Home

Mgr. Petra ANDOKOVÁ            

Mgr. Martina BARCAJOVÁ          

Mgr. Kristián BARTOŠ

Mgr. Zuzana BARTOŠOVÁ  

Mgr. Tatiana BELOVOVÁ

Mgr. Peter BOBÁĽ

Mgr. Adriana BUTOROVÁ

Mgr. Ivana BŐHMOVÁ             

Mgr. Jana ČARNÁ

Mgr. Pavel DEMETER

Mgr. Janka DULOVÁ

Mgr. Nina FOLKOVÁ

Ing. Edita  GLÉZLOVÁ  

Mgr. Tibor GONDA

Mgr. Milada GRANČAYOVÁ   

Mgr. Marianna GREGUŠOVÁ

Mgr. Beatrica HAVRILOVÁ

Mgr. Tatiana GOMOLOVÁ

Mgr. Michaela HOVORKOVÁ

Ing. Estera HRONČEKOVÁ, PhD.

Mgr. Martina JAČMENÍKOVÁ  

Ing. Martina KOMADOVÁ

PaedDr. Žofia KVIETIKOVÁ

Mgr. Erik LEKÝR  

Mgr. Svetlana MACALÁKOVÁ  

Mgr. Iveta  MAĎAROVÁ

Mgr. Veronika MARCINEKOVÁ

Mgr. Soňa MATÚŠKOVÁ      

Mgr. Zlatica MILATOVÁ

Mgr. Eva ROZKOŠOVÁ

Mgr. Michal MELIŠKO

Mgr. Mária SOKOBOVÁ

Mgr. Andrea SYNÁKOVÁ

Mgr. Kvetoslava Szumová

Mgr. Monika VAŠKOROVÁ

BIO-FRA

ANJ – ETV

NBV - História

1. stupeň

1. stupeň

DEJ - GEG

1. stupeň

ANJ

TSV - OBN

MAT – GEG

ANJ - SJA

1. stupeň

NEJ - BIO

VYV - BIO

1. stupeň, ANJ

SJL - ETV

ANJ

SJL - OBN

MAT – GEG

FYZ - THD

SJL - NEJ

MAT

1. stupeň

TSV - THD

1. stupeň

1. stupeň

CHE – FYZ

SJL-FIG

1. stupeň

ANJ, vých.poradca

NBE

1. stupeň

1. stupeň

THD

RUJ


Riaditeľstvo

Triedni učitelia

Vychovávateľky  ŠKD

Asistenti  učiteľa

Mgr. Kvetoslava Szumová
Mgr. Lenka Šabová

Bc.   Diana Knapeková

Mgr. Lucia Kollárová

Mgr. Dorota Gallová

Miroslava Tutajová

Pedagogický zbor

Prevádzkoví zamestnanciŠ. Lenický

školník

M. Žifčáková

Upratovačka

M. Stehlíková

upratovačka

A. Mazánová

upratovačka

I.  Oláhová

upratovačka

N. Višniarová

upratovačka

D. Michalecová

personalistika

Z. Chrapková

ekonómka

Ľ. Holík

údržbár

škola \ zamestnanci

I.A

I.B

I.C

II.A

II.B

III.A

III.B

IV.A

IV.B

V.A

V.B

V.C

VI.A

VI.B

VII.A

VII.B

VII.C

VIII.A

VIII.B

VIII.C

IX.A

IX.B

IX.C

Mgr. S. Macaláková

Mgr. Z. Bartošová

Mgr. N. Folková

Mgr. A. Synáková

Mgr. T. Belovová

PaedDr. Ž.Kvietiková

Mgr. Z. Milatová

Mgr. I. Maďarová

Mgr. A. Butorová

Mgr. J Dulová

Mgr. S. Matúšková

Mgr. K. Bartoš

Mgr. E. Rozkošová

Mgr. M. Ďurišová

Mgr. P. Andoková

Mgr. B. Havrilová

Mgr. I. Böhmová

Mgr. M. Barcajová

Mgr. M. Hovorková

Ing. M. Komadová

Ing. E. Glézlová

Mgr. M. Jačmeníková

Mgr. M. Gregušová

Riaditeľ školy

Zástupkyňa
pre1. stupeň

Zástupkyňa pre
2. stupeň

Mgr. P. Demeter


Mgr. Z. Milatová


Ing. E. Hrončeková PhD

Mgr. J. Kalmárová

Mgr. M. Bobišová

Mgr. B. Trebuľová

Ž. Pretzová

M. Balková

H. Kováčová

Zamestnanci školy

Odborní zamestnanci

Mgr. A. Gorejová

Mgr. Ľ. Draková

Mgr. K. Balgová

soc. pedagóg

špec. pedagóg

šk. psychológ

Zamestnanci školskej jedálne

P. Balková

E. Balgová

M. Chrienová

E. Gondášová

M. Colotková

K. Balgová

E. Modrovičová

Z. Sabóová

vedúca ŠJ

hl. kuchárka

kuchárka

pom. kuchárka

pom. kuchárka

pom. kuchárka

pom. kuchárka

pom. kuchárka