kontakt

edupage

00.jpg 10.jpg 01.jpg 11.jpg 22_1.jpg 19.jpg 06.jpg 23.jpg 16.jpg 15.jpg

Archív aktivít


2021/2022

 2020/2021

...pokračujeme v prácach na skrášľovaní našej školy


Ďalšia hodina techniky, mysleli sme si, že už bude kľud, ale opäť sme skončili pri práci. Chalani si zobrali rýle, lopaty a fúriky. Opravovali sme doskočisko. V doskočisku bolo práce najprv pre troch, potom pre šiestich žiakov a nakoniec celá trieda mala čo robiť pri jeho úprave. Robotu sme si pekne rozdelili, niektorí žiaci rýľovali, iní nakladali zeminu a piesok lopatami do fúrikov, ďalší zase odnášali plné fúriky. Damián to všetko pohrabal, vyrovnal povrch a dievčatá pozametali trávu, doladili posledné úpravy. Celú hodinu sme mali čo robiť. Pán učiteľ, Mgr. Anton Pierog, nám odborne vysvetľoval ako sa chodí po náradie, ako s ním pracovať a nezabudnúť ho po práci očistiť a ošetriť. Znovu sme mali pocit, že sme sa narobili viac ako sme očakávali. Ale nakoniec sme sa tešili z dobre vykonanej práce. Anička Košťálová, 7.B trieda


Zápis do 1. ročníka


V dňoch 22.a 23. apríla sa uskutočnil zápis deti do 1. ročníka. Pre návštevníkov bol pripravený zaujímavý program. Mali možnosť pozrieť si prostredie školy, kde sa vyučovací proces realizuje. Pokým sa rodičia venovali samotnému zápisu, deti sa zabávali so skladačkami alebo hrali hry s našimi staršími žiakmi. Video zo zápisu si môžete pozrieť vo videokronike.

Ďakujem rodičom, ktorí sa rozhodli pre našu školu, za dôveru.

Čo sme videli v Hrušove alebo neznámy Tetrov potokMálokedy organizujem turistický krúžok na poslednú chvíľu, ale tentokrát to tak bolo. Dôvodom bola predpoveď počasia, ktorá sľubovala upršaný víkend. Aj keď sme mali vyraziť v sobotu ráno, tak ešte v piatok okolo siedmej večer neboli dohodnuté všetky detaily – hlavne kto všetko vlastne ide a kto nám bude robiť šoférov.

Napriek tomu že ešte 2 hodiny pred odchodom na túru v Krtíši slabšie pršalo, sme sa tým nedali odradiť. Veď napokon hlavným cieľom túry bol takmer neznámy „kaňon" maličkého potoka pri Hrušove. A tam by to bez vody nemalo ten správny „šmrnc".

Nakoniec sme sa ráno zišli deviati, z toho dvaja dospelý. Po príchode do Hrušova sme si dali krátku zastávku na rozhľadni na Prášnom vrchu. Napriek vysokej oblačnosti sme videli pomerne ďaleko, napr. sme dovideli aj na Opavskú vežu. Rozhľadňu v poslednej dobe pekne opravili – spravili tam nový prístrešok, ohnisko s lavičkami, smetný kôš a aj hojdačku. Odtiaľ sme sa rýchlo presunuli na hrušovské lazy, kde sme začali našu túru. Spočiatku v potoku nebola takmer žiadna voda, ale po pár sto metroch sa to začalo zlepšovať. Keďže toto miesto je ozaj takmer neznáme, tak miestami nás čakala celkom divoká cesta – nesustále sme sa predierali cez popadané stromy, zabárali sme sa do bahna a šmýkali sme sa na príkrych blatistých svahoch. Napriek tomu som nepočul ani jednu sťažnosť na zlý terén alebo mokré topánky. Na naše prekvapenie sme všade stretávali zákonom chránené salamandry. Dievčatá sa ich aj pokúšali rátať, ale ku koncu sa tie čísla nejako pomotali. Určite sme ich videli okolo 50.

Po viac ako hodine sme sa nakoniec dostali na asfaltku, po ktorej sme sa vybrali smerom na Čelovce. Po pár minútach sme ju opustili, aby sme sa vrátili k autám dolinou Čelovského potoka. Tu bola chôdza omnho ľahšia, lebo tu bola dobrá lesná cesta. Ešte sme pri nej našli Karlov vodopád a na záver sme vbehli do malej roklinky, kde sme sa po veľmi prudkej a šmykľavej stene vydriapali na jej okraj. Potom nás čakala už len pohodová prechádzka po lúkach smerom k zaparkovaným autám.

Posledné metre nám spríjemnil miestny Dunčo, ktorý najskôr spôsobil miernu paniku, krik a rýchly beh. Nakoniec sa ukázalo že bol neškodný a asi si hľadal len nových kamarátov.

