Home

Zverejňovanie \ zmluvy

Por.

číslo

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Zmluva

Cena

v €

Dátum

podpisu

zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum

zverejnenia

 zmluvy

3


Rastislav Gažúr - RG - parket, Zvolen

Zmluva
o dielo

36 360,00 EUR

s DPH

13.04.2022

15.07.2022

13.04.2022

2

Dotatok

č. DBK/18/06/1948

k Zmluve č. VK/09/09/165

Bezkriedy PLUS KOMENSKY, s.r.o. Košice

Dodatok

k zmluve

0,00 EUR

s DPH

06.04.2022

06.04.2023

06.04.2022

1

007/2022

DRUMAS AGRO, s.r.o., r.s.p., Veľký Krtíš

Rámcová kúpna zmluva

0,00 EUR

 s DPH

31.03.2022

31.12.2025

31.03.2022

Zmluvy - rok 2022

Zmluvy - rok 2021

Por.

číslo

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Zmluva

Cena

v €

Dátum

podpisu

zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum

zverejnenia

 zmluvy

8.

1

XEROX LIMITED

Bratislava

Dodatok k zmluve

o úplnom servise a údržbe

 podľa zmluvy

06.12.2021

31.12.2022

06.12.2021

7


STEFFE THS, s.r.o.

Revúca

Dodatok k zmluve
o dodávke a odbere tepla

podľa cenníka EUR s DPH

03.06.2021

03.06.2025

03.06.2021

6.

 ZK01/VK/09/09/165

KOMENSKY, s.r.o.

Košice

Dodatok k zmluve

podľa cenníka

19.05.2021

 v zmysle zmluvy

19.05..2021

5.


Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

Kúpna zmluva

podľa cenníka

19.05.2021

v zmysle zmluvy

19.05.2021

4.

 

Sk-linka, s.r.o.

Lučenec

Zmluva

o výpožičke

12,00 EUR

s DPH

16.04.2021

21.04.2021

15.04.2021

3.

tz2021-03-30mg2

TOPSET Solutions, s.r.o.

Stupava

Zmluva

o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra

708,00 EUR

s DPH

07.04.2021

31.12.2026

 07.04.2021

2.

Z_21_0092

DATALAN, a.s.

Bratislava

Dodatok k zmluve

podľa zmluvy

 26.03.2021

26.03.2025

26.03.2021

1.

21-FSMA-002

XEROX LIMITED

Bratislava

Zmluva

o úplnom servise a údržbe

 podľa zmluvy

08.03.2021

08.03.2025

08.03.2021

Zmluvy - rok 2020

Por.

číslo

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Zmluva

Cena

v €

Dátum

podpisu

zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum

zverejnenia

 zmluvy

9.


MAGNA ENERGIA, a.s.

Piešťany

Zmluva
o verejnom obstarávaní

podľa zmluvy

30.11.2020

31.12.2023

30.11.2020

8.


LC-Consulting, s.r.o.

Lučenec

Zmluva
o zabezpečení výkonu činnosti ZO

20,00 EUR

s DPH

31.08.2020

31.08.2024

31.08.2020

7.

200000220220

CEVEO, s.r.o

Lipovník

Zmluva
k spoločnému VO

podľa zmluvy

28.08.2020

28.08.2024

28.08.2020

6.

2000030220

CEVEO, s.r.o.

Lipovník

Zmluva
na vykonanie činnosti vo VO

podľa zmluvy

05.08.2020

05.08.2024

05.08.2020

5.

20K444053

DOXX - Stravné lístky,

spol. s.r.o.

Žilina

Zmluva

o zabezpečení stravovania

 v zmysle zmluvy

05.05.2020

05.05.2024

05.05.2020

4.


Stavebno-obchodná činnosť

Blatnica

Zmluva
o dodávke tovaru a služby

podľa zmluvy

04.03.2020

04.03.2024

04.03.2020

3.

2020_MPC_NP_

PoP_ZŠ_021

Metodicko-pedagogické centrum

Bratislava

Zmluva
o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

v zmysle zmluvy

02.03.2020

31.08.2022

03.03.2020

2.

69/181/2019

AG FOODS SK, s.r.o.

Pezinok

Zmluva

o prenájme hnuteľnej veci

 0,00 EUR

s DPH

23.01.2020

01.12.2021

23.01.2020

1.


Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

Veľký Šariš

Darovacia zmluva

Vecný dar

20,00 EUR
s DPH

16.01.2020

16.01.2024

16.01.2020

Por.
číslo

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Zmluva

Cena

v €

Dátum

podpisu

zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum

zverejnenia

 zmluvy

27.


