Základná škola, Nám. A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš

projekty

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Sprievodca šk.rokom 2020/2021

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

Školský vzdelávací program

Správa o vých.-vzdel. činnosti

2019/2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021

Pokyn prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí

na školský rok 2020/2021 a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.


00.jpg 10.jpg 01.jpg 11.jpg 22_1.jpg 19.jpg 06.jpg 23.jpg 16.jpg 15.jpg

Ochrana osobných údajov

Kontakt

Škola, ktorej inklúzia nie je cudzia

Východiská inklúzie

Zápis do 1. ročníka

Pomoc štvornohým miláčikom


„Pes síce nevie, ako sa píše slovo láska, ale vie, ako ju má dokázať“

Mnohí z vás si všimli našu výzvu – prosbu o pomoc pre psíkov v útulku Lučenec. Na naše veľké prekvapenie, mnohí z vás zareagovali a prispeli, myslíme, k tejto dobre veci. Dňa 23.3.2021 sme navštívili uvedené zariadenie, kde sme veľmi milému a ochotnému personálu odovzdali všetko, čím ste psíkov obdarovali. Z vašej strany ide o nultý ročník takejto aktivity, ktorý ale po včerajšej návšteve určite bude pokračovať. Oči vyše 100 psíkov nás v tom podporili a utvrdili. Keď sa na nich človek pozrie, vie jedno - vie, čo je vďačnosť a láska. Naše poďakovanie patrí vám, milí kolegovia, deti, rodičia, príbuzní, známi – všetkým vám, ktorí ste prispeli a ukázali tak, že osud opusteného štvornohého miláčika vám nie je ľahostajný. Poďakovanie patrí aj firme ERCE vo Veľkom Krtíši za zapožičanie auta na prepravu. ĎAKUJEME.


Deň učiteľov


Motto:
Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia.

J. A. Komenský


Vážené kolegyne, kolegovia!


Každý z nás mal svoju prvú pani učiteľku, ktorú miloval pre jej láskavosť, múdrosť a ochotu pomáhať pri prvých krokoch v poznávaní sveta, ktorým sa stala pre každého škola. Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ.

Dovoľte, aby som Vás pozdravila v týchto neľahkých časoch v mene všetkých detí zo ŠKD krátkym kultúrnym programom, ako poďakovanie za vašu prácu, pri príležitosti Dňa učiteľov a popriala Vám pevné zdravie a veľa síl do ďalšej práce. Ž. Pretzová.  Video Kultúrny program.

Marcové aktivity v ŠKD

Mesiac marec sa už roky spája nielen s príchodom jari, ale aj s knihou - s najväčším priateľom človeka. V ŠKD sme si Mesiac knihy pripomenuli viacerými aktivitami:


Navštívili sme školskú „Vlastičkinu” čitáreň

Počas popoludňajšieho oddychu sa deti premiestnili do školskej obývačky plnej zaujímavých kníh. S radosťou si ich prezerali a s tou, ktorá ich najviac zaujala, sa pohodlne usadili  a ponorili sa do čítania. Okrem príjemného popoludnia s knihou, si deti pripomenuli aj základy slušného správania v čitárni.

Čítali sme si z našich obľúbených kníh

Deti si do družiny postupne prinášali svoju obľúbenú knihu. Porozprávali jej stručný obsah a prečítali svojim spolužiakom krátky úryvok. Takto sme si pripomenuli rozprávku o Šípkovej Ruženke, Cínovom vojačikovi, či dobrodružstvo slávneho čarodejníka Harryho Pottera...,  spoznali sme Trišu - stepujúcu vílu, tiež rodinu pavúkov Websterovcov..., vypočuli sme si príbeh o psíčkovi a mačičke, o neposednom šteniatku menom Bella..., dozvedeli ako sa Ela naučila vidieť neviditeľné, aké čary majú jednorožce ... a ešte veľa, veľa iného, zaujímavého.

Vyrábali sme záložky do knihy

ŠKD tentoraz vyhlásil súťaž o najkrajšiu záložku. V priebehu jedného týždňa deti usilovne strihali, lepili, skladali, vyfarbovali pestrofarebné záložky, ktoré rýchlo zaplnili celú nástenku.

Do súťaže sa zapojili deti takmer z každej triedy. Vybrať len jednu najkrajšiu bolo veľmi ťažké, preto víťazi boli viacerí. Najlepších potešila sladká odmena a malý darček. Mgr. M. Bobišová, vychovávateľka ŠKD

 Microsoft Office 365


Oznamujeme všetkým našim žiakom a rodičom, že môžu bezplatne využívať kancelársky balík Microsoft Office 365 so školskou licenciou A1 pre žiakov.


Ide o komplexné softvérové riešenie pre školy. Umožňuje každému nášmu žiakovi inštaláciu programov (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, MS Teams...) až na 5 počítačov a 5 mobilných zariadení zadarmo, 1 TB ukladacieho priestoru, 50 GB pre e-mailovú schránku a ďalšie benefity.

 https://pierog.org/office-365-licencia-a1

AKO NA TO?

Hodina čítania

na čerstvom vzduchu


Po chladnom období k nám zavítalo teplejšie počasie. My žiaci 4. B sme krásny slnečný deň využili na hodine čítania. Vybrali sme sa na školský dvor. Zobrali sme si karimatky a obľúbené knihy. Po pohodlnom usadení sme ich  predstavili  svojim spolužiakom, prerozprávali obsah a prečítali krátky úryvok. Na chvíľu sme sa preniesli do kúzelného sveta rozprávok, príbehov ale aj povestí. Takáto netradičná hodina sa nám veľmi páčila.

Pripravila Mgr. J. Kalmárová


Prázdninová

letná škola


prihláška

plagát ŠKD prázdniny 21.jpg