Home

Adresa školy:


Základná škola,

Námestie A. H. Škultétyho  9

990 01 Veľký Krtíš

Riaditeľ školy:

Zástupkyňa riaditeľa školy:

Učtáreň školy:

Školská jedáleň:

047 48 30 401

047 48 30 401

0910 272 138

0911 272 138

IČO:  37831640

DIČ:  2021642183

Email: zsskultetyho@gmail.com

Telefóne čísla:

kontakt