Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš
00.jpg 10.jpg 01.jpg 11.jpg 22_1.jpg 19.jpg 06.jpg 23.jpg 16.jpg 15.jpg

Ochrana osobných údajov

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl


Ako sme v škole hrali karty

Krátko pred Luciou sa v našej škole organizoval nezvyčajný turnaj. Nešlo o namáhavé športové výkony, ani trápenie mozgov vedomosťami. Súťažiaci hrali karty. Išlo o známu hru faraón, kde úspech nezáleží len od šťastia a dobrej karty, ale aj vhodnej stratégii hráča.

Turnaja sa zúčastnilo 50 žiakov a do finále sa dostali títo hráči: Samuel Varga zo 6. C, Marián Ubertáš z 8.A, Viktória Furáková z  9.A a organizátor súťaže pán učiteľ Mgr. P. Bobáľ. Víťazom sa stala Viktória Furáková, za ňou sa umiestnil Samuel Varga a na treťom mieste skončil Marián Ubertáš. Pánovi učiteľovi sa darilo ešte o niečo lepšie ako spomínaným finalistom, no bol to žiacky turnaj, takže je kartársky úspech je mimo poradia. Uznanie si však zaslúži už len za to, že zorganizoval súťaž, ktorá je originálna a ako bolo vidieť na účasti, žiakov zaujala.Polročné

vysvedčenia 

sú rozdané


31. január je dňom, kedy žiaci získajú hodnotenie svojej polročnej práce v podobe vysvedčenia. Bolo potrebné vydať nemálo energie, aby známky boli čo najlepšie. Hoci súčasné školy disponujú modernou vyučovacou technikou, k zázračným lievikov, ktoré nasypú žiakov vedomosti rovno do hlavičiek, sme ešte nedospeli. A tak nezostáva nič iné, ako svedomito sa pripravovať na každú vyučovaciu hodinu. S vysvedčením sme rozdali aj mnoho pochvál triednym učiteľom a riaditeľom školy. Najväčšiu radosť zo svojho prvého vysvedčenia mali prváci. Ich vstup do školského prostredia bola pre nich veľká zmena. Všetci si však s ňou poradili. Za školský polrok sa naučili naozaj veľa. Dokonca zvládli napísať aj poďakovanie pani učiteľke.Lyžiarsky výcvik 2019


Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil v dňoch 14. 1. – 19. 1. 2019. Miestom konania bolo lyžiarske stredisko Krpáčovo. Výcviku sa zúčastnilo 74 žiakov zo 7. – 9. ročníka. V krásnom prostredí s prírodným snehom sa všetci účastníci naučili lyžovať. Výcvik bol bez akýchkoľvek úrazov, v dobrej nálade, k čomu prispel aj večerný program. Pedagogický dozor zabezpečovali Mgr. Z. Balová, Mgr. V. Kmeťová, Mgr. M. Jačmeníková, Mgr A. Gorejová. Inštruktormi boli Ing. GalloMgr. P. Trebuľa. O zdravie účastníkov sa starala S. Povalačová. Svoje dojmy z lyžiarske výcviku opísala žiačka 9. ročníka.


Ako každý rok, aj v tomto roku malo veľa z nás očakávania, aké zážitky si tentokrát odnesieme z lyžiarskeho výcviku. Niektorí žiaci sa ho zúčastnili prvýkrát, iní už prostredie dobre poznali a vedeli, čo ich čaká. Lyžovať sa naučili práve tu a dosiahli veľké úspechy. Napriek uboleným nohám sme sa nevzdávali a zdolávali sme svah. Večer sme si užívali každú chvíľu prežitú v kruhu najlepších priateľov. Sabina Húšťavová, 9.B


Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry a zábavy. Pre každé dieťa je to najveselšie obdobie roka. Prečo? Práve v tento čas sa môžu prezliecť do masiek.

Dňa 6. 2. 2019 aj naša škola ožila hravou fašiangovou slávnosťou. Deti zasadli do školských lavíc prezlečené v maskách od výmyslu sveta (kuchár, víla, vojak...). Hoci sa učili prvé dve vyučovacie hodiny, mysľou už boli ponorené do víru tanečnej zábavy. Samotný program bol pestrý. Karneval sa otvoril tradičným tancom pani učiteliek  s usmievavým džentlmenom z každej triedy. Počas promenády masiek po ročníkoch boli pre deti pripravené rôzne súťaže. Videli sme:


1. Ako rýchlo spolupracovali pani učiteľka so svojou triedou – v prasknutí balónov.

2. Ako si navzájom  dôverujú – prejavil sa tu najrýchlejší papkáč, ktorého kŕmil jogurtom spolužiak so zaviazanými očami.

3. Ako sú zruční a láskaví – naši najmenší prváčikovia vystrihovali srdiečka, ktoré si navzájom podarovali.

4. Svoju zručnosť a rýchlosť prejavili aj druháci. Skupinka detí obliekala mikiny na jedného spolužiaka, ktorý nemal čas ani mrknúť okom.