Aj keď sme netrhali rekordy v množstve kilometrov ktoré sme dnes prešli, tak sme si to vyharadili náročnosťou trasy. Aj nebo sa nad nami zľutovalo a za celý deň na nás nespadla ani jedna kvapka. Ostáva nám dúfať, že sa konečne oteplí, aby sme v máji mohli ísť prespať kdesi do prírody.

Mgr. P. Bobáľ

Hodina literatúry v knižnici


Výnimočnú atmosféru vie urobiť len knižnica. Žiaci 5. ročníkov si spestrili hodinu literatúry v mestskej knižnici. Ústrednou témou bol KOMIKS. Po úvodnom slove a rozbore, čo je vlastne komiks, piataci vyrábali vlastné práce, dopisovali texty do bublín, lepili a kreslili. Nakoniec svoje práce odprezentovali a tešili sa z výsledných komiksov. Ďakujeme Hontiansko-novohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.

Mgr. Monika Hegedüšová

Vtáčia olympiádaDňa 29. 04. 2022 sa na našej škole konala Vtáčia olympiáda. Odohrávala sa vonku v areáli školy a zapojili sa do nej žiaci 2. - 4. ročníka. Veľmi zanietene a zodpovedne sa pripravili na jednotlivé disciplíny. Ich úlohou bolo spoznávať rôzne druhy vtákov z obrázkov, kresliť vtáky na asfalt, spievať piesne o vtáčikoch, nájsť v tráve skryté vajíčka (z kinderka), hádať hádanky, odpovedať na otázky o kŕmidlách a prekonávať nástrahy, ktoré prekonávajú vtáky pri sťahovaní do teplých krajín.

Pomocou rôznych úloh a otázok žiaci odhalili čaro a nádheru sveta vtákov a zistili, že v ich spôsobe života je pre nich ešte veľa neznámeho. Prostredníctvom Vtáčej olympiády sa žiaci bližšie zoznámili s vtákmi. Naučili sa ako žijú, čím sa živia, prečo lietajú a odlietajú na zimu a hlavne prečo je veľmi dôležité chrániť ich.


Veľké poďakovanie patrí pani učiteľkám Veronike Marcinekovej, Edite Glézlovej, Petre Andokovej a pani psychologičke Katke Balgovej, žiakom 7. A triedy, ktorí pripravili stanovištia a venovali sa mladším žiakom pri plnení súťažných úloh.
Regionálna výchova -A. H. Škultéty


Každý kút Slovenska má svoje špecifiká. Aby sme mohli vytvárať cit ku kráse a uchovávať kultúrne dedičstvo našich predkov, musíme u mladej generácie rozvíjať regionálny rozhľad. 9. A sa zúčastnila práve takejto výchovy, a to v našom krásnom meste, vo Veľkom Krtíši. Navštívili evanjelickú faru, kde sa narodil evanjelický kňaz, básnik, riaditeľ prvého slovenského gymnázia v Revúcej rodičom Michalovi Škultétymu a Anne, rodenej Jozeffyovej. Okrem prezentácie o živote A. H. Škultétyho mali možnosť nahliadnuť do priestorov samotného evanjelického kostola, ba dokonca si vychutnať čaro kráľa hudobných nástrojov, organu. Veľká vďaka patrí Mgr. Jánovi Rumanovi. Mgr. Monika Hegedüšová

Týždeň od 25. 4. do 29.4. bol na našej škole Týždňom povolaní, každý ročník na druhom stupni mal počas týždňa pridelenú aktivitu.

5. ročník: Aké je Vaše povolanie? – žiaci sa rozprávali o svojich vysnívaných povolaniach, čím by chceli v budúcnosti byť. 6. ročníkPovolania v našej triede. – pani triedne učiteľky pozvali do triedy rodičov aby svojim ratolestiam porozprávali o ich povolaní, čo sa im na ňom páči, prečo si vybrali práve toto povolanie, naopak čo sa im na ich povolaní nepáči, deti boli veľmi aktívne a zapájali sa do spoločnej diskusie. 7. ročník - Povolania v našom meste- v rámci tejto témy boli žiaci siedmich ročníkov na exkurzii vo firme PAZZ vo Veľkom Krtíši. 8. ročník – Vyberáme strednú školu. – Naši ôsmaci mali možnosť vypočuť a pozrieť si prezentácie dvoch zamestnávateľov z Veľkého Krtíša firma MOVINO o ktorej žiakom porozprával Ing. Bernát a firma Deaf Group s.r.o. Ing. Horváth. Počas ďalšieho dňa prišla na našu školu SŠ Modrý Kameň a na šiestich stanovištiach priblížila fungovanie jednotlivých odborov školy, žiaci si mali možnosť vyskúšať robenie miešaných nápojov, jednohubiek, vyrobiť si darčeky za pomoci stolárov v dielni, vyskúšať si pracovať s administratívnym programom, vypočuť si všeobecné informácie o škole a pozrieť pútavú prezentáciu, vyskúšať si šitie s reálnym šijacím strojom a zahrať si aktivity týkajúce sa povolaní. 9. ročník – Ako sa nestratiť na trhu práce – dvojhodinové aktivity s kariérnymi poradkyňami z CPPPaP z Veľkého Krtíša.

Ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto týždni plnom aktivít podieľali, ďakujem zamestnávateľom, ktorí si našli na nás čas, firme PAZZ a v neposlednom rade ďakujeme CPPPaP a regionálnemu centru kariéry za pomoc pri organizácii.

Mgr. Eva Rozkošová, výchovná poradkyňa


Týždeň povolaní

Základný plavecký výcvikOd 28. 3. -1. 4. 2022 sa na našej škole konal základný plavecký výcvik (ZPV) pre žiakov 5. A a 5. B triedy. Zúčastnilo sa ho 30 žiakov, medzi ktorými boli aj úplní neplavci. ZPV prebiehal pod vedením telocvikárov Mgr. J. Čarnej a Mgr. E. Lekýra, plavecký tím posilnili Mgr. P. Andoková a Mgr. D. Gallová.

Prvý deň boli žiaci rozdelení do 3 skupín podľa ich plaveckej výkonnosti. Prvú skupinu tvorili žiaci, ktorí už plávať vedeli a potrebovali si upevniť a zdokonaliť svoje schopnosti. Pracovali pod vedením Mgr. Gallovej. Ďalšie dve skupiny sa pod vedením telocvikárov oboznamovali so základnými plaveckými zručnosťami (splývanie, dychové cvičenia vo vode...) a postupne sa učili plávať plaveckými spôsobmi kraul a znak. Pani učiteľka Mgr. P. Andoková zabezpečovala disciplínu a pohyb žiakov pri bazéne.

Plavecký výcvik pedagógovia zhodnotili ako veľmi vydarený, pretože na záver boli všetci zúčastnení žiaci schopní preplávať určitú vzdialenosť plaveckým spôsobom a čo je najhlavnejšie, prekonali strach z vody.

 Mgr. Jana Čarná

 

 

 


Workshop:

Zdravý životný štýl


„Žiješ len raz, ale ak to robíš správne, raz stačí."


Mae West


Pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu, zdravá strava, dostatočné množstvo spánku a vyhýbanie sa stresovým situáciám – to sú asi základné atribúty podporujúce zdravie. Napriek tomu, že sú nám tieto informácie všeobecne známe, riadiť sa nimi je niekedy náročné. A najmä v dnešnej uponáhľanej dobe. Aj preto sme chceli našim žiakom priblížiť tému zdravia a podať informácie o zdravej výžive. Pozvali sme si pani Katku Pavlovic, ktorá je nutričnou a výživovou poradkyňou pre zdravý životný štýl. Pomáha ľuďom pochopiť telo a jeho potreby, učí ich vyberať si správne potraviny, dodržiavať pitný režim a zdravý pohyb. Pripravila bohatý program pre siedme a ôsme ročníky plný užitočných informácií. Hlavným cieľom zážitkového workshopu „Zdravý životný štýl" bolo rozšíriť spektrum stratégií správania vedúcich k zdravému životnému štýlu. Pani Pavlovic sa aj u nás zamerala najmä na tri hlavné zásady starostlivosti o telo: dodržiavania pitného režimu, správne stravovanie a pohyb. V rámci jednotlivých tém sa žiaci aktívne zapájali do diskusie. Pomocou názorných ukážok predstavila riziko prijímania vysokého množstva cukru v podaní sladkostí, ktoré sú žiakom veľmi blízke.

Za ochotu pripraviť si workshop pre našich žiakov, za veľa nových informácií a užitočných rád ďakujeme Katke Pavlovic. Mgr. Katarína BalgováWorkshop:

Babská jazda- profesionálne sebalíčenie


„Pravá krása ženy nie je v jej postave, v spôsobe oblečenia, v šatách, ktoré nosí alebo štýle jej účesu. Krásu ženy vidno v jej očiach, pretože sú oknom do jej duše, miestom, kde prebýva láska."

