Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš
00.jpg 10.jpg 01.jpg 11.jpg 22_1.jpg 19.jpg 06.jpg 23.jpg 16.jpg 15.jpg

Ochrana osobných údajov

Lyžiarsky výcvik 2019


Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil v dňoch 14. 1. – 19. 1. 2019. Miestom konania bolo lyžiarske stredisko Krpáčovo. Výcviku sa zúčastnilo 74 žiakov zo 7. – 9. ročníka. V krásnom prostredí s prírodným snehom sa všetci účastníci naučili lyžovať. Výcvik bol bez akýchkoľvek úrazov, v dobrej nálade, k čomu prispel aj večerný program. Pedagogický dozor zabezpečovali Mgr. Z. Balová, Mgr. V. Kmeťová, Mgr. M. Jačmeníková, Mgr A. Gorejová. Inštruktormi boli Ing. GalloMgr. P. Trebuľa. O zdravie účastníkov sa starala S. Povalačová. Svoje dojmy z lyžiarske výcviku opísala žiačka 9. ročníka.


Ako každý rok, aj v tomto roku malo veľa z nás očakávania, aké zážitky si tentokrát odnesieme z lyžiarskeho výcviku. Niektorí žiaci sa ho zúčastnili prvýkrát, iní už prostredie dobre poznali a vedeli, čo ich čaká. Lyžovať sa naučili práve tu a dosiahli veľké úspechy. Napriek uboleným nohám sme sa nevzdávali a zdolávali sme svah. Večer sme si užívali každú chvíľu prežitú v kruhu najlepších priateľov. Sabina Húšťavová, 9.B


„Len učiteľ, ktorý má rád učenie, môže naučiť deti, aby mali rady učenie.”


Prechod na druhý stupeň štúdia v základnej škole môže byť pre väčšinu žiakov stresujúci. Zmena učiteľov, zmena štýlov učenia, zvýšený počet predmetov a pod. vedia žiaka potrápiť a spôsobiť mu nemalý stres či napätie. Asi najviac stresujúcim faktorom môže byť práve nástup nových predmetov, ako sú dejepis, geografia či biológia.

Uvedomujeme si to aj na našej škole. Z iniciatívy p. zástupkyne Mgr. Z. Balovej sa zrealizovalo stretnutie kolegov prvého a druhého stupňa. Zúčastnili sa ho predovšetkým vyučujúci predmetov, ktoré sú nové pre žiakov piatych ročníkov. Stretnutia sa zúčastnili: p. riaditeľ Mgr. J. Cuper (DEJ), p. zástupkyňa Mgr. D. Schmidtová (DEJ), Mgr. P. Bobáľ (DEJ, GEO), PaedDr. K. Fajčíková (GEO), Ing. E. Glézlová (BIO) a Mgr. P. Demeter (GEO), vyučujúce v 4. ročníkoch a ostatné kolegyne 1.stupňa.

Cieľ stretnutia bol jasný: porozprávať sa, podeliť sa so skúsenosťami, ako čo v najväčšej miere preklenúť negatívne javy súvisiace s adaptáciou našich žiakov na druhom stupni. Ako im predstaviť a ukázať atraktívnosť nových predmetov. Diskutovalo sa  o metódach a formách edukácie, o štruktúrach vyučovacích hodín, využívaní inovatívnych postupov, IKT technológiách na hodinách. Kolegovia sa navzájom inšpirovali, podelili sa o veľmi cenné skúsenosti. Dospeli k záveru, že stretnutia podobného metodického charakteru sú prínosom ich pedagogickej praxe. Bude sa v nich pokračovať.


„Deti si možno nezapamätajú všetko, čo ste kedy povedali, no nikdy nezabudnú na váš skutočný záujem niečo ich naučiť.”


Mgr. Z. Milatová


Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry a zábavy. Pre každé dieťa je to najveselšie obdobie roka. Prečo? Práve v tento čas sa môžu prezliecť do masiek.

