aktivity
casopis
Školská
jedáleň
jedalen v
Kontakt
nasaskola
pedagogovia
zaujmove
fotogaleria
videokronika

Foto: Aktivity

Dokumenty

Kedy prázdniny?

Zverejnovanie

  Vianočné trhy


Vianočné trhy v našej škole organizujeme už tradične niekoľko rokov. Výťažok z tohto podujatia je venovaný žiakovi, ktorému finančný dar môže pomôcť prekonať životnú krízu. A práve o tom by Vianoce mali byť – o dávaní, obdarovávaní a ľudskom porozumení. Výrobky, ktoré sa dali na trhoch kúpiť, vyrobili naši žiaci v školskom klube detí a na vyučovacích hodinách. Do prípravy vianočného tovaru sa zapojili aj niektorí rodičia a rozšírili tak sortiment o zaujímavé dekoračné predmety a cukrovinky. Mnohí kupujúci si tu našli darček pre seba alebo pre svojho blízkeho. Vianočné trhy, ako humánna aktivita,  získala v súťaži Detský čin roka, v kategórii „Dobrý nápad“, najviac hlasov. Nás teší predovšetkým to, že krásne, ale aj chutné výrobky, potešili kupujúcich a zároveň sme prispeli na dobrú vec. Video z vianočných trhov si môžete pozrieť vo videokronike.


Divadlo
Predvianočné obdobie v škole spríjemnili deťom žiaci z dramatického krúžku, ktorí svojim spolužiakom predstavili rozprávku O dvanástich mesiačikoch v divadelnom prevedení. Predstavenie s nimi nacvičili pani učiteľka Mgr. V. Demeterová, vedúca krúžku. Mladí herci skvelo zvládli svoje úlohy a k atmosfére rozprávky prispeli aj zručne zhotovené kulisy. Veď posúďte sami (video). Predstavenie zožalo úspech. Veríme, že nás deti z dramatického krúžku ešte niečím pekným prekvapia.  


naša škola
V školskom roku 2016/2017 pracuje na našej škole 46 pedagogických zamestnancov -  na 1. stupni 13, na 2. stupni 26.
Škola zamestnáva vlastného špeciálneho pedagóga. V  ŠKD  pracuje 6 vychovávateliek. Chod školy zabezpečuje 7 prevádzkových pracovníkov – ekonómka, hospodárka školy, školník, 5 upratovačiek.
Mzdovú a personálnu agendu zabezpečuje 1 zamestnankyňa.
Cez úrad práce v spolupráci s mestským úradom sme prijali 4 zamestnankyne na štyri hodiny denne /aktivačný príspevok/, ktoré pracujú na škole ako informátorky a  pomáhajú pri upratovaní areálu školy. V ŠJ je 7 zamestnankýň - 1 vedúca ŠJ a 4 kuchárky a 3 pomocné sily.
V školskom roku 2016/2017 školu navštevuje 614 žiakov, na 1. stupni 305, na 2. stupni 309 v 27 triedach.
V školskom roku 2016/2017 budeme postupovať v zmysle školského vzdelávacieho programu vo všetkých ročníkoch.

Viac fotografií…