Na záver boli masky ocenené. Nikto neodišiel naprázdno. V priestoroch školy sa šírila radosť, smiech a detská spokojnosť. Za detskú radosť vďačíme rodičom, ktorí svoje ratolesti premenili na výnimočné bytosti.

Ocenené masky:

1. A – Lukáš Vrško, Alicka Wágnerová, Michaela Kováčová, Veronika Kováčová. 1. B - Galbáč Florián, Šebök Peter, Hodási Adam, Červoč Miško. 2. A – Maslaňáková, Hudec, Krnáčová, Sláviková. 2. B - Kršiak Dominik, Pappová Ela, Berkyová Zuzana, Ivanová Jessica. 2. C - Samko Vaňo, Kristína Andoková, Zoja Fridrichová, Martina Bartošová. 3. A – Pavel Veľkov, Lucia Líšková, Laura Kamenská, Nelka Urbanová. 3.B – Balga Jozef, Veselková Marianna, Láska Alex, Iboš Dávid, 4. A – Miriam Ďuricová, Martin Bodnár, Tomáš Bojtoš, Samuel Balla. 4. B – Matúš Potocký, Tomáš Benyovics, Lucia Černá, Johanna Alexandra Alcnauerová. 4. C - Ján Ďurčov, Tristan Andrášik, Simona Špuntová, Paulína Grobarczyková.

Mgr. A. Butorová


Fašiangy, Turice, Veľká Noc príde...

Americký prezident si doplňuje vedomosti 1. stupňa základnej školy.


Čarodejnica s milým pohľadom. Takej sa naozaj netreba báť.

Naopak, takéhoto strašidelného doktora by nikto z nás v ordinácii stretnúť nechcel.

„Len učiteľ, ktorý má rád učenie, môže naučiť deti, aby mali rady učenie.”


Prechod na druhý stupeň štúdia v základnej škole môže byť pre väčšinu žiakov stresujúci. Zmena učiteľov, zmena štýlov učenia, zvýšený počet predmetov a pod. vedia žiaka potrápiť a spôsobiť mu nemalý stres či napätie. Asi najviac stresujúcim faktorom môže byť práve nástup nových predmetov, ako sú dejepis, geografia či biológia.

Uvedomujeme si to aj na našej škole. Z iniciatívy p. zástupkyne Mgr. Z. Balovej sa zrealizovalo stretnutie kolegov prvého a druhého stupňa. Zúčastnili sa ho predovšetkým vyučujúci predmetov, ktoré sú nové pre žiakov piatych ročníkov. Stretnutia sa zúčastnili: p. riaditeľ Mgr. J. Cuper (DEJ), p. zástupkyňa Mgr. D. Schmidtová (DEJ), Mgr. P. Bobáľ (DEJ, GEO), PaedDr. K. Fajčíková (GEO), Ing. E. Glézlová (BIO) a Mgr. P. Demeter (GEO), vyučujúce v 4. ročníkoch a ostatné kolegyne 1.stupňa.

Cieľ stretnutia bol jasný: porozprávať sa, podeliť sa so skúsenosťami, ako čo v najväčšej miere preklenúť negatívne javy súvisiace s adaptáciou našich žiakov na druhom stupni. Ako im predstaviť a ukázať atraktívnosť nových predmetov. Diskutovalo sa  o metódach a formách edukácie, o štruktúrach vyučovacích hodín, využívaní inovatívnych postupov, IKT technológiách na hodinách. Kolegovia sa navzájom inšpirovali, podelili sa o veľmi cenné skúsenosti. Dospeli k záveru, že stretnutia podobného metodického charakteru sú prínosom ich pedagogickej praxe. Bude sa v nich pokračovať.


„Deti si možno nezapamätajú všetko, čo ste kedy povedali, no nikdy nezabudnú na váš skutočný záujem niečo ich naučiť.”


Mgr. Z. Milatová


Pozrite si video…

Niekedy stačí nenáročný kostým, či maska, ktorá sa dá zhotoviť doma. Takmer dokonalá mačička.


Vyšli nové Školovinky

casopis

Prvý polrok školského roka 2018-2019 máme za sebou. Okrem vzdelávania sme v našej škole organizovali tiež množstvo zaujímavých aktivít. O tých najdôležitejších sa dozviete v novom čísle školského časopisu Školovinky. Nájdete tu to aj rozhovor s novým pánom riaditeľom Mgr. J. Cuperom, článok o novom ihrisku, informácie o lyžiarskom výcviku, pasovaní prvákov do Cechu školákov, o tom, ako sme vyhrali defibrilátor, hrali sme v škole karty a iné zaujímavé články.

Prajeme vám príjemné čítanie.


Školovinky 13/2019