Základná škola, Nám. A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš

projekty

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Sprievodca šk.rokom 2020/2021

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

Školský vzdelávací program

Správa o vých.-vzdel. činnosti

2019/2020

00.jpg 10.jpg 01.jpg 11.jpg 22_1.jpg 19.jpg 06.jpg 23.jpg 16.jpg 15.jpg

Ochrana osobných údajov

Kontakt

Škola, ktorej inklúzia nie je cudzia

Východiská inklúzie

Dotácia na stravu 2021/2022

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Oznámenie o výnimke z karantény

Milí rodičia budúcich prváčikov,


čas nástupu do školy sa blíži. Teší sa Vaše dieťa do školy? Možno si už chystá školskú tašku. Čo všetko bude potrebovať? Pripravili sme pre Vás zoznam potrebných pomôcok a potrieb. Okrem toho je dobré prísť do školy s dobrou náladou a očakávaním pekných zážitkov. Naša škola a pani učiteľky sa na prváčikov tešia tiež…

Cez prázdniny bolo v škole rušno

Nie všetci žiaci a zamestnanci školy počas prázdnin oddychovali. Čo sa cez prázdniny u nás dialo, môžete si pozrieť vo videu…

Letná škola plná zážitkov


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypísalo výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021”. Zámerom tohto projektu je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť získať, či upevniť vedomosti, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021. Do projektu sa zapojila aj naša škola. Letná škola sa uskutočnila v dňoch od 16.8.2021 do 20.8.2021 a od 23.8.2021 do 27.8.2021. Do letnej školy sa prihlásilo 40 žiakov. Organizovaním aktivít boli poverené pedagogické asistentky a vychovávateľky. Pre žiakov pripravili skutočne bohatý program. Vzdelávacie aktivity zamerané na opakovanie a utvrdzovanie učiva sa realizovali hravou a zážitkovou formou. Dôraz sa kládol aj na pohybovú aktivitu, tvorivosť a súťaživosť. Spestrením pobytu v letnej škole bol program, ktorý škola zabezpečila v spolupráci s ďalšími ochotnými partnermi. Školu navštívili dobrovoľný hasiči. Predviedli deťom ukážku hasičskej techniky, dokonca si žiaci sami mohli obliecť detský hasičský odev a vyskúšať si prácu s takouto technikou. Uskutočnili sa tiež kultúrne podujatia. Školu navštívil divadelný ochotnícky súbor z Medzibrodu a žiakom zahral rozprávku. Ku kultúrnym zážitkom prispel aj exfinalista súťaže Slovensko hľadá SuperStar – Martin Krausz a jeho manželka, choreografka. V telocvični sa teda nielen spievalo, ale aj tancovalo. Deti sa naučili jednoduchú choreografiu, tanec prispel nielen telu, ale aj k dobrej nálade. Ďalším zážitkom, na ktorý budú žiaci radi spomínať, bola návšteva Ranča u Ňuňa v Litave. Ranč sa nachádza v krásnom prostredí s možnosťou využitia voľného času pre celé rodiny. Žiaci sa oboznámili so životom na ranči, kde sa chová mnoho druhov zvierat, napríklad kone, poníky, somáriky, kozy, ovce, dokonca aj muflóny a daniele. Na koníkoch si žiaci mohli zajazdiť. V rámci regionálnej výchovy a spoznávania významných lokalít navštívili Hrad Modrý Kameň a Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. Záver letnej školy patril tiež rozprávke – návšteve kina v Lučenci, kde si žiaci pozreli animovanú rozprávku.

Taká bola Letná škola – škola bez písania poznámok, skúšania, známok. Plná výletov, zaujímavých návštev, jeden zážitok striedal druhý. Nik z detí neľutoval, že aj cez prázdniny musel ráno vstávať. Popritom sa nezabúdalo ani na hlavný zámer projektu – veď aj na výletoch sa dá všeličo spočítať, rozširovať si slovnú zásobu, získavať poznatky o prírode, geografii, histórii. Letná škola bola teda nielen zábavná, ale predovšetkým poučná.  

lss9.jpg lss8.jpg lss7.jpg lss6.jpg lss5.jpg lss4.jpg lss2.jpg lss10.jpg lss1.jpg lss3.jpg

Načali sme nový školský rok

Leto sa končí, školský rok začína. Jeseň posiela deti do školských lavíc. O pár týždňov zoslabnú slnečné lúče, svetlo do krátkych dní budú nosiť len ľudské drobce – malé slniečka. Dnes bol veľký deň pre prvákov. Nielen deň, ale asi všetko v skutočnej škole sa im zdalo byť veľké. Nie také, ako keď sa na školu hrávali doma vo svojej izbičke. A tak len nesmelo pozerali a v očiach mali mnoho otáznikov. Pomôžeme im nájsť odpovede. Zvedavosť a múdrosť sú nerozlučné sestry. Nech sa nám spoločná práca darí...!

Ako sa prihlásiť na stránku edupage

1. V hlavnom menu na tejto stránke vľavo kliknite na záložku edupage.

2. Budete automaticky presmerovaní

    na edupage stránku našej školy.

3. Vyplňte prihlasovacie meno

   (prihlasovacím menom je názov vašej emailovej schránky)

4. Vyplňte heslo

    (heslo ste od nás dostali do svojej emailovej schránky)

5. Kliknite na tlačidlo ”Prihlásiť sa”. Po správnom vyplnení údajov budete prihlásení na edupage a môžete využívať dostupné funkcie.