Audrey Hepburn


Na našej škole sme privítali Marcelku Olšiakovú-Krnáčovú so svojou asistentkou Lory Rimóciovou, ktoré si pripravili pre dievčatá siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka program o líčení a starostlivosti o pleť. V príjemnom prostredí novej oddychovej miestnosti sprevádzanom relaxačnou hudbou si dievčatá mohli vypočuť rady ako sa starať o svoju pleť. Spoločne diskutovali o tom, ako by mali správne postupovať pri čistení pleti. Marcelka zasvätila dievčatá do tajomstiev denného líčenia, kde sa riadi heslom menej je niekedy viac. Bohatú diskusiu sprevádzala dobrá nálada. Dobrovoľníčky z tried mali možnosť na sebe vyskúšať profesionálne čistenie pleti a následné jemné líčenie. Samozrejme sa nemohlo zabudnúť ani na naše krásne pani učiteľky, ktoré mali možnosť nalíčiť sa profesionálnou kozmetičkou. Za príjemne strávené dni ďakujeme pani lektorke Marcelke a jej asistentke Lory. Mgr. Katarína Balgová

Deň otvorených dverí


Po trojročnej prestávke sme v dňoch 7. a 8. apríla 2022 pri príležitosti Dňa otvorených dverí privítali malých predškolákov z MŠ Poľná, Červenej Armády, SNP a Hviezdoslavova. V škole panovala výborná nálada. Predškoláci si vyskúšali aké je to sedieť v školských laviciach, svoje zručnosti si overili v kreatívnych dielňach so štvrtákmi. Niektorí si po prvýkrát nasadili špeciálne okuliare a zažili 3D kino v našej multimediálnej učebni. V telocvični si zašportovali pri rôznych pohybových aktivitách a na záver sa pohostili koláčikmi a ovocným nápojom.

Program plný zábavy pre takmer deväťdesiat škôlkarov pripravili žiaci ôsmych ročníkov so svojimi triednymi učiteľmi Mgr. J. Dulovou, Mgr. K. Bartošom a Mgr. P. Bobáľom a s triednou učiteľkou 4.B, Mgr. T. Belovovou, ktorá si zároveň „omrkla“ možno svojich nádejných prváčikov. Najbližšie pozývame všetkých predškolákov na zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. a 23. apríla 2022. Mgr. Janka Dulová

Školský kartový turnaj vo faraónovi


Konečne po 2 rokoch čakania sme sa 05.05. 2022 mohli opäť stretnúť na ďalšom pokračovaní kartového turnaja. Zúčastnilo sa ho takmer 70 žiakov 2. stupňa a 6 učiteľov. Hlavnou cenou, ktorá čakala na svojho nového majiteľa, bol „zlatý pohár nesmiernej hodnoty“.

Turnaj sa začal po skončení vyučovania v školskej jedálni. Po rozdelení do 16 skupín a rýchlom vysvetlení pravidiel sme začali bojovať o postup do druhého kola. Z každej skupiny postúpil len víťaz. Asi po hodine hrania bolo prvé kolo skončené a začalo sa semifinále. Víťazi boli rozdelení do 4 skupín po 4 hráčov. Do finále postúpili opäť len víťazi. Súboje boli často veľmi tesné a o postupe či vyradení neraz rozhodla náhoda či šťastná karta. V semifinále bola najúspešnejšia 6. B trieda, ktorá mala medzi 16-timi víťazmi až troch žiakov a svoju triednu pani učiteľku Hovorkovú. Do finále sa nakoniec prebojovali pani uč. Hovorková (6.B), uč. Gregušová (7.C), Nika Varholáková z 8.B a Peter Kroupa zo 7.C. Už – už to vyzeralo, že o celkové prvenstvo zabojujú pani učiteľky. Nakoniec víťazstvo na svoju stranu strhla ôsmačka Nika a po zaslúženom boji získala zlatý pohár.

Celý turnaj trval približne 2,5 hodiny. Dúfam, že o polroka sa pri jeho ďalšom kole opäť stretneme v takom hojnom počte. Na záver sa chcem poďakovať všetkým účastníkom tohto turnaja, a tiež svojim kolegom, ktorí sa k nám s radosťou pridali: pani uč. Gregušová, Ďurišová, Hovorková, Andoková a pán uč. Demeter.

Mgr. Peter Bobáľ

Majáles

Máj je mesiac, kedy ožíva príroda a naberá energiu. Slnko sa usmieva na svet, ten úsmev je nákazlivý, užili sme si ho aj v našej škole. Zorganizovali sme Majáles – veselé podujatie plné zábavy, tanca a radosti z pekného dňa. Bolo nám fajn. Presvedčí vás o tom aj naše video.

Biblická olympiáda


Po roku sme sa opäť pokúsili zabojovať o prvé miesto. Po náročnej príprave družstvo v zložení Šimon Džavoronk 7.A, Matúš Kulich 6.A a Veronika Bartošová 5.A získali veľmi pekné 1. miesto v okresnom kole. Žiakom k úspechu blahoželáme a udeľujeme im pochvalu za vzornú reprezentáciu školy. Všetkým súťažiacim prajeme, aby získané vedomosti z Božieho slova im boli posilou v živote.

Mgr. Kristián Bartoš