kontakt

edupage

00.jpg 10.jpg 01.jpg 11.jpg 22_1.jpg 19.jpg 06.jpg 23.jpg 16.jpg 15.jpg

Archív aktivít


2021/2022

 2020/2021

Žiakov z 1. stupňa sprevádzali starší spolužiaci - ôsmaci a spolu obdivovali čarovnú jesennú prírodu. Odhaľovali záhady a tajomstvá jesene napr. prečo sa listy na jeseň sfarbujú zo zelenej do oranžovej či hnedej farby, prečo vtáky vedia kedy odletieť do teplých krajín, prečo stromy na jeseň zhadzujú listy. Ďalšou aktivitou bolo hľadanie niečoho podľa indícií, napríklad niečo hnedé, voňavé, tvrdé, jedlé, ohybné, farebné, pichľavé, krásne. Zbierali opadané lístie a plody jesene, zahrali sa na umelcov a vytvorili z nich nádherné koláže ako poďakovanie za dary pani Jesene.

V tento deň si pripomenuli aj dôležitosť jablka vo výžive formou krátkej prezentácie, oboznámili sa s jeho odrodami a vydarenú akciu ukončili skvelou ochutnávkou.

Mgr. Veronika Marcineková

Jeseň, pani bohatá farbí listy do zlata...

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Na základnej škole vo Veľkom Krtíši využili členovia Stromu života Krtkovia jesenný grant a strávili krásne jesenné dopoludnie v mestskom parku Hôrka.

Exkurzia v Nitre


Dňa 17. 10. 2022 sme sa s triedami 7. A, 7. B a 7. C učili netradične. Zúčastnili sme sa exkurzie v Nitre zameranej na tému „Svätí Cyril a Metod".

Po príchode do Nitry sme absolvovali výstup na hrad, kde nás už čakali pani sprievodkyne. Rozdelili sme sa na dve skupiny a výklad sa mohol začať. Počas prehliadky hradného areálu sme navštívili aj hradnú studňu a dozvedeli sme sa aj nové informácie o tureckých nájazdoch. Najviac nás však očarila Katedrála sv. Emeráma. Okrem nádherných fresiek nás zaujal krásny oltár zobrazujúci Krista Spasiteľa. Na tomto mieste sme sa dozvedeli aj informácie zo života sv. Svorada a Benedikta, ktorí sú patrónmi katedrály. Vystúpili sme po 113 schodoch a užili sme si nádherný výhľad z veže na Kalváriu a Zobor. Nakoniec nás čakal výklad v múzeu o živote sv. Cyrila a Metoda. V ňom sme objavili vzácne písomnosti z obdobia Veľkej Moravy a zaujímavé bohoslužobné predmety z rôznych historický etáp. Po exkurzii sme žiakom dopriali hodinku v centre mesta a cestou sme sa odfotili pri soche Pribinu. Tešili sme sa, že nám počasie prialo a my sme tak mohli stráviť pekný deň v jednom z najkrajších slovenských miest.

Timravina studnička


Podnietiť žiakov k objaveniu krásy umeleckého slova je cieľom prípravy žiakov na súťaže v prednese. Naša žiačka, Lenka Ballová, ukázala, že tento cit už našla.

Po úspešnom prezentovaní sa v školskom a okresnom kole sa zúčastnila celoslovenského kola v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy „Timravina studnička". Táto literárna súťaž sa každoročne koná na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej - Timravy.

Timravina studnička bola zážitkom z krásy interpretovaného slova, priniesla mnoho výborných prednesov, inšpirácií a podnetov, ako citlivo pracovať so slovom. Aj keď sa Lenka v celoslovenskom kole neumiestnila  medzi trojicou najlepších, patrí jej naša veľká pochvala a vďaka. Veríme, že bude inšpiráciou aj pre ostatných žiakov našej školy a tešíme sa na ďalšie recitačné súťaže aj v jej podaní.  Mgr. Miroslava Ďurišová


Veríme, že aj v budúcnosti sa nám podarí prepojiť výučbu aj so zážitkami, pretože vidíme to, čo skutočne existuje, a tak lepšie rozumieme tomu, čo sa v škole učíme.