KOMENSKY VIRAL, s.r.o.

Košice

Zmluva

o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

0,00 EUR
s DPH

04.11.2019

04.11.2023

04.11.2019

26.

SC/19/10/189

KOMENSKY VIRAL, s.r.o.

Košice

Zmluva
o poskytovaní služieb

Podľa prílohy

17.10.2019

16.04.2020

17.10.2019

25.


PROCOMP, s.r.o.

Dolná Strehová

Kúpna zmluva
Modernizácia IKT

29.800,00 EUR
s DPH

16.09.2019

31.12.2019

16.09.2019

24.


Rodičovské združenie
pri ZŠ Veľký Krtíš

Zmluva
o poskytnutí fin. príspevku

500,00 EUR
s DPH

05.09.2019

31.12.2019

05.09.2019

23.


AG FOODS SK, s.r.o.

Pezinok

Dohoda

o dodávkach potravinárskeho tovaru

podľa cenníka

04.09.2019

30.06.2020

04.09.2019

22.


Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Bratislava

Zmluva
o poskytnutí rgionálneho príspevku

30.000,00 EUR
s DPH

20.08.2019

31.12.2019

26.08.2019

21.


T-613, s.r.o.

Prievidza

Rámcová kúpna zmluva

na dodávky potravín

podľa cenníka

01.08.2019

31.12.2020

01.08.2019

20.


TENENET, o.z.

Senec

Zmluva
na nájom nebytových priestorov

60,00 EUR

s DPH

01.07.2019

31.12.2022

02.07.2019

19.


ProCare, a.s.

Bratislava

Zmluva
o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby

 Príloha č. 1

01.07.2019

01.07.2023

01.07.2019

18.


Slovak Telecom, a.s.

Bratislava

Dodatok k Zmluve
o poskytovaní verejných služieb

29,00 EUR
s DPH

01.07.2019

v tabuľke č. 1

01.07.2019

17.


Slovak Telecom, a.s.

Bratislava

Dodatok k Zmluve
o poskytovaní verejných služieb

29,00 EUR
s DPH

01.07.2019

v tabuľke č. 1

01.07.2019

16.


PROCOMP, s.r.o.

Dolná Strehová

Kúpna zmluva

na vybavenie počítačovej učebne

15.000,00 EUR
s DPH

 01.07.2019

31.12.2019

 01.07.2019

15.


Marius Pedersen, a.s.

Trenčín

Zmluva
o nakladaní s komunálnym odpadom

0,00 EUR
s DPH

17.06.2019

31.12.2023

17.06.2019

14.


Rodičovské združenie
pri ZŠ Veľký Krtíš

Zmluva
o poskytnutí fin. príspevku

1.200,00 EUR
s DPH

10.06.2019

31.12.2019

10.06.2019

13.


REOPLYZ, s.r.o.

Veľký Krtíš

Zmluva o dielo

na dostavbu doskočiska

4.773,19 EUR
 s DPH

20.05.2019

28.06.2019

20.05.2019

12.


PAPERA, s.r.o.

Banská Bystrica

Rámcová kúpna zmluva

na dodávky čist. a kanc. potrieb

podľa cenníka

20.05.2019

20.05.2023

20.05.2019

11.


MEGA VK, s.r.o.

Veľký Krtíš

Rámcová kúpna zmluva

na dodávky čist. a kanc. potrieb   

podľa cenníka

02.05.2019

02.05.2023

02.05.2019

10.


Valman, s.r.o.,

Banská Bystrica

Zmluva

na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich

podľa cenníka

26.04.2019

30.06.2020

26.04.2019

9.


Národný bezpečnostný úrad

Bratislava

Zmluva
o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

 0,00 EUR

s DPH

24.04.2019

24.04.2023

24.04.2019

8.


Rodičovské združenie
pri ZŠ Veľký Krtíš

Zmluva
o poskytnutí fin. príspevku

 1.000,00 EUR s DPH

29.03.2019

31.12.2019

29.03.2019

7.


J-STAV, spol. s.r.o.

Veľký Krtíš

Rámcová kúpna zmluva

podľa cenníka

14.01.2019

14.01.2023

14.01.2019

6.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Banská Bystrica

Zmluva
o pedagogickej praxi

0,66 EUR

24.01.2019

30.06.2019

24.01.2019

5.

ZV030/19

ATC-JR, s.r.o.

Púchov

Rámcová kúpna zmluva

podľa cenníka

02.01.2019

31.12.2019

02.01.2019

4.

