Home

oznamy

1. vyuč. hod.

08. 00 - 08. 45

prestávka 08. 45 - 08. 55

2. vyuč. hod.

08. 55 - 09. 40

prestávka 09. 40 - 10. 00

3. vyuč. hod.

10. 00 - 10. 45

prestávka 10. 45 - 10. 55

4. vyuč. hod.

10. 55 - 11. 40

prestávka 11. 40 - 11. 50

5. vyč. hod.

 11. 50 - 12. 35

prestávka 12. 35 - 12. 45

6. vyuč. hod.

12. 45 - 13. 30

prestávka 13. 30 - 14. 00

7. vyuč. hod.

14. 00 - 14.45

Časový

harmonogram

vyučovania

pop3.jpg

Nové články:


Školský volejbalový turnaj žiakov

a pedagogických zamestnancov

Valentínska oslava

Oympiáda z anglického jazyka
Z Vrbovky do Krtíša

Súťaž o najkrašiu škrabošku
Natália Ďurišová: Najmladšia a predsa najúspešnejšia

Zima v ŠKD

Januárová turistika v zajatí ľadu

Olympiáda v anglickom jazyku

Nordic walking


2% z dane

Vyšli nové Školovinky