Mgr. Miroslava Ďurišová,

Mgr. Jozef Cuper

BIOBEH Vinohradmi 2022


Dňa 15.10.2022 sa žiaci a kolegyne našej školy opäť zúčastnili bežeckej súťaže – BIOBEH vinohradmi. Aj tentokrát sa môžeme pochváliť ich úspechmi.


V kategórii - 800 m (dievčatá) naše žiačky obsadili všetky stupienky.

1. miesto – Bianka Sláviková (6.A)

2. miesto – Natália Ďurišová (6.C)

3. miesto – Lenka Ballová (6.A)


V kategórii – 800 m (chlapci) sme tiež mali zastúpenie.

2. miesto – Michal Hrabčák (6.A)


Kategória - 400 m (chlapci) bola pre našu školu tiež úspešná.

2. miesto – Kristián Rechtorík (1.A)


Hrdí sme aj na naše kolegyne ktoré absolvovali beh na 7km – Mgr. Katarína Balgová, Mgr. Dorota Gallová a Petra Balková.

Veríme, že tieto úspechy motivujú aj ostatných žiakov a dospelých, pretože ako sa hovorí: „V zdravom tele, zdravý duch."

Mgr. Miroslava Ďurišová


Ferratový zážitok na Skalke


Už niekoľko rokov poskytuje úžasné adrenalínové zážitky rozsiahla ferrata na Skalke pri Kremnici (ferrata - "železná cesta", teda cesta zaistená železnými pomôckami ako sú schodíky, skoby...)  Tento školský rok sa ju rozhodli navštíviť aj žiaci z nášho turistického krúžku. Využili sme krásne počasie počas babieho leta a v nedeľu 9. 10. 2022 sme sa v počte 8 kusov plus dvaja šoféri dostavili na Skalku. Po trošku komplikovanom obliekaní sa do ferratových setov sme prišli k prvej atrakcii, ktorou je visutý most. Jeho najvyššie miesto je takmer 50 metrov nad zemou, čiže pre viacerých žiakov to bola asi najväčšia životná výzva, akej museli zatiaľ čeliť. Nakoniec most prešli všetci okrem jedného žiaka, aj keď niektorí s veľmi stiahnutými žalúdkami.

Po moste sme začali zostup k samotným ferratovým trasám. Ako prvú sme si vybrali náročnú trasu pomenovanú Komín. Jej najťažšia a najkrajšia časť vedie úzkou puklinou v skale. Hlavne tento úsek dal rukám aj nohám poriadne zabrať a vyžadoval od nás celkom akrobatické polohy pri lezení.

Ako poslednú trasu sme si vybrali tzv. Trubačovu vežu. Trasa nebola až taká náročná, ale mierne „vzdušná" a s krásnymi výhľadmi do veľkej vzdialenosti. Tejto trasy sa už nezúčastnili všetci, pretože niektorí si uvedomili svoje limity kvôli strachu z výšok.

V tejto časti ferratového sveta sa nachádzajú ešte ďalšie 2 trasy, ale kvôli ich náročnosti sme si na ne s deťmi už netrúfli. Keďže sme nestihli pozrieť druhú, novšiu časť ferrát, tak sa tam hádam ešte niekedy dostaneme. Článok a video pripravil vedúci turistického krúžku Mgr. P.Bobáľ

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa každý rok koná slávnostné stretnutie pedagógov, na ktorom primátor mesta ocení vybraných pedagóg a pedagogičky Plaketou J. A. Komenského za ich prácu v školstve. Keďže v marci, kedy je Deň učiteľov, neboli na organizáciu takéhoto podujatia priaznivé podmienky, slávnosť sa uskutočnila v júni.

Pedagogičky ocenené

Plaketou J. A. Komenského

Za našu školu získali plaketu J.A. Komenského pedagogičky: Mgr. Zuzana Balová, Mgr. Andrea Gorejová. a Ing. Estera Hrončeková PhD., s ktorou vám prinášame rozhovor.