 005/2014

Ján Drugda

Bušince

Rámcová kúpna zmluva

podľa ponukového listu

02.01.2019

31.12.2022

02.01.2019

3.


Bohuš Šesták, s.r.o.

Galanta

Kúpnopredajná zmluva

podľa zmluvy

 02.01.2019

02.01.2024

 02.01.2019

2.


TAURIS, a.s.

Rimavská Sobota

Rámcová kúpna zmluva

podľa zmluvy

31.12.2018

31.12.2022

02.01.2019

1.


Ladislav Nagy - NAZEL

Vinica

Dodatok k zmluve

 Podľa zmluvy

01.01.2019

31.12.2022

01.01.2019

Zmluvy - rok 2019

Zmluvy - rok 2018

Por.
číslo

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Zmluva

Cena

V €

Dátum

podpisu

 zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum

zverejnenia

zmluvy

18.


GALA VK, s.r.o.
Veľký Krtíš

Zmluva
Nájom priestorov za účelom kurzu

40,00 EUR
s DPH

11.12.2018

31.12.2019

11.12.2018

17.


TOPSET Solutions, s.r.o.,
Stupava

Zmluva
o poverení spracúvaním osobných údajov

0,00 EUR

s DPH

20.11.2018

31.12.2022

20.11.2018

16.


TOPSET Solutions, s.r.o.,
Stupava

Zmluva
o aktualizácii programov

144,00 EUR

s DPH

20.11.2018

31.12.2023

20.11.2018

15.


HO&PE FAMILY s.r.o.
Poprad - Matejovce

Rámcová kúpna zmluva
Dodávka tovaru

Podľa zmluvy

19.10.2018

30.06.2019

19.10.2018

14.


TN - Consultancy, s.r.o.

Modrý Kameň

Zmluva

o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

60,00 EUR

s DPH

27.09.2018

27.09.2022

27.09.2018

13.


Domäsko s.r.o., Lieskovec

Zmluva
Dodávka tovaru

Podľa zmluvy

31.08.2018

31.07.2019

31.08.2018

12.


Slavoj Hruška,
Ožďany

Zmluva
Vykonávanie dobrovoľníckej činnosti

0,00 EUR

s DPH

21.08.2018

28.06.2019

21.08.2018

11.


MARO, s.r.o.,
SUČANY

Zmluva
Zhotovenie diela - “Viacúčelové ihrisko”

38.437,64 EUR

s DPH

16.07.2018


30.09.2018.

16.07.2018

10.


HARPUNA 201 812019 s.r.o.,
ŽILINA

Zmluva

Podmienky pre

inováciu výučby v rámci predmetu Informatika

3 500,00 EUR +20% DPH

03.07.2018

30.06.2019

03.07.2018

9.


GALA VK, s.r.o.,
Veľký Krtíš

Zmluva
Nájom priestorov za účelom kurzu

40,00 EUR
s DPH

14.06.2018

31.12.2018

14.06.2018

8.


KOMENSKY s .r.o., Košice

Zmluva
Úprava práv a povinností pri zabezpečení ochrany osobných údajov

0,00 EUR
s DPH

25.05.2018

25.05.2022

25.05.2018

7.


aSc Applied Software Consultants s.r.o.,,
Bratislava

Zmluva
Sprostredkovanie spracúvania osobných údajov

0,00 EUR
s DPH

22.05.2018

22.05.2022

22.05.2018

6.


Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia, Lučenec

Zmluva
Odborná pedagogícká prax žiakov

0,00 EUR
s DPH

10.05.2018

01.06.2018

10.05.2018

5.

2018_MPC_EONE

_S82

Metodicko- pedagogické centrum Bratislava

Zmluva
Poskytnutie didaktických prostriedkov

Bezodplatne

13.03.2018

13.03.2022

13.03.2018

4.


Martin Chromek

Bratislava

Zmluva o dielo

- dodatok

podľa zmluvy

03.03.2018

02.03.2022

03.03.2018

3.


Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia, Lučenec

Zmluva

Odborná pedagogická prax žiakov

0,00 €
s DPH

26.02.2018

13. 04. 2018

26.02.2018

2.


Ševt, a.s.,
Banská Bystrica

Zmluva
Dodávka tovaru

Podľa cenovej ponuky

23.01.2018

23.01.2022

23.01.2018

1.


AIESEC

Banská Bystrica,

Banská Bystrica

Zmluva

spolupráca na vzdelávacom projekte EDUCATE SLOVAKIA

Podľa zmluvy

15.01.2018

04.02.2018

15.01.2018

Ostatné zmluvy sú zverejnené na https://zsskultetyhovk.edupage.org/zmluvy/?