aktivity
casopis
nasaskola
pedagogovia
zaujmove
fotogaleria
videokronika
zverejnovanie prazdniny jedalen kontakt v
fotogaleria videokronika uvod

Nechajte nám odkaz

dokumenty

Žiacka knižka

úvod

Atmosféra mala silný emocionálny náboj. Pozvanie prijali pedagógovia a pedagogický personál z čias otvorenia Základnej školy V. I. Lenina.

 Pri tejto príležitosti deti školského klubu a učitelia pripravili pre zúčastnených hostí pekný kultúrny program s pohostením. Prišlo ich mnoho. Túžba znovu sa vidieť a zaspomínať si na časy dávno minulé bola v nich silnejšia ako ich zdravotné problémy, ktoré ich trápia, či pokročilý vek. Ich tváre prezrádzali radosť a zvedavosť zároveň. Tešili sa a my s nimi, pretože ako hovorí jedno čínske príslovie: „Lepšie ako tisíce dní svedomitého štúdia je jeden deň s úžasným učiteľom.”

Spomienky

Mesiac úcty k starším sa na Základnej škole Nám A. H. Škultétyho niesol v duchu krásnych a nezabudnuteľných spomienok.

Ďakujeme, že ste. Vážime si vás a s úctou na vás pozeráme. Tešíme sa na skoré videnie s vami.

Mgr. Zuzana Balová
Štvrtok 16. novembra bol pre prvákov veľkým dňom. Stali sa novými členmi Cechu školákov našej školy. Od septembra, kedy nastúpili do školy, si už zvykli na povinnosti a školská taška sa stala ich verným spoločníkom. Na to, aby sa stali skutočnými členmi cechu, však museli preukázať určité zručnosti a hlavne sa zúčastniť slávnostného pasovania a Sľubu prvákov. Dôležitý deň začal v obradnej sieni Mestského úradu vo Veľkom Krtíši, kde sa im prihovorili pracovníci úradu a kde sa zapísali do pamätnej knihy. Potom sa vrátili do telocvične školy. Tu ich už čakali deviataci s pripraveným programom. Prváci v slávnostnom sľube sľúbili, že budú dodržiavať školské pravidlá a pustili sa do zábavných úloh. Úlohy hravo zvládli. Na záver slávnostného dňa si malí aj veľkí žiaci spolu s pani učiteľkami zatancovali a zaskákali. Hoci škola je predovšetkým o povinnostiach a disciplíne, trochu zábavy pri vhodnej príležitosti nezaškodí. Nech sa našim prvákom v škole darí…


Video z pasovanie si môžete pozrieť vo videokronike.


Pasovanie do Cechu školákov