Home

Riaditeľka/riaditeľ

Zástupkyňa /zástupca/ riaditeľky školy

Mgr. Anna Šuhajová

Mgr. Valéria Trojčáková, Mgr. Mária Micháľová

Mgr. Viera Marková

Mgr. Ľudmila Mészárošová, Mgr. Pavel Vrško

Mgr. Anna Juhošová

Mgr. Ľudovít Filický, Mgr. Ivana Labudová

Mgr. Vlasta Lunterová

Mgr. Zuzana Balová, Mgr. Alena Bursová (Mgr. Danica Schmidtová)

Mgr. Jozef Cuper (od 1.1.2019)

Mgr. Zuzana Balová, Mgr. Danica Schmidtová (Ing. Estera Hrončeková, PhD.)

Mgr. Jozef Cuper

Mgr. Zuzana Balová, Ing. Estera Hrončeková, PhD.

Mgr. Pavel Demeter

Mgr. Zuzana Balová, Ing. Estera Hrončeková, PhD.


História školy

Časť budovy bola otvorená v šk. roku 1979/80. Celá budova bola otvorená v šk. roku 1980/81 pri príležitosti Medzinárodného roku dieťaťa. Prvou riaditeľkou školy sa stala Mgr. Anna Šuhajová. V každom ročníku boli dve paralelné triedy. ŠKD fungoval vo svojich vlastných priestoroch. Prvým školníkom bol pán Horniak.


škola \ história