Dňa 6. 2. 2019 aj naša škola ožila hravou fašiangovou slávnosťou. Deti zasadli do školských lavíc prezlečené v maskách od výmyslu sveta (kuchár, víla, vojak...). Hoci sa učili prvé dve vyučovacie hodiny, mysľou už boli ponorené do víru tanečnej zábavy. Samotný program bol pestrý. Karneval sa otvoril tradičným tancom pani učiteliek  s usmievavým džentlmenom z každej triedy. Počas promenády masiek po ročníkoch boli pre deti pripravené rôzne súťaže. Videli sme:


1. Ako rýchlo spolupracovali pani učiteľka so svojou triedou – v prasknutí balónov.

2. Ako si navzájom  dôverujú – prejavil sa tu najrýchlejší papkáč, ktorého kŕmil jogurtom spolužiak so zaviazanými očami.

3. Ako sú zruční a láskaví – naši najmenší prváčikovia vystrihovali srdiečka, ktoré si navzájom podarovali.

4. Svoju zručnosť a rýchlosť prejavili aj druháci. Skupinka detí obliekala mikiny na jedného spolužiaka, ktorý nemal čas ani mrknúť okom.


Na záver boli masky ocenené. Nikto neodišiel naprázdno. V priestoroch školy sa šírila radosť, smiech a detská spokojnosť. Za detskú radosť vďačíme rodičom, ktorí svoje ratolesti premenili na výnimočné bytosti.

Ocenené masky:

1. A – Lukáš Vrško, Alicka Wágnerová, Michaela Kováčová, Veronika Kováčová. 1. B - Galbáč Florián, Šebök Peter, Hodási Adam, Červoč Miško. 2. A – Maslaňáková, Hudec, Krnáčová, Sláviková. 2. B - Kršiak Dominik, Pappová Ela, Berkyová Zuzana, Ivanová Jessica. 2. C - Samko Vaňo, Kristína Andoková, Zoja Fridrichová, Martina Bartošová. 3. A – Pavel Veľkov, Lucia Líšková, Laura Kamenská, Nelka Urbanová. 3.B – Balga Jozef, Veselková Marianna, Láska Alex, Iboš Dávid, 4. A – Miriam Ďuricová, Martin Bodnár, Tomáš Bojtoš, Samuel Balla. 4. B – Matúš Potocký, Tomáš Benyovics, Lucia Černá, Johanna Alexandra Alcnauerová. 4. C - Ján Ďurčov, Tristan Andrášik, Simona Špuntová, Paulína Grobarczyková.

Mgr. A. Butorová


Fašiangy, Turice, Veľká Noc príde...

Americký prezident si doplňuje vedomosti 1. stupňa základnej školy.


Čarodejnica s milým pohľadom. Takej sa naozaj netreba báť.

Naopak, takéhoto strašidelného doktora by nikto z nás v ordinácii stretnúť nechcel.

Pozrite si video…

Niekedy stačí nenáročný kostým, či maska, ktorá sa dá zhotoviť doma. Takmer dokonalá mačička.


Vyšli nové Školovinky

casopis

Prvý polrok školského roka 2018-2019 máme za sebou. Okrem vzdelávania sme v našej škole organizovali tiež množstvo zaujímavých aktivít. O tých najdôležitejších sa dozviete v novom čísle školského časopisu Školovinky. Nájdete tu to aj rozhovor s novým pánom riaditeľom Mgr. J. Cuperom, článok o novom ihrisku, informácie o lyžiarskom výcviku, pasovaní prvákov do Cechu školákov, o tom, ako sme vyhrali defibrilátor, hrali sme v škole karty a iné zaujímavé články.

Prajeme vám príjemné čítanie.


Školovinky 13/2019

Štrnásty február sme si aj na našej škole spríjemnili oslavou sviatku lásky. Chodby a triedy sa zaplavili srdiečkami a červenou farbou. Vo vstupnej hale sa nachádzali nástenky, ktoré okrem ozdoby plnili aj funkciu vzdelávaciu, pretože sa z nich žiaci dozvedeli, kde sa ten Svätý Valentín vlastne vzal, či ako sa oslavuje deň zamilovaných v rôznych častiach sveta. Tieto informácie dopĺňali výstižné obrázky a citáty o láske.