Kartový turnaj vo Faraónovi


Dňa 24.10.2022 sa na našej škole uskutočnil ďalší turnaj vo Faraónovi. Zúčastnilo sa ho 48 žiakov 2. stupňa, 8 zamestnancov školy a jeden hosť z 1. stupňa. Každý z nich sa snažil vyhrať zlatý pohár určený pre víťaza. Po úvodnom zjednotení pravidiel sme sa rýchlo rozdelili do 16 skupín a začal sa tvrdý boj o postup do semifinále. Každú chvíľu sa školskou jedálňou ozývali výkriky radosti, ale aj zúfalstva. Z každej skupiny mohol postúpiť len jeden hráč. Zhruba po 40 minútach boli základné skupiny odohraté a do semifinále postúpilo 16 hráčov, ktorí boli rozdelení do 4 skupín. Do finále mohli postúpiť opäť len víťazi týchto skupín. Naši pedagógovia budú musieť na najbližší turnaj tvrdo trénovať, lebo do semifinále sa prebojoval len jeden z nich a aj to bolo o chlp. Do finále sa nakoniec neprebojoval ani ten.

Finálovú štvoricu nakoniec utvorili Tomáš Nagy z 9.A, Kristián Bajo zo 7.B a minuloroční finalisti Nikola Varholáková z 9.B a Peter Kroupa z 8.C. Súboj o zlatý pohár bol opäť veľmi tvrdý a až do poslednej chvíle nebolo jasné kto zvíťazí. Na štvrtom mieste sa nakoniec umiestnila minuloročná víťazka Nikola Varholáková. Hneď v ďalšej hre vypadol Peťo Kroupa a v ďalšej Kiko Bajo. Celkovým víťazom sa tak stal deviatak Tomáš Nagy. K víťazstvu mu srdečne gratulujem a teším sa na ďalší turnaj, ktorý sa uskutoční v 2.polroku.

Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým účastníkom za férovú hru a tiež mojim kolegom, že sa k nám pripojili. Mgr. P. Bobáľ


Dňa 26. októbra sme v rámci Mesiaca úcty k starším zorganizovali stretnutie so starými rodičmi našich žiakov. Zámerom stretnutia bolo, aby si návštevníci pozreli priestory, kde sa ich vnúčatá vyučujú a zoznámili sa s možnosťami, ktoré žiakom naša škola poskytuje nielen vo výchovno- vzdelávacieho procese, ale aj v rámci mimovyučovacej činnosti.


Od čias, kedy starkí boli sami školákmi, ubehlo veľa rokov. Škola však zostala naďalej školou, hoci prešla mnohými zmenami. Starí rodičia ocenili, že zmeny priniesli kvalitu do vzdelávania, páčilo sa im u nás a nás to veľmi teší. Ďakujeme za návštevu.

Video si môžete pozrieť vo videokronike.Október - Mesiac úcty k starším

Mesiac október by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti.

Pri tejto príležitosti si Školský klub detí spolu so Školským parlamentom zloženým zo šikovných žiakov pripravili na našej škole bohatý program pre starých rodičov žiakov. V tvorivých dielňach mohli starí rodičia spolu so svojimi vnúčatami vyrábať rôzne jesenné výrobky. V kuchynke piekli výborné koláče, v multimediálnej miestnosti si spoločne s deťmi vyskúšali výdobytky novodobej technológie. Svoje pohybové zručnosti si zmerali pri stolnom tenise, basketbale, futbale či rôznych iných športových aktivitách v telocvični a na multifunkčnom ihrisku.

Všetci sa mohli spoločne porozprávať pri koláčiku a káve a tým ukončiť príjemné poobedné posedenie v škole. Úsmev a láskavosť nestojí veľa námahy, preto prejavujme našim starým rodičom úctu nie len v tento deň, ale aj ostatné dni, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život a najlepším učiteľom sú jeho najbližší.

