Škola  \  rada školy

Zloženie rady školy

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa


Ing. Milena Jakabová

MVDr. Alexius Felber

Mgr. Peter Plavec

Ing. Dušan Drienovský


Zástupcovia rodičov


Mgr. Martin Komada

Mgr. Juraj Gömöry

Ing. Erika Köbölová

Mgr. Lucia Sedlačeková


Zástupcovia pedagogických zamestnancov


Mgr. Zuzana Bartošová

Mgr. Pavel Demeter


Zástupca nepedagogických zamestnancov


Elena Gondášová


Statut_RS_pri_ZS_A. H. Škultétyho.docx

Štatút rady školy