Veľký úspech medzi žiakmi zaznamenala fotostena, pri ktorej vznikla nejedna vydarená fotka. Láska má mnoho podôb a ukázalo sa, že medzi žiakmi našej školy prevládajú úprimné láskyplné kamarátske vzťahy. Nepovšimnutá neostala ani Valentínska pošta a  schránka sa počas dňa zaplnila mnohými odkazmi, či už to boli odkazy vďačnosti adresované pedagógom, rodičom, starým rodičom, kamarátske vyznania, no nejedna Valentínka bola i anonymným vyznaním lásky, zrejme od tých hanblivejších žiakov či žiačok. Počas najbližších dní budú valentínske pozdravy putovať k svojim majiteľom.

Čerešničkou na torte boli Perníčky lásky, o ktoré sa postarala p. uč. Bőhmová, a ktoré sa stali priamymi sladkými Valentínkami, pretože ich žiaci mohli darovať niekomu, koho majú radi, či sa dotyčný/á nachádzal v budove školy alebo mimo nej.

Či už tento sviatok oslavujete alebo nie,  buďte si istá/ý, že slovami a gestami lásky určite vždy potešíte.


Mgr. I. Bőhmová, Mgr. M. Gregušová


Sv. Valentín na našej škole

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl


Čaj o druhej

Presnejšie od 13,30 do 15,30 hod. sa vo štvrtok 21.2.2019 otvorila malá čajovňa v priestoroch cvičnej kuchynky. Občerstvenie pri čaji pripravili pani vychovávateľky zo školského klubu detí. Pozvali zamestnancov školy aj žiakov. V čajovni sa zišli pedagógovia, vychovávateľky, žiaci a dúšok dobrého čaju si doprial aj pán školník. Veď komu by neprišlo vhod príjemné posedenie v prostredí, kde vonia med a bylinky, hrá príjemná hudba a ponuka lahodných nápojov je skutočne neodolateľná. To všetko v spoločnosti ľudí dobrej vôle. Neodolal ani náš redakčný tím a tak sme sa na čaj vybrali s kamerou. Video si môžete pozrieť vo videokronike.


Moje putovanie Olympiádou...


V školskom kole a následne okresnom kole Olympiády z anglického jazyka som sa umiestnil na prvom mieste a vyhral som. Nie je ľahké vyhrať najťažšie kolo a byť tam najstarší. Som veľmi rád, že som to vyhral.


Naši žiaci sa zúčastňujú rôznych športových a vedomostných súťaží. Merajú si sily so žiakmi iných škôl a neraz dosiahnu vynikajúce úspechy. Cesta k úspechu nebýva ľahká, o svojich výsledkoch v olympiáde z anglického jazyka napísal náš žiak Matej Škerlec.

Po dvoch mesiacoch trénovania angličtiny som išiel s pánom riaditeľom Mgr. J. Cuperom do Banskej Bystrice na krajské kolo Olympiády z anglického jazyka. Cesta autom s ním mi ubehla príjemne a rýchlo, debatovali sme najmä o politike. Keď som tam prišiel, vrátili sa mi spomienky spred dvoch rokov, keď som tu bol naposledy tiež súťažiť. Stretnutie starých rivalov a dlhé čakanie na výsledky.

Písanie testov bolo peklo, gramatický test a slovíčka boli najťažšie. Posluch s porozumením a čítanie s porozumením sa dali zvládnuť. Počúvať lektorku Američanku, ako číta príbehy a potom sa s ňou rozprávať na zadanú tému, bolo úžasné. Skončil som na deviatom mieste, konkurencia bola veľká. Som ale spokojný, že som sa tam opäť dostal a na strednej škole budem pokračovať, ale bohužiaľ už nie za túto školu.

Matej Škerlec, 9. B