Plán práce

 na školský rok 2022 - 2023

Smernica k prevencii

sociálno –  patologických javov

a riešenia šikany a kyberšikany

Prevencia-sikanovania PDF verzia web.pdf

Smernica na určenie postupov pri vzniku školských úrazov

a nebezpečných udalostí

smernica_úrazy.docx

Vnútorná smernica

o komisionálnych skúškach

smernica komisionálne skúšky.pdf

Stratégia školy

 na roky 2020/2025

Stratégia-školy-na-roky-2020-2025 - ok.doc

Smernica

o ochrane osobných údajov

smernica gdpr ok.docx

dokumenty \ smernice