám ho svojim deťom – a tie zas svojim.


Naša škola vyhrala defibrilátor  - a cenné poznatky

Dňa 26.11. 2018 sme mohli na dvore našej školy vidieť vozidlo záchranárskej služby Falc. Našťastie nič vážne sa nestalo. Dôvod návštevy bol celkom príjemný. Naša škola sa zapojila do súťaže „Záchrana som ja“, ktorú vyhlásila Nadácia Alianznezisková organizácia Falc. Predmetom súťaže bol napísaný príbeh o záchranárskej pomoci. Na základe zaslaných príspevkov získalo 50 základných škôl automatický externý defibrilátor. Medzi nimi aj naša. Pracovníci organizácie Falc odovzdali cenu pani riaditeľke Mgr. V. Lunterovej a pre deti pripravili zaujímavé prednášky, kde sa mohli naučiť ako hravou formou poskytnúť prvú pomoc. Prednášky a ukážky záchrany života a zdravia sa konali na troch stanovištiach.

Organizátorom súťaže ďakujeme za užitočný dar, cenné informácie a dúfame, že ich nebudeme musieť v našej škole prakticky využiť.


Trieda 2. A, ktorá sa svojim príbehom zaslúžila o výhru.

Pozrite si video

V mesiaci november sme pokračovali v netradičnom vyučovaní za účasti starých rodičov. Video z tohto podujatia si môžete pozrieť vo videokronike.

Ako sme v škole hrali karty

Krátko pred Luciou sa v našej škole organizoval nezvyčajný turnaj. Nešlo o namáhavé športové výkony, ani trápenie mozgov vedomosťami. Súťažiaci hrali karty. Išlo o známu hru faraón, kde úspech nezáleží len od šťastia a dobrej karty, ale aj vhodnej stratégii hráča.

Turnaja sa zúčastnilo 50 žiakov a do finále sa dostali títo hráči: Samuel Varga zo 6. C, Marián Ubertáš z 8.A, Viktória Furáková z  9.A a organizátor súťaže pán učiteľ Mgr. P. Bobáľ. Víťazom sa stala Viktória Furáková, za ňou sa umiestnil Samuel Varga a na treťom mieste skončil Marián Ubertáš. Pánovi učiteľovi sa darilo ešte o niečo lepšie ako spomínaným finalistom, no bol to žiacky turnaj, takže je kartársky úspech je mimo poradia. Uznanie si však zaslúži už len za to, že zorganizoval súťaž, ktorá je originálna a ako bolo vidieť na účasti, žiakov zaujala.