Home

Letná škola

Noc sa Andersenom

Pasovanie prvákov do Cechu školákov

Halloween

Deň jablka

Stretnutie so seniormi

Mikuláš

Vianoční trhy

Lyžiarsky výcvik

Plavecký výcvik

Fašiangy

Ples rodičov a zamestnancov

Strom života – environmentálna výchova

Deň jazykov

Šachový a kartový turnaj

Deň úsmevov

Valentín

Hotelový servis

Žiacka prírodovedná konferencia

Deň učiteľovaktivity

Aktivity, ktoré každý rok realizujeme: