aktivity
casopis
nasaskola
pedagogovia
zaujmove
fotogaleria
videokronika
zverejnovanie prazdniny jedalen kontakt v
fotogaleria videokronika uvod

Nechajte nám odkaz

dokumenty

Žiacka knižka

úvod

Lyžiarsky výcvik Krpáčovo 15.-20.1. 2018

V polovici januára sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Medzi účastníkmi boli žiaci, ktorí už so zjazdom na lyžiach mali určité skúsenosti, ako aj žiaci, ktorí sa na lyžiarskom postavili na lyže po prvýkrát. Neľahkou úlohou inštruktorov bolo, aby po skončení výcviku zvládli aspoň základné lyžiarske schopnosti všetci. Ako sa im darilo? Spýtali sme sa pani zástupkyne riaditeľky školy Mgr. Z. Balovej:


“Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil 15. - 20. januára 2017. Miestom konania bolo Krpáčovo. Zúčastnilo sa 71 žiakov, rozdelili sme ich do piatich družstiev. Všetci boli šikovní. Tí, čo už vedeli lyžovať, vycibrili si techniku a po skončení výcviku už krásne štýlovo lyžovali. Nezľakli sa ani úplní nováčikovi. Mali dostatok odvahy postaviť sa na vlek a pustiť sa dolu svahom. Zo 71 detí sa asi 6 ešte potrebuje uistiť v technike, ostatní sa naučili lyžovať bez ťažkostí. Veľká pochvala patrí všetkým žiakom nielen za odvahu, ale aj disciplínu na svahu, na izbách, pri stolovaní a pri večerných programoch. Ďakujeme pedagógom, ktorí trpezlivo vysvetľovali techniku lyžovania, povzbudzovali žiakov v snažení a dbali na ich bezpečnosť. Deťom sa venovali aj večer, keď pripravovali zaujímavé programy.”  


Viac aktivít…

Vyšli nové novinky Školovinky


Skončil sa druhý polrok školského roka 2017-2018 a žiaci prevzali vysvedčenia, ktoré sú zrkadlom ich snaženia. Škola však nežije len vzdelávacou činnosťou, ale tiež výchovnou, ku ktorej patria aj rôzne aktivity. Napríklad školské výlety, exkurzie, kurzy alebo aktivity, v ktorých si pripomíname rôzne tradície a spoločenské udalosti. Za uplynulých 5 mesiacov ich bolo v našej škole neúrekom. O niektorých si môžete prečítať v najnovšom čísle Školoviniek. Nájdete tu tiež články o krúžkovej činnosti a vlastnú tvorbu žiakov. Prajeme vám príjemné čítanie.

Školovinky

skolovinky11 .pdf

Karneval žiakov 1. stupňa bol krásne farebný

Tohtoročná karnevalová paráda bola naozaj pestrá. Vyzeralo to, akoby v telocvični našej školy mali zraz všetky rozprávkové a televízne fantastické bytosti. Nechýbali ani príslušníci ozbrojených síl, hoci atmosféra bola veľmi príjemná. Deti si na svojich maskách a kostýmoch dali naozaj záležať. Porota, ktorá mala za úlohu vyhodnotiť tie najlepšie, to vôbec nemala jednoduché. Napokon, v tomto prípade platí dvojnásobne, že zvíťaziť nie je dôležité. Obdiv a pochvalu si zaslúžia všetky deti, ktoré sa karnevalu zúčastnili a pripravili si zaujímavé kostýmy. Veď posúďte sami…