aktivity
casopis
Školská
jedáleň
jedalen v
Kontakt
nasaskola
pedagogovia
zaujmove
fotogaleria
videokronika

Foto: Aktivity

Dokumenty

Kedy prázdniny?

Zverejnovanie

Školovinky
naša škola
V školskom roku 2016/2017 pracuje na našej škole 46 pedagogických zamestnancov -  na 1. stupni 13, na 2. stupni 26.
Škola zamestnáva vlastného špeciálneho pedagóga. V  ŠKD  pracuje 6 vychovávateliek. Chod školy zabezpečuje 7 prevádzkových pracovníkov – ekonómka, hospodárka školy, školník, 5 upratovačiek.
Mzdovú a personálnu agendu zabezpečuje 1 zamestnankyňa.
Cez úrad práce v spolupráci s mestským úradom sme prijali 4 zamestnankyne na štyri hodiny denne /aktivačný príspevok/, ktoré pracujú na škole ako informátorky a  pomáhajú pri upratovaní areálu školy. V ŠJ je 7 zamestnankýň - 1 vedúca ŠJ a 4 kuchárky a 3 pomocné sily.
V školskom roku 2016/2017 školu navštevuje 614 žiakov, na 1. stupni 305, na 2. stupni 309 v 27 triedach.
V školskom roku 2016/2017 budeme postupovať v zmysle školského vzdelávacieho programu vo všetkých ročníkoch.

Viac fotografií…

Deň matiek


V ruchu dní sa neuvedomujeme, že mnohí z nás majú to šťastie byť vedľa bytosti, ktorá nám je najdrahšia – vedľa našej mamy. Ako chlieb, ktorého sa nikdy neprejeme, je mama našou každodennou potrebou. Jej cenu vieme ohodnotiť, až keď nám začne chýbať. Aj samotné maminy to vedia, veď kedysi boli tiež deťmi a nekonečne ľúbili tie svoje. I tak im však dobre padlo, keď im ratolesti v ich sviatočný deň vyjadrili nahlas a naplno ako ich majú radi. Pri príležitosti Dňa matiek pripravili pani vychovávateľky so žiakmi kultúrny program, v ktorom mamám zaspievali, zarecitovali a zatancovali. Jedáleň bola plná hostí, prišli nielen maminy, ale staré mamy a otcovia. Veď sú pre nás rovnako vzácni. Program bol pestrý, veľmi starostlivo pripravený a dojatým návštevníkom sem -tam vytlačil slzičku na líce. Ďakujeme, maminy. Ďakujeme, pani vychovávateľky a milé deti, za pekný zážitok. Zostrih programu s i môžete pozrieť vo videokronike.


Ocukrený

Deň detí


Sviatok detí je sám o sebe sladký. Zaujímavé, že nasleduje len pár dní po sviatku mamičiek. Asi to tak mám byť. Veď tak, ako deti ľúbia svoje mamy, ľúbia mamy svoje deti. Rozhodli sme sa, že deťom tento pekný deň ešte trochu prisladíme. V školskej kuchynke napiekli deviataci pre deti linecké koláčiky. Viac o tomto nápade sa dozviete z videa. Dodáme len, čo kamera nezachytila – na chodbe to krásne voňalo....