Mgr. Katarína Balgová


Deň jablka


Naši šiestaci si v mesiaci október pripomenuli Deň jablka a patrične ho oslávili. V priebehu celého dňa si pochutnávali na jabĺčkach a jablkových pochúťkach, popíjali džús a nezabudli jabĺčkami obdarovať aj vyučujúcich. Počas poslednej hodiny hlasovali v súťaži o najkrajšie jablko a zmerali si sily v šúpaní jabĺčok a vo vedomostnom kvíze. Nekorunovanou jablkovou kráľovnou sa stala naša Danielka Dekická, ktorej jabĺčko spolužiaci vybrali ako to naj a tiež sa jej podarilo ošúpať najdlhšiu šupku. Na budúcu oslavu tohto obľúbeného a zdravého ovocia sa už teraz veľmi tešíme. Mgr. Ivana Böhmová


Halloween


Halloween je pôvodom údajne keltským sviatkom, ktorý sa oslavuje noc pred Sviatkom všetkých svätých, z 31. októbra na 1. novembra. Ale keďže v tomto období máme na Slovensku jesenné prázdniny, tak sme tento strašidelný sviatok oslávili  skôr. Začali sme výzdobou jednotlivých tried ako aj ostatných priestorov našej školy.


Na stenách viseli pavučiny s pavúkmi, všade „poletovali" duchovia a strašidlá, vyrezané tekvice na nás vyvaľovali svoje hrôzostrašné okále a cerili zuby z každého kúta.

Všetko bolo pripravené na štvrtkové halloweenske tradičné učenie v netradičných maskách. Tekvice premenené  na svetlonosov nás ráno vítali pred školou. Zvolávali všetkých duchov, ježibaby, príšery, mátohy a iné strašidlá do školy. Celý deň sa niesol v duchu zábavy, hravosti, šantenia aj súťaživosti, ktorý sme si všetci spoločne užili.

 Mgr. M. Vaškorová


„Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem.”

-Milan Rastislav Štefánik-


Návšteva historických miest a múzeí ponúka množstvo zážitkov, ktoré žiakom oživia históriu a pomáhajú hlbšie porozumieť osobnostiam a miestam, ktoré formovali dnešnú spoločnosť. Naším cieľom bolo spoznať najvýznamnejšiu osobnosť Dr. Milana Rastislava Štefánika v Košariskách. Práve preto sme sa dňa 3.11.2022 vybrali na exkurziu po stopách M. R Štefánika so žiakmi 9. a 8. ročníka spoločne s p. uč. Bartošom, p. uč. Bobáľom a p. uč. Gallovou.

Naša cesta pod názvom „Prebijem sa!” začala v jeho rodnej obci Košariská, kde nás privítal náš sprievodca pán Imriška. Najprv sme si pozreli kultúrnu pamiatku, evanjelický kostol vysvätený v roku 1871, kde bol prvým farárom Pavol Štefánik, otec M.R. Štefánika. Cennou súčasťou kostola je krstiteľnica, v ktorej bol v roku 1880 krstený aj M. R. Štefánik. Po návšteve kostola sme sa presunuli na miestny cintorín, kde sú pochovaní jeho rodičia a súrodenci. Cestou sme sa zastavili pri pamätníku obetiam prvej svetovej vojny a vzdali úctu všetkým padlým. Následne sme navštívili Múzeum Milana Rastislava Štefánika v jeho rodnom dome v Košariskách. Rozšírili sme si poznatky, dozvedeli sme sa veľa zaujímavých noviniek o živote, koníčkoch, vedeckej, vojenskej, diplomatickej činnosti jednej kľúčových osobností našich dejín. Pútavým rozprávaním sme sa dostali do miest, štátov, ktoré navštívil, obdivovali sme jeho osobné predmety. Videli sme lodný kufor, s ktorým precestoval celý svet, ďalekohľad, s ktorým pozoroval hviezdy, generálsku čiapku a jeho šabľu.

Okrem iného sa žiaci dozvedeli aj pikošky z jeho súkromného života, napr. že určitú časť svojho života bol aj iluzionistom a i.. Veľkou vzácnosťou bolo vidieť pramienok vlasov Jozefa Miloslava Hurbana, alebo jeho pištoľ.

