projekty

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Sprievodca šk.rokom 2020/2021

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

Školský vzdelávací program

Správa o vých.-vzdel. činnosti

2020/2021

00.jpg 10.jpg 01.jpg 11.jpg 22_1.jpg 19.jpg 06.jpg 23.jpg 16.jpg 15.jpg

Ochrana osobných údajov

Kontakt

Škola, ktorej inklúzia nie je cudzia

Východiská inklúzie

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Oznámenie o výnimke z karantény

Archív aktivít 2020/2022

Pytagoriáda šk.rok 2021/2022


V šk. roku 2021/2022 sa konal už 43. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda. Po predchádzajúcom ročníku ktorý sa uskutočnil online, aj tento rok sa školské uskutočnilo  online formou. Žiaci súťažili na pôde školy v multimediálnej učebni podľa kategórií. Súťaž prebiehala v stredu a vo štvrtok 8. a 9. decembra 2021.  

Svoje vedomosti si overilo a zmeralo sily 92 žiakov z našej školy.


 v kategórii P3 súťažilo 22 žiakov (z toho 12 úspešných) M. Bohmová, M. J. Komada, M. Murgaš, M. Balla, P. Trebuľa, S. Ubertášová, S. Kysucká, K. Mitalčáková, L. Kollárová, L. Siklódiová, N. Černá, E. Kurčíková

 v kategórii P4 súťažilo 14 žiakov (z toho 5 úspešných) D. Minárik, T. Turoňová, N. Jačmeníková, T. Andrášik, S. L. Vargová

 v kategórii P5 súťažilo 14 žiakov (z toho 3 úspešní) O. Hovorka, V. Bartošová, A. Kanát

 v kategórii P6 súťažilo 14 žiakov (z toho 5 úspešných) K. Bajo, D. Schneider, J. Balga, J. Goráz, V. Fábryová

 v kategórii P7 súťažilo 10 žiakov (z toho 4 úspešní) N. Demeter, P. Grobarczyková, L. Bányayová, M. Bartoš

 v kategórii P8 súťažilo  18 žiakov (z toho 0 úspešných)

Ing. Martina  Komadová

Mgr. Michaela Hovorková

Mgr. Pavol Demeter

Milí naši... priatelia, ani tento rok sme na vás nezabudli. Snažili sme sa potešiť vaše srdiečka v období Vianoc. Prajeme vám, aby ste boli zdraví, šťastní a usmiaty každý jeden deň v novom roku. Ďakujeme všetkým rodičom, žiakom, ktorí prispeli, nie darčekmi, ale DARMY.

Sme radi, že sme inšpirovali aj iných, ktorí vás potešili. Ten, kto niekomu spôsobí radosť, je šťastný človek. Nie nadarmo bývate v „Našej radosti“.  

„Aj keď bude najhoršie vždy mysli na to, že niekto je tu len pre Teba"

 Mgr. Eva Rozkošová

Zima bez snehu v ŠKD

Tohtoročná zima je na sneh skúpa. Aj deti V ŠKD ho túžobne očakávajú. Keďže Perinbaba asi zaspala, my, vychovávateľky, sme pre deti vymysleli alternatívne zimné aktivity. Na školskom dvore prebiehala papierová guľovačka. Deti sa vyšantili a mali z tejto hry veľkú radosť. Tento pocit sme zdieľali s deťmi aj my – vychovávateľky. Svoju tvorivosť prejavili deti v triedach. Deti z 2. A. modelovali zo sódy bikarbóny a vlasového kondicionéra „snehové gule", zimnú krajinku so zvieratkami a panáčikmi.Z tejto aktivity sa tešili a všetci dúfame, že týmto privoláme aj ozajstný sneh. Mgr. J. Kalmárová