Home

Zverejňovanie \ faktúry

Faktúry - rok 2023

dodávateľské

odberateľské

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október

november, december

1. kvartál, 2. kvartál, 3. kvartál. 4. kvartál

Faktúry - rok 2022

dodávateľské

odberateľské

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október,

november, december

1. kvartál,  2. kvartál   3. kvartál   4. kvartál

Faktúry - rok 2021

dodávateľské

odberateľské

január, február, marec,  apríl,  máj, jún, júl, august, september, október, november, december

1. kvartál,  2. kvartál,  3. kvartál,   4. kvartál,

Faktúry - rok 2020

dodávateľské

odberateľské

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november,  december

1. kvartál,   2. kvartál,   3. kvartál,  4. kvartál,

Faktúry - rok 2019

dodávateľské

odberateľské

január, február, marec, apríl, máj,  jún, júl, august,   september, október, november, december

1. kvartál,  2. kvartál,   3. kvartál,   4. kvartál,

Faktúry - rok 2018

dodávateľské

odberateľské

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október,
november,  december

1. kvartál,  2. kvartál,  3. kvartál,   4. kvartál