aktivity
casopis
nasaskola
pedagogovia
zaujmove
fotogaleria
videokronika
zverejnovanie prazdniny jedalen kontakt v
fotogaleria videokronika uvod

Nechajte nám odkaz

dokumenty

Žiacka knižka

úvod

Určite ste si všimli, že sme upravili vzhľad školskej internetovej stránky. K zmene nás viedli predovšetkým technické dôvody. Obsah webu narastá a zmena umožní pridať viac fotografií a zverejniť dlhšie články. Dôvodom je však aj potreba samotnej zmeny. Veď, ako vieme, zmena je život a život sú zmeny. Dúfame, že sa Vám nový vzhľad zapáči. Radi uvítame Vaše názory, nápady a pripomienky. V menu nájdete položku „Nechajte nám odkaz”, stačí kliknúť a do formulára napísať, čo sa Vám na našej stránke páči a čo nie. Vyjadriť sa môžete nielen k forme, ale aj k obsahu nášho webu. Chceme, aby Vám naša stránka prinášala užitočné informácie a bola príjemná na pohľad. Za podnetné návrhy Vám ďakujeme.Milí návštevníci našej stránky!

Takto vyzerala naša stránka v minulých rokoch

Čo má spoločné vinobranie a Zvieratkovo?


Zatiaľ, čo téma súvisiaca s vínom je určená len pre dospelých, „Zvieratkovo“ je oblasť určená deťom. Predsa však tieto odlišné témy našli spoločné pôsobisko. Pri príležitosti vinobrania Mesto Veľký Krtíš požiadalo základné školy, aby svojou výtvarnou tvorbou vyzdobili chodník, ktorý vedie od Venevskej ulice na námestie.Naši žiaci kreslili kriedou na asfalt obrázky zamerané na víno a hrozno. Žiaci ZŠ na Ul. J.A. Komenského kreslili zvieratká, pretože v krátkom čase navštívi naše mesto „Zvieratkovo“ s programom pre deti.

Veríme, že chodci, prechádzajúci po chodníku ocenili tvorivosť detí. Už počas maľovania sa mnohí pristavili a uznanlivo sa usmievali.