Home

oznamy

aktuality

Letná škola

Brány našej školy sa veru nezatvorili ani po rozdaní vysvedčení. Deti mali možnosť prihlásiť sa do letnej školy, túto možnosť využili naplno. Čakali ich dni plné nových zážitkov a prekvapení, poznatkov a nových kamarátstiev. Júlový týždeň letnej školy bol plný zaujímavých zážitkov……

Milí návštevníci našej stránky!


Rozhodli sme sa zmeniť dizajn školskej stránky. Zmeny nie sú len vizuálne, ale aj technické, čo bolo hlavným dôvodom na zmenu. Stránka je v testovacom štátiu a nie všetky zverejnené údaje sú aktuálne. Priebežne pracujeme na aktualizácii a optimalizácii. Ďakujeme za trpezlivosť.

Otvorili sme školský rok 2023-2024

Po týždňoch letného odpočinku sme sa znova stretli vo svojich triedach. Opäť nastal čas práce, ale aj zážitkov a pekných chvíľ so spolužiakmi a ľuďmi, ktorých sme si obľúbili. Veď škola nie je len o vzdelávaní, hoci práve to je jej cieľom. Nachádzame v nej aj mnoho iných podnetov, inšpirácií a možností svojho rozvoja. Nech sa nám teda v novom školskom roku 2023- 2024 všetkým darí! viac…

Vzácna návšteva

Dnes na našu školu zavítal pán primátor, Ing. Dalibor Surkoš. A neprišiel sám. Mal aj pomocníkov, ktorí mu pomohli priniesť malú pozornosť pre prvákov… viac

Účelové cvičenie – Ochrana človeka a prírody

V dňoch 21.-22. 09. 2023 sa na našej škole realizovalo účelové cvičenie – OČAP. Žiaci 1. stupňa prežili tento deň v prírode nielen pri športových aktivitách ale aj v spoznávaní prírody a náučných kvízoch o nej. Žiaci 2. stupňa absolvovali v prvý deň teoretickú časť cvičenia. Boli pre nich pripravené zaujímavé stanovištia po celej škole. Jednotlivé hodiny spestrili pozvaní zdravotníci, vojaci a hasiči… viac