Súčasťou našej exkurzie bol aj výstup k Mohyle Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa nachádza na vrchu Bradlo, týčiacom sa v nadmorskej výške 543 medzi mestom Brezová pod Bradlom a obcou Košariská. Mohyla je miestom odpočinku jednej z najväčších osobností moderných slovenských dejín – Milana Rastislava Štefánika a od roku 2009 zapísaná do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva. Jeho pamiatku sme si spoločne uctili kladením venca a pripomenuli si jeho motto „veriť, milovať, pracovať”. Našťastie počasie nám prialo, a to nám pridalo na kultúrnom zážitku. Mohyla M.R. Štefánika sa nám ukázala v celej svojej kráse a majestátnosti. Každého očaril výhľad na okolité pohoria hrajúce farbami jesene a kopaničiarsky kraj, ktorý je z tohto pietneho miesta naozaj nádherný. Obdivovali sme monumentálnosť a architektonickú čistotu pamätníka navrhnutého známym slovenským architektom Dušanom Jurkovičom.

Exkurzia bola pre žiakov prínosom a veľkou inšpiráciou, získali nové vedomosti o M. R. Štefánikovi. Štefánik bol človek mnohopočetných záľub, bol Slovák srdcom, vždy hrdý na svoj pôvod. Na záver sa chcem veľmi poďakovať rodičom a vedeniu školy za podporu a pomoc :-):-)

Mgr. Kristián Bartoš

Projekt SUPERAR

Rozšírená výučba hudobnej výchovy v našej škole

Sotva by sme našli človeka, ktorý nemá rád hudbu. Podľa nálady si radi vypočujeme veselú, či zádumčivú pieseň. Bez hudby a piesní by nebol ani tanec, ba dokonca ani dobrý film. Všetci počúvame hudbu, no produkovať hudbu, či pieseň nedokáže každý. Keďže sa jedná o druh umenia, je dobré mať v tejto oblasti určité nadanie. Nadanie však nestačí. Bez úsilia to nepôjde. A ešte niečo je veľmi dôležité – mať chuť venovať sa hudbe. Na hodinách hudobnej výchovy sa žiaci učia základy hudobnej teórie, ale tiež pozitívnemu vzťahu k tomuto umeniu. V našej škole sa navyše realizuje projekt SUPERAR, ktorý zaujímavou formou rozširuje výučbu hudobnej výchovy. Jeho lektorka, pani Mgr. Izabela Bayerová, zapája do výučby aj pohybové a dychové cvičenia a mnoho aktivít realizuje formou hry. Zámerom tohto projektu nie je venovať sa len talentovaným deťom, ale tiež budovať u všetkých zúčastnených lásku k hudbe a spevu. Viac sa o projekt sa dozviete z videa.


Pasovanie do cechu školáka


Dňa 16. novembra sa uskutočnilo prijímanie našich nových prvákov do školského cechu. Slávnostný deň sa začal v obradnej sále Mestského úradu vo Veľkom Krtíši. Žiakom sa prihovorili zástupcovia Mesta a tiež Zboru pre občianske záležitosti. Prvákov pasovali deviataci v postavách kráľa a kráľovnej. Po slávnosti sa žiaci presunuli do telocvične školy, kde na nich čakali zábavné športové hry. Podujatie pripravili deviataci pod vedením svojich triednych pedagógov. Viac o atmosfére podujatia vám napovie video.


Výzva na uskutočnenie volieb

do rady školy

Volebný poriadok - rada školy

Súhlas s kandidatúrou

Nesúhlas s kandidatúrou

VesmírZačalo to úplne nenápadne. V modernej učebni sme si vymieňali názory o vesmíre. Boli sme rozdelení do dvojíc alebo trojíc. Našou úlohou bolo naučiť spolužiakov o vesmíre to, čo sme mali pripravené na papierikoch. Najlepšie nás pobavili Peťo a Nelka alebo Zojka a Lili. Všetci sme sa zabávali.

