kontakt

edupage

00.jpg 10.jpg 01.jpg 11.jpg 22_1.jpg 19.jpg 06.jpg 23.jpg 16.jpg 15.jpg

Archív aktivít


2021/2022

 2020/2021

Otvorili sme školský rok 2022-2023


Tak, a je to tu! Pre niekoho pozitívna správa, pre iného menej. Škola je však predovšetkým o vzdelávaní, veď priznajme si – najkrajšia trieda je trieda plná detí. Určite väčšina z nás sa do známeho prostredia tešila. Prostredie školy bolo neznáme len pre nových prváčikov. Dnes ešte s otáznikmi v očiach, no rýchlo si zvyknú. Veríme, že sa im u nás bude páčiť...


Plavecký kurz


Prvý týždeň nového školského roka si žiaci štvrtých ročníkov spríjemnili plaveckým kurzom. Na základe rôznych plaveckých zručností boli vytvorené tri skupinky. Veľká snaha žiakov a prijatie cenných rád od pedagogických zamestnancov sa podpísalo pod každodenný pokrok. Plavecký kurz sme ukončili úsmevom, dobrým pocitom a u mnohých aj vetou: „Naučil/naučila som sa plávať."

Mgr. Lucia Kollárová

Účelové cvičenie


V dňoch 14. a 16. 09. 2022 sa v našej škole uskutočnilo Účelové cvičenie. Pani učiteľky I. stupňa prepojili tematický celok Pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody s jesennou turistickou prechádzkou. Niektorí vyšliapali na Bralo, iní sa prešli na Babku, alebo sa vybrali na prechádzku na ihrisko pri kúpalisku Krtko. Pre žiakov II. stupňa boli pripravené prednášky zo základných tematických okruhov účelového cvičenia. Civilnú ochranu (CO) mal pod taktovkou pán Vozár, ktorý žiakom vysvetľoval správanie sa v mimoriadnych a krízových situáciách, zvukové signály pri ohrození, evakuáciu osôb, správne nasadenie ochranných masiek a filtrov.

Pani Ubrankovičová mala na starosti Zdravotnú prípravu, ako správne podať prvú pomoc pri rôznych  zraneniach, na čo si dať pozor pri pobyte v prírode, aby sme si domov nepriniesli „nepríjemného spoločníka" – kliešťa, a ako ho správne odstrániť.

Požiarnu ochranu prezentoval na našej škole pán Tomaškin, ktorý so sebou priniesol aj hasičskú výstroj a protichemický oblek. Pedagogickí pracovníci vysvetľovali žiakom zásady orientácie v prírode podľa prírodných úkazov, mapy, buzoly, dôležitosť turistických značiek a určovanie vzdialenosti podľa mierky mapy. Praktická časť Účelového cvičenia overila u žiakov ich zručnosti, silu, správny odhad, výdrž. Po športovom dni strávenom v areáli našej školy a dobrom obede sme sa rozlúčili a rozutekali domov.

Mgr. Monika Vaškorová

Zážitkové učenie „U bylinkárky"


Liečivé rastliny sa považujú za zázraky prírody, ktoré sa starajú o naše zdravie. Na začiatku septembra žiaci šiesteho ročníka (6.A, 6.B, 6.C) spolu s triednymi učiteľkami (s p.uč. P. Andokovou, p.uč. B. Havrilovou, p.uč. Bőhmovou) absolvovali zážitkové učenie v prírode. Spoznávali liečivú silu rastlín v nádhernom prostredí „U bylinkárky" v Hrušove.

V Hrušove nás privítala šikovná mladá bylinkárka Betka, ktorá nás previedla cez zážitkový chodník. Cestou našich žiakov čakali zaujímavé aktivity spojené s poznávaním byliniek.

Žiaci mohli privoňať a ochutnať niekoľko druhov Mäty priepornej, od tradičnej cez jahodovú, jablkovú, grapefruitovú až po mochito. Cestou mohli obdivovať vyvýšené záhony, tzv. BYLINKOVÉ HERBÁRIUM, kde sa zoznámili s ďalšími bylinkami a s ich liečivou silou. Bol medzi nimi pamajorán obyčajný, divozel veľkokvetý, rumanček pravý a mnohé iné. Pomocou interaktívnej tabule si mohli preveriť získané vedomosti. Pre uchovanie vzácnych látok pre naše zdravie sa bylinky musia správne sušiť. A preto žiaci navštívili  sušiareň, kde ich obklopila príjemná vôňa sušených rastliniek.

Na konci chodníka na deti čakala čistinka s atrakciami, kde sa mohli vyblázniť. Objavovali výšku Maxistolčeka, vozili sa na lanovkách alebo preverili svoju „odvahu" a prešli cez BOSONOH (cestička s machom, kameňmi, kamienkami, šiškami, kôrou dreva a lístím).

Na konci exkurzie žiaci zhodnotili, že to bol príjemný štart do nového školského roka. Mgr. Beatrica Havrilová

Banka plná nenaplnenej lásky

a minúta ticha za ňu


Dňa 21. septembra a 29. septembra sa výber žiakov z deviateho a ôsmeho ročníka zúčastnil literárnej exkurzie v Banskej Štiavnici - Po stopách Andreja Sládkoviča a jeho Maríny. Cieľom exkurzie bola najmä návšteva múzea Banka lásky, kde sme sa zamýšľali nad otázkou čo je to láska, ale dozvedeli sme sa aj mnohé súvislosti vzniku najdlhšej ľúbostnej skladby, básne Marína, prechádzali po miestnostiach, kde Marína prežila väčšinu života a kde spoznala svojho učiteľa, z ktorého sa neskôr stala životná láska, spisovateľa, vtedajšieho študenta evanjelického lýcea, Andreja Sládkoviča.Po komentovanej prehliadke sme sa prešli na evanjelický cintorín a navštívili hrob, v ktorom odpočíva Mária Pischlová (Marína). Na hrob sme položili kvety, zapálili sme sviečky na jej pamiatku, ale aj pamiatku ich lásky sme si uctili minútou ticha. Hladní žiaci sa potom občerstvili v historických uličkách Banskej Štiavnice a presunuli sme sa domov, do Veľkého Krtíša.

Mgr. Ďurišová, Mgr. Jačmeníková, Mgr. Gregušová, Mgr. Balgová