Keď sme sa už naučili niečo o planétach, mohli sme začať uvažovať o našich projektoch. Dlho sme o tom rozprávali a ešte dlhšie sme na tom pracovali. Viacerí nás pri prezentácií prekvapili. Napríklad Peťo a Miška mali prezentáciu v PowerPointe aj s kontrolnými otázkami, ako keby boli páni učitelia. Projekty sa vypracovali na polystyréne, na plátne, na výkrese, ale aj na dáždniku a v krabiciach. Brunkovi pomáhal aj braček Benji a vytvoril neznáme planéty asi z piatej dimenzie. Zoe robila z recyklovaného materiálu, Linda musela ešte ráno dorábať Mliečnu dráhu, Simonka nás prekvapila kamennou obežnou dráhou „Kuiperov pás”, Oliver Slnko niekoľkokrát premaľoval, Sonička modelovala planéty, asteroidy, meteority a ufá zo sadry. Jasmínka vytvorila leporelo.

Naučili sme sa možno aj niečo navyše. Teraz sa už nevieme dočkať návštevy hvezdárne.

Za 4. B napísali:

Soňa Kysucká a Oliver Hajnár

Znova sme sa vrátili

do Domova sociálnych služieb


Dňa 10. 11. 2022 sa náš školský parlament rozhodol opäť spraviť dobrý skutok a potešiť seniorov. Žiaci so svojimi pedagógmi znovu navštívili Domov sociálnych služieb pre seniorov v Sklabinej. Táto veľká budova je novým domovom pre ľudí, ktorí sa už o seba nevládzu starať sami a potrebujú pomocnú ruku okolia.

Po príchode do zariadenia nás seniori privítali s úsmevom na tvári a so zvedavosťou v očiach. Ujo z Hrušova, ktorý tu tiež býva, našich žiakov hneď spoznal, a už aj bežal pre harmoniku, aby nám niečo zahral. Táto naša návšteva nebola prvá, a preto vedeli, že naši žiaci si pre nich pripravili nejaký zaujímavý program. A tak aj bolo.

Okrem tvorivých dielní, kde sa vyrábali rôzne výrobky zo suchého lístia a farebného papiera, si naši žiaci so starkými zahrali aj spoločenské hry a rozprávali sa o ich živote.

Starí ľudia radi spomínajú na svoj život, na svoju mladosť... rozprávajú rôzne príbehy a zážitky zo svojho života. Kde pracovali, ako žili. Aj nám toho veľa povedali a bol to veľmi pekný a silný zážitok dozvedieť sa niečo  o ľuďoch, ktorí sú od nás o niekoľko desiatok rokov starší. Nie každý z nich to mal v živote ľahké. Veľa si toho prežili, a dnes, keď sú už na dôchodku a môžu užívať zaslúžený oddych, tak im možno prídu dni rovnaké a všedné.

Vďaka našim žiakom však mali aspoň jeden deň iný, zaujímavejší. Bolo vidieť ich radosť, lásku a iskru v očiach, keď mali vedľa seba deti. Mnohí im určite pripomenuli ich vnúčatá.

Sme radi, že sme ich mohli navštíviť, a aj oni nás odprevádzali so slovami: „Príďte aj nabudúce!”

Miroslava Tutajová

 


Hodiny technickej výchovy


Keď odišiel zo školy pán učiteľ Pierog, boli sme pridelení ako skupiny pani učiteľke Sokobovej a Bartošovej. Pán učiteľ nám chýba, kedže to bol dobrý pán učiteľ. Teraz sa na hodinách s pani učiteľkami striedame. Jedna skupina varí a tá druhá robí prácu z dreva a potom opačne.

Vtipná príhoda 1: Všetci sme sa snažili, aby nám vyšla haruľa chutná, teplučká a chrumkavá...ako áno, boli chrumkavé a chutné, ale niektoré aj prihorené :-D

Vtipná príhoda 1: Pri príprave raňajkového menúčka nás zas napadlo, či budú mať pre nás dostatok toaliet, keď všetci naraz skonzumujeme ovsené vločky zaparené teplou vodou. ÁÁÁle nič! Dobre bolo...

Na obrázkoch sú pre istotu spolužiaci pri práci v dielni, kuchárske umenie odfotíme, keď bude čo :-D Stále veríme, že sa budeme zlepšovať a zlepšovať.

Za 8. B napísala: Anna Košťálová